החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי ספר וסופר
25 ספטמבר 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

ר' ישראל סלנטע'ר, מאריך בכמה מחלקי הדיונים כאן, יתכן וזה יביא תועלת. אחד מהנקודות שעולות בדבריו, שאולי הדיון מתחיל עם זהות האדם הנשאל, לא על השואל. היכן בעצם האדם מרגיש שהוא צריך להישאל? ר' ישראל סלנטר, מחלק את חלקי החכמה לשלשה חלקים: מידע ברור , מידע שצריך מהלכי חכמה ותבונה להוכיח לכאן ולכאן , והשל...
על ידי ספר וסופר
25 ספטמבר 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

פרסמתי את זה באשכול אחר ומתאים גם לכאן: לכאורה יש הרבה סוגיות בתורה, שאף אם עיקרם חיוב, הקיום שלהם הוא באופן של עבודה אישית, ולכן קצת מגוחך לכלול אותם בתוך גדרים הלכתיים אפילו אם נמצא כמה כאלה. הדוגמא הגדולה שבכולם, זה 'בטחון', שכל עצמה של מעלה זו היא ענין התלוי בלב ובדעת, בקשר הכי אישי ופנימי שבין ...
על ידי מבקש אמת
25 ספטמבר 2019, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתפקות במועט כהוראה כללית

ברל כתב:
25 ספטמבר 2019, 16:44
האם העניין הזה של הסתפקות במועט נועד ברעיון מראש כהוראה כללית או דרך ליחדים האם נכון לחנך במתווה אחד את כולם או לדרוש מכולם לעמוד בדרגה כזו?
אם אפשר מקורות

לפני שאתה שואל האם לדרוש מכולם הסתפקות במועט, עליך להגדיר מהו "מועט". 

דומני שההגדרה ל"מועט" משתנה מאדם אחד לחבירו, וממקום אחד למשנהו.
על ידי בנציון
25 ספטמבר 2019, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתפקות במועט כהוראה כללית

האם העניין הזה של הסתפקות במועט נועד ברעיון מראש כהוראה כללית או דרך ליחדים האם נכון לחנך במתווה אחד את כולם או לדרוש מכולם לעמוד בדרגה כזו? אם אפשר מקורות ראה במסילת ישרים במדת הפרישות (פרק יג) בארוכה שביאר ובירר על פי חז"ל את הגדרים, ואביא כאן חלק מלשונו: כלל הדבר: כיון שכל עניני העולם אינם אלא ס...
על ידי מוחל וסולח
25 ספטמבר 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמר נוקב על לימודי האקדמיה

אני יכול לומר שההוראה הגורפת כנגד לימודי אקדמיה, היא הוראה כללית וציבורית. אך ישנם שנכנסים לפני ולפנים, ומקבלים תשובות שלא תשמעו ותקראו בעיתון. אלו שהולכים לאקדמיה מבלי לשאול לרבותיהם, הרי מלכתחילה, אני רואה אותם כאנשים חלשים ברמה הרוחנית. ולא פלא שהם עלולים להגיע לאן שהכתבה מציינת. והתמונה שהכתבה מ...
על ידי מבקש אמת
25 ספטמבר 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתפקות במועט כהוראה כללית

מה שייך לומר ש"הנהיגו" כן. הלא מדובר במציאות פשוטה, שמי שרודף אחרי תענוגות העולם הדבר יבוא על חשבון התעלותו הרוחנית.  השאלה הקשה יותר היא האם "לברוח" מהנאות העולם, וכל דבר שמהנה את האדם יש להתרחק ממנו, או שמא יש תועלת להרחיב דעתו של אדם אם נהנה מהעולם במידה הראויה, ובלבד שלא ירדוף אחריהם וישקע עצמו...
על ידי סענדער
26 ספטמבר 2019, 19:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין שמחה אלא בבשר ויין

זה שאמרו אין שמחה אלא בבשר ויין.
אין כוונתם שאין שמחה כשמחת בשר ויין.
אלא אין יוצאים ידי חובת שמחה במועדות אלא בבשר ויין.
אבל יתכן שיש דברים שמשמחים יותר מאשר בשר ויין.
על ידי ayedavid
26 ספטמבר 2019, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקנון משמר התורה

לא קראתי את כל הודעותיו של מבקש אמת, אך מדבריו למעלה מרגיש לי שיש לו ענין לקרר את ענייני הצניעות (כל מיני הגדרות הלכתיות לא ברורות וכו'), כך של"ש לענות עניינית על כזו מטרה. אני לא חושב שזו המטרה שלו. ההודעות שלו כאן, לדעתי, מתחברות עם הרבה הודעות (שמחלקן אני מאד נהנה) המוכיחות שעבודתו הפנימית מואסת...
על ידי גבריאל פולארד
26 ספטמבר 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה כב. למדנו קיבול שכר מאלמנה

סוטה כב.  "ההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה כל יומא הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דר' יוחנן אמר לה בתי לא בית הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי". ופירש רש"י:  וקיבול שכר מאלמנה . שהיתה טורחת עצמה יותר מן הצורך כדי לקבל שכר כדמפרש ואזיל  למדנו שיטריח אדם עצמו במצוה לקבל שכר יותר : יש לע...
על ידי אח שלך
26 ספטמבר 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

יש משהו נוסף שכולם מבינים אותו שהוא הכרחי בכל מערכת שפויה המעוניינת לשרוד. והיה מי שקרא לו שם נאה - "אמונת הרועים" = מלשון נאמנות. ואם רוצים ניתן גם לקרוא לזה "אמונת יפתח" (כי הוא לא היה ת"ח כידוע) הרעיון בזה הוא לא אמונה שכל חכם אשר יהא לעולם אינו טועה - אלא נאמנות לרועה גם אם הוא טועה כדי שהצאן לא...
על ידי מבקש אמת
26 ספטמבר 2019, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקנון משמר התורה

לא קראתי את כל הודעותיו של מבקש אמת, אך מדבריו למעלה מרגיש לי שיש לו ענין לקרר את ענייני הצניעות (כל מיני הגדרות הלכתיות לא ברורות וכו'), כך של"ש לענות עניינית על כזו מטרה. אני לא חושב שזו המטרה שלו. ההודעות שלו כאן, לדעתי, מתחברות עם הרבה הודעות (שמחלקן אני מאד נהנה) המוכיחות שעבודתו הפנימית מואסת...
על ידי ספר וסופר
27 ספטמבר 2019, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

אצלי הדבר פשוט, שמסורת התורה שבעל פה, נמשכת ממשה רבנו נמשכת עד דורנו, מרב לתלמיד. וכן מה שנאמר על העוסק בתורה לשמה "נהנין ממנו עצה ותושיה", ענינו שהחכם רואה את כל העולם במבט מאיר. ולעומתו אחרים מגששים באפילה. זה מוסכם כמו שכתב הרמב"ם, השאלה מה נקרא תורה שבעל פה. חידוש שחידש חכם מדעתו אינו בא במסורה...
על ידי ספר וסופר
27 ספטמבר 2019, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

כלומר סגנון הלימוד של הגר"ח, הגרי"ז, הגרש"ש, הברכת שמואל, הגר"נ פרצוביץ, הרוגוטשובער, האבני נזר וכיו"ב - כולם ניתנו למשה מסיני? מנין לך זאת? אני סומך עליך שאם תרצה, תמצא את המקור לכך בעצמך. ומה שכתבת שאם יש מחלוקת כבר לא מחוייבים להאמין שאחד מהם מן השמיים אני חושב שיש לומר על זה, "ישתקע הדבר ולא יא...
על ידי שמעיה
27 ספטמבר 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

אכן, לכך התכוונתי. ועיקר מטרתי אינה להביא את עצם דברי רש''י, אלא להראות שלא ניתן לנפנף בסיסמאות שלא תמיד יש להם כיסוי. הנה, למרות שכולנו גדלנו שכל מה שאומר כל חכם מישראל הוא וודאי אמת ויציב וצודק, ואם אין אנו יכולים להבין איך זה יתכן במציאות - אין זה אלא שרק הוא מאתנו, רש''י אינו מחיל את הכלל הזה בא...