החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי מיקי
25 ספטמבר 2019, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

אכילת ענבים בראש השנה

יש מקור למנהג לא לאכול ענבים בר"ה?
על ידי מיקי
25 ספטמבר 2019, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ענבים בראש השנה

כרגע מצאתי: מעשה רב סימן רי: "ואין לאכול ענבים בר"ה והטעם על פי הסוד.
על ידי מיקי
25 ספטמבר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ענבים בראש השנה

מובא בשם ר' שמשון מאוסטרפלי (במהדורה החדשה של המעשה רב)
לגבי ענבים שאותיות לפני ענבם (ללא האות י') הם סמא"ל,
ולא ראינו שחוששים לכך כל השנה, וצ"ב קצת.
על ידי מיקי
05 אוקטובר 2019, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השתתפות הציבור באמירת זכרנו לחיים

מלמד להועיל כתב: ↑לפני 41 דקות יעקב שלם כתב: ↑לפני 43 דקות מסברא פשוט שיאמר מדין מנהג המקום אז לפי דבריך צריך גם להתפלל בנוסח שלהם את כל התפילה? פשוט לי עכ"פ שהמנהג לא ככה אינו דומה תפילה שמתפלל ואין איש יודע מה אמר ובאיזה נוסח התפלל לאופן ש'אינו' משתתף בתפילת הציבור. ובקיצור: יש הבדל בין שינוי נוס...
על ידי מיקי
05 אוקטובר 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

שמעתי לפני כמה שנים דרשת שבת שובה (יצא אז בפרשת האזינו) מהרב שטרן רבה של מירון, שהמליץ על כך את הפסוק "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"
אדם מבקש מהקב"ה האזינו השמים ואדברה,תקשיב לתפילות שלי, עונה הקב"ה ותשמע הארץ אמרי פי, בוא נראה האם בדרשה(אמרי פי)אתה יודע להקשיב.
על ידי מיקי
06 אוקטובר 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חתן בשנה ראשונה בסוכה

במשנ"ב של דרשו מובא כמה מקורות לזה אין את זה כרגע לידי, אבל כמדומה בשם ה"דברי חיים" מצאנז והגרח"פ שיינברג
בהמשך אבדוק בל"נ.
על ידי מיקי
06 אוקטובר 2019, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חתן בשנה ראשונה בסוכה

מיקי כתב:
06 אוקטובר 2019, 20:21
כמדומה בשם ה"דברי חיים"
זה הדברי יציב הוא מובא כאן https://tvunah.org/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D ... %A0%D7%94/
על ידי מיקי
06 אוקטובר 2019, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בד"כ אברכים מוגדרים ככאלו שעושים תשובה בכל ימות השנה?

תשובה בנושא שלומד, אולי, אבל מה זה קשור לכל העבירות? האם היתה חרטה, קבלה, וכו', בזה שהוא לומד הל' עירובין?
וזה שעדיין אין לו זמן ללמוד לא פוטר מתשובה.
על ידי מיקי
06 אוקטובר 2019, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקניית ד' מינים לאשתו ולבנו קטן

מה השאלה, מדין להקנות ביו"ט (לכם) ? (שו"ע תרנ"ח) או האם לקנות לילד ד' מינים (מדין חינוך)? (שו"ע תרנ"ח)
על ידי מיקי
07 אוקטובר 2019, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינה בסוכה

פוסקים טרחו למצוא טעם למה מקילים בשינה בסוכה, למה לא תרצו שכיון שבחו״ל שכיח גשמים בסוכות אז גם אם כשהולך לישון לא יורדים גשמים שמא באמצע הלילה ירדו גשמים וירטב ויצטרך לקום ולצאת באמצע השינה עם הכרים וכסתות ולחזור לבית. כך כותב הריטבא שאם נראה בעבים שהולכים לרדת גשם פטור, וכך מסתבר משום תשבו כעין תד...
על ידי מיקי
07 אוקטובר 2019, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמשי מצטער

בהתנדבות לא מוטלת עליו החובה לשמור, מי שהשדה שלו ישמור אותה, הוא משועבד למצות ה' קודם שישעבד עצמו להתנדבות משמשי חולה אי"צ שכר כי הם עוסקים במצוה בתוספת ביאור: חולה יש מצוה לטפל בו, אין שום מצוה לשמש אדם שמצטער מפרעושים וזבובים או שמפחד מגנבים (אפילו בצדק), וממילא מאיזה טעם נפטור את משמשיו? אמנם, א...
על ידי מיקי
09 אוקטובר 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילה מחברי הפורום

לפי"ז מי ששולח תודה האם מקיים מצות גמ"ח?
על ידי מיקי
23 אוקטובר 2019, 09:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התקנת מזגן בחול המועד מחמת החום

לצורך הדיוק, זה ממש עונג יו"ט לשבת במזגן, אך אין בזה שום דין של "תשבו כעין תדורו", הואיל שאין שום אדם שיגור לשבוע בבית מפואר ככל שיהיה שיתקין מזגן לשבוע מה??? ראית פעם בן אדם שנוסע בימי הקיץ לחופש לאיזה מקום או סתם לצורך עבודה לכמה ימים, וישכור דירה\חדר אירוח\מלון בלי מזגן????? 'תשבו כעין תדורו' אי...
על ידי מיקי
23 אוקטובר 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש בנר נשמה

יחי כתב:
23 אוקטובר 2019, 20:59
קיבלתי רושם (מהלכות יו"כ) שתחילת הענין של נר נשמה היה להניח נר להאיר בבית הכנסת לטובת הציבור, ועי"כ יהיה עילוי נשמת המת.
אולי הרושם נוצר מנר החיים שכל אדם מדליק לעצמו, נר נשמה ודאי שזה כפרה לנפטר. (שהנשמה נקראת נר, נר ה' נשמת אדם(
על ידי מיקי
02 נובמבר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - המבול

יש לענות על כך, ע"פ מה שיש מסבירים שיש הבדל בין מבול להפלגה, שבמבול החטא היה קלקול של עצם הבריאה [גם החיות חטאו] וגם העונש [עד עומק ג' טפחים] היה על עצם העולם כמקום, משא"כ בהפלגה החטא היה של האנושות [כפירה בעיקר] וגם העונש. לכן, רק בהפלגה שהעונש על האנושות, הקב"ה מתייעץ עם בי"ד של מעלה בדומה לבריאת...
על ידי מיקי
20 נובמבר 2019, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט

תנא היכא קאי כתב:
19 נובמבר 2019, 00:46
אני מוכן לכתוב את החומר, צריך עורך לשוני, קריין, ואתר
אולי נפתח קבוצה של תוכן שתטפל בזה, בהבאת חומרים סידורם והגשתם?
על ידי מיקי
21 נובמבר 2019, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היסטוריה יהודית רבנית - פודקאסט

עקביא בן מהלל אומר כתב:
20 נובמבר 2019, 20:33
אז קדימה לעבודה. מבטיח לסייע בתפוצת הפודקאסטים אולי גם בפתיחת אתר מיוחד בשביל זה.
הפודוקאסטים של 'קדמא' הם דוגמה טובה לפודקאסט בעלות זולה ועם זאת הגשה מקצועית ונעימה
צריך שמישהו ייקח פיקוד, וכל המעוניין ליטול בזה חלק, מוזמן להצטרף.
על ידי מיקי
27 נובמבר 2019, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג ההודיה האמריקאי

הכהן כתב:
27 נובמבר 2019, 20:15
זכור לי אג"מ אינני זוכר איזהו מקומו
יו"ד ח"ד ס' י"ב (מספרי מלקטים)
על ידי מיקי
13 דצמבר 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה יי לימוד ניציווען יי ?

נחלת אב''י.PDF מצאתי בספר "נחלת אבי" (תרצ"ז) שם כתוב: שהוא בגד מה שקורין "ניציווען" דזה הכוונה דמה שהוא אצל הצוואר מתקן שיהי סמוך לרגל. מצ"ב וכנראה זה הפירוש גם כאן שלקח פירושים מכל מיני ספרים ושינה אותם ( כמו בבגד מראש לצוואר, שמה שבצוואר לא רואים שהיה בראש) כדי שלא ישימו לב שזה גנוב, ולא היה לו ח...
על ידי מיקי
08 ינואר 2020, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'יתלה בביטול תורה' (ברכות ה)

לכאורה אפשר לומר, שפשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, הולך על מה שרבא אמר שכל היכול ללמוד ואינו למד שמגיע לו יסורין, וא"כ אפש"ל שיתלה בזה שיכול ללמוד יותר.
על ידי מיקי
14 ינואר 2020, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ז. לאה הראשונה בעולם שהודתה

יפה מאד, ועיין ברש"י שם שעד אז חשבה שלכל אשה של יעקב צריך להיות ג' בנים, ומכשנולד הבן הרביעי שהוא מעבר לחשבון הודתה,
יתכן שהפירוש שעד עכשיו חשבה שהילדים הם בזכות יעקב וביהודה ראתה שגם בזכותה , או שהבינה שכל מה שהיה עד היום לא היה מובן מאליו.