החיפוש הניב 64 תוצאות

חזור

על ידי סבא
25 מאי 2018, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

פתגמים מחכימים

"כל טיפש יכול לבקר, לגנות, ולהתלונן, ורוב הטיפשים אכן עושים זאת".
[ד"ר מרטין ויינברגר, פסיכולוג חרדי מפורסם בארה"ב]
על ידי שאר לעמו
07 ינואר 2019, 17:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השתייכות' 'קבוצתיות' 'עדר' 'קהילה' 'גדולי הדור שלי' 'מפלגה שלי' מה המקור לפלא הזה והאם מותר לחדש שזה משהו מאוד קדוש

סליחה ממע"כ הפכת בליל של 'הרגשים' ו'דרושים', שהם עצמם רחוקים מהפשט, ולפעמים גם טעות מוחלטת (כשאתה בן של אבא שלך זו השתייכות מגזרית?) , והוספת והיטת אותם ל'הרגשות' שלך. שיהיה. ומי שמכריז שהוא שונא יהודים כי הם לא חושבים כמותו, הוא מומר לדבר אחד, מפני שעבר בשאט נפש על מה שכתוב בתורה לא תשנא את אחיך בל...
על ידי חוזר בתשובה
16 ינואר 2019, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

מה הפירוש כשכתוב "אין **** אלא..." למה אין?

לדוגמא "אין מים אלא תורה". הרי יש מים. וכי המים בברז הם תורה?
ויש עוד כאלה..

עוד לא זכיתי להבין את הכוונה בזה
על ידי דרופתקי דאורייתא
01 פברואר 2019, 10:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

כך גם לא נוהגים לומר גוט שבע'ס במנחה, אלא בליל שבת, ובשבת בבוקר.
והטעם כתב החו"י, בספרו מקור חיים על השו"ע, [וכ"כ עוד הרבה], שהוא זמן אבילות על מרע"ה.
אפשר דהיינו טעמא גם לעניבות,
למרות שמעולם לא הבחנתי בזה
על ידי אלימלך
27 פברואר 2019, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילה ו. למה נקרא שמה רקת

מגילה ו. רקת זו טבריה, ולמה נקרא שמה רקת שאפילו ריקנים שבה מלאין מצוות כרימון יש להעיר, שבברכות נז. ובעירובין יט. דרשו כפלח הרימון רקתך, שאפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימון, ומשמע שזו דרשה הכוללת את כל ישראל, ואילו כאן משמע שהוא ענין מיוחד באנשי טבריה. [ואם נאמר שבאמת יש כאן מחלוקת בדרשות, נוכל לי...
על ידי במבי
11 יולי 2019, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

בלק ובלעם, שחור ולבן.

האם ישנו קשר בין בלק בפרשתינו לצבע השחור?
שהרי black באנגלית פירושו שחור ויונתן בן עוזיאל בפרשתינו כותב שבלעם היה לבן הארמי (וכן הגמ' בסנהדרין קה:)
וא"כ לא לחינם הלך השחור אל הלבן אלא מפני שהוא מינו, לא כך?
על ידי לעבעדיג
25 ספטמבר 2019, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ענבים בראש השנה

היו שכן אכלו בדווקא, עיין ייטב בפנים
על ידי אוריאל
25 ספטמבר 2019, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ענבים בראש השנה

מובא בשם ר' שמשון מאוסטרפלי (במהדורה החדשה של המעשה רב) לגבי ענבים שאותיות לפני ענבם (ללא האות י') הם סמא"ל, ולא ראינו שחוששים לכך כל השנה, וצ"ב קצת. והלא גם אגוז שהוא בגימטריא חטא אין חוששין לו כל השנה... רק המכוון דבאמת אין בעיה בדבר מצד עצמו מחמת האותיות או גימטריות וכיו"ב. ומפנ"ז בכל השנה מותר....
על ידי אח שלך
25 ספטמבר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר דיגיטלי בחינם עם עצות נפלאות ליצירת אהבת תורה בימינו (לתלמידים מכל הסוגים).

הופתעתי לגלות במאגר אוצרות התורה שהרב יחיאל פליסקין שליט"א שמאמריו זכו כאן להתענינות גדולה - כתב ספר שלם שנקרא כמו סדרת המאמרים הפופולאריים הנ"ל שתולים בבית השם עמוד 1-100.pdf ספר מקסים ומפעים - בחינם - של עצות חכמות בענין זה. וכמדומה שאין כמעט מי שספר זה לא יוסיף לו ל'ארגז הכלים' בהתנהלות החינוכית/...
על ידי במבי
25 ספטמבר 2019, 09:35
עבור לפורום
עבור לנושא

לאה בכתה עד שנשרו ריסי עיניה - וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מרוב בכי?

על  לאה  נאמר ש"עיניה רכות" והמדרש מספר שבכתה הרבה לכן נשרו ריסי עיניה (ב"ב קכ"ג) וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מבכי? נאמר על ר"ג - מעשה באשה אחת שכנתו של רבן גמליאל שמת בנה והיתה בוכה עליו בלילה, שמע רבן גמליאל קולה, ובכה כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו, למחר הכירו בו תלמידו והוציאוה משכונתו (סנהדרין קד:) ...
על ידי ברל
25 ספטמבר 2019, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

לעצור את הדיין בכביש

היום עברתי במעבר חצייה והנה אני שם לב כי אב"ד העיר בדיוק עצר לי כפי שמחייב אותו החוק (הוא היה הנהג) אחרי שעברתי בכביש שאלתי את עצמי האם מדין כבודו לא הייתי צריך לסמן לו שימשיך לסוע? מה דעת חברי הפורום בנידון והאם יהיה הבדל אם יש לו נהג או לאו.
על ידי יעקב שלם
26 ספטמבר 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש כשכתוב "אין **** אלא..." למה אין?

תכל'ס לא ענו תשובה ל@חוזר בתשובה
על ידי יעקב שלם
27 ספטמבר 2019, 07:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אבל אנחנו ואבותינו חטאנו - עמידה בוידוי

אוריאל כתב:
27 ספטמבר 2019, 01:17
מה ההסבר במה שאומרים "עשה למען ועודך".

בית המקדש שנקרא ועוד ותק וסת
על ידי במבי
27 ספטמבר 2019, 08:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש כשכתוב "אין **** אלא..." למה אין?

לדוגמא "אין מים אלא תורה". הרי יש מים. וכי המים בברז הם תורה? ויש עוד כאלה.. עוד לא זכיתי להבין את הכוונה בזה שיטת הרב המזרחי שבכל מקום שאמרו ככיוצא כזה שלא באו לשלול בכל המקומות. אלא כמקום שעליו הם אומרים כך. באו לשלול שאין פירושו אלא כך וכך. לביאור מפורט עיין בתוי"ט כדלהלן. http://www.hebrewbooks...
על ידי מודים דרבנן
06 אוקטובר 2019, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

ההשתתפות בדרשה מועילה גם בלי שחזר בתשובה?
על ידי הכהן
06 אוקטובר 2019, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השתתפות הציבור באמירת זכרנו לחיים

מיקי כתב:
05 אוקטובר 2019, 23:50
לגבי אמירת לדוד ה' אורי, שמנהג הליטאים לאמרו אחר מנחה, והחסידים לאחר מעריב,

איפכא
על ידי סיני ועוקר
06 אוקטובר 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

מודים דרבנן כתב:
06 אוקטובר 2019, 00:02
ההשתתפות בדרשה מועילה גם בלי שחזר בתשובה?
נושא מרתק ורציני הוא אם במקום שנאמר כפרת עוונות מועיל הדבר ללא תשובה כעין חתן שנמחלין עוונותיו [פלוגתא ידועה בין הבית ישראל זצ"ל לרב מטשעבין זצ"ל].
 
על ידי אח שלך
06 אוקטובר 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

האם בד"כ אברכים מוגדרים ככאלו שעושים תשובה בכל ימות השנה?

לכאורה הרי המציאות הטבעית של לומדי תורה היא כזו שהם כל הזמן מעמיקים את המודעות שלהם לתורה חוקיה מצוותיה וכל המסתעף. לדוגמא: אם בכל הכוללים היו לומדים רק על ריבית כל ימי חייהם - ברור שדין זה היה נשמר הרבה יותר עם כל הדקדוקים.  ואם רק על לולב.  ואם רק על מעקה.  ואם רק על ביומו תתן שכרו.  וכו'.  וממילא...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
06 אוקטובר 2019, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

קפנדריא בסוכה - הכצעקתה?

שלום רב, בספר המפורסם "הסוכה" ובעוד ספרים רבים (גם של גדולי הפוסקים ממש, שככל הנראה באו בעקבותיו) הביא שאין לעשות קפנדריא (קיצור דרך - מעבר דרך) בסוכה, (אציין שבמהדורות החדשות בספר הסוכה הנ"ל כנראה השמיט את הדין הנ"ל) בלימוד בכולל, בפתיחת המקורות בפוסקים היה נראה לי שהדבר מותר גמור בלי שום פקפוק, אל...
על ידי אוריאל
06 אוקטובר 2019, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעיקרי התשובה "קבלה לעתיד"

למעשה ראיתי בשם הגר"נ קרליץ שבאמת צריך לזכור להוסיף בסוף הוידוי שיותר לא יחזור לזה [כמדומני שפעם אחת מספיק לזה]
על ידי לשכוי בינה
07 אוקטובר 2019, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמשי מצטער

במשנה ברורה פסק שמשמשי חולה פטורים מן הסוכה ומשמשי מצטער חייבים, אבל אם משמש בשכר פטורים כמו שומרי גנות ופרדסים, ולכאורה מה הסברא בזה, הרי הטעם הוא משום כעין תדורו אם כן מה לי עובד בשכר מה לי עובד כמתנדב? אטו מי ששומר כל השנה בהתנדבות יהיה חייב בסוכה ויהיה חייב להפקיר את המקום ששומר לגנבים? ועוד מא...
על ידי לעבעדיג
07 אוקטובר 2019, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה ברכה מברכים על קוגל יאפצ'ק?

בעלבוס כתב:
07 אוקטובר 2019, 12:57
הבנתי שזה קוגל תפו"א עם פתיתי בשר בקר, האם ברכתו בורא פרי האדמה או (גם) שהכל בגלל הבשר? 

תודה

שהכל
על ידי מבקש אמת
08 אוקטובר 2019, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בעיוה"כ כבר מהלילה?

המשנ"ב מביא שאדם שנדר לא לאכול בשר רק בשבתות יכול לאכול בעיו"כ כי בלשון בני אדם נקרא יו"ט (יש כזה גמרא בע"ז לגבי זמנים שאדם מוכר בהמה צ"ל אמה מכרתי, שלעיו"כ במקום מסוים קוראים יו"ט, לא זוכר איפה הגמ') ואם לא נדר רק נהג שלא לאכול בשר חוץ משבתות ויו"ט יכול לאכול גם מהלילה, ושמעינן מהכא לכאורה בדעת המ...
על ידי יעקב שלם
08 אוקטובר 2019, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בעיוה"כ כבר מהלילה?

מקובל לתלות את זה בטעמים המוזכרים בשערי תשובה
להראות שמחתו בעת כפרתו
או שיהיה לו כח לצום

האם מישהו שמע כזאת?
על ידי משה נפתלי
10 אוקטובר 2019, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילה מחברי הפורום

שְׁמוֹנֶה מַעֲלוֹת יֵשׁ בִּצְדָקָה זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ. מַעֲלָה גְדוֹלָה שֶׁאֵין לְמַעְלָה מִמֶּנָּה - זֶה הַמַּחֲזִיק בְּיַד יִשְׂרָאֵל שֶׁמָּךְ וְנוֹתֵן לוֹ מַתָּנָה אוֹ הַלְוָאָה אוֹ עוֹשֶׂה עִמּוֹ שֻׁתָּפוּת אוֹ מַמְצִיא לוֹ מְלָאכָה כְּדֵי לְחַזֵּק אֶת יָדוֹ עַד שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ לַבְּרִיּוֹת...
על ידי ים סוף
10 אוקטובר 2019, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילה מחברי הפורום

יוזמה ברוכה גם אני הקטן מצטרף להנ"ל
על ידי ספר וסופר
22 אוקטובר 2019, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי zxc
23 אוקטובר 2019, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

כפי שכתבתי כבר היו ויכוחים ע"ז, ואני סבור, וכך קיבלתי מרבותי, שכל דבר שנתפרסם בכלל ישראל (ובפרט זמירות שבת, שצדיקים אמרו, שמה שנתפרסם בכלל ישראל, נתחבר ברוח הקודש) הרי זה מן השמים, וא"כ, מי שעושה כל דבריו ע"פ הרב דושינסקי או סידור בית יעקב, מצוין. אך למי שיש דרך ומסורת, לא הולך לשנות ככל העולה על רו...