החיפוש הניב 12 תוצאות

חזור

על ידי מחשב
20 דצמבר 2019, 06:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לרוץ בשבת מפני הגשם? ומדרש חז"ל נגד גדולי הפוסקים כמי ההכרעה?

ההיתר לא נסמך רק על אמירה של הגר"ז, הוא מוכח מסברת ההיתר לבחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם לרוץ לא הבנתי איך זה קשור לבחורים המתענגים, שם ההיתר הוא או שעצם הריצה היא תענוג, או שעכ"פ הוא רץ כדי להתענג אח"כ, כאן הוא רץ רק כדי לא להצטער, והיכן מצינו היתר בזה. הגר"ז דן גם בזה, ולמעשה לא התיר רק ב'קפיצה'...
על ידי מחשב
13 פברואר 2020, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגולות לכוון בתפילה

להשמיע לאוזן מה שאומרים.

ושלא להוציא המלה עד שהמחשבה תהיה שם. אנו מורגלים שהמילות אומרים בשטף ומנסים לדחוף את המחשבה אחריהם.. כדאי לשנות אז זה שהמחשבה והריכוז הם יובילו את האמירה ולא להיפך.

וכמובן לקיים ההלהכה אין עומדים להתפלל אלא וכו'.
על ידי מחשב
18 פברואר 2020, 04:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

לדעתי אין שאלה למה לא הוזכר חיוב בדיקה מאחר וזו סברא פשוטה. וכ"ש שהנידון כאן להחמיר מעיקר הדין הוא רק בנשי דידן שלא מרגישות.   ומעולם לא כתבתי שכל הפוסקים מחמירים בזה [וזה גם לא כ"כ מעניין אותי]. איך יתכן שזו סברא פשוטה בזמן שיש חלק נכבד מאד מהפוסקים שאינם מצריכים בדיקה? מה שכתב הרב מלך שבא שזה סבר...
על ידי מחשב
19 פברואר 2020, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההיתר בהברשת כובע בשבת

ניעור מאבק הוא לרוב ראשונים משום מלבן (וכן פסק בשו"ע), ולהרמב"ם משום מכה בפטיש.

כל שאין מכוון לצל ואין להאהל דפנות, אין איסור אהל עראי. (ש"א סעיף מ' בנו"כ ובסי' שט"ו)
על ידי מחשב
31 מרץ 2020, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת

חושב יותר מן הכל להשגיח על האנשים מבוגרים מעל לגיל שישים (כאן בברוקלין יש ממליצים על מעל לגיל חמישים), שישארו בבית בכל מחיר, לא יבואו לבקרם, יכולין לדבר על הטלפון. אני גר כאן בעיר הבוערת ברוקלין, המצב פה חמור מאוד, יש לי כבר קרוב משפחה שהלך לעולמו, יש לי שכן טוב איש יקר, תלמיד חכם וירא ה', שהלך לעול...
על ידי מחשב
31 מרץ 2020, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה ששהתה אחרי הניקוב לפני ההכנסה לתנור

 אגב, נגד התנור אסור להשהות אפילו רגע. הרבה פעמים ראיתי שלא נזהרים בזה.
על ידי מחשב
31 מרץ 2020, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת

יש כאן מתח גדול באויר, השווקים ריקים מאנשים. הכל סגור. הבתי מדרשים סגורים, התתי"ם סגורים, אני כבר סגור בבית כמה שבועות. כמו בכל מקום יש קבוצת אנשים החכמים בעיניהם, וצוחקים מן הכל, עושים מנינים וכו', אבל עכשיו אני חושב שאין כבר מי שצוחק. המציאות המרה טופחות בפנים. אבל עדיין יש מספר אנשים שמתעקשים לא ...
על ידי מחשב
01 אפריל 2020, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת

אין סיבה להטיל ספק במה שד"ר זלנקו אומר כי אם יתברר שהוא שיקר הוא יהיה ללעג ולקלס, גם היו כמה מחקרים קטנים שהראו תוצאות מאוד טובות, אז זה פשוט טירוף לתת את זה רק כשמגיעים למצב קשה ולא לכל חולה בסיכון כמו שד"ר זלנקו עשה ולסיים את המגיפה הנוראה וההרס העולמי הזה, זה פשוט לא יאומן שזה קורה.  לא אמרתי שה...
על ידי מחשב
02 אפריל 2020, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ הַצִּילוּ רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת רַחֲמָנוּת

נכון. אגב, זה אינו מחקר, זה רק מה שהוא לבד אומר, ומכל ה700 חולים שאומר שטיפל בהם לא לכולם עשה בדיקה לוודא שהם אכן נגופים, רק שסמך על התסמינים. בכל אופן, אף שאולי באמת צריכין ליקח את התרופות האלו, שההזיקות ידועים, והתופעות לוואי ג"כ ידועים, ואם לא יועיל לא יזיק. מ"מ אין קושיא למה אין הממשלות ממליצים ...
על ידי מחשב
02 אפריל 2020, 04:01
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מחשב
08 אפריל 2020, 06:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אנו אוכלים בתור מרור חסה, וא"כ האם היא מרה או טעימה מאד ?

במבי כתב:
07 אפריל 2020, 15:43
ואולי לכן נהגו האשכנזים לאכול גם חסה וגם חריין, לתפוס 2 ציפורים במכה אחת, ושימו לב לא מתיקות תחילת העבודה ע"י שפרעה בעצמו עבד איתם אלא מתיקות ממש של ב"מיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, וגם את מרירות השעבוד.

ולפלא מצאתי בשועה"ר.

image (4).png
על ידי מחשב
13 אפריל 2020, 05:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

במזמור הללוקה הללו את ה' מן השמים. אצל עולם המלאכים כתוב "יהללו את שם ה' כי הוא צוה ונבראו". מאידך אצל העוה"ז כתוב "יהללו את שם כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים", ולכאורה יפלא, כי המלאכים הרי יודעים ומשיגים יותר גדלות הבורא וכי נשגב שמו לבדו, מאידך אנחנו כ"כ רחוקים מההכרה האמיתית, והיה צריך ההילול...