החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי ayedavid
05 אוקטובר 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בפסחים דף מג עמוד א'

הגמ' אומרת שאותו פסוק שדרשת על לאו, לא תדרוש על לאו לעניין עירובו אלא תדרוש כ'אזהרה' לגבי שנתחמץ ע"י דבר אחר, ואז מפסוק אחד תהיה לו אזהרה ומהפסוק השני חיוב כרת.
על ידי ayedavid
05 אוקטובר 2019, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בפסחים דף מג עמוד א'

הסתכלתי שם ואני לא חושב שזו המסקנה. מובן שלשיטת רבי יצחק אזהרה לא נצרכת לאפשרות של מלקות, ולכן התוס' שואלים אם כן לשיטתו למה נכתבו אזהרות בכריתות. וכן מובא שם שכרת לא צריך התראה - דהיינו שלא צריך להתרות בו כדי לחייבו כמו בשאר מיתות. אבל בכל אופן אזהרות נכתבו גם לכריתות.
על ידי בבא קמא
16 אוקטובר 2019, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המזון במקום האכילה - בסוכה

וה''ה האם מותר לברך ברכה על אוכל במקום הפסול ולאכלו במקום הכשר בסוכה אתה מתכוון שזה יהיה שינוי מקום כמו ב' חדרים, אבל אם מברך מראש על דעת לאכול בחדר אחר הרי מועיל ואין זה שינוי מקום, ואם כן אין בזה נפק"מ שהרי כאן ודאי בירך על דעת לאכול בסוכה. ויש להסתפק לענין ברכת לישב בסוכה האם יכול לברך כשהוא עדי...
על ידי חזק וברוך
16 אוקטובר 2019, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

השיח של השפחה עם התנאים הקדושים תלמידיו של רבי.

ובאמת יש לתמוה טובא על לשון הגמרא: שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחברתה: שקולי טאטיתא וטאטי ביתא.
שזה היה השיח שם? בביתו של רבינו הקדוש?
על ידי לבי במערב
16 אוקטובר 2019, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

עת לדבר כתב:
16 אוקטובר 2019, 01:14
אז זה מה שנשאר לנו מהגמרא הזו, שהשפחה של רבי היתה כל היום מדברת על ניקוי הרצפות? . . 
להיפוך ממש:
זמן רב ארך עד שזכו התנאים הק' גערה מפי' של אמתא דבית רבי, ולכן בתחלה לא ידעו מאי 'סירוגין' ו'חלוגלוגות'.

גם אם ההודעה שבראש האשכול לא נכתבה בניסוח הנכון ביותר, עדיין הרעיון מקורי ומעניין הוא.
על ידי יחי
22 אוקטובר 2019, 08:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניין אין מוקדם ומאוחר בתורה

דפחח. בתמצות, אין מוקדם וכו' רצה לומר שהתורה נכתבה ועברה עריכה סופית בסוף ארבעים בערבות מואב )ולחד מד היה תוספת בסוף חיי יהושע ואכמל), ולא שכל מילה נכתבה בזמן ההתרחשות. ולכן יש התייחסות שאינה מתאימה למקומה ממש כמו על כן לא יאכלו את גיד הנשה לשיטות מסויימות. אבל כמובן שהעריכה היא הגיונית. ולא תהא תור...
על ידי ספר וסופר
22 אוקטובר 2019, 09:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניין אין מוקדם ומאוחר בתורה

הדברים ברורים ופשוטים לכל בר דעת. אלא שצריך להכיר באמת את הכללים איך ולמה השתנו סדרי התורה מסדרם המקורי, כי אע"פ שהכל על פי הגיון, לכאורה יש בהגיון הזה הרבה כללים. ואכתוב ידיעה נכבדה מאוד בזה, שלמדתי מתוך דברי הגר"א. כמבואר בגיד הנשה, כאשר התורה עסוקה בנושא היא מסיימת אותו עד תומו, ולכן היא לפעמים ת...
על ידי יאיר
02 נובמבר 2019, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאי שנא אדם הראשון ותנינים שרק בהם נאמ' ויברא

הרמב"ן מדבר על ה'היולי' בלשון היוונים והוא החומר הקדום הראשון שממנו נברא הכל לגבי התנינים ראית מה כותב הרמב"ן? "בעבור גודל הנבראים האלה שיש מהם אורכם פרסאות רבות הגידו היוונים בספריהם שידעו מהם ארוכים חמש מאות פרסה   [2000 ק"מ!!! קטן עלי הדינוזאורים...] ורבותינו גם כן הפליגו בהם (עיין ב"ב עג) בעבור ...
על ידי תנא היכא קאי
02 נובמבר 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאי שנא אדם הראשון ותנינים שרק בהם נאמ' ויברא

וכל העולם כולו נברא ביום ראשון, ורק הצורה וההרכבה של הדברים נעשו בשאר הימים, מלבד התנינם הגדולים שהם משהו חדש
וודאי האדם שיש בו משהו חדש לגמרי, שלא היה לפני"ז.
על ידי יהודה בן יעקב
04 נובמבר 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

תורה לשמה כתב:
04 נובמבר 2019, 23:49
וכן להיזהר מריח זיעה שהוא שקול כרבב על בגדו לכאור'
היום אשתי הגיעה הביתה יגיעה, ואמרה שעלתה ברגל 5 קומות, מפני שיצא מהמעלית אברך מיוזע, ולא היה לה נעים להכנס אח"כ למעלית, והעדיפה לעלות ברגל.
על ידי משה נפתלי
12 נובמבר 2019, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בפסחים דף מג עמוד א'

כלל הוא [ראה מכות יג עמוד ב] דעונש כרת אינו צריך אזהרה. אדרבה! אבימי מהגרוניא, דאמר משמיה דרבא 'חייבי כריתות לא צריכי התראה', יחידאה הוא ואין הלכה כדבריו, וסוגיא דתלמודא דאף כרת לא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר, כדתניא בפרק יום הכפורים: אַזְהָרָה לְעִנּוּי שֶׁל יוֹם עַצְמוֹ לֹא לָמַדְנוּ, מִנַּיִן? נֶא...
על ידי יואל נהרי
12 נובמבר 2019, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

דברי טוב וחסד הם דברי חוצפה ועזות, לומר כן על פי' רש"י כל עוד אין לו הוכחה לכך שזו טעות, הרי אם אכן רש"י כתב כך, מי הוא טוב וחסד שיפער פיו בעומק חכמתו ויאלף את רש"י בינה מה מותר לכתוב ומה אסור או לא קרה. מילא אם מוכח שזה טעות, אבל מסברת כרס, כאילו ברוריה צריכה את עזרתך בעולם האמת, של נעליך. גם הכותר...
על ידי משה נפתלי
17 נובמבר 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אליעזר עבד אברהם הכביר מלין?

רמב"ן מפרש בשני פנים: 'אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי' – אַרְצִי שֶׁשָּׁם מוֹלַדְתִּי, כִּי שָׁם עָמַד וּמִשָּׁם הָיוּ אֲבוֹתָיו מֵעוֹלָם. וְיִתָּכֵן שֶׁיִּהְיֶה טַעַם 'אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי' – אַרְצִי וּמִשְׁפַּחְתִּי, כִּי גַּם בְּאַנְשֵׁי אַרְצוֹ לֹא יַחְפֹּץ, רַק בְּמִשְׁפַּחְתּוֹ. וְכֵן ...
על ידי HaimL
18 נובמבר 2019, 05:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,

אפשר לומר באופן פשוט ביותר. באמת, אברהם אבינו רצה שתהיה האישה ממשפחתו הוא, ולכן, פרשת נישואי יצחק באה כמעט מיד לאחר פרשת ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה בנים לנחור אחיך וכולי ובתואל ילד את רבקה וגומר. כמו שרש"י מפרש שם, בשרו הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו. אבל, אולי לא תאבה האישה וג...
על ידי אבר כיונה
18 נובמבר 2019, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,

שפתי כהן עה"ת: אם לא אל בית אבי ואל משפחתי תלך וגו'. ואברהם לא אמר לו אלא כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, אמר לו אויר המדינה גורם, כך הבין הוא, ולזה אמר והנה הנערה אשר אומר וגו' איזו שתהיה, כששאל אותה ואמרה בת בתואל אמר נחני ה' בית אחי אדוני, אני הייתי חושב שכוונת אדוני הוא ליקח לו אשה מארצו אפילו שלא תה...
על ידי במבי
21 נובמבר 2019, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום, ''ומלכי צדק''

בדרך אגב אי איירינן ב"לעולם יהא אדם", מפורסם הביאור שביארוהו "לעולם יהא אדם" קודם כל אדם ואח"כ "ירא שמים" בהמשך לעניין, שמעתי פעם ווארט נפלא, אומרים בליל שבת ש"נמצא חן בעיניך ובעיני כל אדם וחוה ובעיני כל רואינו לעבודתך". וקשה תרתי א. כבר אמרנו אדם וחוה ואת מי באים להוסיף? ב. למה לא כתוב אדם? ושמעתי...
על ידי בר מצוה
30 נובמבר 2019, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכן יש ה' במקום הזה

א. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה (וזה שער השמים)
ב. ה' ניצב עליו
על ידי HaimL
09 דצמבר 2019, 07:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בהבנה פסחים סב עמוד ב'

אמר ליה, רבי, מה בין פסח שנשחט לשמו ושלא לשמו שהקרבן פסול, לבין פסח שנשחט לאוכליו ושלא לאוכליו שכשר הוא, אמר ליה ר''י לשמו ושלא לשמו א''א לברר איסורו, למה לא? הרי הגמר' עצמה מתחבטת דף נט: מה דקתני במשנה לשמו ושלא לשמו, בעבודה אחת תנן או בשתי עבודות, והגמר' לא פשטה את הספק, הרי אף בשחיטה עצמה שהיא ע...
על ידי HaimL
12 פברואר 2020, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כה תאמר לבית יעקב ותגיד וגו'

למה לא נאמר כה תאמר לבית ישראל כפי שנא'  ותגיד לבני ישראל, ומה דווקא בית יעקב? כידוע, בני ישראל הם הגברים, ובית יעקב הם הנשים. ואפשר לבאר בזה  שיעקב הוא מלשון וידו אוחזת בעקב  עשיו וגו' היינו שהוא כביכול נמשך ונגרר אחרי עשיו אחיו וישראל, הוא מלשון שררה וגדלות, כי שרית עם אלהים וגו'. והיינו, שהאיש ל...
על ידי איש קטן
12 פברואר 2020, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כה תאמר לבית יעקב ותגיד וגו'

יפה
גם פירשו שכמו אצל יעקב אבינו אחר שניצח המלאך נקרא בשם ישראל אך שם יעקב לא נעקר ממקומו
כך בישראל יש דרגות הפשוטים יותר נקראים יעקב ולהם יש לדבר באמירה דיבור רך כלומר דברים קלים יותר
ומי שבדרגה גבוה נקרא ישראל ואצלהם יש להגיד
דברים קשים כגידים

תבורך :)