פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 36 תוצאות

חזור

על ידי רמתים צופים
02 פברואר 2018, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון הרע על 'ניק'

מהו הגדר של הכרת אדם מול ניק? מה ההבדל בין שמו שקיבל בשעה שנכנס לברית, לבין שמו שקורא לעצמו בפורום? האם ידיעת צורת פניו היא הקובעת? וכי עיוור שאינו יכול לראות אין בו איסור לשה"ר? מהו הגדר של ידיעת והכרת האדם?! או אולי לא די בהכרת פניו, אלא צריכים להכיר גם תהלוכות חייו?! לכאורה כל שם שמסתתרת מאחוריה ...
על ידי יצחק
24 דצמבר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תינוק שנולד פעמיים - מהו במצוות?

בכל הסוגיות בבהמה המקשה רואים שדבר שכבר נולד א"א לבטל את הלידה שלו, ויש שם ספיקות בגמ' הדביק שני רחמים וכו' בלעתו חולדה וכו' אבל כמדומני שבכל הציורים שם מדובר שהולד לא ממש יצא לאויר העולם
האם האיבעיות של הגמ' הם רק לגבי בכור בהמה או גם לגבי בכור אדם, זכור לי שמדברים בזה באבני נזר ועוד ולע"כ
על ידי אסף
22 אפריל 2019, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון הרע על 'ניק'

לא עברתי על כל האשכול, אבל נראה שיש לדון בנושא מכמה צדדים. לשון הרע - קצת לא מצוי סיטואציה כזאת. וכי יש צד לאסור לספר למישהו אחר שלא קרא את הנכתב בפורום שניק המכונה "יענקל" כתב כך וכך. אין כאן כל סיפור על אדם אלא יש דעה כזאת ועליה סופר. ועוד - הרי דעתו מפורסמת וגלויה וכל אחד יכול לקרוא, ובכה"ג לכאו'...
על ידי בן של רב
25 אפריל 2019, 03:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

לעצם הטענה שהוזכרה שרוב הגיטין מתבצעים ברבנות יש מכתב מפורש מכל גדולי הפוסקים שזה גרוע וחמור ויש למנוע מכך. אגב: אתה אוכל עוף רבנות? אני מכיר רבנים שלא מסדרים קידושין אחרי גט כזה. וגם אינו דומה גט רגיל לגט שנעשה בכפית הבעל! תוכל לעלות את המכתב המפורש מכל גדולי הפוסקים..אם ישנו? מה שידוע לי שהרב אלי...
על ידי כרם
30 אפריל 2019, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמירת סדרים וזמנים

לענ"ד אין "פתרון כולל" לשמירת סדרים ב"כולל". כשם שאין פרצופיהם של בני אדם שוים כך אין דעותיהם שוות. יש אברכים שההתעלות שלהם באה עם פיזור הנפש גדול, עם שעות לא-שעות, וזמנים לא זמנים. כל נסיון לכבול אותם למסגרת של שעון, הוא עוול שמוריד את התעלותם הרוחנית. לעומת זאת יש אברכים שדוקא הדייקנות, היא שמעלה ...
על ידי בנציון
03 יוני 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

חברים יקרים, אתם אהובים ונחמדים מזהב ומפנינים. אך מה אעשה והזכרתם לי סיפור משעשע ומענין. הגיע פעם יהודי מהמשכילים לתפארת שלמה זי"ע, והציע לו לקבל סנדקאות בברית שהוא עורך לבן שלו. הרב היה נוהג לנסוע אפילו למרחקים לצורך סנדקאות מגודל הענין שבה. אבל לאותו יהודי השיב בשלילה, למה? כי הוא היה מראשי המהרס...
על ידי בן ראם
19 יולי 2019, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזענות

אינני מבין הנידון במחילה. ברור שלפי היהדות יש שוני ביחס אל אנשים שונים הנקבע גם על פי מוצאם. החשיבה כאילו לכל בני האדם אותן הזכויות ואותן החובת נובעת מהגישה הכופרת בייעוד מוכתב על ידי כח עליון- הבורא. הבשורה הגדולה על פי היהדות היא האמירה ש- "ממזר ת"ח עדיף מכהן גדול עם הארץ", שמשמעותה שהיכולת להגיע ...
על ידי תיובתא
12 אוקטובר 2019, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמחת חג הסוכות

בחג הסוכות יש מצווה מיוחדת לשמוח שאין בשאר ימים טובים.  שאלתי היא ממה צריך לשמוח?  דברים טז יג חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך שבעת ימים תחג לה' אלקיך במקום אשר יבחר ה' כי יברכך ה' אלקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך...
על ידי יעקב שלם
01 נובמבר 2019, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המדבר לשה"ר מפסיד מצוותיו ומקבל עבירות המדובר- מה ההגיון???

אספתי לעצמי פעם מראה מקומות על כך מצ"ב לשון הרע. הפסד המצווות ידוע שהמדבר לש"הר המצוות של המדבר עוברות למי שדברו עליו והדבר צריך תלמוד מה עניין שמקבל עבירות המדובר והיכן המידה כנגד מידה מדוע מרוויח זה שדברו עליו וכי העוסק רוב ימיו בתורה ונכשל בלשה"ר איבד הכל ועוד שדבר כזה עלול למנוע האדם כלל מהמצוות...
על ידי יצחק
13 נובמבר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אקטואלי - מכתב הגר"ח קנייבסקי על כך שלא יפלו טילים בבני ברק, ואין לפחד כלל

אני מציע לראות את הענין באור אחר נניח שאין שום הבטחה לעיר בני ברק (השייכות היא לפי התשלומים בארנונה? לפי השטח המוניציפלי בזמן החזון איש? כל הענין צע"ג) אבל הרי רואים שמאז קום המדינה בני ברק שקטה לחלוטין (או כמעט לחלוטין) והרי לא מדובר כאן בשוויץ, למה זה כך? האם זה לא מוכיח שתורה מגנה ומצלה?! ברור שה...
על ידי ידידיה
16 נובמבר 2019, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?

ראיתי השבוע בשם הר' זילברשטיין, מעשה בבחור שנסע באוטובוס לישיבתו, ושמע את היושב לידו מספר בפל' שנוסע לישיבה פלונית לראות בחור פלוני המוצע לבתו ולהווכח באיכות לימודו ותפלתו, ובחור זה הנוסע הוא חברו של המיועד, והשאלה האם מותר לרוץ ולספר לו את אשר שמע, כשמובן שעי"ז התנהגותו של המיועד תהיה הרבה יותר טוב...
על ידי בבא קמא
08 דצמבר 2019, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקורת נוקבת מאת הרב דוד זריצקי זצ''ל

בין שמיטה להר סיני יש קשר כלשהו, כפי שרש"י מביא ועוד פרשנים ודרשנים דורשים. כאן אין שום קשר חוץ מלקנטר לשם לקנטר. וגם לשקר לשם לשקר, כי הרי מרן רה"י שליט"א ומרן שה"ת שליט"א כבר כתבו מכתבים וקראו ברור מה לעשות לנוכח החרפה הנוראה. אבל לאדם שחי בקינטור, זה נקרא אין פוצה פה ומצפצף אולי גם כאן ניתן למצו...
על ידי פרלמן משה
19 דצמבר 2019, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

אני מבקש את מחילת הציבור על כך שלא קיימתי את דברי, פשוט הייתי עסוק במצוה גדולה, ומ"מ אני עדיין מסופק האם ת"ת דרבים כמו שיש כאן אכן דוחה את אותה מצוה או לא, ואכמ"ל. ראשית יש לדון האם בכלל ישנה מצוה להדליק נרות חנוכה בליל שבת, ושורש הספק הוא כדלהלן. א. חכמים תקנו להדליק נר חנוכה בכל לילה, אך בליל שבת...
על ידי חוזר ומגיד
21 דצמבר 2019, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האחים כלל לא מכרו את יוסף...

אני רוצה לאמר שבין אם בפועל הם מכרו ובין אם לא התורה העלימה את זה בצורה כזו שהאפשרות הזו ניתנת להיאמר, ואני היום הבנתי כך פעם ראשונה, ואני משתף את את מי שרוצה לשמוע וַיֹּ֨אמֶר יוֹסֵ֧ף אֶל־אֶחָ֛יו גְּשׁוּ־נָ֥א אֵלַ֖י וַיִּגָּ֑שׁוּ וַיֹּ֗אמֶר אֲנִי֙ יוֹסֵ֣ף אֲחִיכֶ֔ם אֲשֶׁר־ מְכַרְתֶּ֥ם אֹתִ֖י מִצְרָ...
על ידי יוספזון
21 דצמבר 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בר נש
22 דצמבר 2019, 16:40
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי עפר ואפר
23 דצמבר 2019, 10:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

לכלפי ליא חרה שהביאו חידוש בשם מישהו ששנוא עליו. וכי לא מצא אף פעם שמישהו כתב משהו וכבר קדמוהו באחרונים? ואם כבר עסקינן ברמב"ם, כידוע לדוגמא ד' האבן האזל שלפני ההדפסה מצא רבים מדבריו באחרונים ואעפ"כ לא מחקם ההודעות כאן של כלפי ליא ומאן דהוא פשוט מגעילות ואינן מעידות אלא על רמתם הגבוהה של הכותבים. בת...
על ידי נדיב לב
25 דצמבר 2019, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל פורום אקטואליה
26 דצמבר 2019, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

חובת קריאה לכל הכותבים הנכבדים בפורום אקטואליה!

בעז"ה פורום אקטואליה יעבור בימים הקרובים למתכונת חדשה. חובת קריאה לכל מי שלא רוצה להתאכזב עם מחיקת הודעות, או חסימתו ואי אפשרותו לכתוב בפורום כלל. רבים רבים מחברי הפורום ביקשו וחזרו וביקשו להסדיר הענין עם פורום אקטואליה, אשר נהפך בתקופה האחרונה לשדה קרב מילולית, עכורה, מעיקה, אשר מרחיקה מהפורום את מ...
על ידי מנהל פורום אקטואליה
03 פברואר 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

נראה שהנושא מוצה די והותר.

כל מי שיש לו משהו "חדש", אדרבא.

ניתן לפנות אלי בהודעה פרטית.
על ידי איש אל רעהו
06 פברואר 2020, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

דברים משעשעים ביותר אני קורא פה. מי שלא מאמין שר' דוד כהן וכו' עד משה מסיני הוא כופר בעיקר.
אני כבר לא יודע מה יותר גרוע לכפור בעיקר או לכתוב דברי הבל.
על ידי חזק וברוך
11 פברואר 2020, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המכלול - לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

מהרב מעלי" וגם דוד המלך אמר (מובא בתחילת ברכות) שזה גירעון, מה שצריך לענות על שאלות של "שפיר ושליא". חס ושלום לומר כך!!! רב שרואה מראות, חיסרון יש בו?? ובכלל יש שמה עוד כמה דברים באותו רשימה שדוד אמר, וכי גם זה לגירעון? כשדוד המלך אמר: "המלכים יושבים אגודות אגודות ואני ידי מלוכלכות בדם  שפיר ושליא"...
על ידי מנואל
18 מרץ 2020, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

פשוט בושה של אשכול. יושב אברך רציני משקיע שנים מחייו בשקיעות שאין כדוגמתה להוציא חיבור טוב ככל שיהיה, מקיים את חובתו בעולמו בצורה המקסימלית ביותר שיכולה להיות. ובמקום קצת להעריך את מי שמוצא לעצמו מחייבים לעסוק תדיר באורייתא, מבקרים וכותבים ביקורות לא ענייניות (עדיף לתת צדקה ושאר דברי הבל). מעניין מ...
על ידי איש ירושלם
23 מרץ 2020, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

מעניין אם לא היה נוצרת האופוזיציה, אם גם היו נגד הכל. גם מאוד מעניין שפתאום אחד שדברי הגרח"ק לא מעניינים אותו כלל וכלל, מדבר על דעתו בענין זה בעשרות מקומות ברחבי הפורום. אגב, ראיתי שחסידות אחת במא"ש התנהלה כרגיל בשב"ק (וכנראה האדמו"ר יושיע את כל הזקנים והחולים שם), צריך לומר להם שב"ה זכו לכוין לראש...
על ידי איש אל רעהו
23 מרץ 2020, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

אני רואה צורך להוסיף כמה מילים. אם הציבור שלנו היה נוהג כמצופה מאנשים אחראיים וירא''ש, נזהר מהתקהלות וממגע, ועושה הכל כדי למנוע התפשטות המחלה, אלא בנוגע לת''ת דרבים מאמץ ומסתמך על הוראת רב כלשהו, החרשתי. בתוך עמי אנכי יושבת. המציאות רחוקה מאד מאד. עדיין מתקיימות שמחות מרובות משתתפים, ובשמחות המוקטנ...
על ידי איש ירושלם
31 מרץ 2020, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

מה בכלל יש לדבר אחרי הלוויה ההזויה איך אמר לי מישהו בחריפות. אם רבי צבי שינקר היה יכול לקום לרגע, הוא היה מנחית סטירות ל(חלק..) מהמלווים השוטים. היה צריך לחלק את הסטירות בחייו.  עכשיו מאוחר מידי, ומי יודע כמה הלוויות יהיו רח''ל כתוצאה מהלוויה זו.  מעניין למה בחתונה ההזויה בסלבודקא לא חילק ר' דב לנד...
על ידי אביי
14 אפריל 2020, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

ספרים תורניים מעניינים | בקשה

בס"ד א גוט מועד! כידוע לכל, כולנו נאלצים לשבת בבית... חשבתי אולי מי מבאי הפורום יוכל לתת לנו שמות של ספרים תורניים העוסקים בנושאים מרתקים ואגדתיים..., שהרי כידוע האוצר המקוון פתוח לכל בצורה חופשית, אז חשבתי לנצל את זה... וזכורני שבילדותי, היינו משחקים במחשב של האוצר בבית כנסת, בספרים כמו "רפואות וסג...
על ידי יוספזון
19 אפריל 2020, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפליית השכונות החרדיות

ברור שהמשטרה היא קובץ ברברים סאדיסטים גסים ואלימים, ורק שבתקופה האחרונה הכל מוסרט וכבר לא יכולים להכחיש את מעשיהם הברברים. אבל מ"מ אולי ללא הקבוצה הקטנה שמתחילה להתעמת עם השוטרים, יבואו הבריונים לשכונה ולא ימצאו שום גירוי וילכו להם לדרכם. ורק בגדר אולי. אתה צודק, אבל אני מוסיף שכאחד שמכיר את הקנאים...
על ידי שאר לעמו
21 אפריל 2020, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אז מה למדנו מהשואה?

לפי חלק מהתגובות פה, חלק מהכותבים צעירים ולא ראו ספרות אותנטית רבה מדי על השואה. ככל שמתרחקים מתחילים להסביר, לסנגר, לומר שלא בדיוק כולם.... מדובר בשנאה תהומית אמיתית. לא בורג ולא מערכת. היחיד לא היה בורג, כ"א היה רוצח מתועב, והמונים כאלו הם גם היום. ולא רק הגרמנים, אלא גם גרוריהם רוב הנכרים בכל מקו...
על ידי מחשבות
05 מאי 2020, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בעיה להיות סקרן גדול?

סקרן בלשון חז"ל מסתכל (גם היכן שלא צריך)
כמו שלסקור זה להביט.
בעברית זה התעניינות וחיפוש ידע (לפעמים ידע טפשי)
ואין לזה שום קשר למדרש.