החיפוש הניב 290 תוצאות

חזור

על ידי יוסי יעבץ
03 אוקטובר 2018, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

מי שכותב כאלה דברים או שלא למד בישיבות או שלא קרא באבי עזרי ר' שמעון שקאפ ברכת שמואל וכן הלאה.
אלא כמו שכתבנו הכל במידה ובמשורה.
עולם הישיבות לא טועה ודעת החזון איש בענין הנז' לצערנו לא התקבלה אבל לא להוציא לעז על כל עולם הישיבות
משנות דור.
על ידי יצחק בן חיים
17 מרץ 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה חשובה בדקדוק בפרשת זכור וקריאת המגילה

העירני בעל קורא מובהק, לענין טעות במנהג העולם (לטענתו), כידוע כל מילה שיש לה ניקוד פת"ח בסופה, לא קוראים את האות המנוקדת בפת"ח אלא רק את ההברה של האות, ומוסיפים כמו אל"ף בפת"ח לפני האות האחרונה, כגון המילה 'מזבח' אע"פ שהפת"ח הוא על האות חי"ת, מ"מ אין קוראים מזבח עם פת"ח על החי"ת אלא מוסיפים אל"ף לפנ...
על ידי רוצה לדעת
08 אפריל 2019, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

חמישים טעמים!! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

קבלתי בדוא"ל ממשהו
והנני לשתף את הרבנים שליט"א.
חמישים טעמים לשבת הגדול.pdf
על ידי אסף
22 אפריל 2019, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון הרע על 'ניק'

לא עברתי על כל האשכול, אבל נראה שיש לדון בנושא מכמה צדדים. לשון הרע - קצת לא מצוי סיטואציה כזאת. וכי יש צד לאסור לספר למישהו אחר שלא קרא את הנכתב בפורום שניק המכונה "יענקל" כתב כך וכך. אין כאן כל סיפור על אדם אלא יש דעה כזאת ועליה סופר. ועוד - הרי דעתו מפורסמת וגלויה וכל אחד יכול לקרוא, ובכה"ג לכאו'...
על ידי אוריאל
22 יוני 2019, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"ז לא הרהר במבואות המטונפים?

הגמ' במגילה מספרת ששאלו את רב זירא במה הארכת ימים וענה להם מספר סיבות ואחד מהם שמימיו לא הרהר במבואות המטונפים. (מגילה כח.) אך קשה טובא, שהרי הגמ' בירושלמי דנה האם מותר להרהר בבית הכסא בד"ת ואומר שם ר' זעירא שכל קושי שהיה קשה לו בבית הכסא היה סובר אותו ! (ברכות כט:) מאן ייתי ויפרק האי קושיא? בירושל...
על ידי ayedavid
18 יולי 2019, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם באמת קנאה היא דבר רע? ובמידה שכן - מהו בדיוק הרע שבה?

ואם פירוש מעשה הקנאה הוא התעוררת להרגש פגם בשלמות נרצית ע"י מבט באחר או במעשיו, אפשר להסביר את כל סוגי הקנאה: קנאת ה' נגד החוטאים - כביכול הרגש פגם בשלמות מלכות ה' קנאת בעל לאשתו - שמרגיש חוסר שלמות בליבה או במעשיה עמו. קנאת סופרים - פגם בשלמות שמעורר לרצות ללמוד עוד קנאה כמידה מגונה - הרגש פגם בשלמ...
על ידי אמונת אומן
24 יולי 2019, 01:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

כל הכותרת הבומבסטית הזאת על הצלת הרבנית הקדושה מידי רש"י... ונוסח הדברים, מתאימה לעלון של איזה מושב חקלאי ולא לכבוד הוא לבית המדרש דפה.
על ידי גדר
24 אוקטובר 2019, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

ממה שכתב היעבץ וצ"ל ישראל נושע בד' תשועת עולמים (ישעיה מה) והוא סיום בית הח' הנחסר מפני השלום. מוכח שנוסח מחזור ויטרי לא היה לנגד עיניו, א"כ נראה שכוונתו במ"ש "מפני השלום" היינו רמז לצנזורה, ויש 2 אפשרויות א. לפני היעבץ עמד נוסח אחר של הבית הח' שמסתיים בפסוק ישראל נושע וכו' ב. היעבץ שיער מדעתו שבית ...
על ידי במבי
24 אוקטובר 2019, 17:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואיבה אשית - חלומו של ר' צדוק הכהן

וכן מה הפשט שכל החיות נושכות ושוברות עצם, מובא על החמור שנושך ושובר עצם והכלב (שזה מחלוקת האם הוא חיה או בהמה) אינו שובר עצם.
על ידי זאת נחמתי
24 אוקטובר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

בחזרה לנושא האשכול :
בספרי חסידות רבים כגון מאור ושמש, שם משמואל ועוד, הסבירו באריכות את כוונת הפייטן ע"פ הנוסח המקובל, כך ששאלה א' של פותח האשכול לא קשה.
על ידי יעקב שלם
27 אוקטובר 2019, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו את לבושם, המקור בחז"ל ?

מצאתי מאמר שמישהו העלה לפרוג בתשובה לשאלתך ממש https://www.prog.co.il/threads/%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8.290491/ כתב רבי אליהו בחור בהקדמת ספרו 'מתורגמן'. אמרו חז"ל, שלשה דברים לא שינו ישראל במצרים, שמותם ומלבושם ולשונם. וכבר עמדו על כך, שבלשון המדרש (שהש"ר ד,כד) עה"פ גן נעול איתא: ...
על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי

דן בזה הגר"א גנחובסקי [כמדומני שהנידון האם שייך לפנ"ע במתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, בשוגג] ובד"כ זהו חד עברא דנהרא ומסתבר להקל וכעת אני חושב שאם באמת הקטן אינו נאמן וחשוד לשקר ולומר שטבול א"כ ודאי ראוי להטביל לו, שיש לחשוש שא"כ לא יטביל וישקר שהוא טבול ומי שבאמת רוצה להציל חבירו מאיסור, ...
על ידי חלק א׳ ממעל
27 אוקטובר 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי

הרב דינר סיפר פעם שהוא ראה ילד טובל כלי אז הוא לקח את זה וטבל וכ׳ פתק לאבא שהוא טבל את הכלי ואמר לילד שיידע שהוא לא יכול לטבול
על ידי בנציון
31 אוקטובר 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתיית קפה לפני התפילה

יש עוד עניין שקפה בימינו זה כבר לא גאוה שמעתי כמה פעמים טעם זה. ומעודי תמהתי עליו, הרי גאוה זה לא בגלל שהוא אוכל מאכל חשוב שאנשים אחרים לא אוכלים, שהרי בגמרא לא אמרו מה אסור לאכול, אלא כל דבר אסור לאכול, ואם הטעם משום שאוכל דבר שאנשים פשוטים לא אוכלים, יהיה מותר גם לאכול לחם, שזה דבר שכולם אוכלים, ...
על ידי יעקב שלם
31 אוקטובר 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דל גאה הקב"ה שונאו, מה המקור ?

יואל נהרי כתב:
31 אוקטובר 2019, 20:22
בכל המקורות דלהלן מובא בשם חז"ל שהקב"ה שונא דל גאה. האם ידוע למישהו מה המקור?

פלא עצום

רק אוסיף שחיפשתי באוצר החכמה והדבר היחיד שמצאתי זה ממחברי זמנינו שהם מסבירים שלרבינו יונה היתה גירסא אחרת בגמרא בפסחים
על ידי יעקב שלם
01 נובמבר 2019, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

בכל העניינם של כבוד זה עניין של נורמה וזה דברים פשוטים אם יהיה מצב שהכבוד זה ללכת עם שיער ארוך (למשל היפך חוקות הגויים) הרי שזה לא יהיה בזיון כך לגבי כבוד ספרים וכבוד החבר מכנה שם רע זה תלוי איך שזה מתקבל וכו ולכן לא הרי שערות גדולות אצל חסיד שעושה קרחת לליטאי שרגיל בשיער ארוך יותר וממילא אם זה נורמ...
על ידי נבשר
02 נובמבר 2019, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - המבול

יש לענות על כך, ע"פ מה שיש מסבירים שיש הבדל בין מבול להפלגה, שבמבול החטא היה קלקול של עצם הבריאה [גם החיות חטאו] וגם העונש [עד עומק ג' טפחים] היה על עצם העולם כמקום, משא"כ בהפלגה החטא היה של האנושות [כפירה בעיקר] וגם העונש. לכן, רק בהפלגה שהעונש על האנושות, הקב"ה מתייעץ עם בי"ד של מעלה בדומה לבריאת...
על ידי מיקי
02 נובמבר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח - המבול

יש לענות על כך, ע"פ מה שיש מסבירים שיש הבדל בין מבול להפלגה, שבמבול החטא היה קלקול של עצם הבריאה [גם החיות חטאו] וגם העונש [עד עומק ג' טפחים] היה על עצם העולם כמקום, משא"כ בהפלגה החטא היה של האנושות [כפירה בעיקר] וגם העונש. לכן, רק בהפלגה שהעונש על האנושות, הקב"ה מתייעץ עם בי"ד של מעלה בדומה לבריאת...
על ידי ים סוף
03 נובמבר 2019, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר

י'שי כתב:
02 נובמבר 2019, 19:57

אשמח לתשובות.

חשבתי לומר ע"פ דברי הגמ' בסנהדרין (קח. הובאה ברש"י בפרשתנו) שאמר לו העורב לנח "שמא לאשתי אתה צריך אמר לו רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כל שכן".

ואם לא שהייתה היונה זכר מאי מעליותא, שהרי אם העורב היה נקיבה גם הוא היה מסכים ללכת. וע"כ נראה לו לרש"י שגם היונה הייתה ממין זכר. והבן
על ידי י'שי
03 נובמבר 2019, 08:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל פעם שיש קשת זה סימן שהיה אמור להיות מבול

שמעתי פעם שזה רק סימן אם הקשת לא מסיבות טבעיות (שמש וגשם) וכן משמע בספורנו יש על כך ביערות דבש אינני זוכר כעת היכן ומה הוא אומר. כעת מצאתיו וזה לשונו ביערות דבש ח"א דרוש יב וזה לשונו: והנה אמרו בגמרא דכתובות פרק המדיר [דף ע"ז ע"ב] כשמת ריב"ל שאל ליה רשב"י נראתה קשת בימיך, א"ל הן, א"ל א"כ לאו את בר ...
על ידי ספר וסופר
03 נובמבר 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן אחסנו את הפירות (התבואה) בתיבת נח?

אני לכשעצמי הייתי ממשיל את הלכלוך בתיבה כמו כאשר יש לכלוך בתוך גוף האדם, שאין זה מונע ממנו לומר דברים שבקדושה [אלא אם כן זה נעקר לצאת], כי כאשר כל העולם התקבץ לתיבה אחת, הרי זה מציאות אחת שמכילה את כל מחזור החיים כגוף אחד גדול. לא הבנתי. אתה רוצה לחדש שלנח היה מותר להתפלל בתוך בית הכסא? ??? ??? ???...
על ידי יונה בן יעקב
05 נובמבר 2019, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

עוד שם במ"ב: ואפי' להרהר בד"ת אסור בשעה שהחזן אומר קדיש מפני שצריך לכוין הרבה בעניית הקדיש [פרי חדש]. בענין זה אמרתי פעם שיש לעמוד על שינוי לשון המשנ"ב בין ההלכה שאסור להרהר בד"ת לבין ההלכה בסי' כ"ה משנ"ב ס"ק נ"ו שהאנשים שמקפלין התפילין בקדיש "לא יפה הן עושין", ולא כתב אסור. והביאור בזה דעיקר האיסו...
על ידי יעקב שלם
06 נובמבר 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אברהם לא תיקן תפילת ערבית ?

כנראה זה קשור לכך שתפילת ערבית רשות

עיקר זמן תפילה היא בבוקר להגיד בבוקר חסדך
על ידי יהודי
07 נובמבר 2019, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אברהם לא תיקן תפילת ערבית ?

ראיתי על זה תשובה מהגרש"א שטרן שליט"א
שביבי אש סימן נז.PDF
על ידי שניאור
07 נובמבר 2019, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

יואל נהרי כתב:
06 נובמבר 2019, 22:52
[ועי"ש בשו"ע ומ"ב שי"א שלכתחילה יהיו הציציות בצד של אורך הטלית, דהיינו בצד של הפרנזים, ולא ברוחב הטלית].
לכאורה אורך הטלית הוא לא בצד של הפרנזים בטח לא בטלית קטן, ועכ"פ הטעם מפורש בשו"ע שהוא כדי שיהא הציצית נוטף על הבגד ולא תלוי כלפי הקרקע, וממילא זה תלוי איך אתה הולך את הטלית.
על ידי יהודי נאמן
08 נובמבר 2019, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

בורות. יושבים כאן אנשים שלא מבינים את השפה והקודים של תורת חסידות חב"ד, לא למדו מימיהם מאמר בליקוטי תורה במשך ארבע חמש שעות (גילוי נאות - אני כן למדתי, כמה וכמה פעמים), ומדברים על אחד מצדיקי הדור הקודם, שגדולי ישראל (חוץ מגדולי חוגים מסוימים) חרדו לשמעו, יהודי שהיה בקי עצום בכל מכמני התורה הקדושה נ...
על ידי יהודי
08 נובמבר 2019, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההתנגדות לרמב"ם

לא הבנת כלל מה באמת הולך פה. לא אמרתי שהגר"א התנגד לרמב"ם, ולא אמרתי שרביה"ק התנגד לרמב"ם, ואף ציינתי שהוא להיפך. מה שקרה שבתחילת האשכול העוסק בהתנגדות לרמב"ם - הוזכר עניין התנגדותו החריפה של רביה"ק (ועמו עוד כמה מגדולי הדורות) ללימוד מורה נבוכים בפרט וספרי חקירות בכלל. בתגובה הזכירו פה אחרים מגדול...
על ידי zxc
08 נובמבר 2019, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יואל נהרי כתב:
08 נובמבר 2019, 09:32
היכי תימצי שאדם אכל אכילה אחת, ומתחייב בגללה ב 24 ברכות?
הגעתי ל-23 ברכות, שכח 'אתה חוננתנו', ואכל פת. מתחייב בברכהמ"ז ושמו"ע: 19-4=23
על ידי zxc
08 נובמבר 2019, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

היכי תימצי שאדם אכל אכילה אחת, ומתחייב בגללה ב 24 ברכות? הגעתי ל-23 ברכות, שכח 'אתה חוננתנו', ואכל פת. מתחייב בברכהמ"ז ושמו"ע: 19-4=23 נכון. לזה התכוונתי. 19 של שמו"ע, ענט"י והמוציא, ו3 ברכות של ברהמ"ז אולי לא ספרת את ענט"י [אולי בצדק]. לא ספרתי את ענט"י וגם לא את המוציא, כי את זה הוא כבר עשה. אך א...