החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי יעקב שלם
02 נובמבר 2019, 20:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

ברוך הבא @פראנק

יהי בואך לפורום לברכה
על ידי zxc
02 נובמבר 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע מזלזלים במצות קציצת הצפרנים בערב שב"ק???

כמובן שאין צריך להדגיש, שכל הנושא הוא ע"פ הלכה, אך ע"פ קבלה וודאי שיש קפידא גדולה, לקצוץ כל ער"ש, ולא להישאר עם הצפרנים שהם החיצונים בשבת. ואצל החסידים מקפידים כולם מאד בזה
על ידי יעקב שלם
08 דצמבר 2019, 08:24
עבור לפורום
עבור לנושא

הגמ' המפורסמת על הלל ושמאי האם שמאי היה שמאי

שמאי דחפו באמת הבניין

למה שיהיה לו אמת הבניין

אמרו לי שיש פירוש ששמאי היה שמאי
האם מישהו שמע כזאת
על ידי יחי
15 דצמבר 2019, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

הרהורים אחר מיטתו של האברך הר"ר יצחק מאיר ויס זללה"ה

- תינוק רך. חצי שנה. הלך למטפלת בבוקר ולא קם בצהריים. קורה.  אמרנו לעצמנו. מוות בעריסה. - האב אברך מוכר ויקר מהשכונה. עדין נפש וירא שמים מרבים. נישאו בגיל מבוגר. והמתינו כמה שנים לילד. בן בכור ויחיד. מזעזע.  חשבנו, והמשכנו בשגרת היום-יום הדוחקת. - המטפלת הוותיקה. אשה מסורה וחמה. שגם חייה אינם חיים ...
על ידי מכון קול יוסף
20 דצמבר 2019, 10:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר על הלכות נדה

להולכים בשיטת מרן הגרע"י ("המחודשת"...) יש ספר נפלא בשם מעשה הטהרה. ממליץ בחום. זהו, זה כבר לא מחודש, זו השיטה בה הלכו דורות על דורות בנ"י הספרדים החרדים לדבר ד'. עד כה כל ההולכים בשיטת הגרע"י זצ"ל היו מודים ששיטתו מחודשת ואינה כמקובל, אך רב גובריה וכו'. ב"ה היום כבר מעיזים לשקר ולכזב בריש גלי, ולכ...
על ידי יעקב שלם
06 ינואר 2020, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

האם הקב"ה מונה דפים או שעות

אמרו לי שהרב שלום כהן אמר בסיום הש"ס של ש"ס

אין הקב"ה מונה דפים אלא שעות
וכמובן אמר מקור אשמח אם מישהו ידע מה הוא

עוד העירו לי שבחז"ל איתא ויקרא רבה מובא ביסוד התשובה לרבינו יונה 
לגבי בעל תשובה היה לומד דף אחד ישנה ב דפים
על ידי יואל נהרי
06 ינואר 2020, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הקב"ה מונה דפים או שעות

פולני כתב:
06 ינואר 2020, 22:00
למיטב ידיעתי המקור המדויק בסוף ספר בית אהרן (קארלין): 

 image.png
זה כתוב גם בפלא יועץ ערך רנה כמדומה. אולי בהמשך אצטט. כנראה לקוח מר"א הגדול מקרלין.
 
על ידי חכם
06 פברואר 2020, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איבעית אימה

הרגשה לי: לפעמים יש אדם שאומר 'לי נראה כך, אבל אם תרצה תוכל לומר כך', והיינו, שעיקר ההסבר הוא כך, אבל אם תרצה אפשר לומר גם כך. אבל לפעמים אומרים 'או שתגיד כך או שתגיד כך', והיינו שאין עדיפות בין הסבר הראשון להסבר השני, ועל פי זה אפשר לומר שכשהגמרא אומרת 'אי בעית אימא', בתירוץ הראשון, כוונתה לומר, שא...
על ידי אבר כיונה
19 פברואר 2020, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי ואיך ולמה - הפסיקו לפרוש כפים בתפילה?

פעם רשמתי לי כמה מ"מ בנושא: - שו"ת באר שבע סי' עא כותב שמעודו תמה את תמיהתך, עי"ש מה שכתב ליישב. - ספר חרדים (ס"פ ט"ז) בשם ר"א בן הרמב"ם מחלק בין ג' ראשונות וג' אחרונות לאמצעיות, והביאו השל"ה (שער האותיות, קדושה). - מקור חיים (לבעל חוות יאיר, סי' צה, ג) הביא את השל"ה ואת הבאר שבע, ואח"כ כתב: "ולעד"נ...
על ידי חכם באשי
07 מרץ 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי כמוכה ומי כמוכה למה רק השני עם דגש

מן הראוי לפתוח ספר לפני שפותחים נושא. מן הראוי לציין לאיזה ספר כוונתך! ובכן כנראה כוונך לספר האלשיך הקדוש, פרשת בשלח, יד כז, וז"ל: כמו שאמרו ז"ל שלא עצר כח לאמר מי כמוך בכ"ף דגושה רק רפויה כמתחנק, ונצטער צער גדול בים עד שחשב להשבר. ואם כן הוי אומר, שלא מאהבתו אותו הצילו הוא יתברך, כי אם למען יספר ב...
על ידי תריג מצוות
03 אפריל 2020, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

תשובתו של הראשל"צ הרב יצחק יוסף בעניין תפילה במרפסות

תשובתו של הרב יצחק יוסף בעניין צירוף מנין בכמה מרפסות

הרב יצחק יוסף - צירוף למנין במרפסות וכדומה - מתוקן סופי (1).pdf
על ידי יעקב שלם
16 אפריל 2020, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

פסח ללא חת"ס בזכות הפורום...

פעמים רבות יצא לי לחשב תועלת מול רווח בשימוש בפורום הידע העצום   תשובה לכל שאלה שיתוף מידע מול חשש התמכרות וכדו השנה נוסף לי רווח אחר  ( הרבה בזכות  @אמונת אומן  ) פסח ללא חת"ס!!! תמיד היה נראה לי לא הגיוני להסתדר בלי כ"כ הרבה מוצרים אז תחילה יישר כח ובנוסף אשמח להבין מדוע לא רואים שום הכשרים על המד...
על ידי ד.מ.
21 אפריל 2020, 04:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת זיתים עם לחם בירור שמועה מפי החזו"א

בהתייחס אל סגנון הדברים שכתב גל גל, ולא אל הנושא של זיתים מעולם לא ראיתי ולא שמעתי על אדם שהסתכל בציציותיו ונזכר במצוות התורה, ברור הוא א"כ שמה שכתבה תורה וראיתם אותו וזכרתם מבוסס על ידע שהיה בזמנו ונשתנו הטבעים וכו' כמו"כ נודע ובדוק ומנוסה כי מי שמקיים כיבוד אב ומשלח את הקן מת במקום, ומש"כ תורה למע...