החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי אריה ענק משער האריות
01 מרץ 2016, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת אבות | פרק ג משנה י

חידש מו"ר אבי: מוציאין את האדם מן העולם : אדם שמפנק את עצמו בהנאות גשמיות לא יזכה ללמוד ולהבין תורת הסוד שנרמזת במילה "העולם", משום שהיא סוד והיא בהעלם לכל אדם אלא רק מי שראוי לעסוק בה. אולי לפי זה יובן דברי המשנה: וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם: כי...
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

מכאן מקור נפלא לכך שעל ידי נתינת צדקה עבור נשמת איזה צדיק ואפילו משה רבינו יתפלל הצדיק מלמעלה.
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 16:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

אריך כתב:
אריה ענק משער האריות כתב:אני נוהג משום כך לקרוא הכל יחד בלי פסיק כלל וכן שמעתי נוהגים.
אריה! זה לא פותר את הבעיה, מה לכוון. אא"כ יש לך ראש ענקויכול לכוון ביחד שתי כוונות.
דווקא כאן הכי קל לכוון מלת תמיד פעמיים גם בעוד שאתה אומר אותה פעם אחת אם רק תאריך בה קצת.
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לשילוח הקן

לשיטתך העושה שליח לגנוב או להרוג או לחפור בור וכל כיוצ"ב מדוע איצטריך לפטור המשלח משום שאין שליח לדבר עבירה
תיפוק ליה מצד דאין כאן מה שישייך את המשלח למעשה
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

הצורה הנכונה של האמירה היא: ברוך שפטרני מעונשו שלזה", כשהמילה "של" מחוברת למילה הבאה כאשר ה"למד" מודגשת והמילה הבאה מיודעת (עם ה"א הידיעה) אבל בהבלעת הה"א, כלומר בלשוננו היינו אומרים: "ברוך שפטרני מעונשו של הַזֶה" (ולא "של זה"). צורה זאת הייתה נהוגה בלשון חכמים (חז"ל), ואנחנו מוצאים אותה בכתבי היד ה...
על ידי אריה ענק משער האריות
06 יוני 2016, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר ''תנופה חיים''

הלא הוא רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה זצוק"ל
מח"ס "אות הברית"
מצ"ב דף שער הספר
מר שארינו הפרדס.pdf
על ידי אריה ענק משער האריות
16 ינואר 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות משקאות אנרגיה- חשיפה, וזעזוע! אין לשתות ללא כשרות לכאו'.

לאחרונה התפרסם משקה אנרגיה חדש בשם "אינדיגו" בכשרות חוג חתם סופר פ"ת. היות שאין אני סומך על הכשרות הזו חקרתי את המוכר על כשרות המוצר, והוא אמר לי כי המוצר באמת אינו צריך הכשר מאחר שאין בו אלא צמחים בלבד. אלא שהצצה קטנה אל הרכיבים הראה לי שלא מדובר ב"צמחים" בלבד. א. מדובר באבקה שעברה מיצוי דרך בישול,...
על ידי אריה ענק משער האריות
25 יוני 2019, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידה:
איך יתכן מצב ששנים יגנבו את אותו דבר באותו זמן באותה כמות לאותו צורך מאותו סוג ואחד יקיים מצוה מדאוריתא והשני יעבור איסור מן התורה?