הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 698 תוצאות

חזור

על ידי טוב להודות
01 ינואר 2016, 07:15
עבור לפורום
עבור לנושא

טרמפ לחץ

שלום וברכה לכל באי הפורום הנכבד!
ראיתי לאחרונה שיש איסור בלקיחת טרמפ בשיטת 'טרמפ לחץ' (עמידה בצומת ברמזור אדום בין המכוניות/תחנת דלק וסימון/דפיקה על חלון המכונית לבקשה לטרמפ, היינו כפייה מסוימת על הנהג שכעת לא נעים לו לסרב) משום 'חמס', מישהו יודע להרחיב בעניין? מקורות? וכו'
רוב תודות
על ידי ארזי ביתר
04 ינואר 2016, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טרמפ לחץ

הגרש"ד פינקוס זצ"ל, זעק 'חמס' רבות, נגד המנהג הנלוז של עצירת טרמפים, בעיקר לבחורי ישיבה. לדבריו, אחת הרעות החולות הגדולות שבכך, נובעת מזה, שאין שום דרך לדעת מה ייאלץ הטרמפיסט לשמוע בדרך, ועם מי הוא נוסע. מלבד זאת, יש בכך גם משום סכנת נפשות. ולדאבוננו הרב, כבר ראינו את התוצאות של הטרמפים לפני כשנה ומ...
על ידי מוטי
12 ינואר 2016, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

על אף שניסיתי להבין הסברות לא עלתה בידי כ"כ, מה שלכאורה יצא לי זה כך: יש מחלוקת האם נעלים הוא משום רו"ר או נקיות – ולכאורה מצד רו"ר הוא רק בחולץ ונועל, ולא בנגיעה סתם, ואדרבה יתכן שכשחולץ בלי נגיעה ג"כ צריך נט"י, וא"כ שרוכים א"צ נטילה אא"כ נימא שגם קשירת השרוכים או התרתם חשוב נעילה או חליצה. ומצד נק...
על ידי הקטן למאד
15 אוגוסט 2016, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

מנורה של שבת

מפרסמים הרבה מנורות של שבת שניתן להזיז את המכסה שיעשה חושך.
לכאור' לפי המקובל שמנורה זה בסיס לשלהבת ונידון כמוקצה מחמת גופו, א"כ לא הועילו כי אסור לסובב את הפלסטיק או להרים את המנורה בשביל לסובב?
א"כ מה פשר הדבר שזה מוצג ככשר?
אם שגיתי אשמח שיעמידוני על האמת.
על ידי בני ברקי
26 אוקטובר 2016, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמלה אדומה

נושא זה ושאר נושאים ומנהגים וכיו"ב המתנהל בבית הוא באופן האמיתי האיך האבא מחדיר את היראת שמים לילדים ואת האוירה לכל דבר שבקדושה. אם האשה או הבת תראה שהבגד האדום אינם לרוחו שלו עם כל הכנות, אזי זה לבד ישפיע עליהם לוותר ע"ז ולהבין מה הם הערכים המקודשים של התורה. דוגמא נוספת אקטואלית לימים אלו אשר הסכך...
על ידי בני ברקי
22 נובמבר 2016, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

מענין לענין באותו ענין: בפר' לך לך הגר בת פרעה מוזכרת בפרשה בתואר "שפחת שרי" כידוע שפרעה נתן את הגר שתהיה שפחה לשרי, ואח"כ בפר' וירא כשיש את הסיפור שראתה שרה את ישמעאל מצחק על יצחק היא מזכירה את הגר בתואר "אמה" ולא בתואר שפחה כפרשת לך לך, והשאלה שלי היא למה השתנה שם התואר על הגר??? מי שיסתכל וידייק ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אפריל 2017, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

האם צריך לשים עיתונים בגניזה ?

שונה דין העיתונים משאר כתבי הקודש, שכן בעיקרם הם מיועדים לדברי חול, כסיפורי חדשות, פרשנויות, והגיגי דעה בנעשה והמתרחש, אלא שלעתים מעורבים בהם גם דברי תורה, אם בשביל לצקת תוכן תורני יותר לעיתון, ואם שימוש בפסוקים ובמליצות חז"ל בכדי להיטיב התבטאות בעניין כל שהו. ובמציאות ימינו, כמעט שאין יום בלי ציטוט...
על ידי הפקדתי שומרים
15 אפריל 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

כמה הערות א] בנדון דשלמי שמחה מפורש כבר בצל"ח בחגיגה כדברי הרב שך, מלבד מה שציין הרב שך לדברי הברוך טעם ב] לא זכיתי להבין את ענין ההלכה כמותו בכל מקום [ובבדיחותא אוסיף דעד כמה שידוע לי פעם אחת יצאה בת קול כזו ולא התחשבו בה...], מאי שנא מהשו"ע רמ"א ש"ך הט"ז המ"א החכמ"א הגר"א וכו' שלכו"ע היו גדולים ו...
על ידי הפקדתי שומרים
25 אפריל 2018, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדלה על היין - סגולה לזיווג

יש"כ על הסיפור הנפלא (לפי סגנונו יצא מאתרי הזבל ולכן הסיפור הזה בטח לא היה אבל יש הרי רבים אחרים שכן היו כמפורסם) , האם דנו פעם על חידושו של הגר"ח בזה, דבפשטות שם יין כולל יין מגיתו דהיינו מיץ ענבים, ובא למעט חמר מדינה. (ואולי פת להסוברים שאפשר להבדיל בפת). ופעם חשבתי שכוונתו דאה"נ, אבל סו"ס חזינן ...
על ידי סבא
02 מאי 2018, 18:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרושים או חסידים? -הכרעת הגמרא.

יש סיפור שמובא במקור שטוענים שאינו מוסמך, שכשהיה הגרי"ז בוורשא הקיפוהו כמה "חסידישע יונגעלייט", בטענות מדוע ובמה הם מתנגדים לחסידות, פנה אליהם הגרי"ז ואמר הסבירו לי אתם קודם מהי חסידות, ואז אסביר לכם במה אנו מתנגדים, ונשמטו אותם האברכים במבוכה... גם אם הסיפור הוא המצאה, באמת מאוד אני תמה במה מרגישים...
על ידי י.א.ל
13 מאי 2018, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

מה שייך, הרי ודאי מלאכת הצילום במצלמה היא דאורייתא. ומי אמר שמותר להפגין מלכתחילה, אם ברור שצריך יהיה להפעיל מצלמות. ודאי שזה דאורייתא? לכאורה זה דרבנן, (אלא א"כ מחמירים כדעת החזו"א שכל סגירת מעגל הוא בונה), ולגבי הרישום לכאורה כל רישום דיגיטלי אינו דאורייתא. ומי פשוט למר הכי?? פשוט לנו שיהודי אסור...
על ידי הפקדתי שומרים
13 מאי 2018, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

לכאו' לא אומרים לנכרי עשה לי בשבת, אבל אומרים לו עשה לי מלאכה זו כל יום. ואם זה צלם יכול לעשות מלאכתו. כשהיינו ילדים בשנות המ' והנ' הפגנות על שבת היו דבר שכל שבת, הן בבני ברק והן בירושלים, ועי"ז נפסקו חילולי השבת. מה השתנה בתקופה האחרונה. מאידך אינני זוכר שהיתה הפגנה בשבת - כעצרת, על מקום לא ספציפי...
על ידי הפקדתי שומרים
13 מאי 2018, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

מה שייך, הרי ודאי מלאכת הצילום במצלמה היא דאורייתא. ומי אמר שמותר להפגין מלכתחילה, אם ברור שצריך יהיה להפעיל מצלמות. ודאי שזה דאורייתא? לכאורה זה דרבנן, (אלא א"כ מחמירים כדעת החזו"א שכל סגירת מעגל הוא בונה), ולגבי הרישום לכאורה כל רישום דיגיטלי אינו דאורייתא. הגברה ושינויים בזרם חשמל יציב, גם הגרש"...
על ידי סבא
13 מאי 2018, 19:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

ראה מש"כ הגריש"א לאסור אפ' לדבר אל אדם שיש באוזנו מכשיר שמיעה משום שהדיבור מגביר את זרם החשמל. בזה כמדומני לא התקבלה ההלכה כמותו. לדוגמא, אני זוכר היטב את הגאון ר' שכנא זאהן זצ"ל שהסתובב עם מכשיר שמיעה באוזנו, וצאצאיו [מהמשפחה הפרומרית הידועה], היו מדברים אליו בשבת כבחול, יצא לי לראות זאת כמה פעמים...
על ידי הפקדתי שומרים
14 מאי 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

הגרש"ז אסר אפי' במצלמה במעגל סגור כמובא בס' נשמת אברהם וז"ל בהרבה בתי חולים מורכבת מצלמות טלוויזיה (במעגל סגור) כדי לבחון את הנכנסים לבנין או למחלקה. אם מזדמן אדם למקום בו קיימת מצלמה כזו (אפילו ברחובות וברמזורים) – כלום יש איסור שבת לעבור תחת "שבט" המצלמה? ודברתי עם מו"ר הגרשז"א (שליט"א) זצ"ל והוא ...
על ידי זרייר-קטן
18 יוני 2018, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

מעשה שלא היה?!

הש"ך שכח דבריו שעדיין לא נתפרסמו? האמנם? מעשה מפורסם הוא הידוע בינותינו כמעשה המראה לאדם עד כמה אדם יכול להגיע רחוק על ידי נגיעה עצמית שהוא נגוע באיזה ענין וכך היה מעשה לגאון רבי שבתי הכהן זצ"ל (מחבר ספר "שפתי כהן" על כמה מחלקי השולחן ערוך), היה סכסוך בענייני ירושה עם בן אחותו. רצו לדון בפני בית דין...
על ידי אור זרוע
19 יוני 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

איש כתב:בקישור הזה מובא שהש"ך הוציא את ספרו כבר בגיל 24.
הכוונה ליו"ד, אבל על חושן משפט יצא לאור רק לאחר פטירתו בשנת תכג.
על ידי זרייר-קטן
20 יוני 2018, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

רק לשם התעניינות באיזה ראש ישיבה מדובר, ??? והאם אתה יכול להעלות כאן ההוכחות לגבי סיפור הרמבם והאבן עזרא ??? בס"ד סוף לשמועות: שח? מט! האם הרמב"ם והאבן עזרא נפגשו??? מה, האם לא שמעת? כשהיה מרן הרב עובדיה ילד קטן הוא פגש את ה'חפץ חיים' שהיה באותו זמן זקן ושבע ימים, וזכה להתברך שיזכה להיות גדול הדור....
על ידי זרייר-קטן
21 יוני 2018, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

תן מקור לזה...
ולא שללתי את זה אגב, רק תן מקור
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

למה להחליט אם קראתי או לא. בכלל מאיפה הסגנון הזה? ואם יאמר לך שקראתי את כל מה שכתב ר' אשר וייס בתשובה הנדפסית בס' הלכה שלימה. ואם יאמר לך שקראתי את כל מה שכתבו אורחות שבת בענין, וספר מנוחת אהבה שמעלה טענה מענינת ועוד ספרים. ואם יאמר לך שמסרתי שיעור בכולל שלי בענין...אלא פשוט שבדברים מעין אלה אין עני...
על ידי איש
16 יולי 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

אם בעצומה כתוב שמבקשים להעסיק בשבת רק גויים. זה מיד יעורר נוגדנים אצל ח"ח בשל חוסר שיויון וכו'. צריך לכתוב להם בנוסח של "להמעיט בחילול שבת על ידי יהודים" או משהו כזה... שיהיה יותר פוליטיקלי קורקט לפי השמועות שחברת חשמל תעבור הפרטה, והיא תהווה גוף פרטי כך שכל הטענות חוסר שיויונית לא תופסות כנגד גוף ...
על ידי הפקדתי שומרים
18 יולי 2018, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תרדו

ראיתי בספר חוט שני לגרנ"ק שליט"א שאף בבני ביתו ובניו יש להזהר בעניין לא תרדו בו בפרך שאם מבקש מהם דברים שאינם חייבים לעשותו ואלא מפציר ודוחקם וכדו' הרי שעבר על האיסור הנ"ל שכתב בשערי תשובה שאפי' לבקש מבחירו להחם לו צלוחית של מים ויודע בו שאינו רוצה אלא שבוש או ירא ממנו הרי עבר על איסור זה. ולפי"ז ל...
על ידי מנהל ראשי
24 יולי 2018, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

כשר כשר | קל למצוא אוכל כשר - איתור קל ומידע שימושי ועדכני של מסעדות כשרות למהדרין

https://www.kosher-kosher.co.il/ בחסדי ה' עלי, הקמתי אתר איכותי ונאה שירכז בעז"ה את כל העסקים בעלי כשרות מהדרין (ומעלה בקודש) בארץ ישראל, עם שלל פונקציות נחוצות - כבר כעת יש באתר כ-2600 עסקים, ועוד היד נטויה בעז"ה האתר כעת בהרצה בגירסת בֶּטַא - עוד יש מה לשפר בו בעז"ה, ועל כן טרם פרסמתי אותו באופן ר...
על ידי הפקדתי שומרים
23 אוגוסט 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

הש"ך שכח דבריו שעדיין לא נתפרסמו? האמנם? מעשה מפורסם הוא הידוע בינותינו כמעשה המראה לאדם עד כמה אדם יכול להגיע רחוק על ידי נגיעה עצמית שהוא נגוע באיזה ענין וכך היה מעשה לגאון רבי שבתי הכהן זצ"ל (מחבר ספר "שפתי כהן" על כמה מחלקי השולחן ערוך), היה סכסוך בענייני ירושה עם בן אחותו. רצו לדון בפני בית די...
על ידי הפקדתי שומרים
02 ספטמבר 2018, 15:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות קוקה קולה

נ.ב מה שהעיר ר' @דרומאי לגבי שוקלד מריר, לגבי פס יצור, אכן יש גם מקרים כאלה כפי שראיינו שם את אחד ממומחי הכשרות שעל העדה"ח, אבל יש מקרים שמכניסים אבקת חלב ממש. ב"ה בהמשך השתדל לעלות את הכתבה. שוקלד מריר.JPG נ.ב מה שהעיר קודמי ר' יוסף ת"מ, על "בפרט בימים הללו". התשובה כנראה פשוטה למי שקרא בדברות קדש...
על ידי הפקדתי שומרים
08 ספטמבר 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סימנא מילתא

תפוח בדבש: אחת הסיבות שבגללה אוכלים בראש השנה תפוח קשורה במתיקותו, אבל נאמרו בזה טעמים נוספים. חלקם גלויים וחלקם סודות טמירים. ראיתי מביאים -"שבתפוח ישנם 3 הנאות -"הטעם, המראה, והריח" והוא סימן לבקשתנו לבנים, חיים טובים, ופרנסה כל השנה. כמו כן נראה לפרש עפ"ד חז"ל (ברכות נו:) התפוח מסמל, חיים טובים ו...
על ידי בני תורה
17 ספטמבר 2018, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

יש בזה דבר עמוק. חזל קבעו לנו מהו זמן קימה. זמן זה הוא הוא הראוי לקימה. מה שאנו אינם פועלים לפי זמנים אלו זהו חסרון וגריעותא בנו. אנחנו אנשים שעיוותנו את המציאות. וכמו שכל אחד מבין, שאם יום אחד יחליטו להיות ערים בלילה וישנים ביום אין זה משנה כלום, משום שמי שחי כך הוא המשוגע, ויש את הזמן של הטבע כפי ...
על ידי הכהן
17 ספטמבר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

יש בזה דבר עמוק. חזל קבעו לנו מהו זמן קימה. זמן זה הוא הוא הראוי לקימה. מה שאנו אינם פועלים לפי זמנים אלו זהו חסרון וגריעותא בנו. אנחנו אנשים שעיוותנו את המציאות. וכמו שכל אחד מבין, שאם יום אחד יחליטו להיות ערים בלילה וישנים ביום אין זה משנה כלום, משום שמי שחי כך הוא המשוגע, ויש את הזמן של הטבע כפי...
על ידי סבא
17 ספטמבר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

לכאו' אפשר לומר על דרך החזו"א לעניין טריפות, שאף שהיום הרבה מן הטריפות חיות י"ב חודש ולהיפך, מ"מ חז"ל קבעו הטריפות לפי הזמן של אלפיים תורה, וה"ה הכא לעניין הזמנים שנקבעו לפי זמן אלפיים תורה שאז לא היו קמים אחר ג' שעות ביום [בני מלכים].