פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 818 תוצאות

חזור

על ידי טוב להודות
01 ינואר 2016, 07:15
עבור לפורום
עבור לנושא

טרמפ לחץ

שלום וברכה לכל באי הפורום הנכבד!
ראיתי לאחרונה שיש איסור בלקיחת טרמפ בשיטת 'טרמפ לחץ' (עמידה בצומת ברמזור אדום בין המכוניות/תחנת דלק וסימון/דפיקה על חלון המכונית לבקשה לטרמפ, היינו כפייה מסוימת על הנהג שכעת לא נעים לו לסרב) משום 'חמס', מישהו יודע להרחיב בעניין? מקורות? וכו'
רוב תודות
על ידי ארזי ביתר
04 ינואר 2016, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טרמפ לחץ

הגרש"ד פינקוס זצ"ל, זעק 'חמס' רבות, נגד המנהג הנלוז של עצירת טרמפים, בעיקר לבחורי ישיבה. לדבריו, אחת הרעות החולות הגדולות שבכך, נובעת מזה, שאין שום דרך לדעת מה ייאלץ הטרמפיסט לשמוע בדרך, ועם מי הוא נוסע. מלבד זאת, יש בכך גם משום סכנת נפשות. ולדאבוננו הרב, כבר ראינו את התוצאות של הטרמפים לפני כשנה ומ...
על ידי מוטי
12 ינואר 2016, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

על אף שניסיתי להבין הסברות לא עלתה בידי כ"כ, מה שלכאורה יצא לי זה כך: יש מחלוקת האם נעלים הוא משום רו"ר או נקיות – ולכאורה מצד רו"ר הוא רק בחולץ ונועל, ולא בנגיעה סתם, ואדרבה יתכן שכשחולץ בלי נגיעה ג"כ צריך נט"י, וא"כ שרוכים א"צ נטילה אא"כ נימא שגם קשירת השרוכים או התרתם חשוב נעילה או חליצה. ומצד נק...
על ידי הקטן למאד
15 אוגוסט 2016, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

מנורה של שבת

מפרסמים הרבה מנורות של שבת שניתן להזיז את המכסה שיעשה חושך.
לכאור' לפי המקובל שמנורה זה בסיס לשלהבת ונידון כמוקצה מחמת גופו, א"כ לא הועילו כי אסור לסובב את הפלסטיק או להרים את המנורה בשביל לסובב?
א"כ מה פשר הדבר שזה מוצג ככשר?
אם שגיתי אשמח שיעמידוני על האמת.
על ידי בני ברקי
26 אוקטובר 2016, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמלה אדומה

נושא זה ושאר נושאים ומנהגים וכיו"ב המתנהל בבית הוא באופן האמיתי האיך האבא מחדיר את היראת שמים לילדים ואת האוירה לכל דבר שבקדושה. אם האשה או הבת תראה שהבגד האדום אינם לרוחו שלו עם כל הכנות, אזי זה לבד ישפיע עליהם לוותר ע"ז ולהבין מה הם הערכים המקודשים של התורה. דוגמא נוספת אקטואלית לימים אלו אשר הסכך...
על ידי בני ברקי
22 נובמבר 2016, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להיכן נעלמה הקפדתה של שרה בעניין הנתק בין אברהם לישמעאל?

מענין לענין באותו ענין: בפר' לך לך הגר בת פרעה מוזכרת בפרשה בתואר "שפחת שרי" כידוע שפרעה נתן את הגר שתהיה שפחה לשרי, ואח"כ בפר' וירא כשיש את הסיפור שראתה שרה את ישמעאל מצחק על יצחק היא מזכירה את הגר בתואר "אמה" ולא בתואר שפחה כפרשת לך לך, והשאלה שלי היא למה השתנה שם התואר על הגר??? מי שיסתכל וידייק ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אפריל 2017, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

האם צריך לשים עיתונים בגניזה ?

שונה דין העיתונים משאר כתבי הקודש, שכן בעיקרם הם מיועדים לדברי חול, כסיפורי חדשות, פרשנויות, והגיגי דעה בנעשה והמתרחש, אלא שלעתים מעורבים בהם גם דברי תורה, אם בשביל לצקת תוכן תורני יותר לעיתון, ואם שימוש בפסוקים ובמליצות חז"ל בכדי להיטיב התבטאות בעניין כל שהו. ובמציאות ימינו, כמעט שאין יום בלי ציטוט...
על ידי סבא
27 פברואר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

גוזרים חיים טובים- מה המקור?

התקשרתי כעת לקופת העיר לתרום לקראת פורים, ובפתיח מושמעת הקלטה שגדולי הדור עומדים לגזור על התורמים לקרן אלמנות חיים טובים. על פניו זה נשמע מוזר, האם זה מקובל בימינו, האם יש ביננו גדולים כחוני המעגל, שיכולים לדבר בשפה זו? אני נזכר שפעם בלייקווד הושיבו בי"ד וגזרו על חשוך בנים שיפקד בזש"ק והגרמ"פ כעס על...
על ידי הפקדתי שומרים
15 אפריל 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

כמה הערות א] בנדון דשלמי שמחה מפורש כבר בצל"ח בחגיגה כדברי הרב שך, מלבד מה שציין הרב שך לדברי הברוך טעם ב] לא זכיתי להבין את ענין ההלכה כמותו בכל מקום [ובבדיחותא אוסיף דעד כמה שידוע לי פעם אחת יצאה בת קול כזו ולא התחשבו בה...], מאי שנא מהשו"ע רמ"א ש"ך הט"ז המ"א החכמ"א הגר"א וכו' שלכו"ע היו גדולים ו...
על ידי הפקדתי שומרים
25 אפריל 2018, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדלה על היין - סגולה לזיווג

יש"כ על הסיפור הנפלא (לפי סגנונו יצא מאתרי הזבל ולכן הסיפור הזה בטח לא היה אבל יש הרי רבים אחרים שכן היו כמפורסם) , האם דנו פעם על חידושו של הגר"ח בזה, דבפשטות שם יין כולל יין מגיתו דהיינו מיץ ענבים, ובא למעט חמר מדינה. (ואולי פת להסוברים שאפשר להבדיל בפת). ופעם חשבתי שכוונתו דאה"נ, אבל סו"ס חזינן ...
על ידי סבא
02 מאי 2018, 18:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרושים או חסידים? -הכרעת הגמרא.

יש סיפור שמובא במקור שטוענים שאינו מוסמך, שכשהיה הגרי"ז בוורשא הקיפוהו כמה "חסידישע יונגעלייט", בטענות מדוע ובמה הם מתנגדים לחסידות, פנה אליהם הגרי"ז ואמר הסבירו לי אתם קודם מהי חסידות, ואז אסביר לכם במה אנו מתנגדים, ונשמטו אותם האברכים במבוכה... גם אם הסיפור הוא המצאה, באמת מאוד אני תמה במה מרגישים...
על ידי ישבב הסופר
10 מאי 2018, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לגלגולי נשמות

בנוגע לזוהר עצמו, מימי לא הבנתי מה הנידון מי כתב אותו אם זה תנאים או קצת אחרי כך, או שנוספו דברים וכדו'. עיקר הדבר שהרעיונות החדשים שיש בזוהר על גילוי דרכי ה' והנהגתו את העולם, רעיונות אלו התקבלו כאמיתיים אצל רוב חכמי ישראל, וגם חכמי ישראל שלא ראו בזוהר ספר חזל"י מ"מ הם קיבלו את עצם החידושים של הזוה...
על ידי י.א.ל
13 מאי 2018, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

מה שייך, הרי ודאי מלאכת הצילום במצלמה היא דאורייתא. ומי אמר שמותר להפגין מלכתחילה, אם ברור שצריך יהיה להפעיל מצלמות. ודאי שזה דאורייתא? לכאורה זה דרבנן, (אלא א"כ מחמירים כדעת החזו"א שכל סגירת מעגל הוא בונה), ולגבי הרישום לכאורה כל רישום דיגיטלי אינו דאורייתא. ומי פשוט למר הכי?? פשוט לנו שיהודי אסור...
על ידי הפקדתי שומרים
13 מאי 2018, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

לכאו' לא אומרים לנכרי עשה לי בשבת, אבל אומרים לו עשה לי מלאכה זו כל יום. ואם זה צלם יכול לעשות מלאכתו. כשהיינו ילדים בשנות המ' והנ' הפגנות על שבת היו דבר שכל שבת, הן בבני ברק והן בירושלים, ועי"ז נפסקו חילולי השבת. מה השתנה בתקופה האחרונה. מאידך אינני זוכר שהיתה הפגנה בשבת - כעצרת, על מקום לא ספציפי...
על ידי הפקדתי שומרים
13 מאי 2018, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

מה שייך, הרי ודאי מלאכת הצילום במצלמה היא דאורייתא. ומי אמר שמותר להפגין מלכתחילה, אם ברור שצריך יהיה להפעיל מצלמות. ודאי שזה דאורייתא? לכאורה זה דרבנן, (אלא א"כ מחמירים כדעת החזו"א שכל סגירת מעגל הוא בונה), ולגבי הרישום לכאורה כל רישום דיגיטלי אינו דאורייתא. הגברה ושינויים בזרם חשמל יציב, גם הגרש"...
על ידי סבא
13 מאי 2018, 19:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

ראה מש"כ הגריש"א לאסור אפ' לדבר אל אדם שיש באוזנו מכשיר שמיעה משום שהדיבור מגביר את זרם החשמל. בזה כמדומני לא התקבלה ההלכה כמותו. לדוגמא, אני זוכר היטב את הגאון ר' שכנא זאהן זצ"ל שהסתובב עם מכשיר שמיעה באוזנו, וצאצאיו [מהמשפחה הפרומרית הידועה], היו מדברים אליו בשבת כבחול, יצא לי לראות זאת כמה פעמים...
על ידי הפקדתי שומרים
14 מאי 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צילום הפגנה בשבת מותר?

הגרש"ז אסר אפי' במצלמה במעגל סגור כמובא בס' נשמת אברהם וז"ל בהרבה בתי חולים מורכבת מצלמות טלוויזיה (במעגל סגור) כדי לבחון את הנכנסים לבנין או למחלקה. אם מזדמן אדם למקום בו קיימת מצלמה כזו (אפילו ברחובות וברמזורים) – כלום יש איסור שבת לעבור תחת "שבט" המצלמה? ודברתי עם מו"ר הגרשז"א (שליט"א) זצ"ל והוא ...
על ידי הפקדתי שומרים
25 מאי 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

יתרונו של פושט יד , שאינו פושט רגל.
[בשם העולם]
על ידי הפקדתי שומרים
25 מאי 2018, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

כשהם אומרים לך שאתה לא יכול, הם מראים לך את הגבולות שלהם, לא שלך.

[קווין קינו] מי זה?...
על ידי סבא
25 מאי 2018, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

המקרה לא יתמיד. ומה שמתמיד אינו מקרה. ר' אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים! חציון הראשון של הפתגם הוא מאמר פילוסופי מפורסם מתקופת הראשונים. מעניין... (יש לך מקור?) אך אם כן אז גם חציו השני. שהרי זה דבר והיפוכו... אני ראיתי את זה בקובץ שיעורים. כמדומני ביבמות זה בלי סוף בקדמונים וכגון בתורת משה [לחת"ס] ויגש...
על ידי אמלתרא
25 מאי 2018, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

הפקדתי שומרים כתב:יתרונו של פושט יד , שאינו פושט רגל.
[בשם העולם]
דומה לזה
כשאתה רואה שמרימים ידים תרים הרגלים ... [תברח]
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

אפילו הראי שאינו אמור לשקר משקף את הדברים בצורה הפוכה.
[בשם העולם]
אילו היית יכול לראות את עצמך כפי שהאחרים רואים אותך לא היית מאמין למראה עיניך..
[בשם העולם]
טוב לשגות מידי פעם לפחות למען העונג הנגרם מכך לאחרים.
[בשם העולם]
על ידי שומע כעונה
27 מאי 2018, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

פ"א בא יהודי הדור פנים לאדמו"ר מסאטמר זצ"ל ותואנה בפיו על ייחסו הרם לר' נחום ממיר, על כך שאינו מגדל זקנו,
הפטיר האדמו"ר מסאטמר - עד שתשאלני היכן זקנו של היהודי, אשאלך - ר' זקן איה היהודי שבך...
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

בשו"ת אבני חפץ הנזכר, אות ז, כתב על המאמר הידוע כל הכועס כאילו עובד ע"ז שאין ידוע מקורו. אמנם מקורו איני יודע, אך כוונתו זה מכבר שמעתי: מדוע הושווה הכועס לעובד ע"ז, מפני שערך התועלת משתי פעולות אלה הינו אותו דבר. אם כבר באים לדמות מקור לד' הרמב"ם הנ"ל. המקור שמציינים רבים ד' הגמ שבת קה: -רבי שמעון ...
על ידי סבא
28 מאי 2018, 07:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

"מטרות לטווח ארוך ימנעו ממך להיות מתוסכל כתוצאה מכישלונות בטווח הקצר."
[ד"ר מרדכי ויינברגר]
על ידי הבוחן
28 מאי 2018, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

עוד משפט ששמעתי מיהודי חביב שסובל מאוד מחום...
אין אבא שרע יש אבא שחם לו...
על ידי הפקדתי שומרים
28 מאי 2018, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

מקור המשפט, שעליו בנה ר' אמנון ממגנצא מובא בתלמוד ירושלמי "אמר ר' לעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה, ואילו הן: תפילה וצדקה ותשובה" (תענית ב:א, סה ע"ב; בשינויים קלים גם בקהלת רבה, בבראשית רבה ובפסיקתא דרב כהנא).
על ידי סלע
29 מאי 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

העלו כאן את הפתגם "איזהו חכם המכיר את מקומו" מקורו במסכת אבות שם נשנה בין מ"ח קניניי תורה ובסמוך אליו "השמח בחלקו" כך שלא נמנע שקשרו בין המשפטים. ועל דרך כלל את המשפט הביאו גדולי החסידים. סיכומו של דבר שגם שם הוא לא כתוב... מסכת אבות פרק ו משנה ו -המכיר את מקומו, והשמח בחלקו. מסכת אבות פרק ד משנה א...
על ידי סבא
30 מאי 2018, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

"לעיתים אלו לא ההבדלים שמפרידים בינינו, אלא השיפוט שלנו זה על זה".
ד"ר ויינברגר