החיפוש הניב 727 תוצאות

חזור

על ידי HaimL
11 נובמבר 2019, 07:36
עבור לפורום
עבור לנושא

טעות במחזור ליום כיפור של רינת ישראל

בפיוט אמיץ כוח, שהודפס בנספחים, ישנה טעות בחרוז וציוויתו בלי לעוט מעץ הדעת. הדפיסו שם לעוט בשורוק וזאת טעות מוכחת, שכן הלמ"ד אינה אות שימוש (מלשון לעוט על משהו) אלא חלק מהשורש לע"ט שהוא לשון אכילה, כמו הלעיטני נא. ועל כן צריך להיות לעוט בחולם, כמו עת רקוד וכו' האם מישהו יודע כיצד ניתן ליצור איתם קשר...
על ידי HaimL
11 נובמבר 2019, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות במחזור ליום כיפור של רינת ישראל

חבר, זה לא אותו הדבר. לפי פירוש המלבי"ם, לעות הוא שם דבר, כמו עזות פנים, צחות לשון.
אבל בפיוט, וצוויתו בלי לעוט מעץ הדעת, לעוט הוא פועל, ולא שם דבר.
על ידי HaimL
15 נובמבר 2019, 06:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסף לשלש רגלים

לפני שאענה לאדון נחמתי, אענה על השאלה הקודמת. כפי שציינתי, כל מה שתלוי בקדושת ישראל, שמקדשים את הזמנים, לכן מקדימים בשבח ישראל. זה כולל ראשי חדשים (ראשי חדשים לעמך נתת), זה כולל ימים טובים, חולו של מועד ויום הכיפורים (אתה בחרתנו) וזה כולל את הנוסח של אתה יצרת (שלכן קודם מקדימים בעניין שבת בראשית, את...
על ידי HaimL
15 נובמבר 2019, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

לכן כתבתי שאולי זה יוהרה. אבל אתה צודק, הייתי צריך לכתוב שאולי זה נחשב בטעות ליוהרה. כי כל דין או מנהג שכתוב במפורש בפוסקים, אינו יוהרה כלל ועיקר. ומה שכתבת שאם אדם היה מניח תפילין כל היום היה נחשב ליוהרה, הוא לא נכון, בימינו. למעשה, הייתי אומר שהוא כמעט חיוב גמור על כל אדם, נגיד מגיל 30 ומעלה, להני...
על ידי HaimL
15 נובמבר 2019, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסף לשלש רגלים

התשובה לזה היא פשוטה. ראש חודש הוא רק זמן כפרה (שיש בו שעיר חטאת, מלבד קרבנות העולה, מה שאין כן בשבת). אבל שבת ומועדים הם זכר ליציאת מצרים. ולכן אז שייך לומר בהם אהבת אותנו ורצית בנו. בסתם שבת בראשית אנחנו לא אומרים את זה, כי מה עניין קדושת ישראל אצל קדושת השבת. אבל בשבת ר"ח שממילא צריכים להזכיר קדו...
על ידי HaimL
17 נובמבר 2019, 08:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת לחש

בפשטות, כן. והסיבה היא, שעיקר תקנת תפילה בלחש היא מפני המתוודים בתפילתם א"ר יוחנן משום רשב"י מפני מה תקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי עבירה הרי לנו מפורש שעיקר התקנה היא תקנת המתפללים, ולא דין בתפילה. משמע מכאן, שמונה עשרה (תשע עשרה) ברכות של התפילה יש להן דין של כל הברכות האחרות, שנאמרות בקול,...
על ידי HaimL
17 נובמבר 2019, 11:53
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת זכור מן התורה

אף פעם לא הבנתי את זה. איך יכול להיות שפרשת זכור, בשבת הסמוכה  לפורים, היא מן התורה? הרי חג הפורים הוא תקנת אנשי כנסת הגדולה.  וגם, באם יש מצווה לזכור את מעשה עמלק, דווקא בפה ובדברים, מי אמר שצריך מספר כשר וגם במניין עשרה? הרי אפילו מגילת אסתר עצמה אפשר לקרוא ביחיד ואם פרשת זכור צריכה מניין עשרה מן ...
על ידי HaimL
17 נובמבר 2019, 18:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

המילה נימוס. נלקחה אחר כבוד מהשפה האהובה על חכמינו, היוונית. חוק, ביוונית הוא "נומוס" (אסטרונומיה = חוקי הכוכבים). ונימוס, בלשון חכמים הוא חוקים, במיוחד בהקשר של חוקות הגויים, או של דינא דמלכותא דינא. אגב, אנחנו מוצאים את זה גם בעברית של חכמים. שלא השם המביאו לידי מלקות מביאו לידי תשלומים. שם, במשמע...
על ידי HaimL
18 נובמבר 2019, 05:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,

אפשר לומר באופן פשוט ביותר. באמת, אברהם אבינו רצה שתהיה האישה ממשפחתו הוא, ולכן, פרשת נישואי יצחק באה כמעט מיד לאחר פרשת ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה בנים לנחור אחיך וכולי ובתואל ילד את רבקה וגומר. כמו שרש"י מפרש שם, בשרו הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו. אבל, אולי לא תאבה האישה וג...
על ידי HaimL
18 נובמבר 2019, 07:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה כו. האם אשה מצווה בשבת?

הייתי מתקן את כותרת הנושא. מהבטה ראשונה, נראה כאילו אתה שואל אם אישה מצווה על יום השבת. בכל אופן, הקושיה לא מתחילה. גם אם אישה הייתה מצווה מן התורה על פו"ר, זה אינו עניין לבעל, והיא ראויה לו לקיימה. רק מפני שכתוב בתורה ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, משמע שלבעל האישה צריכה להיות שכבת זרע, וראוי לה...
על ידי HaimL
18 נובמבר 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אליעזר אומר "וְאִם־לֹ֕א הַגִּ֣ידוּ לִ֔י וְאֶפְנֶ֥ה עַל־יָמִ֖ין א֥וֹ עַל־שְׂמֹֽאל" מהו ימין ושמאל?

קצת מזכיר שאלה אחרת שנשאלה היום בנושא זה. בכל אופן, אפשר לומר באופן פשוט, שאם לא הוא היה אומר להם שיש לאברהם עוד קרובים להתחתן בהם, היו מרבים עליו מוהר ומתן, כי היו מבינים שאברהם חפץ להידבק במשפחתו הוא. ובאמת אברהם אבינו כך רצה, אבל לא דיקדק בכך, לכן אמר שייקח מבנות ענר אשכול וממרא. אבל אליעזר, שראה...
על ידי HaimL
18 נובמבר 2019, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להתעטף בציצית - בשווא נע דוקא ולא בפתח.

אם אי אפשר להתעטף בציצית, אז למה מברכים להתעטף בציצית, עם פתח (משמע הידועה) או עם שווא (משמע שאינה ידועה)?
על ידי HaimL
18 נובמבר 2019, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת לחש

אתה לא מוכרח להוסיף ולהתווכח. זה שאני תמיד אוהב לומר את המילה האחרונה, לא אומר שצריכים לנהוג כמוני. בכל אופן, העובדה היא שהתורה לא כתבה את הלשון ענייה באמן של הסוטה, ואילו בקללות והברכות כתוב, למשל אָר֣וּר הָאִ֡ישׁ אֲשֶׁ֣ר יַעֲשֶׂה֩ פֶ֨סֶל וּמַסֵּכָ֜ה תּוֹעֲבַ֣ת יְהֹוָ֗ה מַעֲשֵׂ֛ה יְדֵ֥י חָרָ֖שׁ וְש...
על ידי HaimL
19 נובמבר 2019, 07:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ויברך הגמלים" מהו ויברך

אני מאמין שיש כאלה שנהנים ממה שהבאתי ויש כאלה שיפטירו מה זה כאן גן ילדים? אז לידיעת הקבוצה השניה, הגמ' בעירובין פא. מספרת שהיה פת עדשים בשני דמר שמואל ושדיוה לכלבים ומסביר שם תוס' שעשו לנסות מה טעמא לפי שצוה הקב"ה ליחזקאל לעשות. כן ! צריכים לפעול לפעמים כמו ילדים בגן. כי אחרת החקר שלנו בלימוד ובהבנ...
על ידי HaimL
19 נובמבר 2019, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ראש השנה פרק א' משנה א'

מדוע ארבעה ראשי שנים? הרי אם ראש השנה לרגלים, הכוונה לחג המצות, צריך התנא לומר בט"ו בניסן ראש השנה לרגלים? ארבעה ראשי שנים הם.  באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים.  באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה.  רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי ט .  באחד בתשרי ראש השנה לשנים  י  ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ו...
על ידי HaimL
22 נובמבר 2019, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על קדיש ונוסחאות

הדין בקדיש תתקבל, שאם יצאו מבית הכנסת, ולא נשארו 10 מתפללים, אפשר לומר את הקדיש בפחות מעשרה. כלומר, אין דין הקדיש שמוכרח להיות דווקא בעשרה, רק שלא הנהיגו לומר בפחות מעשרה (בפשטות, משום שקדיש דומה לקדושה ובקדושה צריך מניין עשרה, משום ונקדשתי בתוך בני ישראל). מה שאין כן בחזרת הש"ץ, שאם אין עשרה עונים,...
על ידי HaimL
29 נובמבר 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוסיף רשעה על רשעתו

ולפרש את זה בדרך דרוש, נראה לי שעשיו רצה ללמוד מישמעאל, שעשה תשובה, שנאמר "ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו", כלומר, שישמעאל קיבל עליו את הדין, שכתוב "כי ביצחק ייקרא לך זרע", ולכן החשיב את כבודו של יצחק לפני כבודו הוא. אז אחרי שעשיו ראה שהתקיים רצון אמו, שכתוב בה "ורבקה אוהבת את יעקב", ויצחק אביו, הסכי...
על ידי HaimL
02 דצמבר 2019, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעליו עמו

שומר שבת כתב:
02 דצמבר 2019, 08:33
3185.pdf
איך הדין אם אדם נותן לשני לשמור בשכר, והשכר הוא שהמפקיד יעבוד אצלו, האם זה נחשב לבעליו עמו? הרי כל מה שהבעלים נשאלים לו זה רק בתמורה לשכר השמירה.
למיעוט ידיעותי יתכן שהוא גמרא מפורשת.

 
על ידי HaimL
03 דצמבר 2019, 07:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

קודם כל, יש המברכים אקבו"ץ על דברי תורה.

ולנוסח הברכה, אם כוונת השואל, שהרי ברכת התורה היא ברכה מן התורה, לק"מ, שיש לומר שעיקר הברכה מן התורה, אבל הלשון היא מטבע שטבעו חכמים.

ופשוט שהכוונה היא מלשון עסק, מלאכה ואומנות, היינו שצריך לעסוק בתורה כמו שבעל מלאכה עוסק במלאכתו.
על ידי HaimL
03 דצמבר 2019, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תבעל להגמון תחילה - גזירת היוונים

זאת לא גזירה על היהודים, זאת הייתה גזירה על כל הנשלטים ע"י שליט מקומי. זה נקרא prima nocta (זכות הלילה הראשון)
על ידי HaimL
03 דצמבר 2019, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תבעל להגמון תחילה - גזירת היוונים

אם לדייק: ברומא קראו לזה Jus Primae noctis; בצרפתית: Droit de Marquette/cuissage. יש על זה מאמר יפה של יו"ט לוינסקי בוא לא נתחיל לדייק כאן על צורות כתיבה בלטינית. זהו הכתיב הרווח באנגלית והוא אכן שיבוש מהכתיב במקור לא התכוונתי להתנצח על מילה זאת או אחרת. בחיפוש על המונח שהבאת עולה תוצאה שאינה בהכרח...
על ידי HaimL
03 דצמבר 2019, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "יגר שהדותא" מדוע לא דגר?

במבי כתב:
03 דצמבר 2019, 19:04
מהו קוראת התורה ל"יגר שהדותא" כך שהרי בארמית אומרים ערימות "דגורין"?

כידוע, לארמית יש יותר מניב אחד. בחיפוש קליל, ראיתי את המילה דגורין בתרגומים, שהם ארמית בניב ארץ ישראלי.

המילה יגר שהדותא היא השם שקרא לבן הארמי לגלעד ומן הסתם הוא בניב של ארם נהריים
על ידי HaimL
05 דצמבר 2019, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איבד כסף במקום מסויים והתייאש, לבסוף התברר שיש שם מצלמות

סוף סוף כולי עלמא יודעים שיש שם צילום. נוסח השאלה היא: לבסוף התברר שיש שם מצלמות. לא כתוב אם התברר רק למאבד, או לכולי עלמא. אז כן, נלך לפי רצונך. התברר לכולי עלמא שמצלמים שם. אני כמעט משוכנע שבכה"ג זה עדיין לא נחשב ייאוש בכלל, אבל צריך לבדוק את זה. ועכ"פ לא שייך למחלוקת אביי ורבא בייאוש שלא מדעת.
על ידי HaimL
06 דצמבר 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים מחמת הצענזר הנוצרי

בן אהרון כתב:
02 יוני 2019, 00:14
שמעתי פעם כי כאשר כתוב בגמ' ''מין'' זה מרמז לנוצרים. יש למישהו מקור לזה?

זה בוודאי לא יכול להיות בכל מקום שדובר על מין. אולי חכמים קראו לנוצרים מינים, אבל לא להם בלבד.
על ידי HaimL
07 דצמבר 2019, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כהן לא מברך "שעשאני כהן"?

אוריאל כתב:
07 דצמבר 2019, 21:06
ידוע שהרכות שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אשה, הם כלפי שאנחנו מחוייבים במצוות יותר מהם.
למה לא הוסיפו לתקן ברכה לכהנים, שהרי יש להם כמה וכמה מצוות יתירות על ישראלים?

יש לדעתי כמה תשובות בדבר. והתשובה הכי פשוטה, מפני כבודם של ישראל
על ידי HaimL
09 דצמבר 2019, 07:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בהבנה פסחים סב עמוד ב'

אמר ליה, רבי, מה בין פסח שנשחט לשמו ושלא לשמו שהקרבן פסול, לבין פסח שנשחט לאוכליו ושלא לאוכליו שכשר הוא, אמר ליה ר''י לשמו ושלא לשמו א''א לברר איסורו, למה לא? הרי הגמר' עצמה מתחבטת דף נט: מה דקתני במשנה לשמו ושלא לשמו, בעבודה אחת תנן או בשתי עבודות, והגמר' לא פשטה את הספק, הרי אף בשחיטה עצמה שהיא ע...
על ידי HaimL
10 דצמבר 2019, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קורטוב של דבש בקטורת

בברייתא של פטום הקטורת: ועוד תני בר קפרא: אילו היה נותן בה קורטוב של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין מערבין בה דבש, מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לד'.   לכאורה תמוה, מה החידוש של התנא, וכי צריך להשמיענו פסוק מפורש בתורה של וכל דבש וגו' ?  אפשר לפרש ע"פ הברייתא בג...
על ידי HaimL
17 דצמבר 2019, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

ו. אין בזה שום קושיה. שהרי התוספות כתבו שיש הידור יותר אם יש היכרא שהוא מוסיף והולך או פוחת והולך. משמע שההיכרא הוא לרואים יום אחרי יום. והנה, אם כדעת הרמב"ם שב"ה וב"ש קיימי על המהדרין, הרי אם יבוא מי מבני הבית או ילך, וכל אחד מאלה שבבית ידליק כב"ה או כב"ש, אי אפשר ללמוד מזה שהוא פוחת והולך או מוסיף...
על ידי HaimL
18 דצמבר 2019, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

הרי אם יבוא מי מבני הבית וכו'. לא הבנתי מדוע הרמב"ם שונה בזה מתוס', כמו שלדבריו ההוספה לא מלמדת על תוספת יום מפני שאפשר שהיא משום תוספת בבני הבית כך לתוספות. עוד לא פרסמו מה שכתבתי קודם בתגובה אבל אולי לא הבנתי את שאלתך. לר"י הזקן איכא היכרא, כי הרואים יראו ביום הראשון אחד (או שמונה), ביום השני שני...
על ידי HaimL
23 דצמבר 2019, 08:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

יג. יש לומר שקושיית התוספות, ותירוצם הראשון, הוא החידוש בפשט של הסוגיות בריש עירובין וסוכה. שהתוספות הבינו בה"א דברים כהווייתם. מה שהוא מן התורה התנא אומר לשון פסול, ומה שהוא מדרבנן תני תקנתא. והרי נ"ח מדרבנן. אבל במסקנה, יש לומר שהפשט בסוגיות שם הוא לא רק מפני שזה דאורייתא וזה דרבנן, אלא מפני שזו מ...