החיפוש הניב 143 תוצאות

חזור

על ידי יהודי רציני
13 נובמבר 2019, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

אח שלך  כתב:  ↑ ראיתי פעם מקור שמביא שבפועל נשים ישבו על הגמל וכדומה באופן הכי בטיחותי בדיוק כמו שאנו מכירים מישיבת גברים כדי לא ליפול ולא עם שתי רגלים לצד אחד. לכאו' רש"י מפורש דלא כן דמטרטין - ירך מכאן וירך מכאן ואברו מתחמם: דלא מטרטין - רוכב כאשה: מטרטין - לשון מאזנים כדאמרי' במנחות (דף פז.) וכי...
על ידי יהודי רציני
17 נובמבר 2019, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמע מאחורי הפרגוד סודו של חבירו האם מותר לגלותו?

שאר לעמו בפעם הבאה הוי זהיר בתגובתיך...
על ידי יהודי רציני
25 נובמבר 2019, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

המקור לעניית ימלוך באלקי נצור הוא בשו"ע הרב הל' תפילה
על ידי יהודי רציני
25 נובמבר 2019, 18:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

תיקון

ובקדושה יאמר רק קדוש וברוך ולא ימלוך שימלוך אין אומרים המלאכים ואינו מעיקר הקדושה (לחם חמודות ברכות פ"ב אות כג)
ויש מי שאומר שגם ימלוך מעיקר הקדושה (הגהת יש נוחלין אזהרת התפילה אות יב)
והעיקר כסברה הראשונה (שו"ע הרב סי' סו' ס"ה)
על ידי יהודי רציני
29 נובמבר 2019, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יזהיר את צעירי הצאן?!

בנוסף ראוי שכל בחור יתן את הדעת שהספרים הכי חשובים שיהיה לו בבית לבד מספרי יסוד אינם קובץ מפרשים או ראשונים ואחרונים (שבהם בד"כ הוא ישתמש בבית המדרש) אלא ספרי הלכה בסיסיים כמו שש"כ ואורחות שבת (על הל' שבת) וזאת הברכה (הל' ברכות) הכשרות או קיצור הל' בשר וחלב, שערי הבית (הרב טשזנר) או הל' בין אדם לחבי...
על ידי יהודי רציני
30 נובמבר 2019, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

בענין אמירת ימלוך באלקי נצור עי' גם בטבלה בסוף סידור תפילת כל פה ובהערות שם. זה ידוע לכל דרדק מתחיל  כוונתי למצוא מקורות פחות מוכרים תודה רבה הכוונה היתה להקשות סתירה, אם היית מסתכל בתפילת כל פה היית רואה שהם מציינים לסידור הרב (האדמו"ר הזקן) ובדקתי בסידור הרב (בהל' תפילין וק"ש) ואכן כתב כדבריהם שי...
על ידי יהודי רציני
04 דצמבר 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אומרים לבת יברכך ה וישמרך הרי זה לשון זכר

לא הספקתי עדיין להאריך ולעי' היטב בנושא במקורות מוסמכים רק אכתוב שראיתי באתר של הרב בן ציון מוצפי שמורה לא לשנות מנוסח הפס' בל' זכר ובאתר של ישיבת כסא רחמים שאם מברך רק נקבות ישנה הנוסח של הפס' ללש' נקבה, ועיינו בערך ברכת הבנים בה'מכלול' שציינו שיש המשנים את נוסח הפס' לנקבה. אולי בהמשך יהיה לי זמן ל...
על ידי יהודי רציני
04 דצמבר 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

השם בשפת היומיום שם זה היה לעיתים השם העברי בתרגום ליידיש או לשם מקובל אחר כשם נוסף לשם המקורי, כגון אפרים-פישל ("פיש" הוא דג, סמל לפריון)... שלמה-זלמן (שיבוש של "סלומון", השם שלמה בלועזית), דב-בער, אריה-לייב, שרגא-פייבל, או אורי-פייבל ("שרגא" בארמית נר, ו"פייבל" או "פייביש" מהשם היווני Phoebus, שמ...
על ידי יהודי רציני
15 דצמבר 2019, 04:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שלא רדפו אחרי בני יעקב?

ולפי פשוט נראה מפני שהיה חרדת אלהים,  והכוונה בזה שכיוון שיעקב נסע לבית המקדש לקיים נדרו נפל פחד שמימי לא טבעי על כל הסביבה, וזה הקיום הראשוני של - ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך... שלש פעמים בשנה. שכוייח, בהחלט רעיון נפלא, אתה גם עונה בזה על קו' המפרשים (עי'  אוה"ח וספורנו) למה כעבור כמה פס' מהדין ו...
על ידי יהודי רציני
22 דצמבר 2019, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם האחים כלל לא מכרו את יוסף?...

הבנתי מה אתה אומר, אולם מה שאני לא כל כך מצליח להבין, איך לדעתך הוא פותר את הבעיה הזאת במילה 'עומק', [גם אני הרגשתי את המילה הזאת, אולם לא כל כך מצאתי לה פירוש. אולי גם המושג 'עומק' משתנה לפי תפיסת מהות הפשט???]. יכול להיות כדבריך -ובאמת שבאשכול סמוך שפתח הרב אוריאל ציטט מדברי רשב"ם  והראשונים מתוך...
על ידי יהודי רציני
24 דצמבר 2019, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבעל בכולל, והאשה מדליקה נר חנוכה

יש כאן כמה דברים הראויים להערה והארה, א. ראשית לגבי מה שכתב הרב דרורי, ידוע לי סיפור על הרב ש"ך שחילק בינו לסטייפלער שלא יצא לו בן כהגרח"ק משום שהיה ממהר בסעודות שבת ורץ ללמוד ולא נשאר לשבת עם הילדים ואיני זוכר כרגע מה היתה טענתו האם שלא שר איתם זמירות שבת או שלא סיפר עימם סיפורי צדיקים או עצם השולח...
על ידי יהודי רציני
26 דצמבר 2019, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסורות הגננות

א. אח שלי שהוא רבה בחיידר ערך פעם מחקר ארוך אחר הסיפור שסרח בת אשר ניגנה ליעקב בכינור עוד יוסף חי (ואם זיכרוני אינו מטעני אז כמעט כל הפרטים בסיפור נמצא להם מקור אולי חוץ מהכינור (דרך החיפוש שלו היתה מכל המקומות בהם מוזכרת סרח בתורה בנ"ך או במדרשים ואם איני טועה דרך המפרשים על הסיפור של האשה אצל שבע ...
על ידי יהודי רציני
26 דצמבר 2019, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם האחים כלל לא מכרו את יוסף?...

קו' נוספת על דברי רשב"ם היא מהדו שיח בין האחים לראובן בפרשת מקץ בו הם אומרים אבל אשמים אנחנו וראובן משיב הלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד, והנה רשב"ם מפרש שם לפי דרכו שהאחים מדברים על השלכתו של יוסף לבור וע"ז אומרים אבל אשמים אנחנו (ועיי"ש ברמב"ן למה חטא זה חמור מחטא מכירתו) ולפ"ז צ"ע דברי ראובן ה...
על ידי יהודי רציני
31 דצמבר 2019, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת המחזור החדש של לימוד דף היומי

יש לי הנאה גם משוטנשטיין וגם ממתיבתא, זה קצת תלוי בצורת הלימוד, מי שרוצה ביאור נטו יקבל לפי המקובל בשוטנשטיין ביאור יותר משובח וצמוד למקור וגם ההערות בנויות בצורה קלילה יותר, מתיבתא לעומת זאת מיועדת למקרה שרוצים לדעת יותר ההערות יותר מורחבות ואם משתמשים גם בתוספות שבסוף כדוגמת ילקוט ביאורים הפי' על ...
על ידי יהודי רציני
07 ינואר 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך הכשר למעונות ומה ההבדל בין זה לקייטרינג

בישיבת נחלת הלווים בחיפה ישנו משגיח שתפקידו למשל לברור את האורז וכדו' אומנם הוא לא נמצא כל היום, וכנראה שסומכים על הטבחים שהיו שומרי תומ"צ אך לא יותר מבעלבתים טובים. ובתור תלמיד הישיבה קרה לי פעם שהעובד הדרוזי (שעבד לבדו בארוחת ערב) ראה אותי באזור החדר אוכל לקראת סוף סדר ב' וקרא לי להדליק את האש אך ...
על ידי יהודי רציני
12 ינואר 2020, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף ט.- האם מודים חכמים לר"ג דאפשר לקרות עד שיעלה עמוה"ש רק בנאנס

לכאו' אפש"ל דאה"נ כדבריך ובאמת לדינא יכולים לקרוא לאחר חצות גם בדלא איתניס,
אלא דלמה ליה לרש"י לאוקמי ספיקי באדם שעבר על תקנת חז"ל (כזכור בדף ד: איתא על תקנה זו דכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה).
על ידי יהודי רציני
12 ינואר 2020, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף ח ע"ב כמה הערות והארות

דף ח:  א - בנמ' ואל תשבו על מטת ארמית. ... וא''ד ארמית ממש ומשום מעשה דרב פפא דרב פפא אזל לגבי ארמית הוציאה לו מטה אמרה לו שב אמר לה איני יושב עד שתגביהי את המטה הגביהה את המטה ומצאו שם תינוק מת מכאן אמרו חכמים אסור לישב על מטת ארמית: [ויש גורסים בגמ' שר"פ באמת כן ישב והיא העלילה עליו שהרג את התינו...
על ידי יהודי רציני
13 ינואר 2020, 01:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ח: הקורא ק"ש בלא להניח תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו

לגבי החלק הראשון של הקושיא כנראה שהמצפה איתן חולק ע"כ וס"ל דגם במתכוון להניחם יותר מאוחר עובר (וכמדומני שהמ"ב ג"כ לא הזכיר דבר זה בסי' כה'), ולגבי עיקר השאלה אולי י"ל דאדרבה כיון שיש ביכולתו לקרוא ק"ש בשעה שאפשר להניח תפילין ואעפ"כ מעדיף לקוראה קודם הזמן הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו. בהערת אגב, לדעת ...
על ידי יהודי רציני
14 ינואר 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

ראיתי להוסיף כאן בביאור עומק הענין שמתבאר בדברי ברוריה והוא לענ"ד יסוד גדול וחשוב בעניני המוסר הנה בדברי ברוריה יש רעיון מאוד עמוק שאף שהיצר הראשוני של האדם הוא להתפלל על מי שהציק לו שימות או שיקרה לו משהו באה הגמרא ומלמדת אותנו שראוי שאדם יכבוש את יצרו ותאוותו ויחשוב מה בסופו של דבר עדיף יותר שאותו...
על ידי יהודי רציני
14 ינואר 2020, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשת חיל

לאמירת 'אשת חיל' בליל שבת יש מספר טעמים, ואלו הם: 1.נכתב בסידור השל"ה והיעב"ץ שאומרים מזמור אשת חיל בליל שבת כנגד השכינה. 2. יש המנמקים על פי הנאמר במדרש בראשית רבה (פרק י"א פרשה ח') בשם רבי שמעון בר יוחאי, אמרה שבת לפני הקב"ה, ריבונו של עולם לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג, אמר לה הקב"ה כנסת ישראל ה...
על ידי יהודי רציני
14 ינואר 2020, 02:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף ט - כמה הערות והארות

לקושיא ב- ראיתי מבארים עפ"י דברי הרמב"ם שאם אדם קורא ק"ש באופן שהוא פטור אין לו לקרוא אלא אם דעתו מיושבת עליו (פ"ד מהל' ק"ש ה"ז) וע"כ שאלו דאם חייבים מדינא צריכים לקרוא אף שאין דעתם מיושבת ואם לאו (ורק מדין קורא בתורה) אין להם לקרוא אם אין דעתם מיושבת, (ועי גם רש"י ד"ה כוותי שכתב דיש לגרוס חייבין ול...
על ידי יהודי רציני
14 ינואר 2020, 02:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסורות הגננות

לכבוד פרשת השבוע אציין למסורת גננות ידועה ומביכה משה הונח בתיבה ביאור "דומם שטה תיבה קטנה על היאור הזך..." ובכן משה לא הונח ביאור אלא על גדתו בקני הסוף כמפורש בפסוק פעמיים וַתָּ֥שֶׂם בַּסּ֖וּף עַל־שְׂפַ֥ת הַיְאֹֽר וַתֵּ֤רֶא אֶת־הַתֵּבָה֙ בְּת֣וֹךְ הַסּ֔וּף (ואל תביאוני מסוטה יב ששם אי"ז אלא מח' אם ...
על ידי יהודי רציני
14 ינואר 2020, 13:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח הזמנות לשמחות

בעבר היו לי העתקים של הזמנות רבות של גדו"י בחלקן נכתב שם האשה ובחלקן לא (את חלקן אתה יכול למצוא בגוגל בחיפוש פשוט), הבעיה בדבר שהיום זה נהפך לנחלת הכלל עד שיש נשים שאכן רוצות ששמם יכתב בהזמנה אך מתביישות ממה יאמרו בעוד שכמו שציינתי וציין הרב הכהן רבים מגדולי ישראל (כהגריש"א והגר"ח מבריסק ועוד) לא רא...
על ידי יהודי רציני
16 ינואר 2020, 12:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בגמרא ובפוסקים מסכת ברכות י"ב ע"ב

לכן אני מבאר לך שצ"ל שנפסק כרבה אף בדיעבד (ודלא כר' אלעזר), ורק לגבי מלך אוהב צדקה ומשפט שהסברה נותנת שזה פחות בעייתי (בשונה מהאל הקדוש שם זה לא היה סברה אלא לימוד מפס' והוא לא התקבל) כי סו"ס הוזכר ענין מלך כתבו הראשונים דיש לסמוך על השיטה שסוברת שניתן לומר כך דהיינו שיטת רב יוסף (אף דהוא אמר כן אף ...
על ידי יהודי רציני
16 ינואר 2020, 17:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בגמרא ובפוסקים מסכת ברכות י"ב ע"ב

עכשיו ב"ה היה לי זמן לראות את דברי הרי"ף והרר"י בפנים וזה מה שהעליתי בחכתי- א. מח' גדולה היא בראשונים בביאור סוגיה זו אי פליגי לכתחילה או אף בדיעבד (וראה בזה גם בטור וב"י סי' תקפ"ב). ב. רבינו יונה מביא את שיטתו שאף בדיעבד לא יצא ומנגד את שיטת התוס' שיצא ודוחה דבריהם. ג. המענין בכל דבריו שאינו מזכיר ...
על ידי יהודי רציני
17 ינואר 2020, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בגמרא ובפוסקים מסכת ברכות י"ב ע"ב

אצטט כאן ממה שציינתי לעיל בביאור הלשון המלך המשפט ומלך אוהב צדקה ומשפט ותובן משמעות הלשון. ז"ל הב"י סי' תקפ"ב- וה"ר מנוח כתב בפרק ב' מהל' תפלה דמלך אוהב צדקה ומשפט משמע שיתנהגו ברואיו בצדק ומשפט אבל המלך המשפט ר"ל שהוא יתברך שופט העולם אי נמי משמע שהוא עצמו הוא המשפט כמו שאנו אומרים הוא החכמה הוא המ...
על ידי יהודי רציני
21 ינואר 2020, 03:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על מעשה יהודה ותמר

לא הבנתי אתה מזלזל בדברי המפרשים הנ"ל (מילא עד עכשיו זלזלת בכותבים כאן אף שגם זה חמור וודאי אין להגדירך כת"ח כמו שניסית להגדיר את עצמך קודם לכן, אבל עתה לזלזל בדברי הדעת זקנים, אתמהה) או שיש לך קו' אחר דבריהם??
על ידי יהודי רציני
23 ינואר 2020, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

רק לציין שהגמרא הנ"ל (ברכות יט:) גבי מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפי' לקראת מלכי עכו''ם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עכו''ם, הופיעה באופן אקטואלי ומענין מאוד היום בדף היומי...
על ידי יהודי רציני
25 ינואר 2020, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסטיק בשירותים

בספר הכשרות (הג"ר יצחק יעקב פוקס) פרק י"ח סעי' לב' כתב שאין להכניס מאכל לבית הכסא אומנם הקל מעיקר הדין להכניס את המאכל כשהוא עטוף (וציין שאינו ראוי רק משום נקיות הדעת) וכן הקל בתרופות וכדו' שאין להם טעם כמו כמוסות וטבליות וכדו'. וא"כ יש להקל בנידון הנ"ל מתרתי- א. אולי כשהמאכל בפה הוא נחשב מכוסה, (וכ...
על ידי יהודי רציני
30 ינואר 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

לא הבנתי מהיכן הוציא הגר"נ רוטמן שהמצות עשה גם לדעת אילו פרשיות נמצאות בתוך התפילין?
לכאו' בזה שמכוון לקיים המצוה כמו שציותה התורה סגי, והיינו שבתורה (בכתב ובע"פ) מבו' איזה פרשיות יש לשים.