החיפוש הניב 98 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
24 יולי 2018, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

כשר כשר | קל למצוא אוכל כשר - איתור קל ומידע שימושי ועדכני של מסעדות כשרות למהדרין

https://www.kosher-kosher.co.il/ בחסדי ה' עלי, הקמתי אתר איכותי ונאה שירכז בעז"ה את כל העסקים בעלי כשרות מהדרין (ומעלה בקודש) בארץ ישראל, עם שלל פונקציות נחוצות - כבר כעת יש באתר כ-2600 עסקים, ועוד היד נטויה בעז"ה האתר כעת בהרצה בגירסת בֶּטַא - עוד יש מה לשפר בו בעז"ה, ועל כן טרם פרסמתי אותו באופן ר...
על ידי יוסף יצחק
16 מאי 2019, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

שאלו להגרשז"א זצ"ל ואמר שעל ידי לימוד תורה לא יכול לבא לידי היזק (כמדומני בספר חכו ממתקים) ואולי יש לחלק באופן הלימוד, כגון לשמה וברצף וכד' בהקשר לתשובה הנ"ל בס' קדוש ישראל עמ' ק"ח הביא שהגר"י בלזר זצ"ל שאל את הגר"י סלנט זצ"ל איך התירה התורה לעמוד מפני ת"ח והרי זה יכניס בת"ח גאווה ועלול לשכוח את מה ...
על ידי דורדיא
17 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

משל למה הדבר דומה..? פלוני קנה מכונית יוקרה מפוארת יצא לו מחנות הרכבים שש ושמח אך אבוי, לאחר חצי שעה בלבד של נסיעה באוטו החדש נכבה לו המנוע, ויפג ליבו.. מיד קרא הוא לסוכן המכוניות ושאלו לפשר הדבר. סוכן המכוניות אכן השתומם עד מאד כיצד יתכן שאחרי נסיעה של חצי שעה בלבד התקלקלה המכונית, ובל נשכח שבמכוני...
על ידי מאן דהו
18 יוני 2019, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

למה מתנגדים למטילי התכלת. מתוך קונטרס תכלת בציצית – החילזון הנעלם בענין התכלת יש שלוש תשובות יסודיות מאד, חשובות וברורות, וטובות הן להבהרת ההשקפה התורנית שלנו בעניינים רבים: אי אפשר לקבוע את ההלכה לפי דמיון מציאותי, כזה האומר שאם חז”ל נתנו 10 סימנים לתכלת ולחילזון, אזי אם מצאנו 10 סימנים דומים בחילז...
על ידי יהודי נאמן
17 נובמבר 2019, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

ולמה ירע לנו במה שפירשו רבותינו. כי בזמני שמחה יש חשש עוונים ולזאת כפרה אנו טעונים. באומות אין אנו מתגרים רק על תורתינו שומרים. ובית המקדש ממרום ירד לעם על דברו חרד. הן כך מושבעים אנו מאבותינו וכן יורונו רבותינו. לאורם אנו הולכים ומדבריהם אין אנו נוטים. אשרינו מה טוב חלקנו השקפות לאומיות אינם נחלתינ...
על ידי לבי במערב
01 דצמבר 2019, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

הכוונה היתה להקשות סתירה, אם היית מסתכל בתפילת כל פה היית רואה שהם מציינים לסידור הרב (האדמו"ר הזקן) ובדקתי בסידור הרב (בהל' תפילין וק"ש) ואכן כתב כדבריהם שימלוך חלק מהקדושה ורשאי לענות, ומאידך כמו שציטטתי לעיל בשו"ע הרב נטה הגר"ז יותר לשיטה שימלוך אינו חלק מהקדושה ואין לענות במקום שאסור להפסיק (ק"...
על ידי ספר וסופר
22 דצמבר 2019, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם האחים כלל לא מכרו את יוסף?...

הבנתי מה אתה אומר, אולם מה שאני לא כל כך מצליח להבין, איך לדעתך הוא פותר את הבעיה הזאת במילה 'עומק', [גם אני הרגשתי את המילה הזאת, אולם לא כל כך מצאתי לה פירוש. אולי גם המושג 'עומק' משתנה לפי תפיסת מהות הפשט???].
על ידי נדיב לב
22 ינואר 2020, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף י. הנהו בריוני... בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו

אולי יש הבדל בין להתפלל שימותו לבין לקלל שאז לא בהכרח שימות אלא יקבל יסורים וכדו' וע"ז נאמר גם ענוש לצדיק לא טוב. במעשה דרבי מאיר מפורש בגמרא שהתפלל כי היכי דלימותו. ואם כוונתך לחלק בין יסורים למיתה, ומעשה דקללת ריב"ל ביסורין, ראה תוס' בדף ז. דמקושייתם מדינא דאין מורידין הצדוקים, מבואר שכוונת ריב"ל...
על ידי טל חרמון
01 פברואר 2020, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המוציא עצמו מן הכלל בעבודת הפסח כפר בעיקר? (הכותרת והתוכן נערכו)

אחרי התיקון ראוי להביע יישר כח באמת הן על הדברים שנכתבו והן על היכולת לחזור בך ולתקן הטעון תיקון. נ.ב. מה שכתבנו לעיל לא נבע מחוסר הבנה אלא מהצורך להביע התנגדות לצורה בה נכתבו הדברים, (וסליחה שחשדתיך שלפותח האשכול יש יכולת לצנזר הודעות). תקרא את מה שכתבת כעת ומה שהיה כתוב לפני כן אין קשר בין הדברים...
על ידי חזק וברוך
02 פברואר 2020, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה חוזר 'מיום הראשון עד יום השביעי'

לעצם הפשט, נראה לי שכיון שהראשון דאך ביום הראשון קאי אערב יו"ט (יד ניסן) ואילו מיום הראשון עד יום השביעי קאי אשבעת ימי הפסח קשה לפרש כפירושך הנ"ל, ולכן צ"ל כמו שפירש האבן עזרא (שלא מצאתי איה הוא). אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת בא פרק יב פסוק טו (טו) ביום הראשון - דבק עם כל אוכל חמץ, ואם הוא רחוק...
על ידי נדיב לב
02 פברואר 2020, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לסעודות שבת עם הילדים

עצה כללית שקבלתי לא מזמן, פשוט להניח להם, לא להלחץ מהמלחמות והבלגן על המקום, על הממתק שקיבלו או לא קיבלו בביהכנ"ס או על החשבונות הפתוחים שיש לו עם אחיו ואחותו, העיקר הוא להשרות אוירה טובה כזו שחפה מהערות וביקורת [ביקורת, על זה שלא שר, לא אכל, לא נטל טוב או לא נטל בכלל -בגיל קטן, לא יודע את פרשת השב...
על ידי נדיב לב
03 פברואר 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבקש על דברים של גשמיות בשבת

סליחה שאני מתלבש על האשכול אבל אתמול הרהרתי בשאלה שקשורה לנושא, הרי ידוע דמעיקרא היה צריך להתפלל בשבת יח' ברכות אלא דחז"ל לא הטריחו את האדם ולכן תיקנו רק ז' ברכות (הכי השתא התם גברא בר חיובא הוא ורבנן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת-ברכות כא.) ולכאו' איך היינו מתפללים יח' ברכות הלא זה בקשת צרכיו בשבת...
על ידי פרלמן משה
04 פברואר 2020, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

היכן רמוז בתורה שדין הזאה על המשקוף והמזוזות אינו נוהג לדורות?

מתני' פסחים פ"ט משנה ה': " מה בין פסח מצרים לפסח דורות... פסח מצרים טעון הזאה באגודת אזוב על המשקוף ועל שתי מזוזות". בגמרא לא הובאה דרשה להלכה זו שהזאה אינו נוהג לדורות. ומצינו לרבותינו הראשונים ומפרשי התורה שעמדו על מדוכה זו. כתב האבן עזרא וזה לשונו: רבים חשבו כי נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזו...
על ידי אחד התלמידים
04 פברואר 2020, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סכנה בפירות יבשים האמנם?

זה נראה כלקוח מטבעוני, ואינו ראוי לתייחסות רצינית.
אבל בכלל לא מובן מה ענין פירות יבשים לט"ו בשבט. פעם לא היו פירות טריות באמצע החורף, בפרט בחו"ל. היום שלא חסר פירות טריים, ההתעקשות להמשיך לאכול פירות יבשים דוקא, אין לו שום הבנה.
על ידי ספר וסופר
05 פברואר 2020, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

צביה יש לדון בשם זה, לנקבת הצבי קוראים  צְ ב ִ יה וככל הפסוקים בשיר השירים 'תאמי צביה'. אולם השם המוזכר בתנ"ך [אמו של יאשיהו-הפטרת שקלים] הוא צ ִ ב ְ יָה, ובאמת אצל הדתיים לאומים יש הרבה צְ ב ִיה ואצל החרדים יותר מקובל צ ִ ב ְ יָה [כמו במשפחות גריינמן, אויערבך, פרוש ועוד]. מעניין אם בסופו של דבר הכ...
על ידי בן ישיבה
09 פברואר 2020, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לקחת חלה קפואה ללחם משנה

תוספת קטנה למאמר- א. בסעודה שלישית ישנה מחלוקת אם צריך לחם משנה, דדעת הרמב"ם (שהובאה בטור סי' רצ"א ) וכן דעת הרבה ראשונים כהגמ"י והמרדכי ורבינו ירוחם (שהביא ב"י) שצריך לחם משנה גם בסעודה שלישית, מאידך השבלי לקט כתב בשם רבי בנימין דליכא קפידא לבצוע על ב' ככרות וכו' והמקפיד בזה שכרו אתו ופעולתו לפניו...
על ידי אוריאל
16 פברואר 2020, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות מג. שאני רב יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל

דף מג. הכי אמר רב יהודה בורא שמן ארצנו, א"ל בר מיניה דרב יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל כו'. יש להרגיש, שעל רב יהודה מצינו לעיל כד: דרבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה דס"ל לרב יהודה כל העולה לא"י עובר בעשה. הנה לנו שהגם שרב יהודה היה מיוחד בחביבותו לא"י והפליג בברכה ואמר לברך בורא שמן ארצנו, עכ"ז ה...
על ידי יהודי
18 פברואר 2020, 12:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטא הספרדים בשם ה'

ידועים דברי הקה"י, הגריש"א טען שאחרי שגדולי אחרוני הספרדים (החיד"א ועוד) כך קראו, ודאי שעליהם לקרוא כן. באמת קשה להבין דברי הקה"י שנקט שיש לשנות דבר כ"כ מהותי שניתן במסורת שלא פסקה בגלל סברא. לענ"ד הדיון בזה והראיות לכאן ולכאן אינן ריאליות כלפי ההנהגה למעשה, יש מסורת ברורה, ומי שאביו נהג כן, עליו לה...
על ידי איש קטן
21 פברואר 2020, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התייחסות חינוכית לסדרות וסרטים חילוניים

דרך אגב אני יושב איתם לפעמים לשיחות קונה להם שתיה מעשן איתם סיגריה הם מודים שזה שטויות אבל רוצים להרגיש חלק מכולם צריך ליצור לנוער הבנה שהאדם הנעלה ביותר הוא העוסק בתורה וגם אם לך קשה תלמד מה שתוכל העיקר תדע את האמת ואל תעריך את החילוניות כי היא ריקה מתוכן עוד דבר שחשוב הנוער רואה כמעט הכל בשחור לבן...
על ידי יעקב שלם
22 פברואר 2020, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכונת גילוח פילפיס

סליחה שאני מיקל..

אבל גם הרב שיינברג היקל כידוע
ובלשונו ובלבד שלא ילחוץ..

מסתמא יש עוד מורים שהקילו (אלא שהם לא כתובים ביתד נאמן)
על ידי מלך שבא
24 פברואר 2020, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לברך על המוגמר טעות שהשתרבבה?

אין כאן שום שיבוש אלא מליצה יפה מאד [שכתובה כבר לפני מאות שנים].
על ידי חוזר ומגיד
26 פברואר 2020, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסק הלכה מעניין

סביר להניח שיש לסיפור עוד היבטים שלא פורסמו (בעיקר ביחס לשאלת מצבו של בן המשפחה שמטבע הדברים משתמשים במכבסת מילים ביחס להגדרת מצבו)
על ידי מכון קול יוסף
01 מרץ 2020, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

או שיתקפו אישית את כותב הביקורת או שיאמרו שהיתה תקלה חד פעמית וישזרו עוד כמה מילים נבובות. חצוף!!! להזכירך אנחנו יהודים ולא מדברים על רבנים מכל חוג שיהיה. אגב, לפני שכולם תוקפים את בעלזא ושות'. מישהו שלח לבקש מהם תגובה על זה? זה ממש לא אנושי להאמין בצורה מוחלטת למאן דהו שכתב דו"ח על בלאנק יפה של הר...
על ידי איש קטן
03 מרץ 2020, 02:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזכרת שם משה בפרשה

הגר'א כותב זה ומוסיף שהמילוי של משה מ'ם ש'ין ה'א זה 101 מספר הפסוקים בפרשה שלמרות שמשה רבנו ע'ה נפטר ניצוצי נשמתו חוזרים כל דור לעולם לצדיקי הדור ומסייעים להם לחדש בתורה ומביא גמרא שכתוב 'משה שפיר כאמרת' ומפרש בעניין זה ולכן למרות שמשה לא הוזכר בפירוש זה הנגלה כלומר עצמו אך המילוי מופיע בכל דור ודור...
על ידי יושב אוהלים
04 מרץ 2020, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

יהודי רציני כתב:
04 מרץ 2020, 20:51
כך שמה שכתבת אינו מובן ולכן גם אינו נכון.

האם אתה מתייחס לכל דבר שאתה שומע\קורא באותה גישה?
"אם לי זה לא מובן - אז זה לא נכון"!??
אם זה כל ההוכחה שלך שזה לא נכון, בגלל שלך זה לא מובן, אין לי עוד מה לענות לך.
על ידי גבריאל פולארד
07 מרץ 2020, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי כמוכה ומי כמוכה למה רק השני עם דגש

יעקב שלם כתב:
07 מרץ 2020, 19:49
זמן רב שאני מתקשה בדבר זה

לכאורה שניהם אמורים להיות עם דגש 

ואם יש סיבה פרטית למה היא רק בשני
השאלה היא הפוכה, דלכאורה שניהם אמורים להיות בלי דגש.
ראיתי פעם בחוברת של הגר"ש דבילצקי "כלל יהו"א ומבטליו" (מופיע באוצר החכמה) שכתב די באריכות על זה.
על ידי יעקב שלם
10 מרץ 2020, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משלוח מנות במוצרים בהכשר שאיני אוכל

יהודי רציני כתב:
10 מרץ 2020, 01:57
לכאו' יש לחלק בין אופן שאינך אוכל הכשר זה משום חומרא ואז ודאי שאתה יכול לשלוח לבין אם אתה אוחז שזו בעיה אמיתית שאז יש בזה חשש דלפני עיור.

כך מחלק הגרשז"א לגבי לבקש מחבר שיפתח בקבוק עבורו בשבת וכדו'

מובא בספר מאור השבת

 
על ידי יעקב שלם
17 מרץ 2020, 15:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

כמה מחשבות א. היום הרבה כותבים ספר כמחייב ולא רק בשביל להציל את הדור... וידוע שכך היה מציע כבר הסטייפלער כמדומני שאין הרבה כותבי ספרים שמכסים את עלות ההדפסה ב. הרב יצחק יוסף טוען שצריך להעלות את מחיר הנייר בגלל זה... ג. שמעתי על כמה שכותבים ספרים ומכניסים אותם למאגרים התורניים וכך זוכים למחייב וריבו...
על ידי שאר לעמו
17 מרץ 2020, 19:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

היום ישנה האפשרות להדפסה דיגיטלית בכמות מועטה, ולחסוך בהוצאות, ובאוסף 'שמות' בבתי כנסת. ותהיה תועלת לכותב, ולא צריך להציף את הרבים במה שאין להם זמן ופנאי וחשק לקרא. יודעני על ראש ישיבה מפורסם, ת"ח זקן, מופלג וצדיק, שמוציא את ספריו בכמות מצומצמת ממש. אגב זה שהדפסה מגדילה את ערך החתן או הכותב בעיני בנ...