החיפוש הניב 88 תוצאות

חזור

על ידי האחד בא לגור
05 פברואר 2019, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

ז"ל תשובת הגאונים (גנזי קדם ח"ה סי' ו') עיין היטב ותבין שהם דברו בהדיא משקיעת אורה. וגם תבין למה כתבו הרשב"א בשבת והארחות חיים בהל' יו"כ שרב האי סבר כר"ת לא מובן למה צריך להעתיק שוב את כל התשובה שכבר הועתקה לעיל . עיין היטב בדבריהם, ותבין שדבריהם מפורשים דלא כר"ת . הטענה מדברי הרשב"א בברכות (לא בשב...
על ידי חדא
01 יולי 2019, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על שיטת הרב זילברמן

בכל אופן ראה במאמר של י.ג. ויס בהמעיין תשסח שמדווח על תצפיות שבהחלט ניתן לראות כוכבים ב13.5 דקות
וכך נהג הגר"ש סלנט בירושלים לפחות לגבי מעריב, ותקיעת שופר ביוה"כ תקעו 22 דקות אחרי השקיעה משום תוספת
וכידוע שהיו שהדליקו בירושלים נרות חנוכה תוך חצי שעה לשקיעה
על ידי יראתי בפצותי
02 יולי 2019, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על שיטת הרב זילברמן

הקושיא מהמציאות קשה פי כמה על שיטת ר"ת, ובמזרח השמים נראים קודם 72 דקות (כמעט) כל הכוכבים הנראים, ודקות ספורות אח"כ נראים כל הכוכבים הנראים גם במערב, וכל מי שילמד נושא זה ברצינות ויבדוק בדברי חכמי העולם יראה זאת. אין אור אדום בשמים 58 דקות מהשקיעה אלא גווני אפור ושחור. המנחת כהן סובר שאף לר"ת בג' כו...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
13 נובמבר 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

1. מצו"ב תפילת מנחה בשקיעה.pdf קונטרס שלם בנושא ובסוף התכתבויות עם גדולי הרבנים שליט"א. 2. מנהג האר"י הקדוש מצאתי בלשון זו: בשער הכוונות (דרושי עלינו לשבח ונוסח התפילה) וז"ל: אבל בתפלת המנחה אם היה אומרה סמוך לשקיעת החמה והיה רואה שכבר שקעה החמה היה תכף מסיר מעל ראש תש"ר ואח"כ היה מוריד הטלית בין כת...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
16 נובמבר 2019, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתיית מים לפני הבדלה, יש ענין להחמיר ?

עפ"י קבלה לא לשתות מים, כף החיים סי' רצא סקי"ז. סי' רצט סק"ו
על ידי אבר כיונה
10 דצמבר 2019, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

וידוע מה שהרב עובדיה כתב בספריו והזכיר בדרשותיו שראה בזמן ילדותו את זקני וחכמי דורו שהיו מקפידים ומוסרים נפש להחמיר כשיטת רבינו תם. ידוע? למי? היכן זה כתוב בספריו על זקני וחכמי דורו? אדרבה, ראה ביבי"א ח"ב (סי' כא) וח"ז (סי' מא) בשתי התשובות המפורסמות על ר"ת והוא כותב שם בזה"ל: "אין לכחד שהמנהג הפשו...
על ידי יהושע
15 דצמבר 2019, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטע חדש לרבינו אברהם בן הרמב"ם בעניני השקיעה

כבוד ידידי הרבנים הגאונים שליט"א, אנא מכם שמעו לעצתי וקיימו דברי חז"ל דברי חכמים בנחת נשמעים, וזכרו נא מה אירע לתלמידי רבי עקיבא של נהגו כבוד זה בזה.
על ידי היודע כל דבר
18 דצמבר 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר על הלכות נדה

רחמנא ליצלן. אני דורש לאלתר ממנהלי הפורום להסיר את אותם משתמשים שהשתמשדו במילים כל כך נוראות על מרן הרב כהנא שליט"א גאב"ד מנחת יצחק שאני מכירו אישית והוא תלמיד חכם עצום וירא שמים ומי אני שאספר בשבחו וגם אם פסיקותיו לא נראות לך או לרבניך, אין זה מתיר לך לדבר נגדו אני משתומם מכמות החוצפה שיש בחלק מחבר...
על ידי אמונת אומן
31 דצמבר 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

לכאורה, ריקודים וקפיצות שייכים כולם לרגש א', - לא מובן לי מה זה 'להרגיש הודאה' על ידי ריקודים וכו'. עם רגש ב' עוסק החינוך, ובזה יש הרבה מאוד מה ללמוד, על מהותו של רגש זה, כיצד בונים אותו, כיצד מבררים אותו וכו' וכו' ועיקר העסק של בעלי העבודה היה בתחום הזה, ובלי ספק גם של גדולי החסידות. אני רוצה לספר...
על ידי נתן סברסוב
09 ינואר 2020, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

דברי הרב "וחי בהם" ראויים להאמר אולם דבריו אינם דברי רש"י ג. ד"ה ולאו שאמר שם שסייג נאמר לענין ק"ש
אולם יראה לתרץ שדין תורה כל הלילה אלא שחז"ל עשו סייג לדברי תורה עד חצות ולאחר מכן עשו סייג לדבריהם שאין לאכול לפני ק"ש וצריך ק"ש מיד בבוא הזמן
על ידי שניאור
04 פברואר 2020, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

ורק להוציא מליבם של אלו שחושבים ש'גוזלים' אותם ומתירים לעצמם כל מיני דברים, אכתוב חשבון פשוט: משפחה חרדית ממוצעת מוציאה במקרה הטוב 10000 ש"ח לחודש (הגזמתי הרבה, אבל שיהיה). הוי אומר - 1700 ש"ח מע"מ. בתי הספר לבנות מתוקצבים 100 אחוז, ת"ת מתוקצבים בדרך כלל 55 אחוז עד 75 אחוז, צהרונים מסובסדים כמעט לג...
על ידי שניאור
06 פברואר 2020, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

בס"ד הביאור הלכה אמנם הביא את דעת המנחת כהן, והוסיף שגם לדעת המנחת כהן לא הוה לילה ע"י ג' כוכבים רק אחר שהכסיף העליון והשווה לתחתון, ביאור הלכה סימן רצג "שוב מצאתי בספר מנחת כהן דאפילו לר"ת מכיון שאנו רואין סימן הכוכבים שוב אין להקפיד עד שלא נשלם השעור דד' מילין ע"ש טעמו ונ"ל דאפילו להמנחת כהן עכ"פ...
על ידי אחד התלמידים
16 פברואר 2020, 20:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מקטוביץ ועד ה' באייר

בקשתי ממישהו לעשות קובץ מפורום אוצה"ח. הסתכלתי עליו קצת מקפיא. [יש לי דברים יותר חשובים לעשות עם הזמן שלי.] ע"פ המקצת שראיתי ושכל הישר, מסתבר שהספר באמת מגמתי, אבל גם הביקורת מגמתי. והאמת תהיה נעדרת.
מקטוביץ ועד ה' באייר - פורום אוצר החכמה.pdf
על ידי חזק וברוך
16 פברואר 2020, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כדורים פסיכאטרים

יש יותר שיכולים להעזר בריטלין ודומיו ולא נעזרים [בעיקר בשל דעות קדומות] מכאלה שנעזרים בו למען הרוגע של המחנכים האם הינך מדבר מידיעה? כי אני שמעתי מכל מיני הורים לילדים אנרגטיים  וכאילה שלא שהמערכת פשוט אטומה לצרכיהם. מתוך יידע אישי - הורים שלא נותנים ריטלין חושבים שהם חכמים ומנצחים את המערכת הסוררת...
על ידי חזק וברוך
17 פברואר 2020, 01:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שו"ת יביע אומר חלק ז - יורה דעה סימן יג א) הרואה כתם יותר מכגריס ועוד על בגד צבעוני או על דבר שאינו מקבל טומאה, שע"פ הדין טהורה היא, הדבר ברור שאינה צריכה לבדוק את עצמה בעד הבדוק כדי לברר שהיא טהורה, שהרי בלאו הכי בחזקת טהורה היא עומדת, וכל שכן אם היה הכתם פחות מכגריס, שיש לתלות במאכולת, ואדרבה ראוי...
על ידי חכם באשי
17 פברואר 2020, 07:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גניבה מהמדינה ודין אי תשלום בנסיעה ב"אגד"

ד'. בזכרוני שראיתי חוברת של פסקי הלכה מאיזה רב ספרדי, אולי הרב יצחק יוסף, בו הוא מפרט את כל הלכות הגניבה מהמדינה, בין היתר הוא מביא שם כמדומני, שמי שעובדת במשרד ממשלתי, מותר לה לבוא מוקדם, לתקף כרטיס, ולצאת לקניות וכו' וכו', ובסוף יום לחזור ולחתום כאילו עבדה כל השעות האלה. אם אצליח למצוא על מה מדוב...
על ידי ירושלמי
17 פברואר 2020, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעטפת ה'קבוקים'

לענ"ד זה מאכל אחד וככל שיש שם קמח חיטה ברכתו תהיה במ"מ כדין כל שיש בו (כי אף לשיטות שכאשר המזונות משמש את החלק השני של המאכל, מברכים כברכת החלק העיקרי [ויעוי' בספר וזאת הברכה לגבי שניצל ועוד], מ"מ כאן קשה לומר שהמזונות משמש את הבוטן, עכ"פ כפי שאני תופס את המאכל הזה. הגר"ש ואזנר כנראה תפס אחרת את המא...
על ידי ירושלמי
17 פברואר 2020, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעטפת ה'קבוקים'

שאלה נוספת: האם מברכים על קבוקים באמצע סעודה? לכאורה פשוט שאם הוא עדיין רעב אינו מברך על מזונות באמצע הסעודה, אבל אם אוכלו לקינוח ודאי מברך, כי יש לו כל שלשת התנאים של פת הבאה בכסנין (עיין או"ח סי' קסח בביאור הלכה בסוף ס"ח). רק עכשיו שמתי לב לדבריך, ושמתי לב לכך שלכאורה זה נחשב גם ממולא. לפני זה מש...
על ידי יקיר
21 פברואר 2020, 02:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התייחסות חינוכית לצפייה בסרטים חינוכיים

אני רואה בילדי שראו סרטים חינוכיים בילדותם, הסרטים אינם יוצאים להם מהראש, הם לא מפסיקים לחזור על מה שהם ראו שם, נאלצתי להפסיק להרשות להם
על ידי זכריה
27 פברואר 2020, 11:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסק הלכה מעניין

משה נפתלי כתב:
24 פברואר 2020, 17:23
'כשעה לאחר כניסת השבת' – עיצומו של יום הששי הוא, לדעת מרן ומור"ם בשולחן ערוך, ולא עיצומה של השבת.
בביאור הלכה כתב שבמקום שרואים 3 כוכבים גם אם עוד לא עברו 72 דקות וודאי לילה הוא ובארצינו שרואים לפני א"כ הוי חילול שבת גמור
 
על ידי זכריה
27 פברואר 2020, 13:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסק הלכה מעניין

משה נפתלי כתב:
27 פברואר 2020, 11:45
נהיגין גבן דקריין והדר מגיבין.
בפירוש אתמר: 'לדעת מרן ומור"ם בשולחן ערוך'.
עיין בביאור הלכה שכתב בפירוש שאף לדעת השו"ע כך הוא וכל דבריהם במקום שלא רואים בבירור
ואכן אצלינו קוראים ואחר כך מגיבים
על ידי מנואל
18 מרץ 2020, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אזעקת קורונה מברוקלין: עסקן חרדי זועק מדם ליבו לציבור בישראל

מאחר ואינני עורך עיתון אז אינני יכול לכתוב טור שנקרא מכתב פתוח . אך את השאלות אשאל . א. אם ימותו 10 בני אדם מקורונה בבני ברק , האם גם אז ברמת אלחנן יהיו מנינים של 150 איש בשחרית . ב. אם משרד הבריאות טוען שלפי קצב ההתפשטות הנוכחי נגיע למינימום של אלפי מתים , מאיפה הטיפשות שלא להתייחס לזה . ג. בחברה ש...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 מרץ 2020, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

בציפייה שההידבקות ההמונית בכל האומות היא חלק מתהליך של ביאת משיח צדקנו, כאן בפורום העלו יהודים טובים 2 מדרשים שיתכן ורומזים על המתרחש לעינינו. ויה"ר שלא ישמע שום פגע רע בבתי בני ישראל. אכי"ר. 1. מדרש במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח: "ופעמים ע"י צרעה, שנאמר (שמות כג): ושלחתי את הצרעה. אמרו רבותינו: כששלח ...
על ידי מוליך ומביא
19 מרץ 2020, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

התעוררות לשמירת שבת בשבת הקרובה!

מועתק בזאת מספר הודעות מפורום אוצר החכמה בעקבות המגפה הנוראה שנחתה על העולם, מן הראוי לשים לב לתופעה שאמורה להתחולל בשבת הקרובה. כאשר אין תחבורה, אין מקומות בילוי, הציבור רתוק לביתו - השבת תישמר בפרהסיא של ארץ ישראל. במצב שנוצר, מסתבר שיהודים רבים שעד כה לא זכו לשמור שבת - יעשו חושבים, אם כבר - אז כ...
על ידי קדמא ואזלא
19 מרץ 2020, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן הגר"ד לנדו שליט"א בדברי חיזוק בשידור לנדיבי עם מחזיקי תורה

דער עמעס כתב:
19 מרץ 2020, 20:50
איך אפשר להבטיח שינצל מן המגיפה? אפשר להגיד שזה מסוגל אבל להגיד ודאי הוא תמוה מאד וצ"ע.

מעניין כמה מהנגידים הללו מקפידים על ספק ספיקא של ספיחין (חלקם מן הסתם לא יודעים מה זה אפילו)
תמוה רק לקטני אמנה.
על ידי צבי500
19 מרץ 2020, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמזים מהמקורות שנגיף הקורונה זה חלק מתהליך הגאולה. אכי"ר.

הכל שטויות, ראו רמב''ם הל' מלכים פרק יב הלכה ב: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם ב...
על ידי יעקב שלם
20 מרץ 2020, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

באשכול סמוך כתב מישהו שיש ירידה בתאונות הדרכים בעקבות הקורונה רח"ל אבל כנראה אפשר לומר זאת במקצת גם על המקוואות שמעתי ממשגיח מפורסם שהזהיר מאוד על בואם של ילדים למקוה לטענתו ילדים ונערים ל"צ לדעת שיש דבר כזה מקוה וזה לא קורה... כמובן שזה אמור לקומם חלק מהכותבים כאן אבל אין לו אינטרס אחר והבעיות שמגי...
על ידי מסורת אבותינו
25 מרץ 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת בקבוקים בשבת - על מה סומכים?

באמת מכעיס שדוחפים את כביכול ספד"א של ר"ת, כנראה מתוך אגנדה. קודם כל יש מנהג ברור אצל כל רבותינו וקהילותינו (ליטאים למשל). דבר שני זה טעות ידוע לחשוב שבחו"ל נהגו 72 דקות, בנש כבר הוכיח בארוכה בספרו על הזמנים שלא כך היה המנהג בכל הארצות למעט מקומות בודדים. נהגו תמיד ללכת לפי יציאת שלשה כוכבים. וכמובן...
על ידי אלי פלדמן
26 מרץ 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.