החיפוש הניב 53 תוצאות

חזור

על ידי איש ירושלם
29 ינואר 2020, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

שמעתי השבוע מאחד ממקורבי מרן הרב שך שבערך משנת תשנ"ד הרב שך התחיל להניח גם תפילין דר"ת
על ידי איש ירושלם
29 ינואר 2020, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בונה בעריסת תינוק

הדרך להשתמש גם באוירה מתחת בהנחת מנעלים וכיו"ב וא"כ הוי כמו שכ' המשנ"ב בסי שט"ו ס"ק כ"ב בשם הט"ז
על ידי איש ירושלם
29 ינואר 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

הדברים ניכרים שבן זמנינו 'הפך' את הדברים, וחלילה לתלות בפה קדוש של הבית הלוי דיבורים בסגנון זה (של בריחה מבירור יסודי לדעת האמת על בוריה) שהרי א"כ הרי זו טענה רדודה ושטחית. וכי מה שנעלם מהרבה דורות, אין היתר למוצאו? ואם מצאנו עפ"י סימנים, חייבים להאמין שזה לא זה? כי מה? האם משהו כאן סותר לאמתות שנמס...
על ידי איש ירושלם
29 ינואר 2020, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידיים מכלי

הנטילה מכלי הופחת את הרחיצה לברת חשיבות דומה לכיור שרחצו הכהנים ממנו ידיהם
על ידי איש ירושלם
31 ינואר 2020, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

קושיות עצומות באיסור סנדקאות

המהרי"ל מביא את המנהג שאין נותנים שני אחים לסנדק אחד וכתב לסמוך זאת על שירכיים של הסנדק דומים למזבח וכתב דכיון שבמקדש מי שהקטיר פעם אחת, שוב לא היה מקטיר לפי שהקטורת מעשירה, ויל"ע בזה טובא: א'. אף שדימה ר"פ למזבח, אכתי מנ"ל לדמויי למזבח הקטורת שהוא מזבח הפנימי, טפי הו"ל לדמויי למזבח החיצון ודם הברית...
על ידי איש ירושלם
05 פברואר 2020, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידיים מכלי

סתם איש כתב:
02 פברואר 2020, 13:48
לתשומת לב, הדין הוא לא נטילה מכלי אלא שיהיה כח גברא.

יש ב' דינים : א') כח גברא
ב') כלי
על ידי איש ירושלם
07 פברואר 2020, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

המהר"ל מגדיר את זה בארוכה ותוכן דבריו, כאשר לאדם אין חכמה עדיין, הוא חייב להיות כנוע בפני בעלי החכמה וכך יש סיכוי שיזכה בסוף גם להבין לעומק, הבעיה מתחילה בחסר חכמה שחכם בעיניו, דל גאה, אשר גאוותו גורמת לו לחלוק על בעלי החכמה הראשונים ולסרב לקבל שום עומק, ונמחיש את העניין בדבר שידוע לכל, הנה חכמי ישר...
על ידי איש ירושלם
07 פברואר 2020, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 5 שמועות וסיפורים - מרן הגר"ח

שמעתי על ת"ח צנוע ושקדן עצום זצוק"ל שהיה גר בגבעת רוקח בבני ברק, שהיה מתכתב בקביעות עם מרן הגר"ח, ופעם א' שלח לו שאלה ארוכה על מקרה בדיני הפרשת חלה שהיה סבור בזה כאחד מצדדי השאלה, והגר"ח ענה בקיצור במילה אחת או שניים כהצד השני, ואותו ת"ח שקדן זצוק"ל לא קיבל את הדברים עד ששלח שליח לירושלים למרן הגרי"...
על ידי איש ירושלם
09 פברואר 2020, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

ת"ח ושקדן עצום, עדין נפש וצנוע ביותר היה הגאון ר' חיים פריימן זצוק"ל מבני ברק, יעידו על כך תושבי שכונתו גבעת רוקח בבני ברק. ביתו היה נראה כחורבה ישנה ושם בפנים נעשו מעשי חסד ללא גבול, קשי יום ותשושי רוח מצאו את מזור נפשם דווקא בבית הישן הזה. ביום מן הימים בהשגחה הזדמן לידיו מצווה נדירה, מוסד (חילוני...
על ידי איש ירושלם
10 פברואר 2020, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבנו חיים פאלאג'י

יש כמדומני התכתבות שלו עם אחרון גאוני אשכנז בעל ה"ערוך לנר".
על ידי איש ירושלם
16 פברואר 2020, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביטולה זהו קיומא

"התפרסם בשם מישהו שביטולה זהו קיומה לא נאמר על יום אחד אלא על תקופה האם מישהו יודע מקור לזה לי זה דבר מוזר וחדש" ניסיתי בכל הכח, אבל לא הצלחתי להשתומם מהמוזרות של הדברים! תבדוק את עצמך מאיפה זה בא לך, הרי על כל דרשה ושיעור של כל ת"ח שיחפשו בביקורתיות יסודית, ימצאו טענות חזקות יותר ודברים מוזרים וחדש...
על ידי איש ירושלם
16 פברואר 2020, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי חזקיהו סענדר ארלנגר זצוק"ל

אתה לא מבין את הפקחות והצדקות והענוה? כי היה שם את החזו"א ואת הרב כהנמן ואת הרב דסלר ור' שמואל ור' גדליה ור' נסים ור' יודל ור' משה דויטש ור' משה טיקוצ'ינסקי ור' נתן שולמן מילא את ר' ישראל יצחק קלמנוביץ לא הזכרת כי הוא לא ... לא... במפלג.. אה, (חלילה אין שום אינטרסים)   אבל איך שכחת את הרב שטיינמן ש...
על ידי איש ירושלם
25 פברואר 2020, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטא האשכנזים בברכת שהכל ובערבית

מה הקושיא. אם ההגיה נשמעת אותו דבר זה לא מעכב. ומי אמר שצריך שלא ישמע אחרת!? הקושיה מכוונת לפי מה שכתב בספר "קריינא דאיגרתא" חלק א' (אות קלא), דלענין שם ה' ודאי ראוי לומר הנו"ן כמו האשכנזים דוקא, דכפי הברת הספרדים משמע ח"ו לשון רבים. ע"ש. כלומר מי שיקפיד על הקריינא דאיגרתא הנ"ל לא יוכל להקל בברכת ש...
על ידי איש ירושלם
25 פברואר 2020, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטא הספרדים בשם ה'

בברכת "שהכל" נשמעת המילה המסיימת את הברכה "בדברו" בהגייתה האשכנזית כפי שנשמעת המילה בדבריי, וכפי שהעיר @איש ירושלים בפורום סמוך ויפה נכתב שם: אלי מאירי כתב: ↑היום, 20:01 מה הקושיא. אם ההגיה נשמעת אותו דבר זה לא מעכב. ומי אמר שצריך שלא ישמע אחרת!? השתא קפרישנא אנא התם דאליבא דקריינא דאיגרתא קא רמינא.
על ידי איש ירושלם
26 פברואר 2020, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטא האשכנזים בברכת שהכל ובערבית

לגבי הגייה האשכנזית הרווחת של החולם, שמעתי שהרב מאזוז שהקשה מדוע התלמוד לא הורה להפריד בין בעתוי ליורה. ולפי ההגייה של היקים והגר"א דלעיל ניחא. (בכה"ג קשה על הגיית הקמץ הספרדית, מדוע התלמוד לא הורה להפריד בין וחרה לאף [וכפי שכתב הרי"ף בשם הגאונים להפריד ביניהם, ובעקבותיו התוס' הנז'], אך מענין שבהגה...
על ידי איש ירושלם
26 פברואר 2020, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי חזקיהו סענדר ארלנגר זצוק"ל

אתה לא מבין את הפקחות והצדקות והענוה? כי היה שם את החזו"א ואת הרב כהנמן ואת הרב דסלר ור' שמואל ור' גדליה ור' נסים ור' יודל ור' משה דויטש ור' משה טיקוצ'ינסקי ור' נתן שולמן ואת מרן הגרי"ז הלוי ואת הרב שך ואת ר' חצק'ל ואת הסטייפלער ור' זלמן רוטברג ור' שמואל אויערבאך ור' ישראל אל'ה ור' משה מרדכי ולהבדי...
על ידי איש ירושלם
26 פברואר 2020, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטא האשכנזים בברכת שהכל ובערבית

מכון קול יוסף כתב:
26 פברואר 2020, 14:01
איש ירושלם כתב:
26 פברואר 2020, 09:52
שהרי תוס' שהיו אשכנזים הביאו את זה,
להזכירך הם הביאו גם את 'וחרה-אף' של הרי"ף. מי אמר שהגייתם היתה שווה להגיית הגר"א.
צודק! מזה באמת ראיה כדבריך, ורק לגבי הקו' מ"אותו וזכרתם" ניתן ליישב כהגיית הגר"א.
 
על ידי איש ירושלם
13 מרץ 2020, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן זצ"ל

איש ירושלים כתב:
12 מרץ 2020, 20:38
מצורף ההספדים מהלויה, מי שמעונין בכל החוברת יכול לשלוח בקשה בפרטי.
דרך אגב @איש ירושלם  לקחת לי את השם :)
ואורח צדיקים.pdf
תודה רבה! וסליחה על השם, פשוט כאשר נרשמתי לא ידעתי שיש כבר שם כזה
ועלה בראשי שם זה אלא שאני נוהג תמיד לכתוב ירושלם חסר. 
 
על ידי איש ירושלם
19 מרץ 2020, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&i ... _k7xhtn2a1
ילמדנו רבנו @ספר וסופר ,  איך דבריו מתיישבים עם דברי החת"ס בענין ביטול המוסדות הנקראים "ישיבות" עקב מגיפה 
על ידי איש ירושלם
23 מרץ 2020, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

מעניין אם לא היה נוצרת האופוזיציה, אם גם היו נגד הכל. גם מאוד מעניין שפתאום אחד שדברי הגרח"ק לא מעניינים אותו כלל וכלל, מדבר על דעתו בענין זה בעשרות מקומות ברחבי הפורום. אגב, ראיתי שחסידות אחת במא"ש התנהלה כרגיל בשב"ק (וכנראה האדמו"ר יושיע את כל הזקנים והחולים שם), צריך לומר להם שב"ה זכו לכוין לראש...
על ידי איש ירושלם
23 מרץ 2020, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

ואם מישהו מחזיק ישיבה של אלף בחורים, שאחד מהם בוודאי עפ"י דיני התורה שהולכים אחר רוב וחזקה יביא את המחלה לביתו ויגרום למותה הוודאי של סבתו החולנית בת ה96, הרי אותו ראש ישיבה שופך דמים, ואם כהן הוא יהיה משלל מלישא את כפיו עולמית. ובגלל חשש אחד כזה אין מנוס מלסגור את כל הישיבות בעולם, עאכו"כ שלא מדוב...
על ידי איש ירושלם
23 מרץ 2020, 16:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

דברים בהירים מהגר''ד שמידל שליט''א על המצב.pdf מומלץ לקרוא לעומק את שיטתו, יש לשמור על היגיינה, יש לציית לרופאים נטולי אינטרסים, וזה כמו להכניס האוכל לפיו ואינו סותר לביטחון, יש איסור להכניס עצמו לסכנה,  דעתו שיש בקיום הת"תים סכנה גדולה ואפי' הכי מתיר זאת נכון לזמן המצוין עפ"י ר' גדלי' שלצורך גדול ...
על ידי איש ירושלם
23 מרץ 2020, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

רוצה להתעלות כתב:
23 מרץ 2020, 16:14
בתפילה שכותבי הפורום מבינים אותי.
התפילה התקבלה, מבינים אותך!
על ידי איש ירושלם
25 מרץ 2020, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

למי שמודאג מעצם הצום שיזיק לאנשים, 
לא לשכוח שמדובר בס"ה עד חצות בשעה 11:47 דהיינו ללא כוס קפה על הבוקר, זה הכל!
אגב שמעתי שר' פינחס שוב הורה לאברכים לקבל עליהם תענית יחד עם הכלל,
על ידי איש ירושלם
27 מרץ 2020, 10:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצלחה עם השהות בבית

לתועלת הציבור, דבר ראשון, כשלומדים עם ילד יש להתכונן קודם ולהיות ערוכים למצב שהילד לא יתחבר לנושא שרחוק מעולמו ולכן כדאי להמחיש עם דוגמאות מעולמו, שמעתי אבא שמלמד את בנו את הענין של צום בכורות בערב פסח ונכנס לענין בכור לנחלה והנפל שנולד לשבעה או לתשעה והילד שאל 3 שאלות ולא קיבל מענה "מה זה "נחלה"?" ...
על ידי איש ירושלם
29 מרץ 2020, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי צבי שינקר זצ"ל ראש ישיבת בית דוד

קצת דיבורים שדיבר לאברכים מענייני חינוך: סיפר שאחד פתח כולל יום שישי בבני ברק והרב שך אמר לו שמצוה גדולה להשתדל שיסגר הכולל הזה כמה שיותר מהר! ולדבר עם אברכים שיש להם ילדים שבחינוך צריך להשקיע וכשאבא בורח מהבית גם ביום שישי, זה גרוע מאד. דיבר פעם על כך שפוגש בחורים שנפשם הרוסה ואין להם כח להתמודד עם...
על ידי איש ירושלם
30 מרץ 2020, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התחתן עם ספרדיה דינה בקטניות

וכן למען השלום בית, מצד שני להגיד לאשה לא לאכול קטניות זה גם לא מוסיף לשלום בית הרי מהדברים היותר חשובים לבעל, זו המסגרת של מעמדו, ובלי ספק שהתנהלות כזו הפוגעת במעמדו, תכניס את הבעל לתחושה גרועה,   ומצד האישה, אקדים, לנשים יש בד"כ קושי להגדיר דברים באופן קולע, כי מטבען הן בנויות יותר על תחושות ורגש...
על ידי איש ירושלם
31 מרץ 2020, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

מה בכלל יש לדבר אחרי הלוויה ההזויה איך אמר לי מישהו בחריפות. אם רבי צבי שינקר היה יכול לקום לרגע, הוא היה מנחית סטירות ל(חלק..) מהמלווים השוטים. היה צריך לחלק את הסטירות בחייו.  עכשיו מאוחר מידי, ומי יודע כמה הלוויות יהיו רח''ל כתוצאה מהלוויה זו.  מעניין למה בחתונה ההזויה בסלבודקא לא חילק ר' דב לנד...
על ידי איש ירושלם
31 מרץ 2020, 02:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעתו האמיתית של רבי גרשון לגבי שאר הארץ

הנושא היחידי שהציבור אמור בעצם לפנות אליהם, בתור מנהיגי ציבור זה לגבי השאלה הציבורית אם כדי לבצע את הטכניקה של מיעוט ההדבקות, מותר להוציא את התינוקות של בית רבן מהתורה שבחיידר, את הבחורים מהישיבות, את האברכים מהכוללים, וכו' ותפילות במנין הנוגע לאלפים בישראל ג' פעמים בכל יום אינו שייך להכרעת גדולי י...
על ידי איש ירושלם
31 מרץ 2020, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי צבי שינקר זצ"ל ראש ישיבת בית דוד

אולי אזכיר הוראה קטנה למעשה מה שנוגע עכשיו, שאלו גבאי בית כנסת לפני שבועיים האם ואיך להתפלל, וענה בפשטות "כפי ההוראות" אמנם התשובה המצוטטת נכונה כשלעצמה וכל אחד היה עונה כך, אבל ברור לכל שאף אחד לא שאל אותו, בכל ביכ"נ יש רב, ואם לא אז יש מו"ץ שבדיוק מתפלל שם, ולא היה לאף אחד צורך מטופש להטריד אותו ...