החיפוש הניב 110 תוצאות

חזור

על ידי יהושע
06 יוני 2018, 13:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

זה לא ציטוט זה חלק מוך קונטרס שבכוונתי להציא בעתיד הסיכום הוא שאין שום סיבה אמיתית לא ללבוש תכלת רדז'ינית אך גדולי ישראל לא לבשוהו אז מי שלא רוצה יש לו על מה שיסמוך אך החדשה היינו מארגמון קהה קוצים מבוסס על טעויות ושטויות ואין לזה כל יסוד לא בראשונים ולא בחז"ל מעניין שעשרות גאונים ומאות ת"ח נמשכים ...
על ידי איש ווילנא
23 יוני 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המציאות של ריבית בימינו

בפרשת בהר "את כספך לא תתן לו בנשך" - משמע שהעיקר זה המלוה. וצ"ע שלא נהגו לחלק בפועל בין המלוה שהוא >נושך - ללווה שהוא >ננשך.  ​​​​​​ולכאורה היה ראוי שגם אלו המקילים כיום לקחת/להינשך בהיתר עיסקה לא יקלו להלוות/לנשוך.  ומלבד שזה משמעות הפסוק, ומלבד שכל הקללות בחז"ל מדברות על המלווה/נושך,  כן מצאנו גם...
על ידי יעבץ
23 ספטמבר 2019, 19:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

קיימת סתירה בכוונת פותח האשכול, פתח באמונת חכמים להלכה, וסיים במקורות לאמונה בדברי החכמים גם שאינו להלכה.

רק צריך לזכור (כמדומה ששמעתי בשם הסאטמער רב), שאמונת חכמים פירושה להאמין בחכמים, ולא להאמין שפלוני חכם.
על ידי מבקש אמת
24 ספטמבר 2019, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

לא ראיתי שם כל מקור לאמונת חכמים כפי שהיא מקובלת בציבור החסידי. יש שם מקור, שיש להאמין לחכמים בהוראותיהם איך לקיים רצון ה', וכגון: בתחום ההלכתי, ואולי אף ההשקפתי. ותו לא מידי. אעתיק את דברי התניא באגרת הקודש אגרת כב (כבר הבאתיה באשכול אחר): אהוביי אחיי ורעיי מאהבה מסותרת תוכחת מגולה לכו נא ונוכחה, ...
על ידי עוד-אחד
26 ספטמבר 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

זה לא התורה המצויה עתה בידינו ? אז מה זה כן התורה. רק תורה שבכתב? רק המשניות ? הזוהר ? הגמרא ? הגאונים ? הראשונים ? השו"ע ? היכן מסורת התורה נעצרה ? עיין ברמב"ם בהקדמה, ומובא באורחות צדיקים. נראה משם שרק המשנה היא הלכה למשה מסיני והגמרא היא פירושה. אבל יש להתבונן בדבריו שכתב: "הואיל וכל אותן הדברים...
על ידי ספר וסופר
26 ספטמבר 2019, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

בענייני הלכה והשקפה, לא בענייני ייעוץ ארציים. (שגם שם כדאי להתייעץ עם חכמים, אך יש לקחת בחשבון שהם עלולים לטעות) חזרה למעלה בתוספת לדבריו החכמים של רבי שמעיה. סתם כך צריך להבדיל בין 'עצה' ל'הוראה'. וההבדל נעוץ בחילוק המהותי בין שאלה בענייני העולם לבין עניני תורה. כשאדם שואל בעניני העולם, הוא מעוניי...
על ידי עפר ואפר
06 ינואר 2020, 10:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי הפסיקו יהודים לקרוא בשם ה' בעצם קריאת השם לתינוק? (עם נפק"מ למעשה).

1. אני רוצה שמהיום מלבד הכוונה לקרוא על שם האבא/הרב/האדמו"ר - תהיה גם את הכוונה המקורית שבזה = לקרוא בשם ה'. 2. אני שואל ברצינות אם זה לא שיקול חשוב שאמור להשתקלל בתוך שאר החשבונות הרבים שבהם דנים ומתווכחים ושואלים רבנים ואף כותבים חוברות וכו' בנידון איזה שמות כדאי לבחור. בקיצור יש לך רעיון יפה, בש...
על ידי עפר ואפר
06 ינואר 2020, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קברים. ממתי זה התחיל להיחשב מקום קדוש ולא טומאת מת שכולם בורחים ממנה. ומה הלשון חברא קדישא? וכן ממתי הדחיפות בלוויות

(יסלח לי פותח האשכול שאעיר לו על הפומפוזיות "ממתי", אשכולות כאן מתחילים כאילו מישהו המציא את הגלגל, הרי הוא יודע שזה נמצא בתושב"כ ותושב"ע, אז מה הפומפוזיות "ממתי התחיל" כאילו שהמקובלים התחילו את זה) בעניין ללכת לקברים ע"פ הגר"א שמעתי פעם שאלה מעניינת באגרת הגר"א משמע לכאורה שגם גברים לא ילכו לקברים ...
על ידי טל חרמון
28 ינואר 2020, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

3. בעבר הגרמ"מ קארפ אמר לי (על ההוכחות שהביאו לו בעד התכלת) מתוך זלזול: "כל ההוכחות שזה כן תכלת הם רק מהספרים החיצוניים". (ואמנם שמעתי שאח"כ שינה דעתו ואולי לובש בצינעא אבל זה לא הנושא) לבש בעבר בצנעה לפי הוראת הרב אלישיב, ולאחר שנפטר שאל את הגר"ח קנייבסקי האם יכול ללכת בגלוי ואמר לו שכן,  ומאז הוא...
על ידי יהושע
28 ינואר 2020, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

במכתב שכתב ה"בית הלוי" בענין התכלת דראדזין, נימק התנגדותו דכיון שידעו עד היום להוציא צבע תכלת מהדיונון ובכ"ז לא צבעו בו תכלת דציצית, א"כ הוי כאילו מסורת בידינו שאין זה תכלת הכשר בציצית, וזה אלים טפי מכל ראיות שיהיו. עכת"ד. וחזינן בדבריו שעצם הענין של תכלת אינו סותר ח"ו לשום ענין של מסורת ואילו ימצא...
על ידי נדיב לב
29 ינואר 2020, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידיים מכלי

הנטילה מכלי הופחת את הרחיצה לברת חשיבות דומה לכיור שרחצו הכהנים ממנו ידיהם תשובות הרשב"א המיוחס לרמב"ן סימן קצד שאלה למה תקנו ברכת ענט״י בשחרית שברכה זו לא נתקנה אלא על הפת בשעת סעודה: תשובה איברא כך נהגו בכל מקום לברך בשחרית ענט״י ומקפידים בה בכל תנאי הנטילה בשעת סעודה ואני לא מצאתי בשום מקום דבר ...
על ידי נבשר
30 ינואר 2020, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

איש ירושלם כתב:
30 ינואר 2020, 19:39
ר' יוסף דב הרי שמע את זה ממאן דהו ולא מהבית הלוי, וע"ז אני טוען, אמנם רק מסברא, שהדברים ניכרים שהמקור הוא 'היפוך' של בן זמנינו..
שוב אם תעיין הוא מביא שכך שמע מאביו בשם הגר"ח מסתמא בשם הבית הלוי, ולא ממאן דהו.
על ידי יעקב שלם
31 ינואר 2020, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיות עצומות באיסור סנדקאות

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%A2_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%A7%D7%9E%D7%90)/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%94/%D7%A4%D7%95 סימן פו תשובה שלמא רבא לכבוד אהובי וידידי. הרב המופלא החכם השלם בתורה ובמדות חמודות. כבוד שמו הטוב במהור"ר מנחם נאווארי נ"י: דברי...
על ידי משבט הכהונא
31 ינואר 2020, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיות עצומות באיסור סנדקאות

ערוך השולחן יורה דעה סימן רסה ולכן נוהגין שלא ליתן שני ילדים [מאב אחד] לבעל ברית אחד כדאמרינן גבי קטרת חדשים לקטרת עכ"ל וטרחו גדולים בזה ד אטו בקטרת לא היה רשאי הכהן להקריב כמה פעמים אלא שלא נתנו לו כדי לזכות לכולם וא"כ כשהאב רוצה למה לא יכול ליתן ועוד דהרי יש מקומות שהרב הוא סנדק בכל הילדים אך בזה ...
על ידי אמונת אומן
31 ינואר 2020, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

הציבור הליטאי גדל על ברכי הח''ח, מכתב מאליהו, לב אליהו, הסטייפלר, לגמרי לא ליטאים קלאסיים.

כנ''ל ר''ש פינקוס, ר''י פרידמן, ר"ח קמיל, ר' דן סגל, והרשימה ארוכה.
על ידי יעקב שלם
04 פברואר 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דברים אלוקים חיים

קצת קשה להקיף נושא כזה בפורום רק כמה נקודות שאני זוכר כעת א. רש"י בכ"מ מסביר עניין זה שהסברא של שני המ"ד יכולה! להיות אמיתית בהשתנות פרטים מסוימים אבל בפועל כמובן שההלכה היא אחת ב. למשל יש מח' בשבועות מה אמר א' האמוראים וכ"א נשבע שכך שמע כשהתברר שאחד טעה אמר אותו אמורא ואנא בשיקרא אשתבעי את ליבך אנס...
על ידי ברל
04 פברואר 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דברים אלוקים חיים

חידושי הריטב"א מסכת עירובין דף יג עמוד ב אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר, ותירצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויה...
על ידי איש אל רעהו
07 פברואר 2020, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

בעוד שאתה דן איך להחזירו למוטב, בדוק נא אם בביתך לא נמצאים ספרים שהתחברו על ידי אנשים מהסוג הזה, עיתונים שהכותבים שם נמנים על הנ"ל.
על ידי איש אל רעהו
10 פברואר 2020, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

אבל צריך לשים לב למה שהובא פה בשם הגרנ"פ כי אין בקיאות בלא לומדעס.
הרב שך היה אומר שאינו יודע מה זה עיון ומה זה בקיאות, כל סוגיא צריך ללמוד' טוב רק שלא להתעכב ולעשות 'קוועטש', אבל סתם לימוד דפים אף אחד לא גרס, רק בתור חזרה.
על ידי לוי כץ
11 פברואר 2020, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה למעמד השלמה לבני תורה (ערוך)

וטבב לב משתה תמיד מי שלומד בעיון לא צריך מסיבות הוא חיי את חיי החכמה ומתענג עליה
כשגומרים יש ענייך לעשות בשביל כבוד התורה
השאר זה לבעה"ב
אין סיפוק יותר גדול מלהבין סברא באמת זר לא יבין את זאת
על ידי יהושע
11 פברואר 2020, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל אמר שבוולוז'ין היו שלשה כתות של בחורים, א. שלמדו רק עיון ב. שלמדו רק בקיאות ג. שלמדו גם עיון וגם בקיאות, אלה שלמדו רק בקיאות לא יצא מהם כלום, אלה שלמדו רק עיון חלקם היו לת"ח וחלקם לא, אלה שלמדו גם עיון וגם בקיאות כולם יצאו ת"ח.
על ידי וחי בהם
12 פברואר 2020, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשיבות "עשה לך רב"

בד בבד הייתי אומר שהחסרון הגדול של בני דורינו הוא שאחרי שאברך נישא הוא מרגיש את עצמו 'גדול' שאינו צריך להתייעץ עם אביו ואמו. לדעתי היעוץ עם ההורים על כל צעד ושעל חשוב ומועיל יותר מיעוץ עם רב. אפילו אם מדובר על דברים 'שוליים' כעניני חינוך הילדים שלך והמוסדות שלהם, או בעניני השקעות ממוניות וכו'. עפ"י ...
על ידי איש אל רעהו
15 פברואר 2020, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

מכאן ולהבא למפרע? מדובר במכון שנועד בכוונה לשנות את הציבור החרדי. ולדאבון לב נציגי ציבור קיבלו שם את השקפתם. והם ראויים להיות נציגי הציבור החרדי, האם השתגענו?
על ידי עקביא בן מהלל אומר
15 פברואר 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

איש אל רעהו כתב:
15 פברואר 2020, 23:27
על המכון החרדי למחקרי מדיניות גם יש חומר?

המכון יוזם תוכניות הכשרה למאות אברכים שישפיעו ויעבירו את ארס הנחש גם לסובבים אותם ותלמידיהם?
על ידי לוי כץ
16 פברואר 2020, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אברכים מסתדרים כלכלית

כן עם בטחון ותפילות ותראה נפלאות אם אתה רוצה עוד עצות בשמחה
על ידי יקיר
16 פברואר 2020, 09:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי חזקיהו סענדר ארלנגר זצוק"ל

זכיתי לשמוע ממנו שיעורים, היתה לו בהירות עצומה בכל מכמני התורה, ורעהו בדומה לו בענייני ההשקפה העומדים על הפרק, לא היה נושא שלא היתה לו בו בהירות מושלמת.
על ידי יקיר
16 פברואר 2020, 10:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שהוא אינו מבין את ההבדל בין עיון לבקיאות, מי שאינו מבין צריך להתעמק עד שיבין ומי שמבין וודאי צריך להמשיך הלאה. רמת ההבנה נמדדת בכל אחד ואחד עפ"י כוחו, לכן הוא עצמו היה לפעמים מתעכב על שורה אחת או שתיים במשך לילה שלם, ובשיעור מעולם לא התעכב עד כדי כך, כי שומעי השיעור ה...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מקטוביץ ועד ה' באייר

מי יודע פרטים על הספר? מקריאה בו הוא נראה מחקר מגמתי להחריד, האם יש מי שהשיב תשובות על כל 'מחקריו'? זה חשוב עכשיו בתקופת בחירות, כאשר ישנם מבין האוסרים את הבחירות שאוהבים להביא את 'מסקנותיו'... למעשה זה לא משנה כלל, כי האוסרים את הבחירות כיום, אינם צריכים לדברים שבהיסטוריה הרחוקה, יש מספיק דברים אק...
על ידי עוד א'
21 פברואר 2020, 08:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר/פיוט/קינה על מצבה של מצות ריבית במציאות ימינו. מרתק ומפעים!

אכן מרתק ומפעים וניכר שבאו ממקום טהור. אבל כמה הערות: א.ריבית מצווה יקרה וחביבה ומוקפדת בכל הלואה והלואה של בני התורה היקרים שמלוים לחבריהם ולגמ"חים מיליונים וגם שבמקום זאת יכלו להשקיע ולהרויח. ב. ניכר שכואב לך גם מה שמסתדר הלכתית כי זה נוגד את הרעיון, אבל כבר האריכו רבים שבעולם של היום זה באמת סגנו...
על ידי קדמא ואזלא
25 פברואר 2020, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

האברך הרב יוסף פלמן ז"ל, שלא לדבר בשעת התפילה וקרה"ת

אסון: בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים הלך לעולמו האברך הרב חזקיהו יוסף פלמן, תושב בית שמש ובנו של הגרב"צ פלמן זצ"ל, הלך היום (שלישי) לעולמו, לאחר שחלה לאחרונה בסרטן, והוא בן 52 בלבד.  לפני שבועות ספורים התגלתה המחלה בגופו של המנוח זצ"ל, אך במקום לשקוע בתחושות קשות, הוא הנה את כל כוחו הדל כדי להפ...