החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי שמחה מנתניה
08 דצמבר 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

בימינו בוודאי ש'כלה הרגל מן השוק' הוא כפי שכלה הרגל מן השוק ולא כפי שהי' כלה בזמן חז"ל, ואין שום טעם טעם לומר שנקבע כפעם [ואפי' אין כאן 'שיעור' של חצי שעה, שכן זה לא נזכר בחז"ל, אלא רק בראשונים בתור שיעור שכך הוא בערך הזמן] וכנראה שעד התפתחות החשמל לא היתה תזוזה מהותית ברחובות אחר ח"ש מהשקיעה, אולם ...
על ידי שמחה מנתניה
09 דצמבר 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה במניין או להגיע בזמן לכולל

תריג מצוות כתב:
08 דצמבר 2019, 22:16
שמעתי לפני כמה שנים בשם הרב ש"ך, שעדיף שיתפלל בחדרו בישיבה ולא ילך לשטיבלאך, וכך ישאר לו ה'הרגש' להתפלל בישיבה.

חשבתי שהתבגרנו
על ידי שמחה מנתניה
09 דצמבר 2019, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגמ' המפורסמת על הלל ושמאי האם שמאי היה שמאי

ברוח מדרש השמות
אולי אפשר לדרוש שהלל מלשון הילול
שדרכו של הילל היתה בדרך הילול לראות תמיד את הצד המאיר והמהולל שיש במציאות
שהוא מסטרא דימין מידת החסד
אולם שמאי משמאל ובתבונה תתכונן הבית
על כן שקל כל דבר על משקלו המדויק
ועיקר צורתו כפי שקיימת בעולם
ולא התמקד על צד ההילול שבו
על ידי שמחה מנתניה
16 דצמבר 2019, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסד חכמי לב - הרהורים בעקבות הכשלון

איני יודע מספיק על אודות חכמי לב
אולם מקובלני מרבותי
שגם אם ישנם חידושים גדולים שנראה באמת ובתמים בלב שלם שיכולים להועיל ולהפוך את העולם
מכל מקום אין הקב"ה מעוניין בזה אא"כ נעשה בעצת הזקנים
על ידי שמחה מנתניה
01 ינואר 2020, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

לכבוד התלמידי חכמים המצויים כאן אני לא מצליח להבין מה הצד השני ואשמח שתאירו את עיני בגמרא כתוב "עד שתכלה רגל" לא מוזכר בכלל זמן מסויים ברמב"ם כתוב "כמו" חצי שעה בשו"ע עצמו כתוב "עד שתכלה רגל" איפה יש כאן תקנת חז"ל של חצי שעה?? הרי מפורש בגמרא "עד שתכלה רגל" בשלמא אם היה כתוב בגמרא "חצי שעה" בגלל שא...
על ידי שמחה מנתניה
08 ינואר 2020, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ג חורבה בת קול

במקומות החורבן השממון ההעדר והחשיכה
שם כביכול נזכר הקב"ה בכאב ובצער שיש בעולם
על מיעוט הלבנה
שהצדיקים שנקראים בשמה מצטערים עליה
ובת קול מנהמת כיונה ואומרת אוי לי שהחרבתי את ביתי והגליתי את בני מעל שולחני