החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי שלום רב
14 ינואר 2018, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

בלי להכנס לגופם של רבנים מכשירים ואיכות כשרותם, המושכל ראשון על אודות מפעל בארץ הנוטל הכשר מטעם רב המתגורר בחו"ל, כי הרי"ז בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו. ארה"ק היא היום מרכז היהדות החרדית בעולם, ארץ מלאה חכמים וסופרים, פה נמצא רוב מנין ובנין של צרכני הכשרות המהודרת, וכתוצאה מכך גם גופי הכשרות המחמיר...
על ידי שלום רב
24 מאי 2018, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

לפי מה שפירסמה העדה"ח כל השנים, כי החלב תחת כשרותה נלקח מרפתות של שומרי שבת בלבד (מעניין אם עומדים בזה לאחר שנותנים כשרות גם על טרה), לכאורה אין צריך לא מצלמות ואף לא משגיח כדי להציל מדין חלב עכו"ם, משום שלפי המבואר ברמ"א יו"ד קטו, א באופנים המבוארים שם מותר לשתות לכתחילה מחלב שנחלב על ידי פועלים גו...
על ידי שלום רב
30 מאי 2018, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

במקביל שמעתי שמועה שהג"ר ר' דוד אריה מורגנשטרן שליט"א, מי שהתעסק בנושא בפרוץ הפרשה לפני י"ד שנים בבית הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ערך בירור מעמיק בנושא, ולפי בחינת הנתונים והעדויות עולה כי המטרה של התגלחת בהודו אינה הקרבת השערות לאליל אלא להיכנס מגולחים לבית יראתם, ולפי זה הוא נוטה להכריע כי איסור מעיקרא לי...
על ידי שלום רב
14 אוגוסט 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

תודה על התמונות.

בתמונה האחרונה החזו"א יושב עם רבי ברוך ממונקאטש.
על ידי שלום רב
27 ינואר 2020, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ביטול

הבני יששכר נמצא בחודש אדר מאמר ב דרוש ז. אצטט חלק מדבריו: ועתה מהראוי לך להתבונן, כיון שהדבר הזה הוא מאת הש"י שהוא מזמין הדבר האיסור שיתערב ברוב היתר בכדי שיהיה ניתר באכילה כי יודע הש"י שזה הוא מכלל הבירור הנמסר לישראל, ואם כן מצוה הוא בדוקא שיאכל ישראל החתיכה ההוא ולא יחמיר, כענין שאמרו רז"ל גדול ה...
על ידי שלום רב
30 מרץ 2020, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלומים בגנים פרטיים

מה הפשט בזה? ע"פ מה פסק (מזכירות? אין חתימה) הבי"ד בצורה חד צדדית לטובת הגננות שיקבלו את מלוא התשלום עבור חודש אדר?
על ידי שלום רב
02 אפריל 2020, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שלום רב
05 אפריל 2020, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

דוגמה לנושא מפוסק שהיה רבי חסידי גדול, בעל הישמח משה, יכול המעיין לראות בקישור המצורף פה, שו"ת והשיב משה סי' יד. תשובה לא ארוכה ומיד בתחילת התשובה נראית המגמה

https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... hlts=&ocr=
על ידי שלום רב
04 מאי 2020, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחירי המקוואות

שאלה חופפת יש לי, שצריכה שאלת רב, אבל הניחה פה: בחסדי ה' היה ברשותי מפתח של דלת צדדית של מקווה שהיה סגור לציבור במשך כל התקופה (כשבועיים ומחצה), המים בבור היו קרים ולא הוחלפו כל אותו זמן, אבל נשארו צלולים בגלל מיעוט הטובלים (אמנם היו עוד כמוני בעלי מפתחות שנכנסו בהחבא). לאחר שנפתחו השערים, כתבה הנהל...