החיפוש הניב 44 תוצאות

חזור

על ידי מבקש אמת
18 מרץ 2019, 16:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

3. בעבר הגרמ"מ קארפ אמר לי (על ההוכחות שהביאו לו בעד התכלת) מתוך זלזול: "כל ההוכחות שזה כן תכלת הם רק מהספרים החיצוניים". (ואמנם שמעתי שאח"כ שינה דעתו ואולי לובש בצינעא אבל זה לא הנושא) וכמדומה שהרקע לדבריו נמצא ברשב"א שזועק חמס על הרוצים לומר שיוכלו לדון בממונות כדיני העכו"ם אם קבלו על עצמם שני הצ...
על ידי מסיח לפי תומו
13 ינואר 2020, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בעוד עשרים שנה... מן הסתם הדיון בפורום לתורה ייראה כך. האשכול ייעסוק בקבוצה/אתר/מסגרת או כל שם שתרצו. ויבואו השמרנים ויגידו "חדש אסור מן התורה", אף פעם לא היה כדבר הזה, זה פרצה נוראה. אמנם לא אפיקורסות אבל זה מעקם את השכל וכו' ואין זה דרך הישיבות. ויבואו הדמוקרטים ויגידו "מה ההבדל בין זה לביהמ"ד הגר...
על ידי שי גולד
15 ינואר 2020, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בואו נראה איך למדו פעם ואיך לומדים היום...

--------- לגבי עיקר קו' הגרע"א, אעתיק מהרשום אצלי, יש לבאר סברת התו' בפשטות, דס"ל דלמ"ד חו"ט סיבת החיוב היא כדי שיהא מוטל בשעת לבישה, ולכן למ"ד חו"ט יש לחייב אף כסות יום בלילה, ואף להפוטרים כסות יום בלילה היינו רק למ"ד חובת גברא אבל למ"ד ציצית חובת טלית מודו דחייב, דכיון דחיובא אמנא רמי אזלי' בתר י...
על ידי מבקש אמת
19 ינואר 2020, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

עליך לרענן את תפיסת עולמך ולהבין שהתפיסה שרואה בכל רעיון חדש איום על היהדות היא כבר לא מוסכמה חרדית כמו שהיה לפני שלושים שנה. העולם השתנה, וכדאי שתפנים זאת כמה שיותר מהר. כל רעיון חדש, שאינו במסורת הישיבות, הוא בגדר "חדש אסור מן התורה". אלא אם כן נעשה על דעת גדולים. ובזה כולי עלמא מודים. זה בדיוק מ...
על ידי מבקש אמת
19 ינואר 2020, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

ר' דוידי לא התכוונתי לצד מסויים, דיברתי על מי שמדבר בסיסמאות, משני הצדדים. וחבל שנכנסתי לדיון. אמרתי שצריך לדון בתוכן ולא לצעוק "שינויים" "חדש אסור"... או גם צעקות הפוכות. כל אימרה כזאת צריכה להיות נטועה ממקורות ונעוצה בערכים תורניים מובהקים. בקיצער, לא התכוונתי לשום צד. אלא אם כן מישהו מזהה את עצמ...
על ידי משכנות יעקב
20 ינואר 2020, 17:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כל הדיון כאן מזכיר ממש את הדיון בשנות תשטו' בעסק הביש או הפרשה - https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A9 14 עמודים שדנים במשהו, יש אומרים שזה נפלא וחשוב, ויש אומרים שזה חדש אסור, ויש אומרים שזה בכלל לא חדש, ויש אומרים שזה שינוי, ויש אומרים שזה שינוי מצוין שמתאי...
על ידי חנינא בני
30 ינואר 2020, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

חוזר על המלצתי לחדש את עונש המוות גם למקרה זה, חמור מאד!
על ידי מהבהב בחושך
02 פברואר 2020, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה חדשה: סיפור יצי"מ בשעת פדיון הבן!

מלך שבא כתב:
01 פברואר 2020, 23:39
ועוד יש להעיר, דא"כ תהיה מצות סיפור יצי"מ בשעת קיום כל המצוות, ע"פ הכתוב בפ' ואתחנן
שמעתי מהגר"נ רוטמן שליט"א, שנחלקו בזה הגרי"ש זילברמן והגר"ש אויערבאך זצוק"ל.
הגרי"ש זילברמן נקט שאינה בכל שעה. והגר"ש נקט שהיא בכל שעה שישאלנו עפ"י הפרשה שהזכרת.
ולא שמעתי שרש טעמיהם.
על ידי שמעיה
06 פברואר 2020, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

א. מותר לו להתחמק מאפליה ככל והוא לוקח חזרה מה ש הוא עצמו נתן. כי מאחר והם כופים עליו להשתתף במשחק שהוא אינו רוצה להשתתף בו, הרי כספו שלו בלבד  גזול הוא בידו. (ולא כסף שהוא משלם למטפלת שגרה בבניין ולוקחת ביוקר קצת מאחר והיא משלמת וועד הבית...) ב. יתכן, איני יודע את המציאות בזה. ג. טעות בידך. אחת מהח...
על ידי סופר המלך
16 פברואר 2020, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

יעקב שלם כתב:
16 פברואר 2020, 08:34
האם צריכה לבדוק מיד

אםכן 
לכאורה בטוח תיאסר  ויוצא חומרא גדולה
אם בטוח תיאסר, אז זה עיקר הדין!

אני מתקשה להבין איך הגענו למצב שמעלים שאלות שכאלו!
על ידי שמח בחור
17 פברואר 2020, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

יש כל כך הרבה מקומות בש"ס ובראשונים ובפוסקים של ראיית דם שספק אם בא מהאשה או מעלמא ולמה לא הזכירו לחייב בדיקה. לדעתי אין שאלה למה לא הוזכר חיוב בדיקה מאחר וזו סברא פשוטה. וכ"ש שהנידון כאן להחמיר מעיקר הדין הוא רק בנשי דידן שלא מרגישות.     ומעולם לא כתבתי שכל הפוסקים מחמירים בזה [וזה גם לא כ"כ מעני...
על ידי וחי בהם
18 פברואר 2020, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מקטוביץ ועד ה' באייר

בקשתי ממישהו לעשות קובץ מפורום אוצה"ח. הסתכלתי עליו קצת מקפיא. [יש לי דברים יותר חשובים לעשות עם הזמן שלי.] ע"פ המקצת שראיתי ושכל הישר, מסתבר שהספר באמת מגמתי, אבל גם הביקורת מגמתי. והאמת תהיה נעדרת. מקטוביץ ועד ה' באייר - פורום אוצר החכמה.pdf בעיון בקובץ זה אני רואה שכל התגובות בפורום אוצר החכמה ה...
על ידי אחד התלמידים
01 מרץ 2020, 08:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

לא מובן מה שייך ידידות בין חיסידים ומתנגדים באופן אישי, להתנגדות לדרך החסידות.
על ידי ברל
19 מרץ 2020, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לעורך הסדר הטרי

אני לסדר הראשון כתבתי הגדה לעצמי ומאז כל שנה אני מוסיף ומשפר ואין דבר יותר טוב מזה אתה רואה דברים שמעולם לא ראיתי. אני מוציא בכמה שקלים לכל בני המשפחה את ההגדה צירפתי פירושים מהסבים זצ"ל ושליט"א משפחתי מחכה כל השנה לליל הסדר.
כמובן שנצרך ידע קצת בעריכה
על ידי עמנואל
19 מרץ 2020, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בנציון
26 מרץ 2020, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדים צמודים

אח יקר, אשה לא מצווה בלא תתורו, ומימלא אין לה לפני עיור בענין זה [לשיטת הרמב"ן שציין השדי חמד], תראה שו"ת ברכת יהודה שהבאתי שכתב כן להדיא. [ותשתדל להבא להסביר מדוע אף בלא לפני עיור אסור להכשיל, אולי תביא לפחות מקור אחד]. ודע כי פירוש מילולי של צניעות, הוא ענוה ולא לא להכשיל, כן מוכח ממה שחז"ל מכנים...
על ידי שיתא אלפי
27 מרץ 2020, 11:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מראש ישיבת פחד יצחק הגר"י דיויד שליט"א בעקבות במצב

וק"ו שכל השנאה שיש לנו מדברים כמו 6/3 ודומיו שאע"פ שהזולת עשה דברים לא טובים, הרי זו נטירה וגם שנאה להמון אנשים שהם לא אשמים שהפוליטקיאים שלהם משכו אותם באף למחוזות שליליים. חזק ביותר!!! וללמד סניגוריא על עם הקודש אזכיר שאפי' בתקופות הסוערות ביותר.. וד"ל, ראיתי בני עליה המתגברים וגומלים חסדים בצורה...
על ידי איש ווילנא
30 מרץ 2020, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שהשמחה במעונו. האם באמת בזמנינו "ערבה >כל< שמחה"?

הערה במקומה

רק אעיר דבר נכון
שאמנם בימינו אין את הצרות והגזירות שהיו בימי הסמ"ג 
אבל מבחינה תרבותית
התרבות הקרה של ימינו
ערבה אצליינו כל שמחה
כי איבדנו את החיים הטבעיים

וכי ראית פעם שעורכים בתוך השנה
לכבוד החתן והכלה אייזה משתה ושמחה [שזה תנאי באמירת שמחה במעונו]
על ידי מכל מלמדי השכלתי
02 אפריל 2020, 04:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל

כדאי להמתין עם קביעת עובדות. לא בטוח בכלל שבארץ המצב יהיה יותר טוב
על ידי תריג מצוות
05 אפריל 2020, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשובתו של הראשל"צ הרב יצחק יוסף בעניין תפילה במרפסות

ויש אפילו שכתבו שקיבלו את הוראות החיד"א, וכן כידוע רוב הציבור בימינו קיבלו ע"ע פסקי המ"ב.   1. נשמח לשמוע מי הכותבים שקיבלו את הוראות החיד"א? 2. הציבור הספרדי קיבל על עצמו את הוראות השו"ע, יש שקיבלו את הוראות בא"ח, או החיד"א או האור לציון, או הרב עובדיה יוסף. ולכן המשפט 'כידוע רוב הציבור בימינו קיב...
על ידי אמונת אומן
06 אפריל 2020, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

מלך שבא כתב:
06 אפריל 2020, 17:03
והכל אינו אלא חלום רע
מ
בשונה משאר הכותבים הנכבדים כאן שמתייחדים בתרבות דיון ודברי חכמים בנחת נשמעים, מכתיבתך באשכול זה ובשאר האשכולות ניכרת שנאה שחצנות של חסיד שוטה, רצון לקנטר ולהתכבד בקלון חברו, ואין בדעתי להתייחס לדבריך לטב ולמוטב.
על ידי רוצה לדעת
06 אפריל 2020, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השתתפות תינוקות! בליל הסדר - דברי השל"ה הקדוש

אולי יש לפרש בטעם הבאת "קטני קטנים" לשולחן ליל הסדר כי הנה באבות פ"ב מ"ח תנו: אמרו על רבי יהושוע "אשרי יולדתו" והרע"ב שם פי' שהיתה אמו מבקשת שיתפללו עליו ולאחר שנולד הביאתו לביהמ"ד שיקלטו אזניו תורה, עיי"ש ומקוה"ד מהירושלמי ביבמות דאי': ראה את ר' יהושע וקרא עליו "את מי יורה דעה" זכור אני שהיתה אמו מ...
על ידי הנובהרדוקאי
08 אפריל 2020, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת קריאה! כמים קרים על נפש עייפה.. אז נדברו החדש..

למה בבני ברק יש כל כך הרבה חולים? התשובה לחרדי ולחילוני... וכמה הארות מתוקות לעורך הסדר הצעיר והטרי.. מצורף גם מהדורה2 פסח קרוב יותר תשפ.pdf'בשובי לירושלים למה זה כל כך מטריד אותך בערב פסח? למה אתה מתייסר ממה שהחילונים אומרים עליך? למה עייפה נפשך מכך? אני מאחל לך מעומק ליבי חג כשר ושמח! ושנזכה כולנ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
09 אפריל 2020, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורסם: רבבות ילדי ישראל ישאלו "מה נשתנה" בליל הסדר בשעה 20:30 במרפסות

מעשיה מפורסמת על יהודי שנקלע לאי, ושהה בודד. אחר כך כשאיתרו אותו גילו שבנה שני בתי כנסת, אחד כדי להתפלל.
והשני, זה "בית הכנסת שאליו אני לא נכנס !".
יש יהודים שהיהדות היותר חזקה אצלם היא בחלק, של "בית הכנסת שאליו אני לא נכנס".
על ידי פיילוט 0.4
10 אפריל 2020, 00:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה פרקטית לבדיקת חמץ

א. עצה נוספת חשובה שתועיל לשנה הבאה - אפשר לקנות פנס ראש [יש פשוטים וזולים ויש בחנויות לצרכי טיולים פנסים איכותיים ברמות שונות] ולהיות איתו משך כל זמן הבדיקה. עוזר מאד. ב. חוויה קטנה: השנה בשל המצב הילדים היוו את הכח הפעיל בניקיונות ומשום כך חדר ההורים ''נזנח'' עד ליום האחרון. התחלתי את בדיקת החמץ י...
על ידי אשרי יושבי
10 אפריל 2020, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה פרקטית לבדיקת חמץ

כבר שנים שאני מתחיל עם נר וממשיך את הרוב עם פנס. כך ראיתי בשם הגרש"ז אויערבך שניתן לבדוק עם פנס. בל נשכח שאבותינו היו בודקים עם הנר בחורים וסדקים, שאין הם כפי לשוננו ביום יום: חריצים וסדקים במרחק 1 מ"מ מכל צד נסדק, אלא זה סוג של מזווים, שקיעות וחורים בתוך הקירות העשויות אבן, ממש כמו בתי ירושלים העתי...
על ידי אמונת אומן
12 אפריל 2020, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דא"ח - אין לזלזל בנוהגים בהוראת רבותיהם

וכן לדוגמא מה שהתירו בכותל המערבי קיום מנין, שכל אחד מבין שזה סמל לאומי אצלם ועל כן הוא חיוני, אלא שלענין קיום תפילות ידם קלה על ההדק לבטלם, ובדעה זו כמובן שאינו שייך להכרעת רופאים. דברי שטות והבל ונחיתות הסכימו שצריך עכ''פ להותיר מקום אחד שיתפללו בציבור עבור העולם כולו, איפה ציפית שיעשו את זה, בקר...
על ידי יואל נהרי
13 אפריל 2020, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל פורום אקטואליה
13 אפריל 2020, 12:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה רבה! למנהלים המסורים שסוגרים אשכולות מיותרים!

לא רק סוגרים, אלא גם זורקים אם צריך.
האחרון ננעל ואחרי שעברתי עליו הסרתי את כולו, הוא מיותר לגמרי
על ידי יהודי
14 אפריל 2020, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הספדים על מרן הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל

האמת היא שהגר"א בקשי דורון לא כ"כ מוכר בחוגי הציבור הליטאי לבד מכך שהיה רב ראשי לפני שנים רבות, ואף בעשרות השנים האחרונות לא כ"כ התעסק בצרכי הציבור אלא היה עסוק במוסדותיו בעיקר. אדרבה יבואו מכריו ויספרו אודותיו למען יזכו כולם להכירו וללמוד מאורחותיו. בעצם הענין לא כ"כ הבנתי למה אנשים מחפשים הכרה כל ...