החיפוש הניב 631 תוצאות

חזור

על ידי אליהוא
22 ינואר 2018, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

הנה קטעים מן הדיונים, שוב על פי בקשת ר"צ: א‘ והשב את העבודה לדביר ביתך, . . ואשי ישראל ותפִלתם באהבה תקבל ברצון ב‘ והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל, . . ותפִלתם באהבה תקבל ברצון פירוש א‘: גם האִשים וגם התפילה שמתפללים באהבה יתקבלו ברצון. פירוש ב‘: גם העבודה וגם האִשים השֵב לדביר ביתך. לשיטה ב‘ ל...
על ידי יוסף יוסף
30 נובמבר 2018, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישב - פתרון החלומות

שמעתי פעם מאיש חכם אחד: שר המשקים אמר בחלומו שלושה פעמים את פרעה "וכוס פרעה בידי, אשחט אותם אל כוס פרעה , ואתן את הכוס על כף פרעה " משמועותו של החלום כי אכן העבד כל הזמן חושב על אדונו, ולכן ממילא הוא עבד נאמן, רק קרה לו מקרה החטא אל אדונו, ולכן יחונן ויחזור לעבודתו. משא"כ שר האופים בחלומו יותר מדגיש...
על ידי יוסף יוסף
30 נובמבר 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישב - פתרון החלומות

עוד שמעתי מאיש חכם אחר: שר המשקים חלם על דבר המשביח, שהוא לוקח ענבים ועושה מהם יין, ואח"כ מוסיף להם שבח ונותנם ביד המלך ולכן חלומו מורה על השבחה וטובה, ויחזור למלכותו משא"כ שר האופים חלם על דבר המצטמק, שיש לו לחם וזה על ראשו ונאכל לעוף, וזה דבר קילקול ולכן חלומו מורה גם על דבר איפוש ורע, ויתלה על עמ...
על ידי יוסף יוסף
30 נובמבר 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישב - פתרון החלומות

שוב שמעתי מאחד החכמים הנ"ל:
שר המשקים חלם על פעולות שעושה, ראה בחלום עניין חיות, שהוא לוקח ושוחט ומגיש
ולכן חלומו מורה על חיות
משא"כ שר האופים בחלומו לא עשה כלום רק הכל מסביבו נע ונד, סלי חורי על ראשי והעוף אוכל מעל ראשי וגו'
ולכן חלומו מורה על מיתה, כי אין בו שום חיים ועשיה על האיש החולם
על ידי יוסף יוסף
30 נובמבר 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישב - פתרון החלומות

עוד שמעתי מהם: יין זה דבר המשביח, שכמה שיותר מתיישן, כך משביח ועולה יפה, יין ישן שדעת זקנים וכו' ולכן חלומו מורה על השבחה אך לחם זה דבר המתאפש ומתקלקל, ולכן חלומו מורה על הפחתה והתיישנות [התירוץ ב' דלעיל, זה מעין זה, אך לא אותו דבר, למביני מדע. כי שם מורה שהוא מענבים עשה יין וכו' וכאן עצם היין מורה ...
על ידי יוסף יוסף
30 נובמבר 2018, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישב - פתרון החלומות

עוד שמעתי: יוסף ידע שכל המאורעות שסביבו הכל בהשגחה עליונה, ואין דבר שלא נעשה בשבילו, ולכן בחלומו של שר המשקים, שהוא סיפר ראשון חלומו, ידע שזה בשבילו, כדי להזכירו אצל פרעה לטובה ולשחרור, ופתר לו אכן כך, ומיד אמר לו כי אם זכור וזכרתני אך בחלומו של שר האופים כבר לא היה צריך יוסף לזה כי כבר מספיק לו שר ...
על ידי ים סוף
30 נובמבר 2018, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישב - פתרון החלומות

המשיל זאת המגיד מדובנא בדרך משל תמונה שהיה מצויר עליה אדם הנושא סל לחם על ראשו עמדה ציפור חיה על התמונה והתחילה לנקר במקורה על הלחם שבסל עברו שני אנשים והסתכלו בדבר אמר אחד לחבירו "הצייר אמן גדול הוא הציור טבעי כל כך עד שאין הציפור מבחינה וחושבת את הלחם שבסל ללחם ממש" אמר לו חבירו "לא, אין הוא אמן ג...
על ידי יהודי
13 דצמבר 2018, 22:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

מסתבר שאין כוונתו שאם יש זוג תפילין אחד מספר רגעים לפני השקיעה באופן שרק אחד יכול להניח, יניח הרשע.
על ידי ניסוך המים
01 אפריל 2019, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מעשה בשני יהודים שהגיעו לדין תורה אצל הרוגצ'ובי. באותה שעה היה הגאון שקוע בסוגיה חמורה בירושלמי, ושילחם מעל פניו בקוצר רוח. הלכו השניים משם, ובאו אל ר' מאיר שמחה, וסיפרו לו את הדברים כהווייתם. אמר להם ר' מאיר שמחה בבדיחות הדעת "גמרא מפורשת היא במסכת בבא קמא דף ו: הגמ שואלת מדוע נאמר במשנה חב המזיק ו...
על ידי גל גל
05 מאי 2019, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר להרביץ לאדם שיקיים מצוות

בס''ד אמור: האם מותר להרביץ למישהו כדי שיקיים מצוות פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר הציבור צריך להקריב קרבן הוא צריך להיות 'לרצונם'. בתורת כהנים כהנין למדו מזה, שבניגוד לאדם פרטי, שבמידה והוא לא רוצה להקריב את הקרבן שהוא מחוייב בו, כופים אותו להקריב (בבא בתרא מח ע''א), את הציבור לא כופים להקריב...
על ידי דורדיא
28 מאי 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

מכירים טובה למנהלי הפורום - מפיצים את הבשורה..!!!

מזה זמן רב אני מנסה ללמוד לאיזה צד במפה הפוליטית שייך הפורום? ואט אט אני למד כי נוצר כאן דבר אדיר. מקום איכותי, מרבה דעת וחכמה  וכן.. בלי נטייה פוליטית..  דווקא בגלל אנונימיות הניקים כ"א יכול לחשוב ולהתבטא בצורה חופשית יותר עם שמירה על ערכים גבוהים ועל "נהגו כבוד זה בזה".. במקום לשוטט במרחבי הרשת (ג...
על ידי שי גולד
20 יוני 2019, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

כן. לזה התכונתי. לא ידעתי שיש פה כאלו תלמידי חכמים!
על ידי נפתולי
21 יולי 2019, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

מצבות מעניינות

להלן מצבה-אנדרטה שהוצבה לאחרונה בעיירה ברסלב באוקראינה סמוך לקבר מוהרנ"ת מברסלב. מעניין כיצד נפלו כל כך הרבה טעויות, ממש בבחינת "נח עם 7 שגיאות" כך אנו קוראים בין השאר על "חסירי אוםות העולם", "טעלו בהגינות" במקום "פעלו בהגינות". ונשארו בני "ארם"... במקום בני אדם... ובעיקר המימרה כל המקיים נפש אחת מי...
על ידי חכם באשי
16 ספטמבר 2019, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובה מחכימה על ההסתה

במערכת הבחירות הזו התחדש משהו די חדש, בסרטונים ועוד [כגון המכתב לעיל] 'מצטדקים' שאנחנו עובדים, שגם הבעל לא 'פרזיט' אלא 'עובד'. מנסים להדחיק ולהמעיט את אלה שלומדים, ו'חיים על חשבון המדינה'. מפחדים מהם (כלומר מהתגובה שתבוא על ידי אותם פורקי עול רחוקים מדת רח"ל). לדעתי זה מגיע מגישה של עמי הארץ, שלא מב...
על ידי אח שלך
25 ספטמבר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר דיגיטלי בחינם עם עצות נפלאות ליצירת אהבת תורה בימינו (לתלמידים מכל הסוגים).

הופתעתי לגלות במאגר אוצרות התורה שהרב יחיאל פליסקין שליט"א שמאמריו זכו כאן להתענינות גדולה - כתב ספר שלם שנקרא כמו סדרת המאמרים הפופולאריים הנ"ל שתולים בבית השם עמוד 1-100.pdf ספר מקסים ומפעים - בחינם - של עצות חכמות בענין זה. וכמדומה שאין כמעט מי שספר זה לא יוסיף לו ל'ארגז הכלים' בהתנהלות החינוכית/...
על ידי במבי
08 אוקטובר 2019, 09:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך המעשה עם החת"ס לגבי מניעת דריכה על סכך מסתדר עם המשנה בפרה?

אפשר לומר חילוק ברור - במעשה ביזוי מצווה לא עצם המעשה אסור אלא מה שהוא מראה,  לדוגמא, אסור לשבת על תיבה של ספר תורה, אך אם יש אנסים שעלולים לגנבו ישנה הלכה מפורשת שמותר במקרה זה לשבת על תיבת הספר, והסיבה פשוטה שבמקרה זה, זה לא מראה על ביזוי וא"כ כשהולכים ברחוב ויש על הרצפה סכך וישנה אפשרות לא לדרוך ...
על ידי כלפי ליא
22 אוקטובר 2019, 05:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מקור השיר 'אבל למעלה מן השמש יש יתרון'?

אינני טועה וזה מפורש דברי חז"ל
גם על המקום, וגם בויקרא רבה כח, א
אמר ר' יודן תחת השמש אין לו למעלה מן השמש יש לו

והשיר מקורו מנובהרדוק.
על ידי יואל נהרי
10 נובמבר 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגעי כח

איוב פרק ג (יז) שָׁ֣ם רְ֭שָׁעִים חָ֣דְלוּ רֹ֑גֶז וְשָׁ֥ם יָ֝נ֗וּחוּ יְגִ֣יעֵי כֹֽחַ:   זהו מקור המילים הכונה שם לאחר מיתה, וא"כ אולי הכונה ליום שכולו שבת [ומנוחה לחיי העולמים]. ו'שם' זה עוה"ב, ואף שמקודם כתוב 'בו', כבר כתבו פה שבפיוט זה יכול לקרות, [בפרט כשמעתיק לשון פסוק]. ר"ה ל"א: בשביעי היו אומר...
על ידי ברל
28 נובמבר 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יזהיר את צעירי הצאן?!

בנושא של ריבית לצערי מרבית האברכים מתודעים לכך כשהם מגיעים לסוגיות האלו בכולל.
לגבי איסורי שבת שהייה וחזרה לדעתי בחורים יר"ש יש להם ידע בסיסי אחרי הכל זה דבר שחיים בבית.
על ידי ספר וסופר
18 דצמבר 2019, 15:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

היכן נמצאים דברי הגר"א? ושמעתי בשיחה מפי הגר"ש פינקוס זצוק"ל (ומובא בספריו) בשם הגר"א שזהו גם ענין שני התפילות של שמונה-עשרה, התפילה בלחש, שבה הציבור "ממלמלים" (בפה) את התפילה, ואחריו יש חזרת הש"ץ, שבה הציבור "מתפללים בשתיקה" על ידי ששומעים ושותקים. ואמר עוד בשם הגר"א שמעלת תפילת חזרת הש"ץ (שהוא בש...
על ידי מבקש אמת
18 דצמבר 2019, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת ההשתדלות לפרנסה

ידוע מכמה ספרים קדמונים ע"פ דברי המסילת ישרים (פכ"א בדרכי קניית החסידות) ועוד ספרים, בענין חובת ההשתדלות - וז"ל המס"י כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו,... וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזירה היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, ( בראשית ג, יט ): בזעת אפך תאכל לחם, אשר על ...
על ידי אבר כיונה
19 דצמבר 2019, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש הר"ת ל"מ?

ול"מ היה נ"ל תפארת ישראל - יכין מסכת חלה פרק א ולי מועט היה נ"ל דתודה שמצויה וכו' תפארת ישראל - יכין מסכת ביכורים פרק ג ולי מועט היה נ"ל שבדרך היו משוררים כל ט"ו שיר המעלות וכו' לולי מסתפינא אמינא שפתחו לא נכון את הר"ת, וצ"ל 'לולי מסתפינא', כמו שמצינו עשרות פעמים בתפא"י, וחוץ משתי פעמים אלו לא מצאת...
על ידי שניאור
19 דצמבר 2019, 10:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל

בן ראם כתב:
19 דצמבר 2019, 10:12
אפשר לספר סיפורי מעשיות כדי להירדם טוב
אם סיפורי צדיקים בשבילך הם רק כדי להירדם טוב אתה צודק שאין בהם ממש, מה לעשות שאנחנו חונכנו אחרת.
על ידי אבר כיונה
23 דצמבר 2019, 11:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

יושב אוהלים כתב:
22 דצמבר 2019, 09:48
מספרים שבימי גזירת היונים התחבאו היהודים במערות ולמדו תורה (לזה יש מקור), וכששמעו שבאים היוונים עשו עצמם כאילו שמשחקים במשחק - ושזה מקור המנהג של משחק הסביבון בחנוכה? או אולי זה רק "מדרש הגננות"

מתוך 'מאיר דרך' להרב ישראל מאיר וייל:
image.png
על ידי אבר כיונה
23 דצמבר 2019, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

מישהו מכיר מקור מוסמך (קדום ככל האפשר) למה שמספרים שבימי גזירת היונים התחבאו היהודים במערות ולמדו תורה (לזה יש מקור), וכששמעו שבאים היוונים עשו עצמם כאילו שמשחקים במשחק - ושזה מקור המנהג של משחק הסביבון בחנוכה? ראיתי שמביאים את זה בשם 'אוצר כל מנהגי ישורון' (נדפס לפני 103 שנה): image.png (כמובן שאי...
על ידי אבר כיונה
24 דצמבר 2019, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

לא הבנתי ברור- כתבת שהספר 'אוצר כל מנהגי ישורון' נדפס לפני 103 שנה, ומה הם הספרים 'עבודת עבודה' ו'תפארת צבי', הם מלפני ה'אוצר כל מנהגי ישורון'? ככה נראה מזה שהוא מביא אותם כמקור, והוא מצטט את זה בשמם, (אלא אם כן מישהו הוסיף את הספרים האלה אח"כ), אבל הוא גם מביא ש'הרב זוין' מביאו, והפשטות הוא שהכוונ...
על ידי מנהל א'
25 דצמבר 2019, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטלוג נושאים לפי מסכתות

@יושב אוהלים, ראה את המדריך כאן.
על ידי יעקב שלם
26 דצמבר 2019, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרוש מידע על מסלול חיסכון ללא חשש ריבית

אתה מעוניין בפיקדון בלי ריבית?

מה רע למשל בגמ"ח אהבת חסד קופרמן
אתה עושה הוראת קבע ונותן הוראה במייל שיבצעו הפקדה חד פעמית או הוראת קבע ומקבל אישור למייל

וזוכה להיות שותף לממלכת חסד עצומת מימדים בכל רגע ורגע