החיפוש הניב 71 תוצאות

חזור

על ידי שלומי טויסיג
16 ינואר 2020, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

גילוח העורף בתער

הנה ראיתי בכתב עת קול התורה (גליון סו שנת תשס"ט עמודים ש – שה) [1] שהובא שם להעיר על מעשה גילוח בתער שעושים היום לאחר גילוח הראש נהוג שהמספר מגלח אחורי ראשו בתער כדי להשות וליפות השערות שם, ונקרא בעולם 'פס' מאחורה [בעורף]. ובזה בודאי שאין איסור תער מצד גילוח הזקן, דלכ"ע אין זה מקום זקן. אכן נראה דל...
על ידי שלומי טויסיג
16 ינואר 2020, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

בענייני נטילת ידים שחרית:

א] כתב בספר ראשית חכמה (*) דההולך ארבע אמות בלי נטילת ידים שחרית, הוי כעובד עבודה זרה [1] , ובספר רוח חיים סימן ד' עמד בארוכה על דברי הפוסקים, וכשלא הכינו לו מים סביב למיטתו כיצד יעשה, והעלה דילך פחות פחות מארבע אמות וישב קצת, ובזה ינצל ממה שכתוב בזוהר הקדוש דההולך ארבע אמות בלי נטילת ידים שחרית חי...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיפה

הלכות כיפה הרב אליעזר מלמד נערך על ידי הרב 1 - יסוד ההלכה בתלמוד מסכת קידושין (קידושין לא, א) מסופר על רב הונא בריה דרב יהושע, שלא היה הולך ארבע אמות בגילוי הראש. משום שאמר: שכינה למעלה מראשי ואיך אלך בראש מגולה, הכיפה כאילו תוחמת את גבולו של האדם, ומזכירה לו שיש מי שהוא מעליו. ובמסכת שבת (שבת קנו, ...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

הנוגע בשרוכי הנעליים
וכמו כן הקושר את שרוכי הנעליים, ונזהר שלא לגעת בגוף הנעל, אלא רק בשרוכים. כתב מרן הרב זצ"ל (בשו"ת יביע אומר ובספר ילקוט יוסף שם), שאינו חייב ליטול ידיו אחר כך, הואיל ועל השרוכים לא שורה רוח רעה, שאינם גוף הנעל, וגם הם נקיים בדרך כלל ולא מצוי עליהם טינוף.
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 18:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סידור קלפים בשבת

ראיתי באתר דיו תשובה מאת רבני בית ההוראה א' אב ה'תשע"ו שלום כבוד הרב יש לי כמה שאלות לגבי שבת 1.האם ביום שבת מותר לשחק בקלפים,והאם יש דברים שצריך לשים לב אליהם שלא לעשות מבחינת מלאכת בורר אם רוצים לסדר אותם? 2.האם ביום שבת מותר לשחק במשחקי לוח כמו דמקה או שחמט 3.האם ביום שבת מותר לקרוא ספר של חול,כל...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ללכת לחתונות

ביטול תורה בשיחה זו נבחן את היחס הראוי למושג "ביטול תורה". בעת לימודי בישיבה היו הרבה שיחות על ביטול תורה. החשש מביטול תורה היה מורגש באויר, והודגש שכל דקה וכל שניה יקרה. הגר"א אומר שכל אות של לימוד תורה היא קיום מצוה, וממילא כל הפסד של לימוד אפילו של אות זו עברה. זו היתה האוירה. כשהגיע זמני לומר שי...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר ללכת לרופאים?

עיקרי ההלכות א. "בני אם נפלת למשכב, מהר והעתר לה' וירפא לך, ואח"כ הפקד ביד הרופא נפשך, כי לכך נברא, וה' חלק לו מחכמתו, ואל תשלחנו עד שתתרפא" (בן סירא פי"ח) ב. הליכה לרופא אינה חסרון באמונה. הרופא הוא שליחו של הקב"ה לרפא את החולה. ג. גם לשיטת רבי נחמן מברסלב, מצווה ללכת לרופאים בזמנינו שהרפואה מתקדמת...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות למעוכב שידוך

מלבד העובדה שלכינוי "מעוכב שידוך" יש קונוטציה מציקה של צב איטי, של משהו שמתבושש להגיע - אבל לא בקטע טוב, ובכלל, הוא מעליב נורא, עצם הבחירה בו מראה על חסר גדול באמונה. כאילו בבחור או בבחורה האשם שהם טרם נישאו. אז מצאנו לו אלטרנטיבה: "לֵיְיט בְּלוּמֶרְז" (late bloomers = פורחים מאוחר). לא, לא המצאנו א...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות למעוכב שידוך

תופעת "מעוכבי השידוך": צעירים חרדים באמצע שנות ה-20 ואילך שאינם נשואים. המגמה החדשה, מסבירים חרדים, קשורה הדוקות למגמות העולות האחרות: גיוס לצבא והשתלבות בשוק העבודה, וכמוהן, גם היחס כלפיה אטי, מהוסס, ולעתים גם אכזרי כשיעל סילמן, צעירה חרדית בת 27, קמה לשאת דברים, רחש עבר בקהל. אחרי הכול, היא העזה ל...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

מובא בספר שני לוחות הברית שיש עשרה דברים המסייעים לאדם לכוון ליבו בתפילתו, והפכם גורמים לביטול הכוונה. ואלו הם: תורה, חידוש, צורך, לשון, נוע, קול, הכנה, נכנס, שכן, זמן. תורה הוא הגורם הגדול שבכולם. כשירבה האדם העסק בתורה ובמצוות, יקרב אל האלוקים ותהיה יראתו ואהבתו תקועה בליבו. אז כשיבוא להתפלל לא יק...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טרמפ לחץ

"טרמפ לחץ" - איסור חמור מהתורה !!!
אז פסק "הר-ב" סתיו, השליטים, אלה שעומדים ברמזורים, התחנות הדלק וניגשים לרכבים לבקש טרמפים נחשבים ל "חומסים"!
האם הפסק ישפיע על שדה הראיה ברמזורי בני ברק?
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

טעויות בברכות

מה הדין אם בירך "בורא מיני מזונות" על פרי האם יצא ידי חובה או לא? בירך שהכל על הלחם יצא ידי חובה או לא? 1. אם טעה ובירך על פרי עץ ברכת "בורא פרי האדמה" יצא ידי חובה ואינו חוזר לברך, והטעם כיוון שהעץ עצמו יניקתו הוא מן האדמה, ולכן אם מונח לפני האדם פרי שיש לו ספק מה ברכתו של הפרי "עץ" או "אדמה" יברך ...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדין שינוי מקום בברכות

נחלקו האמוראים בסוגייתנו אם שינוי מקום מחייב לברך מחדש ברכה ראשונה קודם שימשיך לאכול. לדעת ר' יוחנן אין צריך לברך, ודעתו נדחתה בגמרא; לדעת רב ששת צריך לברך; ורב חסדא מחלק בין דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם כמו לחם שאין צריך לברך לבין שאינם טעונים שצריך לברך. יש לברר בסוגיא זו, מה הטעם ששינוי מקום...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת אחוזים בהתרמה

כמה אחוזים מותר לארגון צדקה לתת למתרימים? שאלה: בימינו מקובל שבעבור ארגוני צדקה, ישיבות ומוסדות חסד עובדים מתרימים בעבור אחוז מסוים מהתרומה, ונשאלת השאלה כמה אחוזים מותר לארגון לתת למתרימים או לחילופין כמה אחוזים מותר למתרימים לגבות? תשובה: ההיתר לקבל אחוזים מתרומה ראשית יש לברר מנין בכלל שמותר להפר...
על ידי שלומי טויסיג
20 ינואר 2020, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנורה של שבת

מותר להזיז את מנורת הלילה בשבת באופן שנח לך להשתמש בה (מנחת שלמה חלק א סימן יד סעיף א; חזון עובדיה שבת חלק ה' עמוד שסב).
על ידי שלומי טויסיג
24 ינואר 2020, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסטיק בשירותים

לברך שם בודאי אסור. וגם אם בירכת מקודם, נכון מאוד להימנע מאכילה ושתייה בשירותים (ראה באר היטב אורח חיים סימן ג סק"ב, ושו"ת יביע אומר חלק ד' חלק אורח חיים סימן ה).
על ידי שלומי טויסיג
24 ינואר 2020, 12:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

ענף א' המקור והטעמים למצות נטילת ידים בבוקר בדברי חז"ל ראשונים גם אחרונים א) איתא במס' ברכות (דף ס' ע"ב): "כי משי ידיה, לימא, ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים", ע"כ וע"ש. ויש לדון מה הטעם למצות 'נטילת ידים' שחרית, ונחלקו בטעם בזה הראשונים. ב) ונקדים למה שמצינו במס' שבת שאמרו לטעם החיוב לנט...
על ידי שלומי טויסיג
24 ינואר 2020, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

רבנו חיים פאלאג'י

אי"ה נוציא השנה קונטרס שנות חיים  תולדותיו ושבחיו חידושיו וספריו   של מרן החבי"ף ברוב פאר והדר לרגל יום הילולה - י"ז בשבט  המאה חמישים ושנים  [תרכ"ח - תש"פ] ולכן בקשתי שטוחה מכל מי שיש בידו מידע בתולדותיו של רבינו [בפרט במשנתו ותורתו - חיבוריו הקדושים] צילום כתב ידו סיפורים עליו מספרים וסופרים  ועו...
על ידי שלומי טויסיג
27 ינואר 2020, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד בחזרת הש"ץ:

כתב מרן שר התורה שליט"א (טעמא דקרא, ס"פ בלק) "...אבל אם אין לומד בדרך שהקב"ה רוצה, כגון הלומד בט"ב ובימי אבלות או בליל שבת לאור הנר או לאור שנעשה באיסור ע"י ישראל, או שלומדים ומהרהרים ד"ת במקומות האסורים בהרהור או באמצע התפילה וחזרת הש"ץ וקדיש, שכל זה אסור על פי דין וכה"ג... חכמה כזו לא תצלח" עכ"ל ...
על ידי שלומי טויסיג
27 ינואר 2020, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

איך בודקים שעטנז

טסתי לקברות צדיקים בליטא ולא ידעתי איך לבדוק את השעטנז בבגדים
יש אפשרות מהירה וקלה השווה לכל נפש או רק במעבדה 
על ידי שלומי טויסיג
27 ינואר 2020, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בחזרת הש"ץ:

הקורא שמו"ת בחזרת הש"ץ הוי כ'מצוה הבאה בעבירה' ע"פ דברי הרב שבולי הלקט הללו שהביא השדי חמד כתב הגר"ח קניבסקי שליט"א בספרו ארחות יושר (עמ' ק"ד) דהקורא 'שנים מקרא ואחד תרגום' באמצע חזרת הש"ץ, לא רק שלא יקבל שכר אלא יקבל עונש, ועל זה נאמר 'הוי מושכי העון בחבלי השוא' (ישעיה ה, יח) ותורה כזו לא תצליח, וא...
על ידי שלומי טויסיג
27 ינואר 2020, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בחזרת הש"ץ:

וצע"ג בדבריו, דלכאורה יש חילוק שבסידור גזול למעשה הוציא את המילים מפיו [רק נעזר בסידור], ולא דמי לשופר דבעצמו הוא תוקע ובשופר של עבירה הוא, וגם מה שהביא בבית הכנסת הוי כשופר שמשתמש בקרקע אבל סידור גזול שאני ובעיקר דברי הספר חסידים דנו האחרונים נביא קודם מש"כ השו"ע (סימן תרצא סי"א) שאם קרא במגילה גזו...
על ידי שלומי טויסיג
28 ינואר 2020, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

מה זה יגיעה בתורה

ראיתי בהקדמה לספר אנך יפה, (העמודים לא ממוספרים בהקדמה), לבנו של מרן החבי"ף הרב יצחק רחמים ניסים פאלאג'י עיקר היגיעה בתורה הוא כתיבת כל שמחדש בלימודה 'אמר רבי יודן: בתורת ה' אין כתיב כאן, אלא 'ובתורתו יהגה יומם ולילה' - שתהא נקראת על שמו, כגון משנתו של ר' חייא ושל בר קפרא ושל רבי אושעיה וכיוצא בהם, ...
על ידי שלומי טויסיג
30 ינואר 2020, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

רבי שמואל שאול סרירו

היום יום ההילולא של רבי שמואל שאול סרירו יש למשהו מידע על חכם זה ראיתי שחכם זה בן 19, השלים את חיבורו 'חנוך לנער' מה זה והאם אפשר להשיגו.
על ידי שלומי טויסיג
03 פברואר 2020, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מה הברכה על צ'יפס פריגליס

מה לברך על צ'יפס פריגליס זה כמו צ'יפס
על ידי שלומי טויסיג
03 פברואר 2020, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרית נשים לגבר

מעשה ביהודי שנחפז היה לצאת ולהתפלל בבית הכנסת, אלא שבחוץ ירדו גשמים עזים ולא הצליח האיש למצוא את המטריה שלו. המטריה היחידה שהיתה בהישג יד היתה המטריה של רעייתו, שהיתה בצבע ורוד, והסתפק האיש: האם מותר לו ליטול מטריה זו שניכר שהיא של נשים, או שמא כרוך הדבר באיסור "לא ילבש"? תשובה לאור דברי הב"ח הנ"ל ...
על ידי שלומי טויסיג
03 פברואר 2020, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור יחוד ב'חדר בריחה'

קודם כל שידעו מה זה עד היום היו חדרי הבריחה נחלתם של מדינות רבות בעולם, ועכשיו, שנים מועטות לאחר שהגיע לישראל, הטרנד כובש גם את העולם החרדי. בישראל יש כיום יותר מ-250 חדרי בריחה, אולם לאחרונה החל הציבור החרדי להשקיע בחדרים כאלה המותאמים לציבור החרדי. כך למשל, חדר בריחה שהוקם לאחרונה בבני ברק, המותא...
על ידי שלומי טויסיג
05 פברואר 2020, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דברים אלוקים חיים

ביאור א' - שני הצדדים אמת אבל יש הכרעה אחת ג] אפשר לפרש כוונתם שבאמת זה סברות סותרות, אבל שניהם דברי אלקים חיים – כלומר שאת שניהם הקב"ה אמר למשה, ורק נתן לנו את האפשרות להכריע בין שני הצדדים, ולמעשה יהיה לזה הכרעה אחת. [למשל: כמו שאדם מסתפק האם ללכת לחתונה של חבר, או להשאר ללמוד, ויש לו צדדים לכאן ו...
על ידי שלומי טויסיג
05 פברואר 2020, 16:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבנו חיים פאלאג'י

רבינו הצטער צער רב עד כדי חולי על ספריו שנשרפו בשריפה באיזמיר שנת תר"א ד"ן ספרים [חמישים וארבע ספרים], וכתב שנשרף רוב תורתו ורק חלק קטן ניצל וחלק הצליח לשחזר מזכרונו, עיין בספר חיים לראש הנדמ"ח ע"י מכון שובי נפשי (עמוד 39 והלאה), ובספר חיים בירושלים (עמ' 16 והלאה) מה שליקטו בענין שריפת ספרי רבינו, ו...
על ידי שלומי טויסיג
05 פברואר 2020, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הקב"ה מונה דפים או שעות

ראיתי מי שכתב שהמקור הראשון בו מובא מאמר זה: הוא בספר "חמדת ימים" (שבועות פ"ג ד"ה לפיכך, נדפס לראשונה בשנת תצ"א), שכתב: "והאיש המשכיל ישקיף וירא להתנהל לאיטו בלימודו, וכל שכן בדברים שעומדים ברומו של עולם, ובשמרם עקב רב, כי על כן יאמר משל הקדמונים הקב"ה מונה עתים אבל אינו מונה דפים". ובספר "נוה שלום"...