החיפוש הניב 392 תוצאות

חזור

על ידי כבוד שמים
18 מאי 2016, 08:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוב עם

יהודי כתב:הספק לא מובן, וכי כולם מברכים ביחד ממש.
לא מברכים ביחד ממש, ובזה אין חסרון וכאמור. אלא כיון שבספירת העומר יש שני חלקים, הברכה והספירה, השאלה היא אם הם דבר אחד ולא צריך לאומרם ביחד ממש, או שהם שני דברים וא"כ צריך לומר ברוב עם את הברכה, וברוב עם את הספירה. ומי שמאריך בברכה מפסיד מעלת רוב עם בספיה"ע.
על ידי משה המבקש
19 מאי 2016, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוב עם

אסביר יותר, כל ה"הנני מוכן" הוא לקיים מצות "ספירת" העומר, השפע היורד במצווה זו הוא במצוות "ספירת" הימים לא ב"ברכה" שחז"ל תקנו על מצוה זו? כמו שבמצוות לולב לא שמענו קולות וברקים בברכה אלא בעיקר בנענועים. למען האמת התימה שלי הים גם בברכות ק"ש שיש חסידויות שברכת ק"ש היא בקולות וברקים וק"ש עצמה היא כ"מו...
על ידי הפקדתי שומרים
17 אפריל 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסבא מקלם

שמעתי סיפור מאחד מתלמידי ר' יחזקאל לוונשטיין על פטירת הסבא, סיפור מופלא ואשמח אם יש למישהו מקור מוסמך לזה. הסבא היה חולה באנמיה ואחרי כל שיחה נחלש מאוד ופעמים שהיה נופל על הרצפה, וידעו התלמידים שאין להושיט לו יד להקימו כי מצד הרפואה אסור לו לקום ויכול להינזק מזה אך הסבא ודאי יקום בכדי לכבד את המסיי...
על ידי הפקדתי שומרים
23 מאי 2018, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

מקובלנו שאם אין תירוץ אחד טוב על הכל, אזי מסתפקים בשש תירוצים על שש שאלות.
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

רעיון נוסף לנידון הריגת כינה בשבת. (רעיון ותו לא) ייתכן לומר שהמציאות גם אם סותרת כאן, אבל תוקפה של ההלכה נשאר, משום שבוחנים את הדברים על פי הראיה האנושית. זאת אומרת כשם שאי"צ לחשוש מצד ההלכה בנוגע לאכילת דבר שמכיל יצורים זעירים שלא נצפים בעין אנושית, כך גם קביעת המציאות על פי הראיה האנושית . ולכך ח...
על ידי הפקדתי שומרים
09 יולי 2018, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

עיקרו מהפסוק והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, ופירש"י שמההרים להיפרע. וגם אם יש ת"ח שחשב שפרך את דברי ר' חיים סטוצ'ינער, הנה הגאון זצוק"ל לא צריך הסכמות ליסודו, הרגשים שלו נעלים מפרכות של ת"ח בן דורינו. אכן צודק ר' חיים שייך לדור הנפילים ולא ישווה לו ת"ח בן דורינו, בלא ראיה מספקת ומכרעת. ולגבי ...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

מעניין לדעת מה התכלית בכל האספות הללו?
מישהו חושב באמת שהעסק יועיל במשהו, חוץ מפרנסה לכמה יהודים חביבים?

נ.ב אני גאה בעיתונ' שלא הכניסו את הפרסומת לכינוס שכזה. לבן תורה או בן חסידות אמיתי אין מה לחפש שם.
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

ארכיאולוגיה זה לא משחק ילדים. הפרדוקס בגוף חרדי שמתימר להבין בארכיאולגיה יתגלה כאשר ממצא כזה או אחר יסתור משהו מתורת משה, וכי מאן דהו מהם יעיז להורות על פי הממצאים. ודאי שלא. מכאן שהמשחק מכור מראש. החרדים שמתעניינים בזה, יגחכו, ואילו החילונים, לא יעיפו מבט. הדבר היחידי הטוב בזה אולי הפרנסה כתוצאה מ...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 01:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

לא למותר לציין לפחות פעמיים שהרמב"ן מסתייע בידע ריאלי כדי לפרש המקרא, בעניין כברת דרך לבוא אפרתה, ובזיהוי מטבע מחצית השקל. אפשר לדעתי לפתוח אשכול שלם בנושא זה, השימוש בידע שכזה אצל רבותינו הראשונים והאחרונים. הרמב"ן לא התיחס לממצאים ארכאולוגיים הנתונים לספקולציות והטיות. מה שהרמב"ן התיחס לדברים שהי...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כמובן שאם המטבע הזה היה מוצג בכנס הבעל"ט, מיד היו טוענים על ספקולציות והטיות... הכל שאלה של מי המציג ומהי עמדתך כלפיו. בכל אופן גם היום יש ממצאים שהם בגדר דברים הגלויים לכל, ויש עדות על החזון איש שנכנס למערת בית שמאי ומדד את גודל הכוכים. יעבץ עם כל הכבוד למה להתחכם? למה להטות את מה שכתבו לך? למה לה...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

המחקרים, בענין כזית ואמה, פורסמו בעבר, ודעת רוב גדולי ישראל לשלול התיחסות אליהם בנוגע להלכה. אז מה חדש כאן? רב אחד אמר לי אישית כי הרב וואזנר בשיחתו עימו על עניין השיעורים צירף את העובדה כי הממצאים הארכאולוגיים מוכיחים כהגר"ח נאה. רב אחד... בדרך כלל שמועות שכאלה אין להם בסיס... א. בספריו לא הזכיר. ...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 02:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

רב אחד אמר לי אישית כי הרב וואזנר בשיחתו עימו על עניין השיעורים צירף את העובדה כי הממצאים הארכאולוגיים מוכיחים כהגר"ח נאה. להגיד את שמו? - מה זה יתן לך שם של רב עלום מבית שמש. בסדר, אז אתה מודה כי ניתן לצרף זאת??? - אם כן כבר ישנה תועלת מכינוס שכזה. רב עלום מבית שמש, ורב עלום ככל שיהיה, לא מהווה עד...
על ידי סבא
15 יולי 2018, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

באופן אישי אני מאוד נמשך לדברים האלו ולכן נהנה למשל לקרוא את הרב זמיר כהן בספרו על הארכיאולוגיה. אך מבחינה ציבורית @הפקדתי שומרים צודק, דברים אלו לציבור החרדי, בדרך כלל מזיקים יותר ממועילים, כיוון שהם פותחים את האפיקים לדברי הארכיאולוגים, ויש עדיין דברים שלא מצאנו את התירוץ לסתירתם את דברי המקרא, ונ...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

רוב גדולי ישראל אסרו בתכלית האיסור, והבא להורות בזה היתר, אינו אלא מן המתמיהים. מרן הרב אלישיב (הלכות שבת בשבת ח"ג עמ' רעז) מרן הרב פנחס חיים שיינברג (תשובתו הובאה בס' תורת המלאכות ח"ג עמ' ע"ג) מרן הרב ניסים קרליץ (חוט שני ח"ב עמ' ר"י) מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך (חזר בו כפי שהעידו בס' אורחות שבת ק...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 17:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

באופן אישי אני מאוד נמשך לדברים האלו ולכן נהנה למשל לקרוא את הרב זמיר כהן בספרו על הארכיאולוגיה. אך מבחינה ציבורית @הפקדתי שומרים צודק, דברים אלו לציבור החרדי, בדרך כלל מזיקים יותר ממועילים, כיוון שהם פותחים את האפיקים לדברי הארכיאולוגים, ויש עדיין דברים שלא מצאנו את התירוץ לסתירתם את דברי המקרא, ו...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אתה מוזמן ללכת בבין הזמנים לעשות אומגה בכנרת, כמנהג בני תורה חשובים, בהכשר בד"ץ שא"י, העיקר לא לתת לגיטימציה לחיזוק התורה. בשו"א לא נרשה זאת, סטיה חמורה, שינוי מהמסורת, סכנה לבאות ולדת. סלח לי, אכן לתת לגיטמציה וחיזוק לתורה בדרך של אריכאולגיה, ועוד להטמיע זאת במסגרות חינוך של צעירים, לא רצוי מן הטע...
על ידי סבא
15 יולי 2018, 19:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כדאי להזכיר כאן, מה ששמעתי הרבה פעמים [אבל איני יודע את הפרטים המדוייקים והמקורות, ואודה למי שיביאם, וכמובן שיכול גם להיות שכל העולם המציאו את כל הסיפור הזה] שהיו מטפלים של נער נושר, שבאו אל גדולי הדור בהצעה מפתה, הרי ידוע הצלחתם הרבה של ארגוני התשובה כערכים וכדו' בסמנרים שהם עושים בהם הם בונים את י...
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

האקדמיה חודרת וזו גם הסיבה להכניס לצעירי הצאן מושגים שלא שיערו אבותינו "הלא קנאים"?
לא הייתה קורא תיגר ברבים גם אחרי המניפסט הנ"ל? אפשר להיות שווה נפש כנגד המגמה של הנ"ל?
סלח לי אבל "הגישה של הציבור החרדי של פעם", כנראה לא מצאה חן בעיני הרב שך הרב שטיינמאן ועוד רבים וטובים, אתה צריך לדעת לא פחות ממני.
על ידי הפקדתי שומרים
15 יולי 2018, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

נכון שהציבור החרדי גדל 'מדי', ובחלקו פנה לאפיקים שליליים בגלל ההיחשפות לציבור החילוני, יחד עם זאת הציבור החרד לדבר ה' לא נגוע בכל אלו. איני יודע היכן כבודו חי ומתגורר. במקומות שאני נמצא, בירושלים, ישנן הרבה נשות אברכים שעושות תואר ראשון ושני. גם אם רובן לא לומדות באוניברסיטאות חילוניות, אבל עושים א...
על ידי סבא
15 יולי 2018, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כפי שכתבתי בקצרה בתוה"ד לעיל, הציבור החרדי הולך ונפתח למציאות הכללית. וזה לא משנה אם דורשים לגנאי או לשבח, זו המציאות. הן בנשים וגם גברים שלומדים באקדמיה, הן באינטרנט שחודר לכל מקום (מסונן ושאינו מסונן), הן מעצם הריבוי העצום שמתפשט לכל מיני כיוונים. אי לכך, השיטה של ההתעלמות מכל מה שבחוץ ,עלולה למצ...
על ידי דרומאי
20 יולי 2018, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אף אחד לא התכוון *להוכיח* *לך*. התמונה הייתה מיועדת לאנשים שמבינים שיש דברים ידועים ומפורסמים בעולם ורוצים לראות זאת במוחש. אבל אכן אלו שמחפשים את הההוכחות לבד, עליהם לעמול על כך בעצמם. אין לי ענין לעמול על הוכחות מדעיות שבין כך לא משנות את ההלכה, אבל אם באים לפלפל- כאשר מביאים הוכחה היא צריכה להיו...
על ידי בנציון
25 יולי 2018, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

סליחה על ההתבטאות, אבל זה נשמע כמו חילוני שאומר שהוא לא מקיים את המצוות כיון "שהוא לא מתחבר אליהם". אם התורה מצווה, אז עושים, ולא בודקים "אם אני מתחבר לזה". אין לי שום שספק שלא זו היתה כוונת החזו"א.
על ידי בנציון
25 יולי 2018, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

מה הכוונה צורת המצווה? אם יש אכן פרטים שלא ברור כיצד לעשות אותם, אז זה באמת בעיה. אבל אם יודעים הכל איך לעשות, אי אפשר להמציא סברות שצריכים חכמים שיקשרו אותנו להקב"ה וכל כיוצא בזה. אנחנו יודעים שאם הקב"ה מצווה, ואנחנו מבינים ויודעים איך לקיים את הציווי, אנחנו עושים, ואנחנו לא יכולים להמציא סברות (של...
על ידי אב בבינה
25 יולי 2018, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

יש לדון אם השמועה שלו בשם החזו"א מסתדר עם דברי החזו"א באב"ע סי' ב' סוף אות ז',
על ידי יהושע
25 יולי 2018, 15:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אמר הבית הלוי סברא זו עצמה נגד התכלת של הרדזינר, רק בקיצור, שאין אנו יכולים לחדש מצוות בלא מסורת. וזה הטעם שכל הציבור החרדי על רבניו גדוליו וצדיקיו ואדמוריו לא הולכים עם תכלת למרות שמעבר לכל ספק שידוע מה התכלת שחייבה התורה ללבוש על בגד ארבע כנפות ובהעדרה מבטלים מצוות עשה בידים, הרבה יותר ממה שידוע ...
על ידי הפקדתי שומרים
26 יולי 2018, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כל אלה המבססים והמתבוססים בנוגע ל-'אי קיום מצוה' כל שהיא בטענה שאין לה מסורת שייכות וטעם וכדומה, ומצד שני על דינים הלכתיים (לדוגמא שיעורים..) שנמסרו לנו מדורי דורות, לפתע פתאום המסורת כבר לא פקטור, והארכיאולוגיה קמה על יוצרה, ומכתיבה ל"יוצר" את יצרה...אתמהה. נ.ב וכי מצוה שנמסרה למשה מפי הקב"ה ומפורש...
על ידי בנציון
27 יולי 2018, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

דיברתי עם תלמיד חכם חשוב מחשובי עירנו מודיעין עילית, ואמר לי שיתכן שכוונתו היתה בתור לימוד זכות וסנגוריה, שמה שלא הולכים עם תכלת בגלל שלא מרגישים חיבור, וכעין מה שאומרים על החילוניים שהם תינוקות שנשבו, אע"פ שהיום כולם יודעים, מכל מקום כיוון שככה התרגלו מנעוריהם והידיעה מנותקת לגמרי מלעשות למעשה, וכך...
על ידי סבא
29 יולי 2018, 18:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כפי שהתריע כבר @הפקדתי שומרים , הבאת מומחים מדענים לכנס, בהכרח תביא לאמירת דברים נגד התורה, ואכן כך היה, ודוגמא אחת בנאומו של ד"ר חגי משגב [https://www.youtube.com/watch?v=jEeqc34SjBI&list=PLSZNLOtIPlcr0iWPfeqjOJfdzzp-pHbOF&index=30] בדקה האחת עשרה, הוא מסביר שלפי מיטב ידיעותינו כיום יש פער של מאה ש...
על ידי סבא
29 יולי 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

כל אחד יודע, שאנשים מסוג זה, דבריהם מתקבלים אצלנו בביקורת. בבחינת תוכו אכול קליפתו זרוק . ומי שמעיין לצורך לימודו בספרים ממחברים אנשים מסוג זה, נתקל בהרבה דברים שמראש מסננם לחלוטין. ובכ"ז תוכו אכול קליפתו זרוק . וכבר ציינתי שזה לא יום עיון לצעירים או סתם להעביר זמן. כנראה שכחת מש"כ שם בגמ'- לא קשיא...
על ידי סבא
29 יולי 2018, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

האמת שכל הכינוס היה מלא בדעות כוזבות, ולא מדובר בפליטת פה אחת, ולא ראיתי צורך להעתיקם משום שכאמור לעיל דבר פסול אחד כבר פוסל, אבל כיוון שאני רואה שמתעקשים בזה אשלח אתכם גם לקישור https://www.youtube.com/watch?v=8kgqzRV-82o&index=32&list=PLSZNLOtIPlcr0iWPfeqjOJfdzzp-pHbOF שם תשמעו דבריו של אדם בשם שו...