החיפוש הניב 34 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
20 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אתרום סיפור ראשון. ונקווה שיפתח לכולם המעיין >בכל תחומי החיים< (הזכויות אינן שמורות ואדרבה מי שיוציא ספר מכל זה נשמח כולנו, אבל נבקשו שיתרום לפורום את מעשרותיו... ) יש לי חבר שאשתו מנהלת חשבונות ברשת בגדי נשים ידועה. והבעלים הוא לאו דוקא בן תורה הזהיר ומדקדק ב... והנה היא שומעת במשרד 'מלחמת עולם' בי...
על ידי מבקש אמת
20 מאי 2019, 03:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אני מאוד בעד לכתוב סיפורי גדלות של אנשים פשוטים, אבל.... יש כאן יותר מתחושה שיש כאן נסיון להדגיש שהנה ההוא שאינו בן תורה ולא מדקדק וכו' הוא הטוב אולי אני טועה אבל האף שלי מריח משהו גרוע יותר ממאי אהנו לן רבנן.... וד"ל זו טענה ישנה שטענו המתנגדים על החסידים שרוממו את ערכו של היהודי הפשוט, והטענה הית...
על ידי חכימא דיהודאי
20 מאי 2019, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

יש דבר שהוא משותף לרבים מאד מאחינו הטועים, ההערכה לאנשים שיושבים ולומדים שקיימת שם לפעמים הרבה יותר מאשר אצלינו, נסעתי פעם בטרמפ מצפת לבני ברק, והאיש [ללא כיפה] התרגש כולו, הוא מדבר עם אשתו בטלפון, והוא לא יודע מה הוא זכה להסיע שני 'תלמידי חכמים', הוא מספר לה בהתרגשות שהוא העלה אברכים [אתם כל היום ל...
על ידי מכון קול יוסף
07 ינואר 2020, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך הכשר למעונות ומה ההבדל בין זה לקייטרינג

מאמין שאם הכותבים כאן יכתבו איך התנהל המטבח בישיבותיהם תגיע למסקנה עגומה שרוב הישיבות סמכו על הטבח המסורתי או החילוני בכל הישיבות שאני למדתי (אחת מהם - ישיבת יקירי ירושלים על 700 תלמידיה) סמכו על הטבח/טבחית שהיו יראי שמים , כמובן עם בדיקה שהם יודעים ההלכות הדרושות לתפעול מטבח ע"פ ההלכה. ואם יש ישיב...
על ידי משכנות יעקב
18 ינואר 2020, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

טעות נושנת נתאזרחה אצל רבים במושג "השקפה". כביכול יש חלק בתורה שנלמד בפנ"ע, ויש לנו חכמים בתורה שאינם בעלי השקפה, ויש כאלו שאינם ת"ח אבל הם יודעים השקפה. ורק מתוך תפיסה כזו, יתכן כאלו שמתיימרים לייצג את דרך הרב שך, לא משום שהם תלמידי חכמים או תלמידים אמיתיים שלו בתורה, אלא משום שספגו ממנו את ה"השקפה...
על ידי יעקב שלם
18 ינואר 2020, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אבקש כנראה בשם רבים
מהרב @משכנות יעקב
אם יש לו חומר ערוך מכתיבתו הנפלאה יעלה נא אותו לטובת החברים
על ידי משכנות יעקב
19 ינואר 2020, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בנו ואחיינו של הגרד"ל הם יהודים ת"ח, {גם ליבנה שהזכרתיו לעיל}, ולא כדאי לכתוב עליהם בזלזול. הם לא שומרי סף, וגדול"י אינם איזה צאר או גולם. ורק מעניין שאותם אברכים שהגיעו גם אליך לא הצליחו להביא לכאן לכותבי הפורום איזה חומר מזעזע. זה כבר שבועות שמתחננים כאן שיהיה איזה שהוא חומר, ולא רק סיסמאות נפוצות...
על ידי אאבבגג
21 ינואר 2020, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לכבוד..... אני חייב לומר לכם בכנות שאופן הדיון שלכם באשכול פשוט נמאס בעיני. אתם חוזרים שוב ושוב על אותם הדברים מבלי להתיחס למה שאומרים לכם. כבר כתבו כאן כמה פעמים שיש גיבוי לבית מדרש הגר''א על ידי הגאון ר' משה הילל הירש, הגאון ר' יהושע אייכנשטיין והגאון ר' נתן רוטמן. אבקש מכם לנסות לענות על שאלה קצר...
על ידי נדיב לב
22 ינואר 2020, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מו"צ עיוור צבעים

שומע ומשמיע כתב:
22 ינואר 2020, 15:59
מישהו יכול להסביר לי איך עיוור צבעים נהיה מו"ץ ???

מי הרבה' שהכשיר אותו לכך ?????????רב'ה שגם הוא עיוור צבעים..
על ידי יהודה בן יעקב
22 ינואר 2020, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

מוריה - כ.pdf
עקבתא דמשיחא.pdf
אנצת יוצא.docx
על ידי יואל נהרי
23 ינואר 2020, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות כ' ע"ב, נשיאות פנים לישראל, ובענין "פשוטו של מקרא"

  ברכות כ,ב: דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב: ישא ה' פניו אליך. אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה: ואכלת ושבעת וברכת ...
על ידי אבר כיונה
27 ינואר 2020, 09:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבבא סאלי

שלומי טויסיג כתב:
26 ינואר 2020, 23:46
משהו יש לו עוד מידע על הבבא סאלי?!
נכתבו עליו כמה וכמה ספרים. אתה רוצה שיעתיקו הכל?
על ידי במבי
27 ינואר 2020, 14:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במה זכה פרעה לכאלה חתנים?

יונתן בן עוזיאל כותב שפרעה היה בן נמרוד, וא"כ גדלה שאלתך, וכן הוא כותב שאליעזר עבד אברהם היה אח פרעה, אך מצאנו שמבני בניו של המן למדו תורה ב... ורות הגיעה מבנות לוט, ובהדי כבשא דרחמנא למה לך.
על ידי אבינועם
29 ינואר 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

גאוה ובושה יתכנו ביחד, הפך הבושה הוא העזות עיין מסילת ישרים בביאור מידת הענוה, שנראית שם הקבלת מה למידת הבושה. והנה ציטוט מאיגרת הרמב"ן: ..."וכאשר תתנהג במידת הענוה, להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה וחיי עולם הבא... ...על כן אפרש לך איך תתנהג במדת הענוה... ו...
על ידי נדיב לב
30 ינואר 2020, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הם מחברי ספרים הכי גדולים החיים אתנו

איש אל רעהו כתב:
30 ינואר 2020, 14:08
נדיב לב כתב:
30 ינואר 2020, 14:05
אם יורשה לי לומר הרי שבעשרים שנה האחרונות לא יצאו ספרי שו"ת בסדר גודל של האגרות משה, מנחת שלמה, מנחת יצחק שהשפיעו ומשפיעים עד היום כבעת כתיבתם, מלבד שבט הלוי. אולי
למה להתעלם מ'יביע אומר'?
 

הוזכר כעת
על ידי שמעיה
30 ינואר 2020, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרם חמר (ישעיה 27)

אני ממש מציע לך למהר ולשנות את הכותרת ואת ההודעה. ציון לפרק ספרתי נחשב כסטיית השקפה חמורה שמקומו לא יכירנו כאן.
-------
אזהרת ציניות.
על ידי כלפי ליא
30 ינואר 2020, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

{א"א בלי סיפורי צדיקים מכ"ר: בישיבת כנסת חזקיהו בזכרון יעקב תשי' בראשות ר' נח שימעונוביץ, הגיע פעם גיסו ר' אליה משקובסקי מכפ"ח למסור שיעור. ואחר שחזר לכפ"ח אסף ר' נח את כל הבחורים והסביר להם כמה ר' אליה כתלמיד של ר' שמעון לא לומד נכון... (הוא, ר' נח היה תלמיד של רב"ב)}. הערה ממש צדדית שלא ממין העני...
על ידי כלפי ליא
30 ינואר 2020, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הסימון בכה"ג מסרבל ומקשה על ההבנה בגלל שלא מקובל וממילא הורגלו בכך, ולא מצד עצמו הוא שכתבתי. אבל באמת יש בזה גם מצד עצמו, שכיון שהסימון בגרש אחד מסמן קיצור של תיבה, לכן מאוד קשה להבין מה רוצים ממילה המסומנת בגרש בסוף מילה כשאין הכוונה לקיצור, אלא לסימון שמדובר במילת מספר ולא במילת דיבור. כשזה בגרשי...
על ידי מסיח לפי תומו
30 ינואר 2020, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בעצם אני חושב שר' דוד כהן צריך לדבר נגד פורום לתורה. הרי יש כאן כאלה שמדברים בעד הרב ענבל ויש כאן כאלה נגד. והרי גם בבית מדרש הגר"א לא כולם מסכימים עם הרב ענבל. כל הרעיון של בימ"ד הגר"א זה ללבן סוגיות חמורות וחשובות כמו שדנו כאן, כאשר יש ייצוג לכל הסגנונות - מבעלי תכלת עד בעלי כובעי סופר. אז מה ההבד...
על ידי יהודי רציני
03 פברואר 2020, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם

וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם מה הגירסא הנכונה והאם תלוי בתפילות הושמט "וינוחו בו " (כנראה מבלי משים). בערבית הנוסח הוא וינוחו בה, ובשחרית וינוחו בו, ואילו במנחה יש ב' גירסאות: וינוחו בו או וינוחו בם. הזכירו החברים ד' המג"א (רסח, ג) שכתב בשם כנה"ג כנ"ל לענין ערבית ושחרית, ובמנחה נקט וינוחו בם. וב...
על ידי עמיקא וטמירא
03 פברואר 2020, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 5 שמועות וסיפורים - מרן הגר"ח

ה. יהודי שאל את ר' חיים לגבי יהודי -מחבר מדורות קודמים שיצאו לגביו רינונים שהיה מן המשכילים. ור' חיים השיבו, לא ייתכן הרי החפץ חיים מזכירו במשנה ברורה, לפליאת הסובבים היכן הזכירו, השיב ר' חיים בשער הציון כותב הח"ח ועיין בהקדמה לפסיקתא ואותו יהודי הוא שכתב ההקדמה לפסיקתא סיפור זה נכון שמעתי מבעל מהע...
על ידי דרורי
04 פברואר 2020, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הם מחברי ספרים גדולים החיים אתנו

אני רואה שלכמה מהכותבים באשכול זה יש "צדיקומטר" למדידת צידקות ואיכות גדולי עולם. זה זמן רב שאני מחפש לרכוש בעבורי גם כן צדיקומטר כזה. אודה למי שיוכל להפנות אותי למקום שמוכרים אותו... תודה רבה. הפניה למקום המכירה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=45&t=8425 אבל מה רע באשכול? כל אחד כותב איזה ס...
על ידי פרלמן משה
04 פברואר 2020, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 5 שמועות וסיפורים - מרן הגר"ח

איש ירושלם כתב:
04 פברואר 2020, 01:37
נדיב לב כתב:
03 פברואר 2020, 20:36
מה מברכים על קרמשיט 
מה זה?
על ידי דרורי
04 פברואר 2020, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 5 שמועות וסיפורים - מרן הגר"ח

רז בן ציון כתב:
04 פברואר 2020, 01:48
דרורי כתב:
04 פברואר 2020, 01:44
קרמשניט היה
וראו זה פלא - ר' חיים יודע מה זה קרמשניט (או קרמשיט, כלשון איש ירושלים), ואני אינני יודע...

??
על ידי חכם באשי
05 פברואר 2020, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר פורום לתורה - "בשם אומרו"

לענ"ד זה לא יעיל כלל. כי אצל רבים ושלמים א"א עדיין להזדהות "רשמית" ככותב ב"אינטרנט". מהם ת"ח בעלי תפקיד, נניח ר"מ בישיבה חשובה [ואני מכיר בידיעה בפורום], הוא לא ירצה להזדהות בפני המנהל [אגב, המנהל יזדהה גם הוא בפניו?]. וממילא לא ישתתף בכלל בפורום. במיוחד כותב חדש, שלראשונה נחשף לפורום, שלא ירצה לגלו...
על ידי משה נפתלי
05 פברואר 2020, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר פורום לתורה - "בשם אומרו"

הרשאת כתיבה בפורום - אך ורק למשתמשים השואלים כענין ומשיבים כהלכה.
פטפטנים - שיבקשו להם כתובות אחרות.
אלו ואלו לא שנא מזוהים ולא שנא בלתי מזוהים.
על ידי חושן המשפט
22 פברואר 2020, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועה בבי"ד בימינו

יש על כך מאמר ארוך ומקיף בספר פסקי הדין של הגאון רבי צבי ברוורמן מביתר עילית, זה נקרא מפנקס בית הדין, נראה מתוך הדברים שאין כיום בית דין שמשביע, עיי"ש שהוא תמה על כך, ודן על חידוש השבועה בזמננו.