החיפוש הניב 13 תוצאות

חזור

על ידי חכם באשי
24 ינואר 2020, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "השיבה שופטינו"

נמאס כבר מהציטוט לספר אחרית כראשית, (שבמהדורה הבאה הושמטה הסכמת הגר"ש), וכבר כתבתי בעבר כי יצא כנגדו קונטרס לפרוך כל דבריו מתורת הגר"א, ולהוכיח מהגר"א ההיפך הגמור, "גלות אליהו", מצוי גם הוא באוצה"ח.
והנה הוא כאן לפניכם
גלות אליהו, כח מנחם אב תשע''ח.pdf
על ידי נדיב לב
28 ינואר 2020, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשת חיל

למרות שמדובר במשל, אבל הרי כשיש משל ונמשל המשמעות היא שהמשל ברור ונהיר לנו שכך הוא, ומתוך כך אפשר להשתמש בו כמשל לנמשל, ולענייננו, כיון שהמשל ליחסי כנס"י והקב"ה וכדו' בפרקים אלו הוא מיחס איש ואשה משמע שביחס איש ואשה ברור שכך היחס ראוי להיראות, ועל כך מסתמך הממשיל ללמדנו גם הנמשל. כמו"כ גם ספרי הזוה...
על ידי ספר וסופר
29 ינואר 2020, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אני מבין שהפשט בזה כיון שהתורה היא העומק של כל דבר שקיים בעולם והיא העומק של העולם, ולכך כיון שבאדם יש דעה ושכל שהבדיל אותו מבהמה, הוא מגלה אצל עצמו את העומק של התורה , ובלי ההבנה שלו בעמוק התורה כיצד שכלו ידבק בבורא, והיינו שהוא מגלה אצל עצמו עוד עומק שהתורה גילתה לו, משל למה הדבר דומה אדם שמקבל ח...
על ידי משבט הכהונא
31 ינואר 2020, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

אקדים ואומר שראיתי רוב הדברים שנכתבו ולא כולם ועם כל הנ"ל לענ"ד המעיין בספרי חסידות יראה שעיקר החידוש של אור שבעת הימים הבעש"ט זיע"א הוא כי ענין הצמצום אינו כפשוטו אלא הסתרה ויש בזה כמה וכמה השלכות ונפרט. וז"ל האוצרות חיים דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אין סוף. ולא היה (שם) שום חלל ...
על ידי יואל נהרי
01 פברואר 2020, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

יתכן שדוקא בגלל מה שציינת שב' השבועות הן מדרבנן, הוה ס"ד דתקנתא לתקנתא לא עבדינן, להכי פרש"י דכיון דגלגול שבועה מדאורייתא, מגלגלין, ואי"ז תקנתא לתקנתא. והרי כה לשונו של הראב"ן - שבועות: ומגלגלין אף על השבועה דרבנן, דאיבעיא להו מהו לגלגל בדרבנן מי אמרינן כיון דהא שבועה דמגלגלין דרבנן הוא והשבועה שנתח...
על ידי עמיקא וטמירא
02 פברואר 2020, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

עניי עירך בזמנינו

בימינו כשקופת צדקה פותחת במגבית "עניי עירך קודמין" וישנו ציבור מסוים שיש לו קופה משלו דוגמת קופות צדקה של חסידויות האם הם חייבים לתת גם לעניי העיר או שנפטרים בזה שנתנו לעניים בני קהילתם  אף שאינם בני אותה העיר
על ידי HaimL
09 פברואר 2020, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש המילות בפייט קה אכסוף

נעם שבת המתאחדת בסגולתך. קדשם בקדושת השבת המתאחדת בתורתך. לקבל נעם שבת המתאחדת בשם קדשך.   מה הכוונה בכל זה. ובפשטות המכוון, (ו איני מבין בזה כלל, רק פירוש המילות אני מבקש) . לתפארת. [דרגה דתורה, וזה הכוונה ג"כ בשם קדשך]. היינו המתאחדת עם שבת-מלכות. ולפ"ז הכוונה ששבת מתאחדת ב תורתך. ולא ע"י. וזה הפ...
על ידי יהודי
18 מרץ 2020, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות בהכשר בד"ץ

יש ע"ז אשכול שפתח לפני שנה הרב @הכהן.
על ידי תריג מצוות
18 מרץ 2020, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות בהכשר בד"ץ

במצות מכונה של בד"ץ העדה החרדית יש בעיה של מים שלנו כתבתי על כך בשנה שעברה:
viewtopic.php?f=8&t=5031
על ידי סלקא דעתך
19 מרץ 2020, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות בהכשר בד"ץ

אף אם מנקים, כפי שסיפרתי המיירע האחרונה נכנסת לאחר שעבר ח"י דקות מהניקיון.
והחלק הזה הולך ל"כללי", ולא לחבורה עצמה.
וראיתי כך בשני מאפיות יד של הבד"ץ, וכן במאפיייה אחת של מכונה.
על ידי יוספי
06 אפריל 2020, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

אחד ההבדלים לדעתי הוא, שהחסידים מחויבים לאדמורי"ם, לקהילות ולמנהגיהם - למסורת החיה, וזה משפיע כמובן גם על פסיקותיהם. לעומתם הליטאים חונכו בעולם ישיבתי, שבו טופח כוחו של האינדבדואל הלמדן, ולכן פסיקותיהם מתבססות יותר על מחקר הלכתי, המעדיף המסורת של הספרות התלמודית וההלכתית על פני המסורת החיה. הנטייה ...
על ידי משה נחום
12 אפריל 2020, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי חיזוק ממרן הגאון רבי אהרן שכטר שליט"א

דיבורים לרגל המצב ממרן הרב שכטר, בהלכות דעות וחובת הללבות.pdf
על ידי בן ישיבה
21 אפריל 2020, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דא"ח - אין לזלזל בנוהגים בהוראת רבותיהם

איני יודע אם דברי אלה הם בגדר דברים שאינם נשמעים אשר אמרו בזה שלא יאמר, אבל כבר מזמן הנני רוצה להעלות הרהורי ליבי, ואני מתאפק, אך הפעם אעלה ואם יהיה לתועלת מה טוב, השנאה והאיבה החוגגת בין הציבור החרדי עבר כבר מזמן את הטעם הטוב בכל פרט ופרט, ואנשים אפילו לא שמים לב, אם אכן רצונו של אדם לעורר כפשוטו ה...