החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי מישהוא
02 פברואר 2020, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אם לא שמתם לב הרב אברך צעיר תומך נלהב של ביהמ"ד הגר"א !
לגיטימי אבל למה הפוך על הפוך ?
על ידי מישהוא
02 פברואר 2020, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

שכחת לכתוב ולא הרי הרב דסלר כר' חצקל ולא הריר' מאיר חדש כרבי יצחק הוטנר ולא הרי הר' ענבל כהר' פייבלזון ולא הרי שניהם כר' משה שפירא
הצד השווה שבהם שכולם רוצים להדבק בקב"ה ולא זזים כהוא זה מרבותינו הקדמונים
על ידי מישהוא
03 פברואר 2020, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

מטרית נשים לגבר

התעוררתי שראיתי הרבה אברכים הולכים עם מטרית נשותיהם אם יש בזה משום לא ילבש?
על ידי מישהוא
03 פברואר 2020, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשון נורא של החינוך על מי שיש לו ואינו מלוה

מסתבר בערבות שיכול לעמוד בה שאל"כ ה"ה כגזלן שמעתי מעשה בחזו"א שפעם חתם ערבות למישהוא ולאחר תקופה פגש את אותו אדם ושאל אותו אם החזיר כבר את ההלוואה, ענה לו אותו אדם כן מזמן, שאלו החזו"א מדוע לא אמרת לי, אמר לו למאי נפ"מ, ענה לו החזו"א מאותו זמן שחתמתי שמתי כסף בצד כשווי ההלוואה למקרה שאצטרך לשלם...
על ידי מישהוא
04 פברואר 2020, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

האמת היא לדעתי מה לעשות כמו תמיד איפה שהוא באמצע, יש מעלה בדרכים חדשות כל עוד אינם פורצים גדר, היו כנראה בכל הדורות הגדולים שהביאו דרכים חדשות לצד גדולים ששמרו על הגבולות והיסודות שבהם לא יגעו ותרווייהו צריכי ולזה צריך גדולים שקבלו במסורת מה הם הגבולות ולא מסברא בעלמא מה שנראה לי כך או כך, לא כל חדש...
על ידי מישהוא
10 פברואר 2020, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

הסבא זצ"ל היה אומר שסדר דומה לקשר שבשלשלת של מרגליות, שאף שהעיקר הלא הם המרגליות, מ"מ אם יתירוהו יפלו כל המרגליות ארצה... סדר הוא השומר כל טוב שבעולם, אע"פ שהוא לעצמו איננו אלא דבר טפל. ר' ירוחם ממיר, דעת תורה במדבר עמ' יז מה זה שייר לבקיאות? אדם אינו גדל מהמאכלים שהוא אוכל, אלא ממה שהוא מעכל. כך, ...
על ידי מישהוא
01 מרץ 2020, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

האם כל הפושט יד נותנים לו?

ידוע בפורים שנותנים מעות לכל מי שמבקש מדין כל הפושט. ןלכאו' דבר זה בטעות יסודו, דנראה בשו"ע ובטור (סי' תרצ"ד) דדין זה נאמר כלפי דין מתנות לאביונים שיוצאים ידי חובה בכל מי שפושט יד ואין צריך לדקדק אחריו אם הוא רמאי. והנה נוהגים הבני תורה לדקדק אחר אביון מהודר, ולכאו' זה נובע מאותה טעות שחושבים שהדין ...
על ידי מישהוא
29 אפריל 2020, 19:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדר פיקוח נפש לפנינו

בחזו"א שהבאת יש, שבחולי המהלכת הו"ל כאויבים שצרו בעיר שחוששים אף לחשש רחוק,
ולכאו' הוא הדין לכה"פ לפנינו אף אם נחשב חשש רחוק.
ומכ"ש שכנראה אם יתירו את כל בתי כנסת והישיבות החשש הוא וודאי. ועוד שמזיק את הרבים
וכנראה זה מה שבאת להוכיח.
על ידי מישהוא
04 מאי 2020, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

יודע ספר כתב:
"כתוב כאן לענ"ד יסוד גדול שנוגע מאד לתקופתינו אנו!!
'לעולם אל תחכה שהקב"ה יתגלה אליך- תפנה אתה אליו'!!!"

הדברים יפים ונכונים,
וביותר, דבזה שכתוב וירא ה' כי סר לראות רואים שדווקא בגלל שסר לראות אז ויקרא אליו אלוקים.