החיפוש הניב 39 תוצאות

חזור

על ידי סתם איש
05 מרץ 2016, 22:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריה אלקטרונית

לענין הכשר על סיגריות אלקטרוניות. ראיתי מאמר שדל רב אחד מבני ברק ותו"ד הם שכיון שנכנס לגוף אדים של נוזל, האדים דינם כזיעה שזה כמו המאכל עצמו [בשונה מסגריות רגילות שמכניס עשן בעלמא ואי"ז אכילה ורק יש לדון מטעם הנאה שזה הנידון של סגריות בפסח, והשכיחות של איסורי הנאה במשך השנה רחוקים מאוד]. וכל מה שיש ...
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

האם יש מושג של הידור מצוה גם במה שאינו "מצוה" אלא רק חינוך למצוה. כלומר, האם כשקונים אתרוג לילד קטן, בשביל חינוך, ראוי שהאתרוג יהיה מהודר כמה שיותר, או שאין קפידא בזה. לכאורה יש לחלק בין שני סוגי הידור, יש ענין של יופי או תוספת על המצוה [וכמו שהביאו מהמחה"ש על נרות חנוכה]. אבל יש ענין של הידור מתוך...
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים בזמנינו

גם בזמנינו יש מעט מאוד בליעות וכל הרוצה יכול לבדוק ע"י מסיר שומנים. אלא שלכאורה אין בבליעות כדי ליתן טעם, אבל יתכן מאוד שזה כבר נכלל במש"כ בגמ' [עכ"פ לפי מה שנפסק להלכה] שמשערים כנגד כל הסיר על אף שברור שאין כל הסיר כולו מלא בליעות.
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 18:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם?

ודרך אגב לא ברור לי מדוע היתה נאמנותם גדולה יותר מהלל שגם ציטט מרבו אבטליון [כמבואר במשנה שם שנקט לשון רבו]
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג עם נקודות שחורות קטנות שאינו נראה לעין

תמוה מאוד של הוזכר כן דברי המבי"ט שאין חסרון בהדר כיון שלא רואים והביאו דבריו כל הפוסקים. אלא דהפמ"ג והלבו"ש והשעה"צ ביארו דבריו שכיון שמשהו של שינוי מראה שפוסל בחוטם הוא משום שזה ניכר וכל שאינו ניכר אינו פוסל. ולפי"ז במנומר לכאורה ל"ש סברא זו. [לא מצאתי מי שאומר מפורש שמנומר הוא משום שהוא ניכר]. ומ...
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקֵן או שילוח הקַן

לכאורה הפת"ח שבלשון הפסוק הוא מחמת הסמיכות ל'ציפור'.
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לכך שאין הדרישה מכל בני האדם שווה?

עי' בית אלוקים למבי"ט בהקדמה שכתב שאין הדרישה מכל אחד שווה [ולכך אדם שנדרש להשיג הרבה ולא השיג את כל מה שנדרש ממנו יענש על כך על אף שהשיג יותר מאחר שנדרש ממנו פחות והשיג את כל מה שנדרש ממנו].
על ידי סתם איש
08 אוקטובר 2018, 19:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 27

הפקדתי שומרים כתב:
הפקדתי שומרים כתב:חידה קטנה.- קלה לפתרון
שבת קודש הגיעה -במאה שערים, דבר מסויים יהיה אסור בטלטול.. ובישובי ההתנחלויות מן הסתם, אותו דבר ממש יהיה מותר.. (לא דגל ישראל..אמרנו שבת..)
רעיון נחמד ר' @יחי אבל לא אקדח.
ונוסיף לרמז עוד. זה נוגע לדיני מוקצה -גרף של רעי.
עצמות- מאכל לכלבים
על ידי סתם איש
09 אוקטובר 2018, 16:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם?

ודרך אגב לא ברור לי מדוע היתה נאמנותם גדולה יותר מהלל שגם ציטט מרבו אבטליון [כמבואר במשנה שם שנקט לשון רבו] מבואר שם במפרשים שגם שמאי והלל חזרו בהם מחמת עדותם, והיינו משום שנתברר ע"פ עדותם של אותם גרדיים ששמעיה ואבטליון עצמם חזרו בהם מהוראתם הראשונה כפי שנאמרה לשמאי והלל, ראה שם מלאכ"ש. יש"כ אני יע...
על ידי סתם איש
31 אוקטובר 2018, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

בפרק חלק יש הרבה מחלוקת על דורות מסוימים [כגון דור המדבר ועוד] מה מצבם לענין עוה"ב, תנסה להסביר למה לכל אחד אין לו או יש לו חלק, ואיך יכול להיות קיצוניות לענין דורות מסויימים בענין זה.
כנראה שיש דברים שגדולים עלינו.
על ידי סתם איש
01 נובמבר 2018, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

הנצי"ב על התורה מביא מספר מאיר עינים לר' עזריה מן האדומים, [דבר מעניין לעצמו שהנצי"ב מצטט מספר זה] שראה את הציץ ברומי.
על ידי סתם איש
14 נובמבר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 38

איש בנימין כתב:אפרים ומנשה - יעקב אבינו.
בנים: אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.
נכדים: שהרי היו בנים של יוסף בן יעקב.
נינים: כמבואר בחז"ל שאסנת היא בת דינה שנולדה משכם.
נכון מאוד.
קרדיט ליוצר החידה- בני בן ה10
על ידי סתם איש
17 נובמבר 2018, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אביי ורבא- מי נפטר קודם

נתעוררתי לשאלה [וכמדומני שראיתי שואלים זאת בעבר]. בגמ' יבמות קה' מבואר שאביי חי 60 שנה ורבא 40, [כ"ה לגירסת רש"י ואף תוס' לא הוכיחו שצריך לגרוס רבה מהמובא כאן]. בגמ' ברכות פרק שלשה שאכלו מבואר שאביי ורבא היו ילדים באותו זמן [ובדקו את שניהם אם יודעים למי מברכים], וא"כ אביי נפטר כ20 שנה אחרי רבא. ומאי...
על ידי סתם איש
21 נובמבר 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להכות אדם רשע

תוס' קידושין לב' ב' 'מצוה להכותו לבזותו לזלזלו'
על ידי סתם איש
23 נובמבר 2018, 10:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

בתוס' שבת יב' ב' מבואר שלענין קריעת הגז"ד אחר שנחתם שע"ז כתוב בסוגיה בר"ה שתפילה בבי' ימי תשובה יכולה לקרוע, תפילה בשבת לא מהני.
על ידי סתם איש
25 אפריל 2019, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

עברתי על הדו שיח המוזר שמתנהל כאן ללא שום הקשר לעיקר הדיון. חיוב מזונות יותר מהמחויב עפ"י דין תורה\חלוקת נכסים באופן בלתי הוגן\מניעה לראות את הילדים\הושבה בכלא, כל זה ועוד נעשים בבתי דין הרבניים? וא"כ האם זה נחשב גט מעושה ופסול והאשה היא א"א? זה לכאורה הנידונים ומי שיש לו מידע שיעלה. ולדוג' לפני כ15...
על ידי סתם איש
29 אפריל 2019, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

סליחה שאני סוטה ומדבר על הנידון שלמענו נפתח האשכול.... א. בהקשר לפרקי תהילים אני הבנתי שלא אומרים את פרקי התהילים כתפילה אישית אלא חוזרים על התפילה של דוד המלך, והרי אצל דהע"ה גם לא היו כל הזמנים שווים ולא תמיד ביקש את אותם בקשות אלא את מה שהתאים לאותו זמן וכשברח מאבשלום לא אמר את לדוד בשנתו, וא"כ א...
על ידי סתם איש
30 אפריל 2019, 17:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זה נכון שמי שמרביץ פעם אחת לילד נפסל לעדות מן התורה? ולמה לא שמענו שחוששים לזה בחתונות?

כל מי שעושה עבירה אחת הוא רשע ופסול לעדות, ואין כמעט מי שלא עובר עבירות, רק מה שסומכים כנראה זה שבעבירות שאדם דש בעקיביו לא משמע לאינשי אסורי כמו כמה דוגמאות שמובא בפוסקים. לא כל מי שעושה עבירה מוגדר בתורה 'רשע', אלא רק על עבירה שיש בה מלקות שהתורה קראה לו רשע, [הכות הרשע] כן כתבו הפוסקים. [ומלבד ז...
על ידי סתם איש
30 אפריל 2019, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה מחודשת למעשה ריש לקיש שקפץ הנהר

ועפ"ז י"ל שרב יוחנן רואה את ריש לקיש קופץ הנהר, אומר לו "חילך לאורייתא" כלומר למה לך למעט כחך ע"י נהר, לפחות תעשה זאת ע"י לימוד תורה שהרי "תורה מתשת כוחו של אדם". מסתכל עליו ר"ל ורואה את יופיו של רב יוחנן ואומר לו, למה לך למעט כוחך ע"י לימוד תורה, תמעטו ע"י נשים כנאמר "אל תתן לנשים חילך" (משלי לא-ג...
על ידי סתם איש
06 יוני 2019, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

הכ"ת שנה שיהיה רק שישה ימים חג הפסח או סוכות. [לשיטת הרמב"ם- להרבה אחרונים].
על ידי סתם איש
06 יוני 2019, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מחשבות כתב:
06 יוני 2019, 19:12
כשלא באו עדים ועברו חודש אלול
ובחוה"מ סוכות באו עדים

נכון מאוד, שיטת הרמב"ם שאפשר לקדש למפרע את יום הל', אלא שלא עושים כן. כך זה פשטות דבריו וכ"נ המנ"ח, מיהו בעמק ברכה חולק.
ולפי"ז גם יכול להיות שלא יהיה יוהכ"פ אם יקדשו בי' תשרי ויהפך להיות י"א.
על ידי סתם איש
07 יוני 2019, 08:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי

ayedavid כתב:
01 יוני 2019, 23:30

ולמה לזרוק? אפשר להוסיף עוד תפוחי אדמה ובצל שיהיה ביטול

מה אםאין מבטלים איסורכר? וכבר הוכיח הרעק"א שאסור לבטל חלב ע"ד לבשלו עם בשר
על ידי סתם איש
07 יוני 2019, 08:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי

תמיד זכרתי שחריף מפליט ע"י דוחק הסכין. מישהו יכול לכתוב את המקור לכך שגם בבישול? כשהבצל הושם בתוך מים מסתמא צריך שהמים עצמם יהיו חריפים ממש כדי להפליט מכוח החריפות, וזה לכאורה נשמע רחוק. ועוד שהבצל כשמתבשל בד"כ נותן טעם מתוק ולא חריף. לא? הדברים מפורשים ברמ"א בסי' צה' וכן מצאתי בעבר תשובות הרשב"א 
על ידי סתם איש
10 יוני 2019, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי

לא ידעתי שיש כו"פ ופמ"ג, ודרך אגב היכן הפמ"ג נמצא?
אבל מסברא אם יש ש"ך ט"ז ומהר"ם שנקטו להקל כדבר פשוט והם היון קדומים וגדולים מהכו"פ ופמ"ג יש צורך להחמיר?
על ידי סתם איש
10 יוני 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היתה פעם כזו חלוקה באוכלוסיה היהודית כמו היום?

הרבינו יונה ועוד הרבה מהקדמונים כותבים שמי שאוהב את ה' מדקדק בדבריו אף יותר מהמחויב וכן רוצה שכולם יקיימו את רצון ה', וכאן אני שומע שמי שאוהב הוא פחות מדקדק ואפילו מתחצף.... מוזר.
על ידי סתם איש
03 יולי 2019, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

לא הבנתי את תמיהות האנשים כאן. זה ברור לכולם, שכל רגע מקיימים מצוה ושמורידים לא מקיימים. אז למה להוריד ולהפסיד? והדברים נכונים גם לחומרות ולא רק הפסד מצוות בתור למה לא. וכל הנידונים שיכולים לדבר זה האם נכון שאדם יקח את זה כפרויקט בחייים, שודאי זה יגרום שזה יהיה על חשבון חלקים אחרים ברוחניות, כי אדם ...
על ידי סתם איש
31 יולי 2019, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

להשאיר אחרי השקיעה זה מפורש בהלכה שמותר ורק בפני ע"ה אסור. אז כל מי שראה אי מי שהשאיר שיקח כמחמאה שהמניח סבור שאינו ע"ה.
על ידי סתם איש
26 ינואר 2020, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל

ושם יד ב "אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות ובאחיות בגט ישן ובספק אשת איש ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק בכסף ובשוה כסף בפרוטה ובשוה פרוטה לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב"ה מבית שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר (זכריה ח, יט) האמת והשלום אהבו..." המעיין שם בסוגיא רואה את ההיפך הג...
על ידי סתם איש
19 אפריל 2020, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה השביל מחלק הרי בלא"ה יש מחיצה

דרך אגב לא ראוי לכתוב לא נהירא לי כלפי רבינו יונה אלא לכתוב צ''ב או יל''ע וכדו' אתה לא יכול לחלוק על ראשון מסברת עצמך כי לא נראה לך אנו צריכים להבין ולהעמיק בביאור הראשונים לא נהירא לי כוונתך, מעולם לא התכוונתי לחלוק על הרבינו יונה אלא פשוט כתבתי שלא נהירא לי והיינו שלא ברור לי, וזה נכון וגם נכון ש...