החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי 67890
21 אפריל 2020, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה השביל מחלק הרי בלא"ה יש מחיצה

צריך לדעת שגם בדברי הרשב"א בתשובה ח"א סימן צו מבואר ששתי חבורות שאוכלות בבית אחד המצטרפות בראיה, ובית ששנו היינו בירה [תרגום: ארמון, כלומר בניין], ולכן אף שתי בתים בבירה אחת מצטרפין, אבל דוקא באותה בירה ולא יותר מכך, וזה כדעת רבינו יונה ויותר מכך, דלרבינו יונה יתכן דשביל היחיד שאינו קבוע בימות הגשמ...
על ידי משה אמת
12 אוקטובר 2020, 12:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זהירות בנטילה מכלי מנוקב

אני מצטט את לשונו הזהב של אדמו"ר הזקן בסדר נטילת ידיים לסעודה, סעיף יב:  "אפי' אותן קנקנים שמתחלת עשייתן עושין האומנים בהם נקב בצדיהם סמוך לפיהם אין עליהם תורת כלי מהנקב ולמעלה ואין נוטלין ממנו לידים דרך פיו וכן אותם קנקנים שיש להם כמין דד בולט בגובה יותר משפת הכלי ולמעלה שיוצקין ממנו דרך דד הבולט ...