החיפוש הניב 83 תוצאות

חזור

על ידי ששמואל
22 ינואר 2020, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

החיי אדם כלל ב סעיף ב מכריע שאינו נאסר (עיי"ש)
על ידי ששמואל
23 ינואר 2020, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לרוץ על קברים כדי לראות סרטון של שיירת נשיא רוסיה?

השאלה לא כ"כ מציאותית. מה שנאמר שמותר לרוץ אפי' על קברים כי אם הוא לא ירוץ המלך ילך והוא יפספס. איך זה שייך בסרטון ? אבל סתם שאלה מפורסמת מה הדין בתמונה והסרטה בהלכה, לפי מה שידוע לי כיום בבי"ד אם מישהו מביא הסרטה כטענתו זה לא נחשב לראיה מוחצת אלא מנסים להוציא הודאה מהשני עפ"י ההסרטה. לגבי חליבת עכו...
על ידי ששמואל
24 ינואר 2020, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

עיי' שו"ע אבה"ע כא ג וז"ל "מותר להסתכל בפנויה לבדקה אם היא יפה שישאנה בין שהיא בתולה או בעולה ולא עוד אלא שראוי לעשות כן אבל לא יסתכל בה דרך זנות וכו'" עכ"ל. אם מחולות לא נחשב דרך זנות (כמו שרואים מהגמ') א"כ אין שום שאלה הילכתית בנושא. ולכל מי שלא הבין איך אפשר ככה לסגור שידוך, יש לציין כי עד לפני כ...
על ידי ששמואל
27 ינואר 2020, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמי נסיעה בתחבורה צבורית

אהבתי את השאלה. אבל אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שאם מכשיר התיקוף לא עובד יש דין "פטור" מלשלם על הנסיעה, ומסברא נראה לי שכיון שהיושבים במשרד התחבורה לא כאלה למדנים הם לא התכוונו לפטור מלשלם אלא שאתה לא חייב לשלם כל זמן שאין לך דרך לשלם באוטובוס, כלומר אתה לא חייב לחפש איך לשלם אלא אם יש אפשרות באוטובוס ...
על ידי ששמואל
28 ינואר 2020, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

בעיקרון מקובלנו שלא שואלים על סתירה בין אגדות.
אבל כמדומני שארבעה מיני גאים הכוונה למובחרים ולא גאוותנים
על ידי ששמואל
29 ינואר 2020, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כד. - לברך ברכות עם בגד ים

יש איזה ספר נדיר שמסכם את כל ההלכות הנ"ל בצורה בהירה וקולחת שחיבר אותו הרב ישראל מאיר הכהן (כגן) מראדין. והוא כותב בסימן עד ס"ק כב שמותר לקרוא ק"ש אם ממתניו ולמטה מכוסה אבל אין לעשות כן לכתחילה אפי' בברכה וכ"ש בקריאת שמע. משמע שברכות זה יותר קל מקריאת שמע. ודרך אגב סיכום ההלכה בעניין ע"פ הסימן הנ"ל ...
על ידי ששמואל
30 ינואר 2020, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו יודע ממה נפטר הגה"צ רבי ישראל חיים קפלן - ר"י ומשגיח בימ"ד עליון מונסי?

וכי דבר שהוא סגולה הוא ודאי? אנא לא להיתפס לדברים מסוג זה כמו שמקובלנו מרבותינו. דרך אגב, כבר חשבתי שיש פה איזה סיפור של קפידא... אגב, מה זה 'רבותינו'? מי שאמר את זה הוא גם 'רבותינו'... ראיתי מקור כאן: https://taamu.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7...
על ידי ששמואל
31 ינואר 2020, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המעגל קרן בבגד כדי שלא יתחייב בציצית כשלובשו - האם נקרא שמפקיע עצמו מן המצוה

השאלה הייתה שמצינו שתבואה מתחייבת במעשר בראיית פני הבית ויש טעם לפגם בלהכניסו דרך הגג ולהיפטר מהחיוב. א"כ למה בציצית מצינו שאפשר לעגל כנף אחד ע"מ ליפטר מציצית. תשובה - תבואה חייבת במעשר רק דילפינן שזמן החיוב הוא משיראה פני הבית אבל גם לפני ראיית פני הבית התבואה נקראת טבל (והראיה שההיתר אכילה הוא דוו...
על ידי ששמואל
05 פברואר 2020, 19:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר פורום לתורה - "בשם אומרו"

בד"כ יוכל לבקש מתלמיד קרוב, או קרוב משפחה, או בן וכדו'. אבל לגבי כותב חדש, אה"נ, אלי אפשר לעשות שיתנו לכותב חדש תקופת ניסיון עם אפשרויות מוגבלות כגון - שלא יוכל לכתוב בכל המקומות, ושלא יוכל לשלוח הודעות פרטיות, ושיהיה לו מספר מצומצם של מילים, בלי העלאת קבצים או תמונות וכו' וכו' בקיצור, לתת רק את המ...
על ידי ששמואל
17 פברואר 2020, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות על תה

תלוי בכל תיון לגופו (שאלתי פעם אחד מבין בכשרות על תה מסוים והוא בדק לפי הרשימת רכיבים מה יש בזה והאם זה יכול להיות בעייתי)
לכאורה בתה בטעמים יש יותר בעיה
על ידי ששמואל
17 פברואר 2020, 20:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לחפש ילד לילדה

רמ"א או"ח תרצו ח: ומה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר מאחר שאין מכוונין אלא לשמחה בעלמא וכן בלבישת כלאיים דרבנן וי"א דאסור אבל המנהג כסברא ראשונה. ובמשנה ברורה סק"ל: עיין ביו"ד סימן קפ"ב שכתב שם הט"ז בשם הב"ח שיש לבטל מנהג זה הן בפורים או בשמחת נישואין וכ"כ ...
על ידי ששמואל
18 פברואר 2020, 16:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אונס נחשב בעל כרחו??

ייש"כ לכל העונים והמגיבים. סיכום העניינים כפי שנראה ע"י המגיבים שליט"א הוא כדלהלן: חוץ מהרב משה נפתלי שסבור שבכה"ג לא שייך שליחות כל הכותבים תמימי דעים שהיכן שאיים עליו לא דומה לחצר כיון שחצר לא יכולה לסרב ואילו השליח יכול לסרב. דעתי האישית היא ג"כ שכשנותנים לאדם שני אופציות או לגנוב או לקבל מכות מה...
על ידי ששמואל
18 מרץ 2020, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

יותר מדי תגובות גרמו לי לחשוב כל כך שיש פה איזושהיא מתקפת בוטים , מאחר שהם כולם מבוססות על אותה תזה טהרנית , שמצפה מכל בני האדם להיות מושלמים במעשיהם וכל שקל מכספם יצא למטרות נעלות בלבד, ולא חלילה לרכישת שתיה קלה או מאפה , וק"ו שלא על ריהוט מכובד . בני אדם רוצים למצוא סיפוק , רוצים למצוא לעצמם מקום...
על ידי ששמואל
18 מרץ 2020, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

חברה, לא לזלזל, אחרי הכל הבנאדם התרגש מאוד וניסה לעשות את זה בצורה רוחנית והודיה לה', גם אם הוא עשה זאת שלא עפ"י הלכה.
על ידי ששמואל
20 מרץ 2020, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ששמואל
21 מרץ 2020, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין רשות הרבים בכבישים

מועתק מ"בר אילן" לא עברתי על זה. שו"ת משנה הלכות חלק ח סימן קכה בענין אי יש בנוא יארק רה"ר דאורייתא ה' מטו"מ תשל"ז בנ"י יצו"א. מע"כ האי צורב וכו' וכו' הרוצה בעילום שמו הי"ו. אחדשה"ט. יסלח לי אם לא תיארתיו כראוי כי לא ידעתיו אכנהו, ובדבר בקשתו להבינהו מש"כ בספרי משנה הלכות ח"ו סי' פ"ו פ"ז דבנוא יארק ...
על ידי ששמואל
23 מרץ 2020, 19:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור שכולו זכאי- האם אנו כפסיעה ממנו!!

יכול להיות-
תיאוריה מעניינת, מעודדת.
על ידי ששמואל
23 מרץ 2020, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התעוררות מהקורונה לשאר מקרי פיקוח נפש קריטיים

סביב הקורונה יש הרבה רעש ופירסום והתעוררות וזה באמת נחוץ, כי זה חדש, לא מוכר ולכן היה זילזול גדול בהתחלה וגם בגלל שזה בעיקר יכול להזיק רק לחולים וקשישים אבל למה בשאר מקרים של פיקוח נפש ששם באמת יש זילזול גדול ב"חלק" מהציבור החרדי לא שומעים את קול הרעש הגדול הזה? אני יתן שני דוגמאות: 1. נהיגה, שיש ה...
על ידי ששמואל
24 מרץ 2020, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישנם בע"ח שנוצרים ללא פריה ורביה?

חגיגה כז. רש"י ד"ה סלמנדרא, חיה הנבראת מן האור כשבוערין אש במקום אחד שבע שנים תמיד בלי הפסק
על ידי ששמואל
24 מרץ 2020, 12:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וטמא טמא יקרא, להודיע צערו שנמצא בבידוד

המצורע הוא כחולה משא"כ הנמצא בבידוד זה מספק שאולי הוא חולה.
או שהתכוונת לחולה הנמצא בבידוד.

גילוי נאות: אני נמצא בבידוד, מקווה מחר כבר לצאת.
לידיעת הדואגים, מרגיש טוב ב"ה.
על ידי ששמואל
24 מרץ 2020, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נקודה למחשבה" טור אישי

אני שומע את נפשך משתפכת בין המילים. ולגוף הדברים, לא הצלחתי כ"כ להבין את החילוק בין גישתך, לגישה (כביכול) אחרת שהבאת בפתח דבריך. נ.ב. הייתי נזהר בשלילת שיטה שאלו פעמי משיח, כי המשמעות העולה, היא חסר באמונת ביאת המשיח עוד היום. כביכול אתה אומר, לא, זה לא משיח, זה רק אין עוד מלבדו.  למיטב הבנתי (אם ה...
על ידי ששמואל
24 מרץ 2020, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נקודה למחשבה" טור אישי

אני מנסה להבין אותך. הסיבה שקצת קשה לי, להתחבר לחילוק, כי אצלי ברור שהמושג 'גאולה' ו'משיח' זה בירור אלקותו ואחדותו מקצה עולם ועד קצהו. והאמירה להראות לעולם שלא 'כוחי ועוצם ידי' ולא 'לי היאור ואני עשיתיהו', זה עצמו עניין הגאולה. סלח לי אבל אתה מערב בין דברים. אף אחד לא בא לומר שהמשיח לא הולך להגיע כ...
על ידי ששמואל
24 מרץ 2020, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

למה פשוט לך שחולה קורונה קל אסור לו לצום - אם מעניין אותך רבים מהחולים נמצאים בבית או במלון וחלקם אפי' בלי סיפטומים. ולגבי החשש, הסיבה שנמצאים בבידוד הוא כדי לא להדביק ולא כדי לא להיות מודבקים ואם הוא מודבק ומרגיש טוב למה הוא לא יכול לצום ? (אמנם אם כמה נמצאים בבידוד יחד (כמו משפחה שאחד ממנה חולה) ...
על ידי ששמואל
27 מרץ 2020, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מספר חולי הקורונה בריכוזים חרדיים

צודק. חלקית אבל אל תשכח נקודה נוספת, הסיבה לעלייה בריכוזים החרדיים היא בגלל פורים (סעודות משותפות, משלוחי מנות, נסיעות ועוד) ותפילות בבתי הכנסת. רוב החולים עכשיו הם כאלה שנדבקו לפני שבועיים - טרם ההוראות של איסור התכנסות. ב"ב ספציפית גם יותר צפופה אז מטבע הדברים ההדבקה יותר גבוהה. בקישור שצירפת מסו...
על ידי ששמואל
27 מרץ 2020, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ששמואל
31 מרץ 2020, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

זו טעות שמפמפמים אותה הלוך ושוב. בבני ברק ובשאר הריכוזים החרדיים [בעיר ביתר ובית שמש המספרים יעלו על בני ברק באופן יחסי לתושבים. זכור מה שכתבתי] אחוזי המחלה היא בגלל סעודות פורים, והמניינים שנערכו במקום סגור עד מאה איש! [/quote] צר לי לאכזב אותך אחוז הנדבקים הגבוה ביותר היה בבתי כנסת כל הנדבקים בסע...
על ידי ששמואל
31 מרץ 2020, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

@נדיב לב אולי תשתף אותנו איפה אתה גר ונעבור לשם עד יעבור זעם...
על ידי ששמואל
31 מרץ 2020, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

ayedavid כתב:
31 מרץ 2020, 01:46
נדיב לב כתב:
31 מרץ 2020, 01:34
התוצאות של מספר החולים משבוע הבא שילך וידעך יאמת את המציאות.
כולנו תקווה
ותפילה (לכאורה זה לא תפילת שוא כיון דכל המגיפה היא שלא עפ"י דרך הטבע)
על ידי ששמואל
31 מרץ 2020, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעתו האמיתית של רבי גרשון לגבי שאר הארץ

יש לי שאלת תם... אם מרנן ורבנן ראשי כל בני הגולה - הגאונים - מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין שליט"א סוברים שאסור להתפלל במנין בכל הארץ, למה הם לא מוציאים לציבור הוראות ברורות ??? והרי בבחירות הם לא השאירו לנו שום ספק בענין כלל וכלל !!!!!! וכעת נקודה למחשבה ....
על ידי ששמואל
01 אפריל 2020, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבו עצה: אמונת חכמים בעידן הקורונה

מנגד לשיטוח העקומה.. באמונת חכמים ודעת התורה אצל אי אלו אנשים, אצל רבים דווקא יש קפיצה וגידול אקספוננציאלי...באמונת חכמים וכפי שיוסבר. בכלי המדיה והעיתונות צרחו וצעקו כל המומחים החילוניים למחצה ולשליש על סגירת מוסדות התורה ואילו מרן שה"ת בהחלטה הכי לא פופולארית מחליט שעדין אין סיבה לסגור חיידרים יש...