החיפוש הניב 90 תוצאות

חזור

על ידי איש ירושלים
05 פברואר 2018, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלום עבור שימוש בחשמל של הזולת

מה הפירוש "מה עשינו לך" הם השתמשו בחשמל שלו (הוא קונה אותו מחברת החשמל). ברור שהם צריכים לשלם את זה ולא צריך להגיע כאן לדין נהנה. הם חשבו שהם קונים את החשמל מחברת החשמל והתברר שהם קנו את זה ממנו. הא למה הדבר דומה לאדם שרשם כמה שבועות במכולת וחשב שבעל המכולת הוא פלוני ולבסוף התברר לו שבעל המכולת הוא ...
על ידי יצחק
07 מאי 2018, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש ריבית בכל שכירות רכב

לפו"ר אולי קלקלתם תקנתם, כי אם אתה מחזיר מיכל ריק הם מחייבים אותך במחיר גבוה (מין קנס), נמצא שבעצם נותנים לך את האפשרות לא להחזיר את ההלואה אלא לקנות את הדלק שקבלת במחיר גבוה, לכן גם אם בפועל אתה מביא מיכל מלא אין בזה איסור כי אתה רק נפטר מלקנות... (אף פעם לא יהיה מצב שהמחיר של הדלק יהיה יותר גבוה מ...
על ידי שמעיה
17 אפריל 2019, 07:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש הגדה שתבאר את מהלך הסדר ומה בעצם אנחנו עושים שם..?

אנסה להציע מהלך פרקטי, כדאי להשקיע קצת מחשבה לפני שמגיבים מהמותן. ליל הסדר הוא תהליך, שממבט מרפרף נראה די פשוט: קידוש, כמה פעולות להתמיה את התינוקות, שאלות, סיפור יציאת מצרים המוביל לידי הלל. סעודת יום טוב המתחילה במצוות מה''ת ומדרבנן, והמשיכה כבכל שבת וחג. ברכת המזון. הלל ושיר ושבחה. אלא מה? סיפור...
על ידי מלך שבא
20 דצמבר 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכויות על רעיונות

יש כאן כמה נושאים א. מה שהביאו מהיזק ראיה פשוט שאינו שייך לכאן כלל ב. מצד זכויות יוצרים יש להסתפק, ג. אך נראה שכ"ז לראות מחוץ לחנות, אך להכנס לתוך החנות שלא ע"מ לקנות כלל מסתבר שאסור, שהרשות מבעל החנות להכנס לה היא רק לקונים ולא לסקרנים או מעתיקנים. ד. ושנינו כשם שהונאה במקח כך הונאה בדברים, לא יאמר...
על ידי איש ירושלם
29 ינואר 2020, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידיים מכלי

הנטילה מכלי הופחת את הרחיצה לברת חשיבות דומה לכיור שרחצו הכהנים ממנו ידיהם
על ידי נדיב לב
29 ינואר 2020, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידיים מכלי

הנטילה מכלי הופחת את הרחיצה לברת חשיבות דומה לכיור שרחצו הכהנים ממנו ידיהם תשובות הרשב"א המיוחס לרמב"ן סימן קצד שאלה למה תקנו ברכת ענט״י בשחרית שברכה זו לא נתקנה אלא על הפת בשעת סעודה: תשובה איברא כך נהגו בכל מקום לברך בשחרית ענט״י ומקפידים בה בכל תנאי הנטילה בשעת סעודה ואני לא מצאתי בשום מקום דבר ...
על ידי נדיב לב
30 ינואר 2020, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוח רעה בקטן

מאיזה גיל חיישינן לרוח טומאה של תינוק ויש להקפיד על נטילת ידיים עפ"י הלכה ועפ"י מנהג? משנה ברורה סימן ד ס"ק י כתב: ג"פ - ואפילו שופך הרבה בפעם אחד אינו מועיל כי אין הרוח הולך אלא בג' פעמים דהיינו פ"א על יד ימין ואח"כ על יד שמאל עד ג"פ בסירוגין ובספר מעשה רב כתב ד' פעמים ג"פ להעביר רוח רעה והד' להעב...
על ידי HaimL
30 ינואר 2020, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוח רעה בקטן

מאיזה גיל חיישינן לרוח טומאה של תינוק ויש להקפיד על נטילת ידיים עפ"י הלכה ועפ"י מנהג? שו"ע הגרש"ז בעל התניא  ומטעם זה נהגו להקל בנגיעת הקטנים שלא הגיעו לחינוך, לפי שגמר ועיקר כניסת נפש הקדושה באדם הוא בי"ג שנים ויום א' לזכר וי"ב לנקבה, שלכן נתחייבו אז במצוות מן התורה ונעשו בני עונשים. ותחילת כניסת ...
על ידי יהודי רציני
01 פברואר 2020, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

גדר עם הארץ בזמנינו

הראה לי חבר ואם עד היום זה לא פורסם בפורום לענ"ד ראוי לפרסמו-

גדר עם הארץ אליבא דהחזו"א (שביעית סימן י', ו')-

ואולי הוא ג"כ בזמנינו שמשנתן סדורה להן מקופיא ואינם יודעים לעיין ולהבין ומתגאין נגד רבותינו היודעים התורה באמת ואינם שומעים להם ואינם נכנעים להם.
על ידי משבט הכהונא
04 פברואר 2020, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיום מסכת וסעודות מצווה

המקור הראשון לכאורה נימוקי יוסף מסכת בבא בתרא דף נג עמוד ב מאן דלא מוסיף יסיף. שימות בחצי ימיו כמו [אסתר ט] וזכרם לא יסוף מזרעם כתבתי זה לשני תועלות היוצאים להיות זריז להתחיל ולקבוע תלמודו בלילות אלו להביא עליו ברכה ולא קללה וגם שהוא מנהג לשמוח בענין מצוה עד שכשהשלימה עושין שמחה ומשתה וי"ט: וברמ"א ש...
על ידי HaimL
11 פברואר 2020, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על הדיבור?

יהי חסדך עלינו כתב:
11 פברואר 2020, 11:50
האם ידוע לת"ח מדוע לא מברכים בבוקר על הדבור? כמו שאר הדברים? והרי זה דבר מרכזי.?
כוונתך לברך ברוך משיח אלמים. אפשר לומר בזה כמה טעמים. אני חושב שהוא בגלל שהאילם לא יכול לברך, אם כן עצם הברכות כולל את השבח של משיח אלמים, שאם אין דיבור, ברכה מניין. 
 
על ידי יושב אוהלים
17 פברואר 2020, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לומר 'בריך שמיה' בשבת ואין בזה משום שאלת צרכיו

עד כמה שידוע לי מה שכלול בסדר התפילה אינו אסור בשבת. גם מה שבשבת לא מתפללים י"ח הוא משום טירחא ולא משום שאילת צרכיו. יש ג' סיבות בראשונים למה אין אומרים תפילות בשבת, אין עיתותי בידי עתה, אבל בקיצור: יש שאמרו שלא לעשות צער בשבת ע"י אריכות התפילה יש שאמרו שיש בזה היפך עונג שבת שכל מלאכתך עשוייה ויש ע...
על ידי מוליך ומביא
19 מרץ 2020, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

התעוררות לשמירת שבת בשבת הקרובה!

מועתק בזאת מספר הודעות מפורום אוצר החכמה בעקבות המגפה הנוראה שנחתה על העולם, מן הראוי לשים לב לתופעה שאמורה להתחולל בשבת הקרובה. כאשר אין תחבורה, אין מקומות בילוי, הציבור רתוק לביתו - השבת תישמר בפרהסיא של ארץ ישראל. במצב שנוצר, מסתבר שיהודים רבים שעד כה לא זכו לשמור שבת - יעשו חושבים, אם כבר - אז כ...
על ידי מעל הסטנדרט
22 מרץ 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ד' אמות של אדם קונה לו

לענ"ד לכאורה לא קנה מטעמא אחרינא. אדם שמביא לחיים לבית הכנסת הוא לא מתכוון להקנות אותם למתפללים אלא לתת להם לאכול , והראיה שאם אחד יבוא ויעשה קניין הגבהה על הכל וייקח הביתה לא מהני משום דלאו אדעתא דהכי הסכים בעל השמחה להביא את ה"מזונות" לכולל (רק שבד"כ אם מישהו לוקח בורקס לאשתו יש על זה מחילה). יש ...
על ידי תלמיד חבר
24 מרץ 2020, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

"נקודה למחשבה" טור אישי

ישבתי  לפני כמה ימים עם קבוצת אנשים רבי מעלה שדנו במצב הנורא ששורר בעולם. השיח נסוב סביב העניין מה אנו למדים מהאירועים האחרונים, ומה הקב"ה רוצה לומר לנו. כמה מן היושבים שם טענו שמצב כזה לא נראה שנים רבות. ווודאי שהקב"ה מראה לנו שמשיח בפתח, ועלינו לחזור בתשובה. אני  בליבי חלקתי על הנחה זו, לא העליתי...
על ידי שיתא אלפי
27 מרץ 2020, 04:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יחי
27 מרץ 2020, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מתעקש ומודה
27 מרץ 2020, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

המהפך החל!! עליונים למעלה ותחתונים למטה!!

עוד תובנה שנבטה במוחי בימים האחרונים, מקווה שאצליח להעביר אותה נכון וברור. ראשית המצב התכני- כוללים סגורים ישיבות סגורות בתי כנסת סגורים רבנים מושבתים בביתיהם- עונים דרך הטלפון חתונות- בצמצום בריתות- במניין שבע ברכות- 3-10 בתי ספר- אין תלמודי תורה- אין להבדיל: הצגות/הופעות- אין טיולים- אין יציאות לא...
על ידי חכם באשי
27 מרץ 2020, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אמונת אומן
31 מרץ 2020, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת מרן הגרח"ק שליט"א - אין להתפלל במנין אלא ביחידות בבית

ר' גרשון (2).jpgכפי שהוצגו טענות לעיל נראה שמתעלמים מהם, בתפילות לא שומרים מרחק אנשים מתגודדים סביב הבעל קורא ומנשקים את הס"ת (שזה הוראה שניתנה כמעט לפני חודש), וזוהי עובדה. המפגש עם כ"כ הרבה אנשים ג' פעמים ביום לכמעט 2 כל יום, במיוחד שבתפילה האדם בד"כ לא שומר את ידיו בכיס כמו במכולת אלא ידיו עסקני...
על ידי עבד ה'
01 אפריל 2020, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבו עצה: שחיקת אמונת חכמים בעידן הקורונה

אני הבנתי את כוונת השואל וטוב עשה שלא פירט ומי שלא קשה לו יותר טוב וכבוד ה' הסתר דבר. וברצוני לענות למי שכן קשה לו שאכן המושג "אמונת חכמים" כפי שהוא מצויר בתקשורת ובציבוריות החרדית אינו נכון על פי התורה כלומר אין מושג כזה שחכם צריך להיות תמיד צודק אדרבה ישנם קורבנות מיוחדים לשגגת הנשיא כהן גדול וסנה...
על ידי ללמוד-וללמד
04 אפריל 2020, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלל בתפילת מעריב בליל הסדר

מתוך היחיד והלכותיו ר' שרגא שמואל הלוי הורוויץ העותק מתוך אוצר החכמה המקוון שפתוח כעת לכולם!!! לא היה לי זמן להגהה אך ניסתן לעיין בספר שם בעמ' קסד סימן מא הלל בליל פסח  והמתפלל ביחידות או שהתפלל בביהכ"נ שאין אומרים והוא נוהג לאמרו הביא בברכי יוסף ס' תפז סק"ח שאפשר לאמרו בברכה אף ביחידות והביא שכן נה...
על ידי חבר10
04 אפריל 2020, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלל בתפילת מעריב בליל הסדר

ידוע שזה מחלוקת בין בעלי הפשט למקובלים. הגריש"א פסק שאין לאומרו ביחיד. והגר"ש דבלצקי פסק שאפשר, כי עניינו רם ונעלה עפ"י קבלה. מעניין, שמספרים על הנוב"י שעל אף שבעירו לא נהגו לומר הלל בבית הכנסת, הוא אמרו ביחיד, ובברכה.
על ידי וחי בהם
04 אפריל 2020, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלל בתפילת מעריב בליל הסדר

מתוך שאלות ותשובות מבית ההוראה של הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט"א רב קרית "שומרי החומות" – רמות ד' שאלה. האם המתפלל ביחידות בליל יו"ט ראשון של פסח אומר את ה"הלל" שנהגו לומר בבית הכנסת לאחר תפילת ערבית? תשובה. כן. (בכף החיים (סי' תפז ס"ק מ"ב) כתב ש"אם שכחו הקהל לומר ההלל בלילי פסחים, כשבא לבית ונזכר ...
על ידי הכהן
05 אפריל 2020, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלל בתפילת מעריב בליל הסדר

רבני מודיעין עילית פרסמו:

הלל בליל פסח:
אם לא נזכה ח"ו, ונאלץ עדיין להתפלל ביחידות, אין לומר הלל בברכה בליל פסח לאחר תפילת ערבית.
על ידי עמנואל
05 אפריל 2020, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלל בתפילת מעריב בליל הסדר

ועיין בשו"ת ימי יוסף (בתרא) א"ח סימן כג, שדן בארוכה בשאלת פותח הנושא, ולבסוף כתב כי מאחר וקריאת ההלל בליל פסח בביה"כ אינה אלא מנהג, וכמ"ש הטור סימן תעג ובשו"ת בית יהודה (א"ח סימן לה), י"ל שאין לקוראו ביחיד וכמ"ש הפוסקים לגבי הלל בר"ח. ויל"ע לפ"ד למי שנוהג לברך. ובשו"ת בני יהודה (ח"ב לג) כתב שאין לאו...
על ידי זאת תורת
05 אפריל 2020, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוסקים חסידיים וליטאיים - הבדלי גישה

אני מקוה שהתגובה שלי לא תעורר אמוציות, אבל כיון שבקשת אנסה לענות. אני חושב שהגדרת טוב את הנושא: אצל החסיד ישנם שני נושאים: א. הדבקות בה'. ב. תורה. ולכן תתיכן התנגשות בין שני הנושאים, לפי החסידות יתכן [לפחות באופן תיאורטי] שבאמת בתורה כתוב דבר אחד, אבל רצון ה' הוא שיהיה אחרת, ולכן כמו שהפוסק הליטאי י...
על ידי מתאהב על ידך
07 אפריל 2020, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

זן חדש של בדיקת חמץ. בדידי הווה עובדא!

זה זמן ועידנים שהפנמתי את הרעיון שעיקר החזית של בדיקת חמץ בדורנו עברה מהחורים והסדקים (הנקיים ומצוחצחים/מטונפים ופסולים לכלב) אל פינות וסדקי המילים הקטנות של פירוט רכיבי המוצרים ע"י היצרן. אבל היום עליתי שלב בניסוי ותהייה שלי בתחום מרתק זה.  גיליתי לתדהמתי בתוך המקפיא המצוחצח והמבריק לפסח - 'סט' של ...
על ידי אלימיר
16 אפריל 2020, 09:28
עבור לפורום
עבור לנושא

עדכוני הרב חיים כץ על חמץ אחר הפסח תש"פ

עדכון 1 יום ה', כ"ב בניסן תש"פ עדכון 1 מאפיית קצבורג - ללא חשש. מאפיית אביחיל - ללא חשש - חוץ מלחמניות קלות, קמח מלא, עוגות מיוחדות חלבי ובייגל אמריקאי. מאפיית הצבי - לחמניות, חלות ובגטים - קמח יבש, ומשפרי האפייה ללא חשש. רוגלעך, עוגות, בורקסים וכדו' - בצק שנמכר. מאפיית ויז'ניץ - עד אחרי שבת, קמח יש...