לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 59 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
27 יולי 2017, 10:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול המחטיאו

אתה צודק. אכן אין הלכה שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו.
על ידי רוצה לדעת
02 מאי 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

מהרש"א סוטה כ"ב ע"א: ירא את ה' בני ומלך ועם שונים גו' ששונין הלכות כו'. שלמה קאמר האי קרא לבנו רחבעם ירא את ה' בני ומלך גם שאתה מלך ולא תהא בור שאינו ירא חטא גם אם קרא הרי שלא שנה ואמר גם עם שונים ולא שמשו ת"ח אל תתערב שהם ע"ה כדעת אחרים וכדמסיק שמורין הלכה מתוך משנתן בלא שימוש ת"ח אבל הלומד במשנה ב...
על ידי יואל נהרי
27 ינואר 2020, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

הנהגת הגראי"ל זיע"א בישן חלק מהלילה, לענין ברכות התורה

ספר 'צדיק כתמר יפרח' עמ' שמ"ה: "רבינו הסביר הנהגתו בענין ברכות התורה, למי שישן חלק מהלילה, שעושה כפי הצעת הגרח"ג שליט"א (אולי הגר"ח גריינימן ?), ורבינו קילס את ההצעה שזה הצעה טובה, דהנה בברכת אהבה רבה יוצאים בברכת התורה, הרי דדי בברכה אחת, א"כ כשמתעורר לדוגמא בשעה אחת אומר ברכה אחת, שזה כבר מספיק ב...
על ידי חנינא בני
29 ינואר 2020, 17:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לא ציטטו אלא כתבו, דברים שהוברר כי הם שקר והנפצה של אנשים בעלי אינטרס מאד שקוף
וראה גם כאן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 20#p596813
על ידי חנינא בני
29 ינואר 2020, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

קדמא ואזלא, מה שנכתב שם הוא כדלהלן: בהקשר לאיזכור של ר' דוב לנדו בסוגיא זו. בקשני שאר בשרו מבאי ביתו לומר כי ר' דוב השיב על הפרסומים שהוא לא יכול להיות לא בעד ולא נגד כי פשוט עד יום שישי לא היה לו מושג על הנושא עד כאן ציטוט. מגוחך להתייחס למשהו שמישהו כתב בפורום כ'ציטוט', כל אחד יכול לכתוב שרב פלוני...
על ידי אמונת אומן
31 ינואר 2020, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

הציבור הליטאי גדל על ברכי הח''ח, מכתב מאליהו, לב אליהו, הסטייפלר, לגמרי לא ליטאים קלאסיים.

כנ''ל ר''ש פינקוס, ר''י פרידמן, ר"ח קמיל, ר' דן סגל, והרשימה ארוכה.
על ידי יהודי רציני
31 ינואר 2020, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העיקר ה14 שנא' בפרשת בא

במקרה פגשתי היום את הרמב"ם הוא ביקש למסור לך שכוייח...
על ידי כלפי ליא
02 פברואר 2020, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

א. חתכת ב. באפשרותך היה לעדן ולא למחוק א. נכון. בפירוש כתבתי שזה חלק מהודעתך. ב. אני לא עובד אצלך. אני מעדן מידי פעם הודעות, אבל יש ניקים שכל הודעה שלהם צריכה סינון, אז אני פשוט מוחק, ומקווה שילמדו לכתוב בשפה ראויה. ומכובדת. לעצמם ולדרכם ולשיטתם. איך בן אדם שכותב בשפה מחוצפת כזו על ראשי ישיבות גדול...
על ידי רז בן ציון
02 פברואר 2020, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם

וינוחו בה\ וינוחו בה\ וינוחו בם מה הגירסא הנכונה והאם תלוי בתפילות הושמט "וינוחו בו " (כנראה מבלי משים). בערבית הנוסח הוא וינוחו בה, ובשחרית וינוחו בו, ואילו במנחה יש ב' גירסאות: וינוחו בו או וינוחו בם. הזכירו החברים ד' המג"א (רסח, ג) שכתב בשם כנה"ג כנ"ל לענין ערבית ושחרית, ובמנחה נקט וינוחו בם. וב...
על ידי כלפי ליא
03 פברואר 2020, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

זה מה שכתוב בגמ': דרש רבי יהודה בר אלעאי שתי נפילות הללו למה אמרו לו אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים כשהן יורדין יורדין עד עפר
על ידי שלומי טויסיג
03 פברואר 2020, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרית נשים לגבר

מעשה ביהודי שנחפז היה לצאת ולהתפלל בבית הכנסת, אלא שבחוץ ירדו גשמים עזים ולא הצליח האיש למצוא את המטריה שלו. המטריה היחידה שהיתה בהישג יד היתה המטריה של רעייתו, שהיתה בצבע ורוד, והסתפק האיש: האם מותר לו ליטול מטריה זו שניכר שהיא של נשים, או שמא כרוך הדבר באיסור "לא ילבש"? תשובה לאור דברי הב"ח הנ"ל ...
על ידי שלומי טויסיג
03 פברואר 2020, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור יחוד ב'חדר בריחה'

קודם כל שידעו מה זה עד היום היו חדרי הבריחה נחלתם של מדינות רבות בעולם, ועכשיו, שנים מועטות לאחר שהגיע לישראל, הטרנד כובש גם את העולם החרדי. בישראל יש כיום יותר מ-250 חדרי בריחה, אולם לאחרונה החל הציבור החרדי להשקיע בחדרים כאלה המותאמים לציבור החרדי. כך למשל, חדר בריחה שהוקם לאחרונה בבני ברק, המותא...
על ידי סופר
04 פברואר 2020, 08:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 5 שמועות וסיפורים - מרן הגר"ח

1. בניגוד למה שמקובל, הגר"ח קנייבסקי מבין היטיב בטכסיסי עוה"ז, התרובות של הרב שונים מפעם לפעם והרבה פעמים עם הרבה הומור, או בניסיון לדחות את השואל, בני הבית וחדי עין בדרך כלל מבינים את כוונתו. 2. לא מכל סיפור צריך לעשות סיפור, כי לכל מסקנא של סיפור יכול לבוא פירכא מסיפור אחר. ולכן גם אם סיפרת סיפור ...
על ידי פרלמן משה
04 פברואר 2020, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דם הפסח על המזוזות והמשקוף נוהג לדורות?

ננסה להסביר לך. למדת את הפסוק, ויצא לך שאפשר לדייק ממנו דין. מה עושה חרדי שקורה לו כזה דבר? בודק אם מובא דין כזה בחז"ל ופוסקים! חיפשת ולא מצאת. כן מצאת. מצאת משנה להפך. "מה בין פסח מצרים לפסח דורות... פסח מצרים טעון הזאה באגודת אזוב על המשקוף ועל שתי מזוזות'" כל אחד מבין שהפירוש הוא שפסח דורות אינו ...
על ידי שמעיה
04 פברואר 2020, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הולך באגד בדיוק

דרורי כתב:
04 פברואר 2020, 13:46
רב פפא כתב:
02 פברואר 2020, 23:51

אך הרב אלישיב פסק שמותר כי למדינה יש דין של גזלן


 בלי מקור לא אמרת כלום..

נמצא אם כן שהרב @קדמא ואזלא כן אמר משהו. הוא העמיד אמירה בלא מקור נגד אמירה בלא מקור, ועתה חזרנו לנקודת המוצא.:)
על ידי מהבהב בחושך
04 פברואר 2020, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

חבל שכל דיון עכשוי שמתחיל כענייני יורד לדיוטות הללו.
על ידי ברל
04 פברואר 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלו ואלו דברים אלוקים חיים

חידושי הריטב"א מסכת עירובין דף יג עמוד ב אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר, ותירצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויה...
על ידי ספר וסופר
05 פברואר 2020, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

צביה יש לדון בשם זה, לנקבת הצבי קוראים  צְ ב ִ יה וככל הפסוקים בשיר השירים 'תאמי צביה'. אולם השם המוזכר בתנ"ך [אמו של יאשיהו-הפטרת שקלים] הוא צ ִ ב ְ יָה, ובאמת אצל הדתיים לאומים יש הרבה צְ ב ִיה ואצל החרדים יותר מקובל צ ִ ב ְ יָה [כמו במשפחות גריינמן, אויערבך, פרוש ועוד]. מעניין אם בסופו של דבר הכ...
על ידי עוזי
05 פברואר 2020, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת

ומה קורה כשיש לפניו ב' אבידות, אחת שו"פ ואחת אינה שו"פ, שהשאינה שו"פ הרי אלו שלו [חוץ משי' המחנ"א כמדומה שרק לאחר יאוש] ואינו צריך להחזירה, האם מותר לו להקדים אבידה זו שאינה שו"פ שהרי היא תהיה שלו ? [או שזה מניעת רווח, ועוד, שרק אחרי שנפסוק לו שמותר להקדימה היא תהיה שלו כשיקחנה, ומאידך, גם אם יקדימ...
על ידי יהודי
06 פברואר 2020, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הברכה על צ'יפס פריגליס

יש גם ויכוחים בדעת השו"ע, כמו שהיה בנקניקיות פרווה, שיהודי מדליק את הליין והוא זז אוטומטי, והגוי מניח עליו. שהגר"מ שטרנבוך היקל לדעת השו"ע (וכך היקלו למעשה גם בעד"ח לפחות בעבר), והגריש"א החמיר בזה.
על ידי שמעיה
06 פברואר 2020, 16:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר פורום לתורה - "בשם אומרו"

דרך אגב, נקודה למחשבה, אם יש מי שרוצה להגיב אבל מתבייש ורוצה להסתתר תחת איזה שם בדוי, מה זה אומר על תוכן דבריו ? (אגב שמואל זה שמי האמיתי!!!) כל הכבוד על האומץ הרב, להיחשף בפני קהל ועדה בזהותך האמתית, כך שכל גולשי הפורום יודעים מי אתה, מאיזה גזע יחס, והיכן אתה מתגורר.  זה וודאי אומר שתוכן דבריך תמי...
על ידי איש קטן
07 פברואר 2020, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין לרפורמי

לפני שאלה ממונית מותר בכלל לתת לרפורמים תשמישי קדושה הרי כל מטרתם לעקור התורה ולבזותה דוגמת נשות השנאה המכנות עצמם "נשות הכותל" עפרא לפומייהו והרי הנותן להם תפילין וכו.. מסייע בעדם לא מדבר כלל על תינוקות שנשבו וחילונים בימינו שמצווה לקרבם אלא על הרשעים האלו שרוצים לעקור את תורתנו הקדושה ומשתמשים בתו...
על ידי נדיב לב
07 פברואר 2020, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין לרפורמי

שאלה: האם מותר למכור להם 'מצה' חמץ? וד"ל
על ידי מכל מלמדי השכלתי
07 פברואר 2020, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין לרפורמי

מעשה שהיה באבי מורי בתחילת דרכו כסופר סתם. שליח חבד בחו"ל הזמין ממנו ספר תורה. ועשו חוזה וכו' שאם מישהו מבטל את החוזה צריך לשלם סכום גדול כנהוג. ואחרי שאבי התחיל בכתיבת הספר תורה התברר שאותו קונה הזמין את זה בשביל רפורמים שיש להם בית תיפלה בעירו. אבי הסתפק כיצד עליו לנהוג. והיה כמה צדדים לקולא. שכן ...
על ידי יואל נהרי
07 פברואר 2020, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה עמלק בא להילחם בישראל

העמק דבר שמות פרק יז פסוק יד דזה ברור שלא לחנם התגרה עמלק עם ישראל, אשר בלי ספק לא נעלם ממנו כי לא בנקל יהיה יוכל לו, והלא מתעבר על ריב לא לו, אלא משום שראשית גוים עמלק, כדבר בלעם בעת הופע עליו אור רוה"ק, וע"כ אין הכונה שהיא האומה היותר מצלחת ומאושרת בעולם, שהרי מעולם לא היה עמלק כי אם ממלכה שפלה, ...
על ידי כלפי ליא
10 פברואר 2020, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

בקובץ המצו"ב בעמ' לט והלאה, יש התייחסות של מרן הגראי"ל על שאלה שנשאל ע"י אברכים חשובים מדוע מרן הגרא"מ נמנע תמיד מלדבר על הגאולה, בשונה מכולם [שכאמור זה הביא לתמיה רבה במקומות אחרים ולטיעון שהוא מכחיש ח"ו את העיקר הזה, ומעולם לא הזכיר את הנושא של ציפיה למשיח]. וההסבר חשוב מאוד. שם מצוטט גם חלק מהשיח...
על ידי מבין ענין
11 פברואר 2020, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

מה שמועה שמע ובא - מה הכריח לרש"י שיתרו שמע דבר מסוים??

והרי בפסוק מפורש וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ כִּי הוֹצִיא ה' אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם , הרי מפורש שיתרו שמע את הכל, ומה הפריע לרש"י [ולמדרש] לבאר כן, ואמרו ששמע דבר מסוים - קרעי"ס ומלחמת עמלק?? יודע אני שקדמוני מפרש...
על ידי רב פפא
11 פברואר 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים בתורה בארמית

לחייםל ונדיב לב כנראה שיש אנשים שהבינו למה אני מתכוון והוסיפו לנו מילים ויחד יתרו ויאבק איש עמו למדנו ששאר לשונות שהוזכרו בתורה כטט ופט ו'הן' הם לשון עיברי והביאו לזה ראיה סהכ משאר לשונות על הדרך למדנו על חשיבות התרגום שזה לא סתם לקרוא ולומר בשפה אחרת אלה דווקא בארמית תרגום אז .. כן .. החכמנו אפשר ...
על ידי נדיב לב
11 פברואר 2020, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים בתורה בארמית

אגב צריך להזכיר כאן את הגמ' בסנהדרין דף כא עמוד ב: אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. מאן הדיוטות? - אמר רב חסדא: כותאי. הזכירו...
על ידי שמעיה
12 פברואר 2020, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בהבנה

אכן יש הרבה דברים שאני לא מבין אבל גם זה הבנה מסוימת להבין שאת זה אני לא מבין ובפרט בנושא המדובר לנגד עיני שיטה מחודשת שאם אני יסביר אותה כפשוטה אני עלול להיות כופר בעיקר ולדידי לא עלול אלא כפירה ממש אז עדיף להגיד שאת השיטה הזו אני אכן לא מבין כי זה האמת ולהישאר עם ההבנה של הנפש החיים הלשם והבא'ח מ...