החיפוש הניב 79 תוצאות

חזור

על ידי איש אל רעהו
24 ינואר 2020, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת

אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת משום דין שלך קודם.
יש להסתפק באופן שאבידת חבירו שווה פרוטה ויותר [בפחות משו"פ אין מצוות השבת אבידה] אבל אבידתו אינה שווה פרוטה,
האם גם אז יכול לעסוק באבידתו, או שבזה לא נאמר שלך קודם?
על ידי איש אל רעהו
25 ינואר 2020, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגביה אבידה אך התעצל מלהחזירה

למה היאוש אינו מסלק את ההשב תשיבם ורק את הלא תוכל להתעלם הוא מסלק ? בכ"א אתה צודק שצ"ל כן ברמב"ן שלאחר יאוש אין לא תוכל להתעלם למרות שיש השב תשיבם [גם אם ההגדרה אינה ברורה], ולפני יאוש יש את שניהם. בלאו הכי מוכח כן, לפי מה שביארו התוספות והרא"ש במה שאמרו בגמרא שאם נטלה לגוזלה אף אם החזירה לאחר יאוש...
על ידי איש אל רעהו
29 ינואר 2020, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

משה נפתלי כתב:
28 ינואר 2020, 20:45
איש אל רעהו כתב:
28 ינואר 2020, 20:32
משנה חתוכה היא.
תָּנָא: הַתַּנָּאִים מְבַלֵּי עוֹלָם. מְבַלֵּי עוֹלָם סָלְקָא דַעְתָּךְ?! אָמַר רָבִינָא: שֶׁמּוֹרִין הֲלָכָה מִתּוֹךְ מִשְׁנָתָן.

ומורי הלכה מתוך פסוקים?
 
על ידי איש אל רעהו
29 ינואר 2020, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

כתוב בפרקי דר"א ריש פרק לז' "...וארי יש בו בושת פנים והדוב אין בו בושת פנים" ומאידך מובא במדרש "אמר רבי אבין ארבעה מיני גאים נבראו בעולם גאה שבבריות אדם גאה שבעופות נשר גאה שבבהמות שור גאה שבחיות ארי" (ש"ר כג-יג) וא"כ היאך יצעדו הבושה והגאווה? ועיין https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=6&t=3772...
על ידי איש אל רעהו
30 ינואר 2020, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הם מחברי ספרים הכי גדולים החיים אתנו

כמדומה שספר בדי השולחן על נדה ותערובות הוא בין החיבורים הכי חשובים ומשמעותיים.
וכן נתיבות שלום רבית, של הרב גלבר וכן ארחות שבת.
וכן חיבורי הגאון ר' יחיאל דזימטרובסקי על הקצוה"ח ועוד.
הצד השווה שבהם חיבורים שנתקבלו בעולם התורה ונמצאים בכל בית מדרש.
הם לא סתם ספרים הם יצירות.
על ידי איש אל רעהו
30 ינואר 2020, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין כוונת ביאה ביבום

אנוס שקונה – כגון שראובן הניע ידו לעבר שמעון להחטיף לו סטירה, ותוך כדי תנועה בא לוי והסיט את ידו בחטף לעבר לחיו של יהודה. לאמור: ראובן התכוון לעשות בדיוק את המעשה שבפועל עשה, אלא שהמטרה הָחטאה. לא כן בנפל מן הגג, שלא התכוון כלל לעשות את המעשה; ולא כן בנתכוין להטיח בכותל, שלא התכוין לעשות כמעשה שבפו...
על ידי איש אל רעהו
06 פברואר 2020, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

דברים משעשעים ביותר אני קורא פה. מי שלא מאמין שר' דוד כהן וכו' עד משה מסיני הוא כופר בעיקר.
אני כבר לא יודע מה יותר גרוע לכפור בעיקר או לכתוב דברי הבל.
על ידי איש אל רעהו
07 פברואר 2020, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

בעוד שאתה דן איך להחזירו למוטב, בדוק נא אם בביתך לא נמצאים ספרים שהתחברו על ידי אנשים מהסוג הזה, עיתונים שהכותבים שם נמנים על הנ"ל.
על ידי איש אל רעהו
07 פברואר 2020, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוניבז' ויחסה למדינת ישראל - מוזמנים להגיב

יש פה תופעה בלתי נסבלת, אדם כותב הודעה ארוכה, ניכר שהוא כתב אותה בכובד ראש השקיעה בה הרבה מחשבה, ואכן הודעה יסודית ומהותית, מגיע אחר זורק בשטחיות וקלות דעת איזה משפט או שנים, תגובה רדודה וחסרת תוכן.
לפחות תכבד את זה שכתב והשקיע דברי טעם, את הרדידות שלך תשמור למקומות אחרים.
על ידי איש אל רעהו
08 פברואר 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוניבז' ויחסה למדינת ישראל

ברור שכל התנהלות נמדדת במצב הקיים, ובשנת תשנ"ח כשראה צורך לפרסם את הדברים עקב העלאת הנושא לכותרות אצל רודפי הדת, ראה צורך להביע את עמדתו כי חייבים למסור על כך את הנפש וצריך לפרסם את זה, והחרו החזיקו אחריו מרן הגריש"א ומרנן הגרמי"ל והגרמ"ש ועוד גדולי ישראל.
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 08:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

החוברת הזו של גליון משנת התלמוד היא כיסוי בסך הכל איך לפרסם את עצמם, הרי אין שום קשר בין לימוד של שבע דפים לכל הדברים שם, כפי שכל אחד מבין.
אין ספק שהרב שך היה מוקיע ומחרים אותם במלוא החריפות, הם יותר גרועים מאנשים שהוא הורה לא לשמוע אותם. וד"ל.
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

אתה כנראה נכנסת לפורום רק בשביל להגן על בית מדרש הגר"א, אנא ממך עסוק נא בעיקר ונשמח לראות את הודעותיך בנושאים העיקריים שבפורום - שהם משא ומתן תלמודי.
בענין אותה חוברת אז כל הכותבים שם שייכים לאותה חבורה.
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 09:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

אני חוזר על הצעתי למנהלי הפורום, יש כאן כאלו שלא השאירו הודעה אחת (!) בדברי תורה, רק על בית מדרש הגרא וכו' וכו'. זה הוצאת הפורום מהקשרו.
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 09:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

אתה באמת חושב שאם תשתמש בסיסמאות הנבובות אלו זה יעזור להגן עליכם?
'גדולי הדור' לא יכול לחפות על דעות משכיליות וחכמות חיצוניות. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 09:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

יתכן שאצליכם אי אפשר לעסוק כלל במשא ומתן תלמודי, כי הדעות שלכם על חז"ל וחכמי התלמוד ידועות ואי אפשר לפורטם, רק אם יעסקו כאן בפשוטו של מקרא יהיה לכם מה לומר.
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 10:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדה טז. רואה דם מחמת מכה בימי וסתה

לא בטוח שבדיקה זו מהני למ"ד דאורייתא, אבל אם כן מהני אולי אפשר להסביר דברי רש"י כך, שמיירי בעשתה בדיקה ומצאה טהורה ואח"כ ירד לה דם מכה ואעפ"כ כיוון שירד לה דם ואין אנו יכולים להבטיח שזה רק דם מכה הרי היא טמאה. [רק שבתוס' קצת לא משמע כן, וצ"ע] יפה, זה מה שאני גם חשבתי ליישב לפי זה. אבל כמובן שזה דוח...
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

כל הודעה נוספת ממך בעד החבורה הנ"ל רק מורידה מהאמינות ומהאובייקטיביות שלך, כי מי שמשאיר הודעות רק בנושא בית מדרש הגר"א מעיד כי הוא לא אדם מן הצד, הוא נוגע, קרוב או בעל דבר, לדעה שכזו אין שום משמעות,
רק דעה שבאה מכותב ממוצע שעיסוקו בפורום הוא בדברי תורה, לדעה מכותב כזה יש משמעות.
על ידי איש אל רעהו
09 פברואר 2020, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

מה הקשר להביא לפה את דברי הבלע של חב"ד? מה זה פה אתר ביבין?
נכון שאתה מאוד רוצה להגן על הדברים שנאמרו מפיו של הגראי"ל, אבל מה הקשר להביא את הפשקויל הלזה?
למה ללכלך את הפורום בזבל שכזה.
הפסק נא לישא את שמו של "מורי ורבי" הרב שך,מציע לך להפסיק את הביזוי העצמי שלך.
על ידי איש אל רעהו
10 פברואר 2020, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

אבל צריך לשים לב למה שהובא פה בשם הגרנ"פ כי אין בקיאות בלא לומדעס.
הרב שך היה אומר שאינו יודע מה זה עיון ומה זה בקיאות, כל סוגיא צריך ללמוד' טוב רק שלא להתעכב ולעשות 'קוועטש', אבל סתם לימוד דפים אף אחד לא גרס, רק בתור חזרה.
על ידי איש אל רעהו
13 פברואר 2020, 09:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין שבועה חלה על שבועה

ידוע הדין שאין שבועה חלה על שבועה, ולכן הנשבע שלא אוכל כיכר זו וחזר ונשבע שלא אוכלנה אינו חייב אלא אחת. ויש להקשות דאף אילו נימא שבועה חלה על שבועה אין לו להתחייב יותר מא', עפ"י מה שנח' סומכוס וחכמים בשוחט בהמה ובת בתה ואח"כ שחט הבת שהיא אם ובת ועובר פעמיים על אותו ואת בנו ולחכמים לוקה א' מפני שעבר...
על ידי איש אל רעהו
13 פברואר 2020, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

הגאון הצדיק רבי חזקיהו סענדר ארלנגר זצוק"ל

הגאון הצדיק זצוק"ל שכל חייו מקשה אחת של תורה ויראת שמים, סמל של טהרה וקדושה.
ברוך דיין האמת.

 
על ידי איש אל רעהו
15 פברואר 2020, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

מכאן ולהבא למפרע? מדובר במכון שנועד בכוונה לשנות את הציבור החרדי. ולדאבון לב נציגי ציבור קיבלו שם את השקפתם. והם ראויים להיות נציגי הציבור החרדי, האם השתגענו?
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 08:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי חזקיהו סענדר ארלנגר זצוק"ל

אתה לא מבין את הפקחות והצדקות והענוה? כי היה שם את החזו"א ואת הרב כהנמן ואת הרב דסלר ור' שמואל ור' גדליה ור' נסים ור' יודל ור' משה דויטש ור' משה טיקוצ'ינסקי ור' נתן שולמן לא לא, כולם מבינים היטב על מה מדובר ואין צורך לפרט. מי שרוצה דווקא אוכל לשלוח לו בפרטי את דבריו הבוערים. והם הם שבחו, כשלא חת מפ...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מקטוביץ ועד ה' באייר

וישכון כתב:
16 פברואר 2020, 16:08
למה זה כ"כ משנה עכשיו, ליהדות התורה לא יהיה פחות מ8 ולא יותר מ8
יש לנו נביאים בפורום.
 
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מקטוביץ ועד ה' באייר

מי יודע פרטים על הספר? מקריאה בו הוא נראה מחקר מגמתי להחריד, האם יש מי שהשיב תשובות על כל 'מחקריו'? זה חשוב עכשיו בתקופת בחירות, כאשר ישנם מבין האוסרים את הבחירות שאוהבים להביא את 'מסקנותיו'... למעשה זה לא משנה כלל, כי האוסרים את הבחירות כיום, אינם צריכים לדברים שבהיסטוריה הרחוקה, יש מספיק דברים אק...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

 עיין בגמרא בנדה שלכן הותרו בגדי צבעונין לבנות ישראל אף שהיה מן הראוי לאסור עיי"ש, כדי להקל על כתמיהן.
ו
אין צריך לפנים שלא צריך בדיקה, כי אחרת לא הרווחנו כלום.
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

הקשיתי לעיל כבר על הטענה שזה רק ל"להבא" איך אוסרים מכאן ולהבא אם לא ע"י עובדות שהיו למפרע, ודדאי שגדו"י ראו בעיות שקרו במכון הנ"ל ולכן כתבו כתבם. זה מאוד פשוט, ואני ינסה להסביר אם יהודים הולכים לגור בעיר מסויימת, או שהם הולכים לעבוד בעבודה כלשהי, או שהם לומדים תורה מרב פלוני, ולאט לאט רואים שיש הצט...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

חוט שני סימן ק"צ סעיף ה "המוצאת כתם פחות מכשיעור, שכאמור היא טהורה, אין היא צריכה לבדוק עצמה אח"כ [אמנם הרי היא בכלל כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת. ואמנם אם ריבוי הבדיקות גורם לה לשריטות וכדו' אין לה לבדוק אלא מה שמחויבת ע"פ דין] " בהמשך הוא מבהיר שאם נראה מהכתם שהוא התחלה של ווסת אז צריכה לבדוק,...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

למעשה, בכל הדיון כאן לא ראיתי שום צד לחייב בדיקה במצאה כתם שלא גזרו עליו.
ומה שדנו שכהיום אין צריך להרגשה, גם אם נימא כן מסתבר שהוא רק ברואה הרבה דם כדרך ראייתה הרגילה, מה שאין כן בכתם לחוד. ועוד שכבר הוכיחו מתוך הסוגיות שמלבד דין הרגשה יש עוד דין של דם ולא כתם כמבואר במשנה דף נח: