החיפוש הניב 34 תוצאות

חזור

על ידי אבינועם
27 ינואר 2020, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כב: האם יש חומרא יתירה במי שטבל לקריו היום ביחס למי שטבל אתמול?

עד שתשאל על דברי ר' הונא, שאל על כל המאמר שאלה יסודית. מהו רצונו של ר' פפא באמרו "הבו לי וכו' דנפול עילואי ט' קבין" מה היה רצונו בזה? כלום חשד הוא בשאר שנטמאו ולא טבלו? וחוץ מזה, מדוע הוא צריך לתת טעם לדבריו "דנפול עילואי וכו'. ומה רע שיברך בלא נתינת טעם? לי נראה, שר' פפא רצה לברך, היות ויש זכות בדב...
על ידי אבינועם
27 ינואר 2020, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעת בחינוך

גיל?? איך יתכן לציין גיל לדבר כה משתנה? אבל ככל הזכור לי, ראיתי לבעל סדר היום שכתב שעד גיל חמש (או שש) בלתי אפשרי לחנך ילד, היות ואין לו כל שליטה על עצמו והמודעות שלו נמצאת ברמה מאד בהמית. (בעל סדר היום כינה זאת בכינויים קבליים, ואני מקווה שתרגמתי נכון. בכל אופן, הכל מוזמנים לעיין במקור, כמדומני שהד...
על ידי אבינועם
27 ינואר 2020, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעת בחינוך

בעניין 'ילד סרבן', ראיתי כמה הורים שמעדיפים להימנע מללחוץ על ילד כזה, (כמו למשל אם הוא לא רוצה ללכת לחיידר או משהו כזה) אלא לתת לו מעט זמן 'להיתבשל' עם תחושותיו ועם משיכות הכתפיים שלו. ורק אחר שהלה יתרכך, ניתן לשדל אותו או גם לכפות עליו לעשות את הרצוי ממנו. הנסיון אומר שהפעלת לחץ על ילד בשעת הסירוב ...
על ידי אבינועם
27 ינואר 2020, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאה בכתה עד שנשרו ריסי עיניה - וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מרוב בכי?

איתא בקידושין לא. "מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה" ופירש"י: מבין ריסי עיניך - שערות שבשורות כסוי העין אתה ניכר שהיית יתום ונשרו ריסי עיניך מן הבכי כדאמרי' [בסנהדרין] (ד' קד:) והיה רבן גמליאל שומע קולה ובוכה כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו:  ולגוף השאלה: אכן, ראיתי בחיי אדם שנשרו ריסי עיניו מדמעות, ונה...
על ידי אבינועם
27 ינואר 2020, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף כ"ד יום טבילה הוה

שמעוןהצדיק כתב:
27 ינואר 2020, 22:14
שם בגמרא מוכח להיפך
שאין בעייה בזה שהיא קוראת לחברתה
הבעייה היא רק שהיו שם רשעים שהיו רצים להתייחד איתם..
אכן, ואם כן ירדת לסוף דעתי.
על ידי אבינועם
29 ינואר 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

גאוה ובושה יתכנו ביחד, הפך הבושה הוא העזות עיין מסילת ישרים בביאור מידת הענוה, שנראית שם הקבלת מה למידת הבושה. והנה ציטוט מאיגרת הרמב"ן: ..."וכאשר תתנהג במידת הענוה, להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה וחיי עולם הבא... ...על כן אפרש לך איך תתנהג במדת הענוה... ו...
על ידי אבינועם
30 ינואר 2020, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

מתאהב על ידך כתב:
30 ינואר 2020, 01:06
האנשים ברחוב לא מקיימים מצוה כי הם חושבים שזו רק קופסה או משהו כזה,
אולי לכן חב"ד מחלקים היום גם את העלונים שמסבירים מהם תפילין.
על ידי אבינועם
30 ינואר 2020, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

אם אהיה מוכן לזרום עם העובדה שנושא התכלת הינו השקפתי, יותר מאשר הלכתי, אז אומר לכם בכנות שאני לובש תכלת, ולו רק על מנת להרחיק מעלי כל מיני 'קשי יום ומדוכאים' היראים מפני כל חדש תחת השמש, שהרי חדש אסור מן התורה (ומאמר זה גופא הוא חידוש רח"ל). ומבחינתי, התכלת מסמלת 'אתחלתא דגאולה'.... גאולה מכל ההגבלו...
על ידי אבינועם
31 ינואר 2020, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אבינועם
02 פברואר 2020, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם המסתכל על עצמו במראה.

נתן הבבלי כתב:
01 פברואר 2020, 21:54
מה הקשר טיול
הפוסקים נחתו לברר ולבאר זה.
8
אמנם מדע האסתטיקה הינו קיים ונחקר, אבל אין זה מדע מדויק, כי כל אחד מסתמא מתפעל ממראה אחר, ומריח אחר, וטעם אחר וכו'
ולעניין ברכה הדבר תלוי בהרגשת הלב, כמו שאומר הפתגם העממי "היופי נמצא בעיני המתבונן"
על ידי אבינועם
02 פברואר 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הם מחברי ספרים גדולים החיים אתנו

רז בן ציון כתב:
30 ינואר 2020, 14:14
משנה הלכות
הרב מנשה קליין זצוק"ל, האדמור מאונגוואר, מחבר שו"ת 'משנה הלכות'- נפטר לפני כמה שנים
והשאלה היתה על החיים עמנו היום.
על ידי אבינועם
09 פברואר 2020, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה ולא יכול להיות

ישנו סיפור שמספר על האר"י ז"ל, ששלח לומר לר' ישראל נג'ארה, שבשמיים לא שמחים מכך שהוא שר שירי קודש בעודו לובש בגדים עם שרוולים קצרים.
(פרט מעניין: האר"י נפטר בשנת של"ב, ור' ישראל נג'ארה נולד בשכ"ה, אם כן, סיפורנו התרחש כשר"י נג'ארה היה כבן שבע, מוזר?)
על ידי אבינועם
15 פברואר 2020, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע הריבוי של איש הוא אנשים?

נדמה לי שאנשים זהו דווקא ריבוי של 'אנוש', שזהו שם שנזכר רבות בתנ"ך כמקביל ל'אדם/איש':
אשביתה מאנוש זכרם. דברים לב,כו
אוקיר אנוש מפז. ישעיה יג,יב
ועוד רבים מאד, איכ"מ.
ישנו גם כינוי שמופיע פ"א בכל התנ"ך:
וקרקר כל בני שת
 
על ידי אבינועם
16 פברואר 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה היפך דעת בעלי בתים. (מוזמנים להוסיף דוגמאות מענינות)

יש בתורה חוקים ומשפטים, יש מהם מובנים ושניתן לדעתם לבד, ויש שלא. הביטוי 'דעת בעלי בתים הפך דת תורה' מקורו בסמ"ע חו"מ ג, יג וז"ל: בתשו' מהרי"ו סי' קמ"ז כתב למהר"ש ז"ל ואם תשמע לעצתי לא תשב אצל הקהל בשום דין דידעת שפסקי הבעלי בתים ופסקי הלומדים הם שני הפכים ואמרו בפרק זה בורר כך היו נקיי הדעת שבירושלי...
על ידי אבינועם
16 פברואר 2020, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש בכלי של אדם אחר שלא לפי תנאי השימוש משום שהתנאי היה חסר טעם אמיתי.

אם הנושא הוא כשרות דווקא, נ"ל שא"א לטעון על הכשר פלוני שהוא וודאי בסדר, תמיד תימצאנה סיבות הגונות להימנע מהכשר כל שהוא אף שהלה נחשב לטוב שבהכשרים. ותלמוד ערוך הוא בקידושין פב. וכשר שבטבחים שותפו של עמלק. פירש"י: טוב שבטבחים - ספיקי טריפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן: ובודאי שישנה זכות לאדם לומר ש...
על ידי אבינועם
22 פברואר 2020, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

כריעה והשתחויה

בעבר היה נהוג בתפילה לכרוע על הריצפה, כמו שאנו נוהגים בסדר העבודה של יוה"כ.
מעניין לדעת שר' אברהם בן הרמב"ם רצה בזמנו לחדש את המנהג הזה, לכרוע בשמו"ע על הריצפה,
יעוי' בספר המספיק לעובדי השם.

האם אי מי יודע מתי בטל המנהג הנ"ל, ומדוע, ועל ידי מי?
כלומר, ממתי התחילו לכרוע בשמונה עשרה כמו שאנו נוהגים?
על ידי אבינועם
22 פברואר 2020, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדל בין אמונה לבטחון

כתבי הרמב"ן מוסד הרב קוק ח"ב
"האמונה והביטחון". עמ' שמא

ספר שבילי אמובה לר' מאיר אבן אלדבי, נכד הרא"ש.

ויש את החזו"א כידוע.
ונדמה לי שיש ע"ז גם בכתביו של ר' קלונימוס קלמן מפיסצנא.

איני יודע אם דברים כלליים אלו נקראים מראי מקומות, אבל השאלה גם היא כללית מאד.
על ידי אבינועם
01 מרץ 2020, 03:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומרות והידורים במגילת אסתר

ישנה חומרא, שאינה חומרא כלל, אלא היא מעיקר הדין ממש ויתכן שהיא לעיכובא וכו' והיא- להכיר אישית את הסופר שכתב את הסת"ם או את המגילה! מוכרים לי סופרים רבים שאינם יודעים הלכות בסיסיות, והדבר נורא עד מאד! ואיתא בשו"ע או"ח ל"ב כ': צריך לדקדק בחסרות ויתרות שאם חסר או יתר אות אחת פסולים ונמצאו המניחים אותם ...
על ידי אבינועם
01 מרץ 2020, 03:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נה. בהקשר אקטואלי

המעניין הוא בפסוק כתוב - לב מלך ביד ה'
והפשט הוא שלא משנה מי הוא המלך, אלא שגם מלך כזה או אחר - יכול להיות מלך טוב ברצות ה', כי ליבו ביד ה'.
ובכן, אז זה אקטואלי, שצריך לבקש רחמים, שהמלך- יהיה מי שיהיה, יהיה טוב.
על ידי אבינועם
16 מרץ 2020, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?

"הסר כעס מליבך והעבר רעה מבשרך" הכעס מזיק גם כשהוא נמצא בלב. איני יודע ממקור כלשהו הגדרה ברורה לכעס, אך מקור טוב לכך נמצא באדם עצמו. 'קצת עצבני' פירושו- 'קצת כועס', בכל אופן לדעתי. תיטיב עמנו כשתגדיר מה בעצם אתה שואל? 'קצת עצבני'- ברור לכולנו שלא הכוונה למישהו שמח, ו'עצבים' ו'כעס' הם אותו דבר בעיברי...
על ידי אבינועם
17 מרץ 2020, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידת הכעס - על מה להתגבר? ואיך?

הרב באיגרת הרמב"ן מדגיש לנו, שכעס היא מדה רעה, שבכוחה לגרום לאדם לחטוא, בחטאים אחרים כמובן, נוסף על חטא הכעס עצמו. וזהו שכתב- "שהיא מדה רעה להחטיא את האדם, וכמשארז"ל כל הכועס כל מיני גהינם שולטים בו" ולדעתי הפירוש בזה הוא, שע"י הכעס, עשוי האדם לחטוא בכל החטאים, ועי"כ כל מיני גהינם שולטים בו. יש לשים...
על ידי אבינועם
22 מרץ 2020, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

איש ווילנא כתב:
22 מרץ 2020, 21:49
אבינועם כתב: ↑
איש ווילנא כתב: ↑אבל האמת שככלל שכל סיפורי חב"ד מהמאה שנים האחרונות אין להם נאמנות כלל וכלל
מה?!

דהיינו אתה חולק על זה???

מתוך הכירות או סתם כי לא נראה לך??

המוציא מחבירו עליו הראיה!!
על ידי אבינועם
13 אפריל 2020, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר השירים כולו יראת שמיים???

'פשט' הכוונה לרובד הפשוט של המשל עצמו. זאת אומרת, ישקני מנשיקות פיהו- ממש [הרב יפה מראה לא יודע מהי נשיקה?]. ברם, לשיר השירים יש רבדים של רמז דרש וסוד [כמו כל דבריה של תורה], ולימדונו חז"ל, שבשיר השירים בפרט, הפשט הוא לא העיקר, אלא הנמשל עיקר [אם ברמז, אם בדרש, אם בסוד] אבל אכתי אין מקרא יוצא מדי פ...
על ידי אבינועם
14 אפריל 2020, 18:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אבינועם
17 אפריל 2020, 16:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?

חכמת הנפש, או הגדרותיה, הינם בהכרח מדע כללי המשותף ליהודי וגוי כאחד,
כמו חקלאות, וכמו כל דבר. אין כל משמעות בעניין הזה למקור הדברים אלא לאמיתתם.
על ידי אבינועם
17 אפריל 2020, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירים בס. העומר

מעל הסטנדרט, בוא והשלם את המלאכה.
לקט רק את המחמירים.
על ידי אבינועם
18 אפריל 2020, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

יוסף ה' כתב:
18 אפריל 2020, 22:46
ספרי להמן


המקורי (לא בעיבוד ר. פרידמן) הוא לא מותאם לסגנון החרדי של היום... ויותר היה מיועד להיות תחליף לספרות ההשכלה של אז.
והמעובד מתאים לילדים עד גיל 11
על ידי אבינועם
18 אפריל 2020, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה עטלף?

אחר קריאת הפרשה בשבת התחדשה קושיא חדשה. דבשרצים כתיב, בשרץ השורץ על הארץ. ולא שייך לומר שעטלף הוא מהשרצים והוא תנשמת דהא הוא לא שורץ על הארץ. אלא עף בכנפיו. ומאידך הוא איננו עוף וכפי שמבואר בחולין שעוף אין לו חלב אם ולעטלף יש! ואולי הוא ממוצע בין שרצים לעופות וכעין אלמוגים בין צומח לדומם. וצ"ע. כבר...
על ידי אבינועם
20 אפריל 2020, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוגיית מיטב הידועה - בבא קמא ו ע"ב

אנשים מעדיפים את הטוב והיקר, מהפחות טוב וזול.
צא ולמד מכך שאין דרישה לירקות סוג ב' גם אם הם זולים באופן משמעותי, אלא כולם מבקשים דווקא סוג א'.
וכ"ש בקרקע, שהעבודה הנצרכת להשקעה בקרקע זיבורית היא כפולה ומכופלת, והתנובה אינה טובה כבעידית.
על ידי אבינועם
23 אפריל 2020, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ג אדלשטיין שליט"א-חינוך ילדים -אסור להכריח

חניכי הישיבות כתב:
23 אפריל 2020, 22:56
אתמהה?????
הייתי משיב: 'נסה זאת בעצמך', אבל איני מוכן שבניך יעברו את הניסוי הזה.