החיפוש הניב 89 תוצאות

חזור

על ידי יוסי יעבץ
15 אוקטובר 2018, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

מי שמפיל על הגר"א טעויות במציאות לכזה יאמר גם הנביאים לדבריך טעו.
אבל אם כבר נתפסת לבולמוס המחאה האם רבים ממלכי ישראל שחלק מהם היה בדרגת נבואה לא טעו. וכבר אמר קהלת אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
27 דצמבר 2018, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

ראיתי היום חידוש נפלא בשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז אויערבך (ח"א סימן מ"ה) ואמרתי לפרסמו כאן לתועלת הציבור. וזה לשונו: "וחושבני שהבא לשאול משני חכמים ואחד אוסר ואחד מתיר, כיון דכללא הוא דבשל סופרים הלך אחר המיקל כמו"ש בגמ' ע"ז דף ז' ע"א, מסתבר שאף אם האוסר עומד וצווח ככרוכיא על המתיר שהוא טועה, מ"מ אם גם ...
על ידי תיובתא
24 פברואר 2019, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בענייני ביטחון..

המימד הנוסף של הענין כתב:ראשית אקיים את חובתי להשתתף בצער של יהודי אפילו שלענ"ד הוא לא בסדר בכך שהוא מכנה נכד של אברהם אבינו בשם גנאי - דורדיא...
מה ראית פסול בשם אביו של יהודי, שדורות ע"ג דורות, מלמד דרכי תשובה לחוטאים, אשר קנה עולמו בשעה אחת, ונקרא רבי?
הלזה יקרא שם גנאי?
על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 מרץ 2019, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

כמה בוקי סריקי אפשר לדחוס באשכול אחד? בא נבטל את מצוות ישוב א"י כי הציונים הוכיחו ממנה... ואת התפילות בכותל כי הוא הפך לסמל ממלכתי. ואת הכיסופין לסנהדרין הקדושה בגלל שבכנסת עשו... ואת הציפיה למשיח בגלל שבחסידות הכי ציונית הרימו על נס... יש נושא הנידון בחרדת קודש. על מצווה שנעלמה זה דורי דורות. והכל ...
על ידי בנציון
17 מרץ 2019, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

כמה בוקי סריקי אפשר לדחוס באשכול אחד? בא נבטל את מצוות ישוב א"י כי הציונים הוכיחו ממנה... ואת התפילות בכותל כי הוא הפך לסמל ממלכתי. ואת הכיסופין סנהדרין הקדושה בגלל שבכנסת עשו... ואת הציפיה למשיח בגלל שבחסידות הכי ציונית הרימו על נס... יש נושא הנידון בחרדת קודש. על מצווה שנעלמה זה דורי דורות. והכל ...
על ידי אסף
24 אפריל 2019, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

הכפירים בטבעם שואגים לטרף, כמו שמביא הרב וולבה ז"ל בעלי שור לגבי ענין ה"פרומקייט", שיש טבע בבריאה לרוחניות ולדתיות, ואין הכרח שכעת כל כוונה של אריה שדרכו להזיק היא לאותו הטבע. וכן יש לפרש בכל פרק שירה, וכנראה זאת כוונת הרב יעקב שלם שמדבר על המלאך. ובמה שנוגע אל לשון התפילה שלא נהיה כדוברי שקרים, אכן...
על ידי המימד הנוסף של הענין
25 אפריל 2019, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

יפה מאוד. רק שכחת את שאגת האריה... הרד"ק מסביר כמוך גם על 'רבי אריה' ודומיו מהג'ונגל. שעצם זה שהוא יוצא לחפש זברה לארוחת צהרים מבוססת על הנחה פשוטה שאכן גם היום עדיין ישנה לזברה בעולם וגם שהיא אכן משביעה כמו פעם... וגם שהכוח שלו להשתלט לא יפסיק באמצע והשיניים ימשיכו לטחון כמו תמיד. בקיצור: הוא סומך ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
28 אפריל 2019, 08:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

לא יודע אם על זה במדויק אתה מדבר, אבל זה דבר מאד דומה. אני זוכר שבעבר הוטרדתי באמירת תהילים מ2 דברים: אחד - דוד המלך משבח את עצמו על היותו חסיד והיותו צדיק מול אויביו, ובפרט בפרק קי"ט על אהבתו העצומה את התורה, ויראתו רק מה' ושנאתו לרשע, ומה שהפריע לי זה שאם אני חש כי אני לא מתקרב לדרגת דוד המלך בזה ...
על ידי יוספזון
16 יוני 2019, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה כולל בתוכו עולם העשיה הגשמי(העולם הזה)?

במקום לחפש השגות גדולות על במתי האינטרנט, הייתי מציע לך, לגשת לארון הספרים ולהשתמש בהם. וכבר כתב רבינו המאור ושמש זי"ע את סיבת נפילתם של כת ש"ץ שר"י, כי למדו את תורת הח"ן שלא בטהרה, ודין גרמא לנפילתם לבאר שחת. על כן, הדברים מבוארים היטב בארוכה בספרי החסידות, וכהיום גם יש פירושים על ספרי החסידות לרוב...
על ידי אאבבגג
20 ינואר 2020, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

כל הטענות אחת לאחת כבר הועלו על שולחן מלכים בקום המדינה איך הטענה על האינטרנט עלתה על שולחן מלכים בקום המדינה? וכמוהן כל הנקודות שהועלו כאן פשוט לא היו קיימות בקום המדינה בהקשר לציבור החרדי. האם יש לדעתך נ''מ מה''אבחון חברה הזה '' לאיש חרדי פרטי? א''כ איזו? בהחלט כל מי שיש לו ילדים חייב לדעת באיזה ...
על ידי חזק וברוך
23 ינואר 2020, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא ניקה עצמו עם מים - ברכותיו לבטלה - היתכן?!

לא יתכן שברכותיו לבטלה, הרי בזמן הגמ' ניקו באבנים ותו לא.
על ידי טל חרמון
28 ינואר 2020, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

3. בעבר הגרמ"מ קארפ אמר לי (על ההוכחות שהביאו לו בעד התכלת) מתוך זלזול: "כל ההוכחות שזה כן תכלת הם רק מהספרים החיצוניים". (ואמנם שמעתי שאח"כ שינה דעתו ואולי לובש בצינעא אבל זה לא הנושא) לבש בעבר בצנעה לפי הוראת הרב אלישיב, ולאחר שנפטר שאל את הגר"ח קנייבסקי האם יכול ללכת בגלוי ואמר לו שכן,  ומאז הוא...
על ידי ששמואל
28 ינואר 2020, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

בעיקרון מקובלנו שלא שואלים על סתירה בין אגדות.
אבל כמדומני שארבעה מיני גאים הכוונה למובחרים ולא גאוותנים
על ידי איש אל רעהו
29 ינואר 2020, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

כתוב בפרקי דר"א ריש פרק לז' "...וארי יש בו בושת פנים והדוב אין בו בושת פנים" ומאידך מובא במדרש "אמר רבי אבין ארבעה מיני גאים נבראו בעולם גאה שבבריות אדם גאה שבעופות נשר גאה שבבהמות שור גאה שבחיות ארי" (ש"ר כג-יג) וא"כ היאך יצעדו הבושה והגאווה? ועיין https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=6&t=3772...
על ידי יונה בן יעקב
29 ינואר 2020, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם המסתכל על עצמו במראה.

אפשר לדעת מה הפרמטרים של אדם נאה?
על ידי מנהל ראשי
30 ינואר 2020, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

נא ונא לנהל שיח הולם והוגן, חבל על האשכול...
על ידי זאת נחמתי
30 ינואר 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

אם מניחים שיש דין מתעסק בתפילין (מה שיש לדון בזה הרבה וכבר נודעו דברי הגר"ח והגרב"ב שדין מתעסק מיתלא תליא בדין דבר שאפשר לקיימו ע"י שליח) הרי שהדברים מסתברים מאוד .והרי גם אתה מודה שאילו הוא חושב שיש לו עגבניה .. על הראש זה מתעסק,(גם אם הוא חושב שהמצווה להניח עגבניה). וכיון שמה שכתוב בתפילין זה חלק ...
על ידי יהודי רציני
30 ינואר 2020, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

אני אתן דוגמא לדבריכם צריך גם לדעת מה הסדר של רש"י בפרשיות (כשמניחים תפילין של רש"י) ומה של ר"ת (כשמניחים תפילין של ר"ת)??
על ידי רז בן ציון
30 ינואר 2020, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאווה ובושה צועדים יחדיו?

הרב אבינועם העיר סתירה בין הגמ' בפסחים לפרקי דר"א, האם ארי יש לו בושת פנים. אכן הערה חשובה. חיפשתי ומצאתי בהערות הגרי"ש אלישיב במס' פסחים שם שכתב: ואין לו בושת פנים - פירוש שאינו מרגיש ואינו חושב שעושה דבר שאינו הגון. נראה שכונת הגמ' כאן בהשוואה לאדם שאינו מודע למעשיו כ"כ (חוסר טאקט בלע"ז), ואולי יש...
על ידי זאת נחמתי
30 ינואר 2020, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

הכוונה הזאת דעת רוב פוסקים שאינה מעכבת וסגי בכוותו לשם מצווה . אולי תנחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו.... ובבקשה ממך תציין נא מקור? 📚 נחמו נחמו עמי ... משנה ברורה סימן כה ס"ק טו כתב הב"ח בסימן ח' טעם לזה מדכתיב והיה לך לאות על ידך וגו' למען תהיה תורת ד' בפיך כי ביד חזקה הוציאך וגו' יורה כי עיקר המצוה וקי...
על ידי פרלמן משה
30 ינואר 2020, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ב. זעירא
30 ינואר 2020, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יאיר
31 ינואר 2020, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - ג' מכות

אני מנסה לשער או לנחש...

אולי מישהו אמר לו שגם וארא זה ו"א = 7 (וכתוב במ"מ מסויים) והוא פקפק בזה ורוצה לדעת אם זה אכן כתוב איפשהוא
על ידי נדיב לב
31 ינואר 2020, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושב אוהלים
31 ינואר 2020, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המעגל קרן בבגד כדי שלא יתחייב בציצית כשלובשו - האם נקרא שמפקיע עצמו מן המצוה

שהיות וזכותי המלאה ללבוש כל בגד העולה על רוחי במחיכ"ת לשון זה אינו מתאים לעם ישראל בני ועבדי השי"ת. יהודי אינו עושה שום דבר "ככל העולה על רוחו". אנו עושים והולכים ואוכלים וישנים ומתלבשים ומתנהגים בכל דבר ועניין על פי מה שציוותה תורה, בין בתורה שבכתב ובין בע"פ ע"י רבותינו מורינו מוסרי התורה מדוד דור...
על ידי נדיב לב
31 ינואר 2020, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם סיום על מסכת תמיד נחשב למסכת

שו"ע יורה דעה - סימן רמו סעיף כז - כל המבטל תורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. וכל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מעושר: הגה - כשמסיים מסכת, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת סעודת מצוה. (נ"י פ' יש נוחלין ומימרא דאביי פ' כל כתבי).
על ידי יושב אוהלים
31 ינואר 2020, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המעגל קרן בבגד כדי שלא יתחייב בציצית כשלובשו - האם נקרא שמפקיע עצמו מן המצוה

שהיות וזכותי המלאה ללבוש כל בגד העולה על רוחי במחיכ"ת לשון זה אינו מתאים לעם ישראל בני ועבדי השי"ת. יהודי אינו עושה שום דבר "ככל העולה על רוחו". אנו עושים והולכים ואוכלים וישנים ומתלבשים ומתנהגים בכל דבר ועניין על פי מה שציוותה תורה, בין בתורה שבכתב ובין בע"פ ע"י רבותינו מורינו מוסרי התורה מדוד דור...
על ידי פרלמן משה
31 ינואר 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן טובים
31 ינואר 2020, 06:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם המסתכל על עצמו במראה.

אפשר לדעת מה הפרמטרים של אדם נאה? סלח לי, אבל הייתי מציע לך לצאת לאיזה טיול, בשביל ההתאווררות, אתה יודע.... לנשום אויר קצת... ואם טרם הבנת למה, אז אשאל אותך בחזרה: 'מהם הפרמטרים של מאכל טעים'? (🍦?) הטונים קצת צורמים. מ"מ אפנה את תשומת הלב לשיעור משובח של הגר"מ שפירא (פ' וישב לא זכורה לי השנה) על מה...