פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 525 תוצאות

חזור

על ידי סופר
17 אוקטובר 2017, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

אין אף אחד בעולם שיכול לומר איזה הכשר ברמה כזאת או ברמה כזאת, כי עוד לא הגיע הבן אדם שלא נמצא בשום הכשר, ושאין לו אינטרסים, שהלך לבדוק מה נעשה בכל ההכשרים. אני רק רוצה לעשות סדר בדברים מי הם כל אחד מההכשרים, ומה דרגת הכשרות אצלם ברשמי. הרב ווסטהיים: הוא יהודי חשוב רב ודיין ממנצסטר, ובעבר היה חלק מבד...
על ידי חמד ילד
02 ינואר 2018, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

מילים משובשות בעברית החדשה

באשכול זה נבקש מהציבור לעדכן על מילים בעברית בשימוש יומיומי במשמעות אחרת ממה שהיה בתנ"ך ובזמן חז"ל
על ידי סבא
21 ינואר 2018, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

לכן לא מסתבר שהחזו"א אמר שראוי ללמוד בספריו, והוא יאמר שצריך לשורפם. מכיוון חזקה עלינו עדותו של ר"ח קנייבסקי אז בהכרח לאמר שהרב ולדנברג לא אמר לשורפם נתעוררתי מדבריך לחפש אם יש מקור למה שאמר הגר"ח [כי אם לא, כמובן שאין כאן שום ראיה], ואמנם מצאתי דברים חמים מאוד עליו ב"מאחורי הפרגוד" [רצו"ב] ולכן אנ...
על ידי אבקשה טוב לך
06 מאי 2018, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

אני קורא את עלון קדושת ציון מידי פעם, והוא כתוב בטוב טעם ודעת, מסביר את כל ענין ישוב ארץ ישראל על פי התורה, אדם המכונה בשם 'יואל אלחנן' לא נולד על טהרת הקודש... וחושב שגילה את אמריקה, אצלו עדיין הדברים מבולבלים, ולכן שלא יצעק על אחרים בלי להסביר ולדבר על תוכן הדברים, באתר שלו הוא רק מתלונן שחלק מהכו...
על ידי יושבי יעבץ
07 מאי 2018, 06:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

נא לא לשלוף ג'וקרים, אם יש לכם מה לומר לעניין - תגידו, אם אין 'שתיקה בתרי'. מה דעת 'רבותינו' העכשוית של 'רבותינו' אנחנו יודעים, אלו דברים חשובים! אבל אסור לשכוח דבר שולי מאוד - שמותר לברר השקפה מהמקרא ומדברי חז"ל. וכמובן שאנחנו לא יודעים... ולא מבינים... ורק המעשה שהיה (או לא) שהלבלר התורן הביא נלע...
על ידי מצפה לישועה
07 מאי 2018, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

אני לא מתכוון להתייחס לאגודה הספציפית הנ"ל, שאיני מכירם, ולא קראתי כמעט את כתביהם, וגם אם יש להם גדולים כאלו ואחרים שהם מצטטים שם, זו ג"כ דרך ידועה 'להתפס' על גדול אחד ולבנות לפי שיטתו תורה שלימה. שוב, אני לא מתייחס לעצם העלון או האגודה. מאידך, אני לכשעצמי באמת לא יודע אם דברי הרב שך נחשבים כפוסק אח...
על ידי ישי בן ישראל
10 מאי 2018, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

הדברים הבאים הם דוגמא הן להתערבות של עוז והדר בהגהת הגמרא, והן לטעות משעשעת בעקבותיה. נתחיל בטעות: המהרש"א במהדו"ב בעירובין ח ב מעתיק את דברי רש"י שם ש"מילתיה דרב למשתרייה חצר מינה משתמע' ואפילו זה כנגד זה". בהגהות על המהדו"ב שם ציינו: הגהות מהרשא.png כלומר, לשון זה 'משתמעא' אינו בגירסא שלפנינו- שבו...
על ידי יושבי יעבץ
15 יולי 2018, 07:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

ויכוח משונה אם מישהו חושב שישנה אפשרות שממצא ארכיאולוגי יכול לסתור את תורת משה - הוא כבר על גבול הכפירה. קשור לפולמוס הידוע אם אמונה היא דבר רגשי נטול ראיות לגמרי. בארכאולוגיה לא מוצאים שום דבר הסותר את תורת משה, רק דברים הסותרים את דברי האחרונים. הסלידה שיש לנו מארכאולוגיה - היא מהפרשנות חסרת האחרי...
על ידי יעבץ
25 יולי 2018, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

בגמ' מתואר טו באב שבו בנות ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים ... ותמהני האם זהו אכן כפשוטו היתכן? מה טעם הענין ומתי ואיך התחיל ואיך הפסיק אשמח לשמוע ומה למדים מכך על התאמה בשידוכים? ומה על צניעות? כפשוטו ממש ממש. וטעם היום הובא בגמ' תענית. והטעם למחול לא עיינתי כעת די הצורך, אבל נראה שמתחילה היה מנהג ...
על ידי יעבץ
25 יולי 2018, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

ודאי שזה כפשוטו, ואין כאן שום קושיא. לא כתוב בשום מקום שהיו חולות בפני הבחורים ח''ו, אלא זה היה יום טוב לבנות ישראל. מה שהיו אומרות 'בחור שא עיניך וראה וכו'', זה היה רק לתפארת המליצה אך לא חוללו בפניהם. וכפה''נ הפסיק מזמן החורבן שבטלה מגילת תענית. זה כמובן לא נודע כלל להתאמה בשידוכים ולא לצניעות. ת...
על ידי יושבי יעבץ
01 אוגוסט 2018, 08:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

מוכרח לציין שגם על הכת''ר כבר יש רבים המפקפקים מאוד.... ולו יעלה הנושא תבער פה אש רצינית על דא וכגון דא נאמר 'צדיקים ילכו בם ...' (גם התכלת...) 'מפקפקים מאוד'... ורק מאמינים בנבואת הגר"א על פו"ס שנתגלה לו מפי הנביאים בעצמם, ונגנז בגנזי הגרי"ז מסלנט, עד שנתגלה בעז"ה. הגר"א הוא יתד שהכל תלויים בו כלש...
על ידי שאר לעמו
01 אוגוסט 2018, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

צורם לשמוע "דברים שהשתבשו בס''ת שלנו'', אלא ע''כ אין זה שיבוש רק הכרעה בפרטים מסויימים דלא כהרמב''ם עפ''י בן אשר. ועכ''פ מגילת אסתר לא נוגע לענייננו, שכן ידועים דברי הגרי''ז דדין כתיבתה למצוה חלוק מכתיבתה בתורת כתבי הקודש. צורם לשמוע ?? והרי כבר ר"ת אמר שכל ספרי התורה שלנו משובשים רק אין לנו אלא מה...
על ידי שאר לעמו
01 אוגוסט 2018, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

אכן, צורם לשמוע. העובדה שבן אשר נקט מסורה מסוימת, עדיין אינה הופכת את שאר המסורות ל'שיבוש', גם אם נכריע לנהוג בפועל כבן אשר. רבינו תם עצמו לא סבר או לא הכיר את הכרעת בן אשר, ולכן כתב שס''ת שלנו משובשים ולא תיקנם עפ''י בן אשר. ועכ''פ הלשון 'אין לנו אלא מה שבידינו' משמעותו הכרעה כפי מה שנהוג אצלנו וד...
על ידי דרומאי
03 אוגוסט 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

@שאר לעמו, אני מגיב לפי סדר דבריך: א. כשהרמב"ם כותב: "ועליו היו הכל סומכין לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים רבות כמו שהעתיקו" כוונתו שסומכים על הגהתו המרובה ולא רק בחסרות ויתרות, אלא שהרמב"ם לא מיירי מחסרות ויתרות. הרמב"ם לא כותב שיש לו מסורת אחרת בחסרות ויתרות, וזה פשוט כביעתא בכות...
על ידי איש בנימין
24 אוקטובר 2018, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסה

קודם כל הבהרה: למה שאני עומד לכתוב עכשיו אין שום מקור, חוץ מנסיון החיים, ונטילת עצה מן הזקנים. כל מה שנהוג לשמוע בקורסים לכלכלה נבונה, ויו"ב, שאסור בשום פנים ואופן לקחת גמחי"ם, אם אין לך תכנית מסודרת איך תחזיר, ואסור לקנות שום דבר מעבר לתקציב ההכנסות המדויק שלך וכו' וזו עבירה נוראה וכו' וכו'. התוצאה...
על ידי האחד בא לגור
18 מרץ 2019, 03:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק בענין מאבד עצמו לדעת

כתב החזו"א בגליונותיו על ספר חידושי רבינו חיים הלוי יסודי התורה פ"א הל"א ד"ה ואין חבירו נדחה וז"ל :
ואילו כפהו לדבר הרשות, ובכעסו לא שמע אליהם עד שהרגהו, ה"ז מאבד עצמו לדעת
על ידי שאר לעמו
14 אפריל 2019, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי אייפון פרוץ

לכאו' את המכשיר עצמו אפשר גם לחבר לרשת מוגנת (אם זה נכון טכנית), ואז אין בו מרעין בישין. אלא שמיירי שמוכרח שהמאבד הזה משתמש בו באופן לא ראוי. מאידך היות ונאבד לו הרי הוא יקנה (או קנה) אחר. כלומר בעצם החזרת המכשיר אין תוספת סיוע לדבר עבירה, והמכשיר עצמו אינו חפצא של איסור לגבי הלכות השבת אבידה, וממיל...
על ידי חלק א׳ ממעל
09 מאי 2019, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

אולי כי הייחס שלנו אליהם כאילו הם כלום (ולא כמו הקנאים שחושבים שהם ׳משהו׳ ולכן כל היום צריכים להלחם איתם)?
על ידי מבקש אמת
10 מאי 2019, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום העצמאות - מדינה חרדית

מאן דהו כתב:
10 מאי 2019, 00:06
ממתי כתבה בהדברות אמורה לעצב קו מחשבה לחרדי?
ממתי אף אחד אמור לעצב קו מחשבה לחרדי (אול לכל אדם אחר)?

החרדי (וה"ה כל יהודי) אמור לעצב את קו מחשבתו בעצמו ע"י עיון במקורות ובדברי גדולינו. אף אחד אחר לא אמור לעצב לו את מחשבתו, אלא א"כ עבר אירוע מוחי שגרם לו לחוסר יכולת לחשוב בעצמו.
על ידי מחשבות
20 מאי 2019, 03:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אני מאוד בעד לכתוב סיפורי גדלות של אנשים פשוטים, אבל.... יש כאן יותר מתחושה שיש כאן נסיון להדגיש שהנה ההוא שאינו בן תורה ולא מדקדק וכו' הוא הטוב אולי אני טועה אבל האף שלי מריח משהו גרוע יותר ממאי אהנו לן רבנן.... וד"ל זו טענה ישנה שטענו המתנגדים על החסידים שרוממו את ערכו של היהודי הפשוט, והטענה הית...
על ידי נדיב לב
27 מאי 2019, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביטול תורה בחג השבועות / שמחת תורה

ויכוח אבוד מראש איתך. תלמד לשמוע ולא להשמיע. להבין את ההבדל הפשוט בין דוגמה מופרכת שהבאת ובין המציאות הפשוטה שלמרבה הצער לא תומכת ביסודתך ובדרכך
על ידי יעקב שלם
30 מאי 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול הטיפים לנבחנים ברבנות

מלבד זאת ישנם כמה דברים שלא ברורים לי בשאלות לעיון מה בדיוק צריך לענות,  האם צריך לפרט בתשובה את הקושיות וההוכחות של השיטות  או שמספיק לכתוב מה כל אחד סובר, ובמילים אחרות: אם אני לומד בספר כמו 'שירת הים' זה מספיק בשביל לעבור בהצלחה? היות והנושא של מבחני הרבנות וצורת הלמידה העסיק אותי יש לי בזה קצת ...
על ידי שמעיה
11 יוני 2019, 11:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

יש הרבה מאוד דברים שמעכבים שזה פשוט שטויות כל מי שעסק פעם בסת"ם יודע שיש עשרות פרטים קטנים שמעכבים ומי שלא יאמן ידיו ודאי שיצא לו אותיות פסולות ואף בשם ה' רק לדוגמא מי שלא מומחה לא ימלט שיצא ויכתוב י ארוכה מעט או קוץ י' בחשש ח' לא ימלט שאותיות ככ' וס' יקבלו ריבוע בטעות וא' שידבק ראשה לכתב והוא פסול...
על ידי בן של רב
16 יוני 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

כמעט לא שייך לתקן את כל הי' ולהוסיף קוצים (ומנומר???) כבר כתבתי שיש תיקון מחיקת סתימה במ' פתוחה שזה עם-ארצות בסת"ם. ושוב שאלתי מי מכל פוסקי ההלכה שאנו נוהגים לאורם נהג כן שאל אביך ויגדך זקנך ויאמרו לך. אני הקטן מומחה בסת"ם ומעיד שיש מחיקות כה"ג הכשרות.  למשל אם מחק עוד וביטל צורה כשר לרוה"פ.  וכן מ...
על ידי מבקש אמת
01 יולי 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחביבים ביהדות

דבר ידוע ומוסכם הוא אצל החכמים בחכמת הנפש שכוחות נפשו של האדם צריכים לבוא לידי ביטוי ומיצוי, ואם אינו עושה כן זה יגרם לו הרגשה רעה ותסכול, הרבה פעמים בתת מודע. וממילא בשביל להניח נפשו ודעתו של האדם מומלץ שיתעסק לעתים בדברים הממצים את כשרונותיו וכוחות נפשו, גם אם אין בהם תועלת כשלעצמם. והרי זה דומה ל...
על ידי שמעיה
10 יולי 2019, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

בן המלך כתב:
12 יוני 2019, 21:04
ידועה הקושייה אם כל ישראל נתנו כסף וזהב לעגל למה יצא עגל קטן היה יכול לצאת גודל של פרה גדולה,
מתרץ כמדומני ר' אייזל חריף העגל יצא קטן בגלל שהיו הרבה 'עסקנים' וד''ל....

ואם כך, למה יצא 'עייגל' (עגל) ולא 'פייגל' (ציפור קטנטנה)?
כי כנראה מספר יראי שמיים כן היו שם...
על ידי אמונת אומן
11 יולי 2019, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התמסרות לחסד ,מעשה בטרמפ,

בס"דהמדריך לטרמפיסט המנומס אל תשאל "לאן אתה מגיע" )את זה שואל השוטר במחסום...(, שאל "האם הנך בכיוון של ...". חגור חגורת בטיחות גם מאחור. אם הנהג יקנס בגללך - אין לך דרך לפצות אותו על ה'נקודות'! הקשבה לשיחות האישיות שלך בטלפון הנייד, היא אף פעם לא התענוג החביב על הנהג... אם הוא נוטהלשוחח אתך - נעי...
על ידי יוסף יוסף
02 אוגוסט 2019, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"

היה לי פעם חברותא ירושלמי שאמר לי שהמלמד היה מאיים שילד שלא יתנהג יפה יקבל "משכנתא" אפשר אולי לתת טעם (לא הצדקה כמובן) ע"פ הפסוק "אם חבול תחבול שלמת רעיך" (שמות כב-כה) מתרגם אונקלוס "אם משכונא תסב..." וא"כ חבלה נקראת "משכון" (וכן רש"י יחזקאל לג-טו) רוב הסיבות בהכאת התלמיד - פשוט בגלל שלמלמדים אין ל...
על ידי בן של רב
13 אוגוסט 2019, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

דוקא אני מסכים עם הרעיון של האשכול הזה. אמנם לא היתה דעתי נוחה מהמשפט: לכן את כל הבקורתיות והציניות והארסיות והעוקצנות שיעלו [אם וכאשר] במוח של מישהו - נבקשנו מאוד לשמור לאשכולות אחרים שבהם יהיה בטוח שזה לא יפגע באף יהודי ובאף תהליך. אני מבין שהכוונה נגד הטענה שמה שגדולי הדור לא מסכימים אין לנו לקב...
על ידי מבקש אמת
13 אוגוסט 2019, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

מעניין מאד. לאברהם אבינו, למשה רבינו, לרבן יוחנן בן זכאי, לרב יוסף, למלך המשיח - לכולם מתאים לרכב על חמור, אבל בבני ברק במאה העשרים או עשרים ואחת לא מתאים לרכב על אופניים, או אפילו לעשות רשיון נהיגה, כי "לבני תורה יש הנהגה שונה". אתה לא יכול לזלזל, נכון שאפשר לדון בכל מקום מה דוחה את מה, אבל לא להג...