החיפוש הניב 67 תוצאות

חזור

על ידי סופר
17 אוקטובר 2017, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

אין אף אחד בעולם שיכול לומר איזה הכשר ברמה כזאת או ברמה כזאת, כי עוד לא הגיע הבן אדם שלא נמצא בשום הכשר, ושאין לו אינטרסים, שהלך לבדוק מה נעשה בכל ההכשרים. אני רק רוצה לעשות סדר בדברים מי הם כל אחד מההכשרים, ומה דרגת הכשרות אצלם ברשמי. הרב ווסטהיים: הוא יהודי חשוב רב ודיין ממנצסטר, ובעבר היה חלק מבד...
על ידי יושבי יעבץ
01 אוגוסט 2018, 08:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

מוכרח לציין שגם על הכת''ר כבר יש רבים המפקפקים מאוד.... ולו יעלה הנושא תבער פה אש רצינית על דא וכגון דא נאמר 'צדיקים ילכו בם ...' (גם התכלת...) 'מפקפקים מאוד'... ורק מאמינים בנבואת הגר"א על פו"ס שנתגלה לו מפי הנביאים בעצמם, ונגנז בגנזי הגרי"ז מסלנט, עד שנתגלה בעז"ה. הגר"א הוא יתד שהכל תלויים בו כלש...
על ידי שאר לעמו
01 אוגוסט 2018, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

צורם לשמוע "דברים שהשתבשו בס''ת שלנו'', אלא ע''כ אין זה שיבוש רק הכרעה בפרטים מסויימים דלא כהרמב''ם עפ''י בן אשר. ועכ''פ מגילת אסתר לא נוגע לענייננו, שכן ידועים דברי הגרי''ז דדין כתיבתה למצוה חלוק מכתיבתה בתורת כתבי הקודש. צורם לשמוע ?? והרי כבר ר"ת אמר שכל ספרי התורה שלנו משובשים רק אין לנו אלא מה...
על ידי שאר לעמו
01 אוגוסט 2018, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

אכן, צורם לשמוע. העובדה שבן אשר נקט מסורה מסוימת, עדיין אינה הופכת את שאר המסורות ל'שיבוש', גם אם נכריע לנהוג בפועל כבן אשר. רבינו תם עצמו לא סבר או לא הכיר את הכרעת בן אשר, ולכן כתב שס''ת שלנו משובשים ולא תיקנם עפ''י בן אשר. ועכ''פ הלשון 'אין לנו אלא מה שבידינו' משמעותו הכרעה כפי מה שנהוג אצלנו וד...
על ידי דרומאי
03 אוגוסט 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

@שאר לעמו, אני מגיב לפי סדר דבריך: א. כשהרמב"ם כותב: "ועליו היו הכל סומכין לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים רבות כמו שהעתיקו" כוונתו שסומכים על הגהתו המרובה ולא רק בחסרות ויתרות, אלא שהרמב"ם לא מיירי מחסרות ויתרות. הרמב"ם לא כותב שיש לו מסורת אחרת בחסרות ויתרות, וזה פשוט כביעתא בכות...
על ידי האחד בא לגור
18 מרץ 2019, 03:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק בענין מאבד עצמו לדעת

כתב החזו"א בגליונותיו על ספר חידושי רבינו חיים הלוי יסודי התורה פ"א הל"א ד"ה ואין חבירו נדחה וז"ל :
ואילו כפהו לדבר הרשות, ובכעסו לא שמע אליהם עד שהרגהו, ה"ז מאבד עצמו לדעת
על ידי חלק א׳ ממעל
09 מאי 2019, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

אולי כי הייחס שלנו אליהם כאילו הם כלום (ולא כמו הקנאים שחושבים שהם ׳משהו׳ ולכן כל היום צריכים להלחם איתם)?
על ידי יעקב שלם
30 מאי 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול הטיפים לנבחנים ברבנות

מלבד זאת ישנם כמה דברים שלא ברורים לי בשאלות לעיון מה בדיוק צריך לענות,  האם צריך לפרט בתשובה את הקושיות וההוכחות של השיטות  או שמספיק לכתוב מה כל אחד סובר, ובמילים אחרות: אם אני לומד בספר כמו 'שירת הים' זה מספיק בשביל לעבור בהצלחה? היות והנושא של מבחני הרבנות וצורת הלמידה העסיק אותי יש לי בזה קצת ...
על ידי יוסף יוסף
02 אוגוסט 2019, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"

היה לי פעם חברותא ירושלמי שאמר לי שהמלמד היה מאיים שילד שלא יתנהג יפה יקבל "משכנתא" אפשר אולי לתת טעם (לא הצדקה כמובן) ע"פ הפסוק "אם חבול תחבול שלמת רעיך" (שמות כב-כה) מתרגם אונקלוס "אם משכונא תסב..." וא"כ חבלה נקראת "משכון" (וכן רש"י יחזקאל לג-טו) רוב הסיבות בהכאת התלמיד - פשוט בגלל שלמלמדים אין ל...
על ידי בבא קמא
06 ספטמבר 2019, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

מרן רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל ראש ישיבת חברון

לכבוד יום היארצייט שלו.
אנקדוטה מעניינת.
מדובר בהספד על גיסו הרב רבינוביץ.
כתבה מהצופה
הובא השבוע במוסף לקראת שבת
הספד הגר''י סרנא.PNG
על ידי חדא
09 ינואר 2020, 02:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראות מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א

המבחן מאוד פשוט.
אם יוציאו משנ"ב עם פסקי הר"מ גרוס ועוד מבני חוגו
אם גם אז יקפוץ להתנגד...
יש לשנות את שם האשכול למשנ"ב דרשו
ולא להוראות מרן שליט"א שכל המהרהר אחריו כמהרהר אחר השכינה
על ידי אח שלך
09 ינואר 2020, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראות מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א

סתם סקרנות.
אני מהרהר על עצם ההנחה שכל דבר שכנראה היה אכפת לרב שך בזמנו, זה יותר בוער מכל שאר דברים אחרים שבערו לרבנים אחרים בזמנים אחרים לפניו או אחריו.
ותמה אני האם גם את זה הוא אמר שמעתה ועד עולם יהפכו את דבריו לבעלי משקל יתר על כולם?

אני לתומי חשבתי שהוא האמין כמוני שהעיקר זה תרי"ג מצוות.
על ידי יהודי תמים
14 ינואר 2020, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

מצאתי באיזה ספר על הגמ' בר"ה דף ג ע"ב דמשמע שם דכורש היה גוי. האם דברים אלו כשר לאומרם? ואם בן אסתר הוא, הרי נקטינן דגוי הבא על בת ישראל הוולד כשר, והיינו שהוא ישראל גמור והוא ביבמות, ופסק כן הרמב"ם באיסורי ביאה, ואם כן כורש ישראל כשר היה, והכא מבואר דכורש נוכרי היה. ונראה לבאר דאין הכי נמי, דהשתא ...
על ידי רז בן ציון
22 ינואר 2020, 17:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסורות הגננות

ומה בנוגע לחג השבועות מתן תורה??
כל גן שולח כתר לוחות הברית, למרות שבו ביום לא היו שום לוחות, רק שמיעת י' הדברות.
את הלוחות הוריד משה אחרי 40 יום, שברם, ואז עלה שוב 40 יום, ושוב 40 יום.
על ידי הכהן
30 ינואר 2020, 10:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המעגל קרן בבגד כדי שלא יתחייב בציצית כשלובשו - האם נקרא שמפקיע עצמו מן המצוה

לפני שנים טען לי ת"ח נגד הולכי הפראקים שעושים טצדקי למיפטר נפשייהו מציצית. עניתי לו שההולך בבגד אחר כדי לא להיכנס לחיוב ציצית הרי הוא כלובש סרבלא בסיתוא שאף הוא חשיב כטצדקי כנ"ל.
על ידי ירושלמי_ירושלמי
03 פברואר 2020, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

@אחד העם לצטט את החזו"א בשביל לטעון בעד שיטת הלימוד הישיבתית ונגד מי שטוען שבישיבות חסר משהו, זה פשוט מביא לידי גיחוך. הרי החזו"א הסתייג באופן הגלוי ביותר משיטת הלימוד הישיבתית, וניסה לשכנע את אלו שהתקרבו אליו לא ללמוד בדרך זו.
על ידי אבינועם
16 פברואר 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה היפך דעת בעלי בתים. (מוזמנים להוסיף דוגמאות מענינות)

יש בתורה חוקים ומשפטים, יש מהם מובנים ושניתן לדעתם לבד, ויש שלא. הביטוי 'דעת בעלי בתים הפך דת תורה' מקורו בסמ"ע חו"מ ג, יג וז"ל: בתשו' מהרי"ו סי' קמ"ז כתב למהר"ש ז"ל ואם תשמע לעצתי לא תשב אצל הקהל בשום דין דידעת שפסקי הבעלי בתים ופסקי הלומדים הם שני הפכים ואמרו בפרק זה בורר כך היו נקיי הדעת שבירושלי...
על ידי יקיר
16 פברואר 2020, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פוניבז' ויחסה למדינת ישראל

הדברים דלעיל התבססו על מכתבו של רב"ז דויטש, האמת היא שהוא היה מקנאי בני ברק ומראשי קהילת חתם סופר, הוא סרב לקיים את הוראת החזו"א להצביע לרשימות פושרות לדעתו לעיריה, וקיים בכך את הוראת הרב מטשעבין, איזכור לכך מופיע בספר מעשי החזו"א מר"פ שטיינברג, כך שלייחס לרב"ז ציונות זו טעות. האמת שונה בתכלית, גרנש...
על ידי רב פפא
16 פברואר 2020, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כדורים פסיכאטרים

איני יודע אם לזאת כיונת , מר איש קטן.(ואקוה שאיני לוקח לך את האשכול לכיוון אחר..) אך יש היום תופעה הולכת וגוברת של מורים ומורות שממליצים להורים לקחת ריטלין ודומיו..... וזאת למודעי כאחד שנחשף לכמה וכמה סיפורים, בהרבה מקרים פשוט מדובר על חוסר כח מצד הצוות החינוכי לטפל ואז הם פשוט זורקים את הכדור (תרתי...
על ידי שניאור
16 פברואר 2020, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

פנים הספר הוא להגרח"ג. [וסעיף זה בפרט מקורו מחו"ב נדה (סי' ט' סק"ג) שכ' וז"ל, נראה דאשה שמצאה כתם חייבת לבדוק עצמה מיד, ל"ש אם הכתם לא או יבש.] מעניין מאוד, עד היום לא שמעתי זאת, וכמדומה שאפילו המחמיר הגדול הגר"מ ברנדסדורפר לא ס"ל כן. אגב הגרח"ג כותב כן מסברא בלי מקור, מדוע? עד שאנו בושים על שצריך ...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

 עיין בגמרא בנדה שלכן הותרו בגדי צבעונין לבנות ישראל אף שהיה מן הראוי לאסור עיי"ש, כדי להקל על כתמיהן.
ו
אין צריך לפנים שלא צריך בדיקה, כי אחרת לא הרווחנו כלום.
על ידי נבשר
16 פברואר 2020, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

איש אל רעהו כתב:
16 פברואר 2020, 21:28
עיין בגמרא בנדה שלכן הותרו בגדי צבעונין לבנות ישראל אף שהיה מן הראוי לאסור עיי"ש, כדי להקל על כתמיהן.
ואין צריך לפנים שלא צריך בדיקה, כי אחרת לא הרווחנו כלום.
עיין בהודעתי קודם, אבל הוא טוען שבאו להקל בכתמים אבל לא באו להקל בראיית דם.
על ידי מסיח לפי תומו
16 פברואר 2020, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

אולי חלק מהאנשים כאן שכחו את היסודות של הלכות נדה. גם בימינו שאין מאכולות מקילים בפחות מגריס בגלל שרבנן גזרו על טומאת כתמים ולא גזרו על פחות מגריס כמו שידוע מהחתם סופר. מדאורייתא אשה טמאה רק אם ראתה דם בהרגשה. ואם ראתה בלי הרגשה היא טמאה רק מדרבנן. אפילו שזה ודאי דם נדות. זו גזירת חכמים. ואמנם היום ...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

חוט שני סימן ק"צ סעיף ה "המוצאת כתם פחות מכשיעור, שכאמור היא טהורה, אין היא צריכה לבדוק עצמה אח"כ [אמנם הרי היא בכלל כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת. ואמנם אם ריבוי הבדיקות גורם לה לשריטות וכדו' אין לה לבדוק אלא מה שמחויבת ע"פ דין] " בהמשך הוא מבהיר שאם נראה מהכתם שהוא התחלה של ווסת אז צריכה לבדוק,...
על ידי איש אל רעהו
16 פברואר 2020, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

למעשה, בכל הדיון כאן לא ראיתי שום צד לחייב בדיקה במצאה כתם שלא גזרו עליו.
ומה שדנו שכהיום אין צריך להרגשה, גם אם נימא כן מסתבר שהוא רק ברואה הרבה דם כדרך ראייתה הרגילה, מה שאין כן בכתם לחוד. ועוד שכבר הוכיחו מתוך הסוגיות שמלבד דין הרגשה יש עוד דין של דם ולא כתם כמבואר במשנה דף נח:
על ידי מסיח לפי תומו
16 פברואר 2020, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

המכתב שהובא כאן, מלא חידושים מזן אל זן. רוב הסברות שם הם כנגד המקובל ללמוד אצל רוב הפוסקים. אין שם שום דבר שמזכיר אפילו ברמז את מה שכתבו כאן שאסור להתעלם מאיסור וכו וכו'. אני לא מונח כל כך בסוגיות, אבל יש שם כמה דברים מחודשים. א. מה שברור לשואל שכיום בבגד הסמוך לגוף לא שייך אימור מעלמא. זה ממש לא נכ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 פברואר 2020, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היה או לא היה

נתן הבבלי כתב: ↑אתמול, 23:24 מכל מלמדי השכלתי כתב: ↑אתמול, 23:19 ברו כתב: ↑אתמול, 22:59 זה מסופר על הגרשז"א עם שכנו התימני שהיה מצטט בע"פ הלכות שלמות ברמב"ם, והגרש"ז היה מסתייע בו, עד שהיה מעשה וכו', כך אני שמעתי לפני שנים, ואשמח לשמוע אם מישהו יכול לאמת/להכחיש גירסא זו. מריח לא אמיתי. אתה תימני? ל...
על ידי שלומי טויסיג
17 פברואר 2020, 03:18
עבור לפורום
עבור לנושא

מה זה לאומיות

מי המציא את המושג דתי לאומי
על ידי אאבבגג
17 פברואר 2020, 07:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

הקשיתי לעיל כבר על הטענה שזה רק ל"להבא" איך אוסרים מכאן ולהבא אם לא ע"י עובדות שהיו למפרע, ודדאי שגדו"י ראו בעיות שקרו במכון הנ"ל ולכן כתבו כתבם. זה מאוד פשוט, ואני ינסה להסביר אם יהודים הולכים לגור בעיר מסויימת, או שהם הולכים לעבוד בעבודה כלשהי, או שהם לומדים תורה מרב פלוני, ולאט לאט רואים שיש הצט...
על ידי ayedavid
17 פברואר 2020, 09:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

מלך שבא נדמה לי שאני לא היחיד שחידשת לו שיש דעה מחמירה כזו להלכה לפי הבנתי הרוב המוחלט של הפוסקים לא סובר כמוהו והרב קרליץ ביניהם. הם לא חוששים לספק דאורייתא בכתם, ולא חוששים שכל דם שבוודאי מגופה הוא דאורייתא כי מסתמא הרגישה בלי לשים לב. כיוון שמדובר בסברא איך להחשיב את המצב בזמן הזה , ופחות בעיסוק...