החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי אברך צעיר
01 פברואר 2020, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מקיימים את מצוות החודש הזה לכם?

העקרים התווכח עם הרמב"ן בדבריו הנ"ל. (אשתדל בהמשך למצוא את הציון בספר).
עכ"פ לא יעלה על הדעת שהמנהג שנהגו אינו נכון, גם בחז"ל נדמה לי שמשתמשים כך.
על ידי אברך צעיר
01 פברואר 2020, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו ר"א בן יעקב?

חבר שלי כתב מאמר בנושא זה תעלומת רבי אליעזר בן יעקב בין עשרות התנאים שדבריהם הובאו בששת סדרי המשנה התייחדה דמותו של התנא רבי אליעזר בן יעקב. אף כי מימרותיו של תנא זה ספורות היו, הוא היחיד שנפסקה הלכה כמותו בכל מקום בו אמר את דברו. בלשון חז"ל: "משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי" (גיטין סז.). כאשר ננסה ...
על ידי אברך צעיר
02 פברואר 2020, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

עכשיו שמעתי שגם אצל הרב שריבר בישיבה היה שיעור בחומש. וגם הרב רוטמן מוסר בישיבתו שיעורים באגדה ובחומש ונ"ך וגם במיר ברכפלד מסר. זאת אומרת הקוים מתחברים. אני יודע גם מאז ומתמיד שאצל הרב שריבר יש חשיבות עצומה לידע, וצריך לדעת את כל הרמבנים והרשבאים בש"ס ובתשובות, אחרי התפילה הוא מוסר שיעור בספר התרומו...
על ידי אברך צעיר
02 פברואר 2020, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניי עירך בזמנינו

מותר להתעלם מהשכנים העניים בבנין אם הם מחסידות אחרת?
על ידי אברך צעיר
09 פברואר 2020, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

לגרא"מ שך ולאדמו"ר מחב"ד מותר להגיד ביקורת אחד על השני. אבל נראה פה זה לא ממש תורם לדיון. מה שהיה אצל הגראי"ל לא קשור כלל. כל העניין ש"מצפה לביאתו" הכוונה שבלב מחכה, ולא שבראשו מאמין שזה יקרה כמו שלהבדיל אנחנו חושבים שיהיה בחירות עוד מעט, הוא חידוש גדול אולי אולי של הגרי"ז. וכמדומה שלא נזכר כלל קודם...
על ידי אברך צעיר
20 פברואר 2020, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מי ששומע את ההקלטה על חנוכה כולה, שומע היטב שהוא מביא שם שמישהו שאל אותו מהגמ' בעבודה זרה שהיה חג בזמן ההוא של עכו"ם, ואומר שכל דתקון רבנן כעין דאורייתא, שכל חג יש בו סיבה טבעית שהתורה מעלה אותה לאלוקות, ואומר במפורש שזה לא מקרה שיש בזמן של חנוכה דבר טבעי, ושמה שאצלהם טבעי אצלינו זה נס, וכך מבאר והו...
על ידי אברך צעיר
25 פברואר 2020, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לחשוב זה דבר טוב, אבל כדאי גם להתבונן אם אתה מסכים שהאש הגדולה שהייתה פה, גרמה למאות בחורי ישיבה להיכנס לעסק, אינך יכול להיתמם ולומר עכשיו אני פורש. אנשים צעירים בלי אחריות, ובלי נסיון, ובלי שמוש חכמים, במקום ללכת להתיישב בדבר עם הרבנים, ובפרט עם הרבנים המסכימים כמו רמה"ה והרב איכנשטיין ועוד, הולכים...