החיפוש הניב 10 תוצאות

חזור

על ידי אחד העם
03 פברואר 2020, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לא רואה טעם בלהביא את הטיעונים בעצמם. כל הדרישה המחוצפת הזו כאילו יש צורך בלהציג טיעון מתומלל, כשהטענות זועקות עד לשמים ואנשי בית מדרש הגר"א לא מוצאים את ידיהם ורגליהם להשיב מלבד החזרה על הטענה השחוקה 'הבו לנו טיעונים' עצם הדרישה הזו היא לא רלוונטית, יש לכם מה לענות על כל מה שנטען כאן עד עכשיו? בבקש...
על ידי אחד העם
03 פברואר 2020, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש איסור לקחת פרחי באך?

לא. המאמינים בזה נותנים לזה משמעות פיזית (אם כי בטעות כמובן), אבל לא משמעות דתית או רוחנית
על ידי אחד העם
03 פברואר 2020, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרב חזק וברוך, אכן אין מטרתי לשכנע מישהו, אינני מ'בית מדרש הגר"א' שיש לי עניין ב'הוכחות' ו'הסברות שכליות', אני מביע בס"ה את המחאה שלי
לא מבין מדוע אני אמור לצרף טקסטים כדי למחות, ואינני מבין מדוע אם אינני מעלה טקסט קונקרטי זו ראיה שאינני יודע על מה אני שח
אני מביע מחאה, למה אני צריך 'לשכנע' מישהו??
על ידי אחד העם
03 פברואר 2020, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרב קדמא ואזלא (שדבריו נכתבו בהקשר להודעתי האחרונה) ענין התוכחה לכה"פ בדורנו הוא המחאה על סגנון חדש שלא דרכו בו רבותינו ראשי הישיבות בשנים האחרונות, וכשאני אומר סגנון אני מתכוון אפילו לשפה בלבד שכן שינוי השפה והסגנון אף הוא שינוי מצורת הישיבות כפי שהורגלנו שלא לדבר אם קם בית מדרש שמטרתו היא להעמיק י...
על ידי אחד העם
03 פברואר 2020, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בביאור כוונת הגר"ד כהן, דעתי בזה כדברי החכם באשי.
לא חושב שר' דוד פעל כאן מתוך אסטרטגיה, אני מאמין שדעתו היא מעין מש"כ (כלומר שדעתי קרובה לדעתו), שבענייני מחאה אין מקום לשיקולי עלות-תועלת
ואפילו אם יש תועלת בבית מדרש הגר"א , כשיש מקום למחות ראוי למחות
על ידי אחד העם
03 פברואר 2020, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

למסירת התורה יש צורה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו' ובשלשלת מסירת התורה יש חוליות וכמש"כ החזו"א וכל שינוי בזה הוא שינוי בעצם ה'משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע' זאת הבעיה. והנה קם לו בית מדרש ואומר שבישיבות חסר משהו, שבחורים ואברכים מחפשים משהו נוסף, איזה תוכן שהוא יכול לספק היש לך שינוי גדו...
על ידי אחד העם
06 פברואר 2020, 07:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

הנני רוצה לחזק את ידיו של הרב נטירותא דחכמים. ואוסיף קצת מדילי, שהנה יסודות האמונה זה להאמין במסירת התורה דור אחר דור על ידי גדולי ישראל, ועל כן מיסודות האמונה של זאת התורה לא תהא מוחלפת היא האמונה שמה שגדולי ישראל בדורינו מוסרים לנו זה מה שקיבלו מגדולי הדור הקודם, וממילא הדבר ברור שרבותינו ראשי היש...
על ידי אחד העם
06 פברואר 2020, 11:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

זאת בדיוק הנקודה, אם הוא לא סבור שהתורה עברה דרכם זוהי כפירה בעיקר הזה, כי הוא כופר בצורת מסירת התורה אם מישהו מאמין שהתורה עברה דרך האנשים שהתורה לא עברה דרכם אזי הוא לא מאמין במסירת התורה, ואין הבדל בין מי שמאמין שהתורה לא עברה על ידי מי שעברה לבין מי שמאמין שהיא לא עברה בכלל. וכמו שאמר מרן הגרא"מ...
על ידי אחד העם
06 פברואר 2020, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

זאת הבעיה שאנחנו מנסים להראות גם כאן וגם באשכול הנעול, הרצון ב'הסברה' ו'הבנה', ואם משהו לא 'מוסבר' אזי הוא לא קיים, (וכידוע מה שאמר הרמב"ן על החכם שדימה שמה שאינו משיג בשכלו אינו קיים), וקרוב לומר שזה היפך ענין האמונה הפשוטה להאמין קבלת זקיננו וזקנותינו בלי רצון 'להבין הכל', פשוט לקבל! והקבלה הזה הי...
על ידי אחד העם
09 פברואר 2020, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

רק להעיר שהדרישה שיהיו הודעות בהלכה נכונה כשבאים לאשר תופעות חדשות שלא קיבלנו מרבותינו מעתיקי השמועה (ועל זה יש למחות בתוקף וכנ"ל, אולם מובן שמי שמציג את הדעה הוא אכן תורני מתוך הבית מדרש) אבל מי שבא לחזק את המסורה מרבותינו אין צורך כלל שיהיו לו הודעות בהלכה, שכן כל מי שיש בו ריח יראת שמים מחוייב במ...