החיפוש הניב 59 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
24 ינואר 2019, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד ''נטפרי''

חשבתי שהדברים פשוטים, אבל הרב פינקוס דיבר על שמירת העיניים בנסיעה ברכב, מה שלא שייך בנטפרי, ודו"ק הוא מפורש הזכיר גם ענין כללי של להסתכל מחוץ לד' אמות וחידש שכל ד''א נוספים זה עוד קלקול מסויים (זכר לדבר תחום שבת) ונפקא מינה שכל מה שממעטים בקשר עם העולם זו קדושה מעין מה שעשה רב ואגב רק לדמיין שנכניס...
על ידי בר בי רב
24 ינואר 2019, 03:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד ''נטפרי''

ברור שכל ענין אינטרנט כשר בדיעבד לגמרי. מה השאלה?
אבל צורך פרנסה הוא צורך שלפעמים מתיר בדיעבד בכפוף לשאלת חכם.
על ידי בן של רב
20 פברואר 2019, 02:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

מלבד להחזיר את הגזלה שזה נימוק מוגבל בסכום... יש עוד טעם פשוט וחלק שזה באמת שלנו! א. אם כהחזו"א שאין דינא דמלכותא אז למה לא לקחת מההפקר. ב. ואם כהגריש"א שיש תוקף לחלק מהחוקים - אז באמת זה שלנו. והנימוק למה לא: זה יותר הצהרתי כנראה להמחיש איך אנו מתעבים את המרד המאורגן נגד השי"ת בעצם המנגנון שמתיר לח...
על ידי מלמד להועיל
29 אפריל 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

חשיבות "עשה לך רב"

כהמשך לאשכולות שפתחתי על התמודדויות בנות דורנו, סבורני שאחד הדברים שמאד חסרים היום, בפרט ובמיוחד אצל צעירים [וזה כולל גם אברכים צעירים כמובן], הוא המושג של "עשה לך רב". יש הרבה שקשורים במידה כזאת או אחרת לרבנים, אבל לרוב זה רק בדברי תורה והלכה, ופחות בהתייעצות על דרכים שונות ופעולות כיצד לנהוג בהם. ...
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דא

עד שאתה מפליג בדברים וקובע שתפילה לכיוון מקום המקדש היא דאורייתא כדאי שתעיין בדברי חז"ל בעניין ותראה בעיניך בב"ב בלא יחפור שדעת רוב האמוראים שהתפילה למזרח או למערב ולא למקום המקדש. וכמובן שפשט הפסוק הוא על מצבותיהם תשברון ואשריהם תשרפון באש לא תעשו כן לד' - לשבר ולנתוץ אלא אדרבה לשכנו תדרשו ובאת שמה...
על ידי yosf
23 יוני 2019, 12:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה לבחור במשבר

יש הבדל בין לומד שלא לשמה לשם לקבל כבוד שזה בסדר, ואולי אף חובה בהתחלה שהרי אמרו מתוך...
לבין לומד לשם כבוד "שלא יהא משהו יותר ממנו והכל בגלל קנאה", דאז הרי זה בכלל לומד לקנטר ח"ו
ובמילים פשוטות לקבל כבוד על מה שאני לומד- בסדר
לקבל כבוד על מה שאני לומד יותר ממנו וכדו'- ה"י
על ידי איש ווילנא
23 יוני 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המציאות של ריבית בימינו

בפרשת בהר "את כספך לא תתן לו בנשך" - משמע שהעיקר זה המלוה. וצ"ע שלא נהגו לחלק בפועל בין המלוה שהוא >נושך - ללווה שהוא >ננשך.  ​​​​​​ולכאורה היה ראוי שגם אלו המקילים כיום לקחת/להינשך בהיתר עיסקה לא יקלו להלוות/לנשוך.  ומלבד שזה משמעות הפסוק, ומלבד שכל הקללות בחז"ל מדברות על המלווה/נושך,  כן מצאנו גם...
על ידי פיניפיני
07 יולי 2019, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות של גדולי ישראל - תמונה 9

מה זה חומר מעניין. אין כמעט תמונות, רק מסמכים. זה קצת קשה לחפש שם. תאמר לי מה/ממי אתה מחפש. כמו מה שהבאת מהברך משה... מה בדיוק מעניין בזה? אני גם חושב שזה לא לכבודו של בעל הברך משה להראות איך היה נראה בזמן השואה. אגב יש תמונה כזו של הרה"ק רבי אהרן מבעלז ופעם פרסמו את זה באיזה עיתון פה בא"י ועל הבוק...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
10 יולי 2019, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום פורום אקטואליה

יש בעיה, שגם אם אין את פורום אקטואליה, גם ככה כותבים על אקטואליה או על השקפה, רק מכניסים את זה לנושאים כאילו תורניים.
כמו למשל הויכוח על הנסיעה ללג בעומר - התחיל במחלקת לג בעומר.

כשיש את פורום אקטואליה, יותר קל לשים לב מה קורה, ולדווח על הודעות בעייתיות.
על ידי עניין
10 יולי 2019, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע פורום לתורה הוא פורום לתורה?

רבותיי אני אקדים תחילה לא באתי לתקוף את אף אחד מחברי הפורום ובוודאי ובוודאי שלא את מנהליו רק רציתי לברר איתכם משהוא שנורא מציק לי מדוע הפורום הזה ששמו הוכיח עליו שהוא בא בשביל ליהיות הישיבה האינטרנטית הראשונה ללא מבחני קבלה אינו מגיע לדעתי ליעודו. ואני אסביר אני בחור ישיבה (מידי פעם אני קופץ לבית) ...
על ידי אליהו בורטמאן
14 יולי 2019, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים שלא היו

בספר גן האמונה מובא סיפור שהאריז"ל היה סנדק של תינוק שנפטר מיד אחרי הברית מילה, הוא ניחם את ההורים ואמר להם שזו נשמת הבית יוסף, שלא זכה לימול בן 8 ימים ולכן חזר בגלגול רק בשביל שיקיימו בו מצוות מילה בזמנה.
האריז"ל נפטר לפני רבי יוסף קארו, כך שהסיפור לא ייתכן
על ידי שאר לעמו
25 יולי 2019, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא כל מילה של פרשנות בעיתון טעונה גניזה? והאם מותר לשמוע "נייעס" במבואות המטונפים?

קצת מוגזם.. פתיחת האשכול לא הציעה הצעה משכילית ולא חניכה כל דהוא.
זה חפירה למה לא כל דבר זה תורה..

אציב את השאלה הפוך: מהי הגדרת הגמ' 'שיחת חולין של תלמידי חכמים' - הרי כל דבר זה תורה...
על ידי yosf
25 יולי 2019, 09:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא כל מילה של פרשנות בעיתון טעונה גניזה? והאם מותר לשמוע "נייעס" במבואות המטונפים?

שוב אני מתנצל על התוקפנות... אבל אוזני שומעות מנגינות זרות, הלואי ואתבדה. לעצם העניין שוב אני לא מבין מאיפה ההנחה הזאת שכל דבר זה תורה? כל דבר זה כפי התורה או ח"ו להיפך, זה כן. אבל זה תורה??? ממש תמוה. שיחת 'ח-ו-ל-י-ן' של ת"ח אינה תורה רק צריכה תלמוד. דרך אגב שמעתי פעם מהגאון הגר"י עדס זלה"ה מר"י פו...
על ידי אח שלך
16 ספטמבר 2019, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה. על איזה מצוות דאורייתא ניתן לכוין במלחמת מצוה ביום ג' הקרוב.

ואהבת את ה' אלוקיך - שיהא שם שמים מתאהב על ידך. ומגדרי המצוה לא להשאיר את הזירה לאוייבים שיפגעו וישפילו את שמו וישניאוהו ר"ל כל יום כל היום בכל מקום ובכל נושא בשלל פלפולי הבל. ואלמלא הכח החרדי לענפיו ופארותיו שמעמיד הסברה כפי האפשר - זה היה מידרדר ומידרדר רח"ל. ועד כדי שלאחר כמה דורות כבר לא היו ה'ע...
על ידי אח שלך
16 ספטמבר 2019, 02:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה. על איזה מצוות דאורייתא ניתן לכוין במלחמת מצוה ביום ג' הקרוב.

שמעתי מאחד מגדולי הרבנים שאף שהכריעו החזו"א ועוד כהרמב"ן ודעימיה שמצות יישוב א"י דאורייתא נוהגת גם בזה"ז. מ"מ אותם יהודים שהם בגדר מומר שדינו כגוי לכמה ענינים - גם מצוה זו חלשה מאוד אצלם ויש בזה אפוכי מטרתא למה לי ותבואו ותטמאו וכו' ומגדילים סיכון שהארץ תקיא. ולכן עיקר קיום המצוה בזמנינו הוא בחיזוק ...
על ידי פרלמן משה
07 אוקטובר 2019, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניין בני תורה

מניין חשוב הוא מניין "בני תפלה" שלא תמצא בו קוראי עלונים בחזרת הש"ץ, לא תמצא אנשים יוצאים בחזרת הש"ץ או בורחים בשלב מסויים , כפי שכינה אותם המגיד הרה"ג רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל כאלה שבית הכנסת יורק אותם החוצה...וכן עד"ז, שגורמים ח"ו השפעה על צעירים וכו'.
 
על ידי אח שלך
06 נובמבר 2019, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש תועלת בעצם קיומו של הצבא או שזו אפיקורסות? (ציטוט מעניין מהגאון רבי שמואל טולידנו)

נהניתי לראות את הדברים הבאים שאמנם אין הרבה אזניים שמסוגלות לשמוע אותן וכולי תקוה שיגיעו רק לאזני בני תורה ברי דעת ואחראים. וכעין מה שאמרו חז"ל (על דברים אחרים) "​​​​​​ודבר זה אסור לאמרו בפני עם הארץ" .  ​​​​​" ...נאחז בשרשי הדברים: הדעה השטחית היא שצריך צבא בשביל "השתדלות". אבל צריך לדעת, וזה דבר ...
על ידי אחד התלמידים
12 נובמבר 2019, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא עושים בחו"ל חנוכה תשעה ימים

מישהו שלמד בישיבה אוניברסיטה סיפר לי, שפרופסר שלו שרצה להראות חכמתו, אמר להם, שהטעם שהמנורה בקשת טיטוס יש רק שבעה נרות ואילו שלנו יש שמונה, משום שנתוסף לנו יום מטעם יו"ט שני של גליות.
על ידי עת לדבר
07 דצמבר 2019, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש תועלת בעצם קיומו של הצבא או שזו אפיקורסות? (ציטוט מעניין מהגאון רבי שמואל טולידנו)

לא נמאס??

הצבא זה מקום נפלא, יותר קדוש מהטיש של אש"ל.

כן, אבל רק בשביל הפרענק מדימונה (הוא בין כך הולך, לא?), לא למז'וניק שלי.
על ידי שמחה מנתניה
16 דצמבר 2019, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסד חכמי לב - הרהורים בעקבות הכשלון

איני יודע מספיק על אודות חכמי לב
אולם מקובלני מרבותי
שגם אם ישנם חידושים גדולים שנראה באמת ובתמים בלב שלם שיכולים להועיל ולהפוך את העולם
מכל מקום אין הקב"ה מעוניין בזה אא"כ נעשה בעצת הזקנים
על ידי אסף
22 דצמבר 2019, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אקטואליה במבט תורני או במבט 'השקפתי'

כמה מילים על אשכולות שנראים כעונים להגדרה "במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני", אך נסחפים בהרף עין למחוזות ידועים מראש. ויכוח הלכתי או למדני מתחיל מהנידון העקרוני של קיום ההלכה או הבנת הסוגיה (ובמילים פשוטות - מה רצה הקב"ה במצוה זו) והדיון הוא חלק מדרכה של תורה. אפילו אם נ...
על ידי אח שלך
23 דצמבר 2019, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אקטואליה במבט תורני או במבט 'השקפתי'

אכן, גם הינך "ניטראלי" לחלוטין... כיון שידוע שפותח האשכול הוא נקי יחסית למקובל כאן - הייתי מצפה לחשוב ברצינות על דבריו ולהתבונן אם לא כדאי באמת להפסיק להפוך את המקום לשק חבטות. ​​​​​​(כשבתוך השק יושבים אנשים בכלל לא פשוטים מהמחנה השני או השלישי)  באמת למה לא ללכת על מסלול נקי וצח שבו רק עוסקים כאן ...
על ידי שלומי טויסיג
24 ינואר 2020, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

רבנו חיים פאלאג'י

אי"ה נוציא השנה קונטרס שנות חיים  תולדותיו ושבחיו חידושיו וספריו   של מרן החבי"ף ברוב פאר והדר לרגל יום הילולה - י"ז בשבט  המאה חמישים ושנים  [תרכ"ח - תש"פ] ולכן בקשתי שטוחה מכל מי שיש בידו מידע בתולדותיו של רבינו [בפרט במשנתו ותורתו - חיבוריו הקדושים] צילום כתב ידו סיפורים עליו מספרים וסופרים  ועו...
על ידי טל חרמון
05 פברואר 2020, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אתה עייף ויגע ממלחמת עמלק אבל ה' ממש לא - דרש נפלא וקצר

למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי (במדבר) מה' ומאלהי משפטי יעבור, כי היו עייפים ויגעים ברפידים בלא מים(ובדקו היש ה' בקרבם אם אין), הלא ידעת.. אלהי עולם ה' לא ייעף ולא יגע, גם אם אתה עייף ויגע אין זה אומר שאלהיך כמוך, וייעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו וקווי ה' יחליפו כח י עלו אבר כנשרים ילכו ...
על ידי haiosi
10 פברואר 2020, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תופתעו לגלות - מה הם חושבים על לימוד ה"בקיאות"!

איש קטן. תודה על ההערה/הארה. מחקתי את המשפט שהיה נשמע ממנו נימא של ביקורת.
על ידי אלימלך
10 פברואר 2020, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בהבנה

נושא זה הוא בכלל "ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו" וכשעסקו בזה בצורה עממית הגיעו לע"ז, (עי' ערך ממוצע המחבר, שהוא ע"ז גמורה) נכון מאוד, ודי בשליש מהעולם שמאמין ב.. שורש נשמת הישראלי הוא גבוה מאוד ומגיע מא"ק אבל מ"מ אין זה שייך לעצמותו יתברך ואפ' הספירות שיש להם מעלה על נפש הישראלי ב...
על ידי מלך שבא
11 פברואר 2020, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יועץ נשואין ובעל קמצן - שאלה ממונית

השאלה סותרת את עצמה, מאחר ופשוט שנהנה חייב לשלם רק מה שחסך ע"י האכילה, ז"א מה שהיה מסכים לשלם בין כה וכה. מה שאכל. מה שחסך. מחנה אפרים הלכות נזקי ממון סימן ג יראה דבכה"ג אפילו אם אין דרכו של זה להתענות מ"מ מצי טעין לא הייתי מוציא כל כך בסעודתי ולא יתן אלא כפי מה שדרכו לאכול ולא יותר ואע"פ שנהנה הרב...
על ידי קדמא ואזלא
11 פברואר 2020, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת יתרו - בדרך הלצה

חתם סופר מסכת נדה דף מה עמוד ב בינה יתירא באשה יותר מבאיש אם הדבר כפשוטו הוא תמוה קצת ומוכחש בחוש והנ"ל בזה ע"ד שאמרו אם אין בינה אין דעת ואם אין דעת אין בינה והמובן מפשוטו הוא כי הבינה הוא העיון החריף ההולך לעיין למרחוק והוא טועה ברוב ע"ד אגב חורפא שבשתא. וע"כ צריך לזה מדה אחרת והוא הדעת ליישב הדבר...
על ידי קדמא ואזלא
11 פברואר 2020, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים בתורה בארמית

נחל קדומים (חיד"א) דברים פרשת ואתחנן ואני שמעתי מפה קדוש הרב המובהק מורינו כמהר"א נחום ז"ל משם המקובלים דמאי דאמרו רז"ל הן בלשון יוני אחת וכיוצא דאמרו תיבה בלשון פרסי וכיוצא ודומה לזה לאו למימרא דתורתינו הקדושה דברה תורה בלשון ההוא אלא דתיבה זו לשון הקדש היא אך בכל לשון לקחו תיבות מלשון הקדש וכללו ב...
על ידי קדמא ואזלא
11 פברואר 2020, 15:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים בתורה בארמית

יש להוסיף את המילה 'יקר' [וששון ויקר] שהוא מארמית. [ויבן את הצלע אר"ע בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא. אשר כריתי לי אר"ע בכ"ה קורין למכירה כירה. כי עדת חנף גלמוד, שכן בכרכי הים קורין לנדה גלמודה. שמר פתאים ה', שכן קורין בכרכי הים לינוקא פתיא]. לגבי טוטפת יש להוסיף גם את מש"כ התוס' מנחות ל"ד ע"ב שהוא ...