החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי מיכה
09 פברואר 2020, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

אחד הדברים החשובים שהוזכרו כאן הוא הצורך להתאים תכנים לימודיים בשביל שיהיה לבחור סיפוק ודרבון לעסוק בלימוד. הבעיה היא, שלא מדברים כאן על תלמידים מתקשים או בעלי מגבלה שכלית כלשהיא, אלא על בחורים רגילים לגמרי, וחלקם מעולים מבחינת כשרונות. לדעתי המסקנה המתבקשת היא, שצורת הלימוד הכללית בישיבות איננה מתא...
על ידי מיכה
09 פברואר 2020, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "...עָשִׂיתִי לִי שָׁרִים וְשָׁרוֹת וְתַעֲנֻגוֹת בְּנֵי הָאָדָם שִׁדָּה וְשִׁדּוֹת" (קהלת ב-ח)

לכאו' הנקדן שניקד במדרש בשי"ן שמאלית שגה. שהרי למה צריך שרים ושרות בשביל להעיר את המלך בלילה, מספיק משב"ק אחד? אבל אם ננקד בשי"ן ימנית ניחא, וכוונת המדרש הוא, שמא תאמר שנהג כדרך המלכים שיעירו אותו משוררים ע"י זמרה וניגונים, קמ"ל הוא וכל עבדיו, הוא ואח"כ עבדיו.
על ידי מיכה
10 פברואר 2020, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול הדור בלי חידושי תורה

אני מחדש גדול ומשום מה אינני מתחיל להיות 'גדול'....
על ידי מיכה
19 פברואר 2020, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה לאומיות

האיסור החמור של "התגרות באומות" כפי הבנת הסאטמערעס, במחילה, נשמע מגוחך. אסור לעצבן ערבי כי זה התגרות באומות? אסור להגיד לו "ארץ ישראל שייכת לאלקי היהודים" כי זה מעצבן אותו? אסור לגרש אותו מהתנחלות בשטח עירוני כי זה התגרות? וכו' וכו'. יסוד הדין הוא שלא למרוד באומות. וכידוע הקמת המדינה לא היתה מרידה ב...
על ידי מיכה
19 פברואר 2020, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה לאומיות

אוסיף על דברי הרב 'וחי בהם' לדעתי אם הרבי מסאטמער עצמו היה חי היום ספק רב אם היה סובר כמו שהיה סבור בשעתו. וכן להיפך, אם אני הייתי חי בשעתו ספק רב אם הייתי סבור כמו שאני סבור היום. בשעתו בהחלט היה מקום גדול לחשוב שכל העניין של המדינה זה מעשה שטן שתכליתו בשביל לחלן את כלל ישראל (ומסתמא השטן בעצמ וגם ...
על ידי מיכה
23 פברואר 2020, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

טענתנת הרב איש אל רעהו היא, שבמידה וישנה אפשרות להסיק רעיון אפיקורסי מתוך דברי האומר הרי שזה מסוכן ביותר ויש כאן בעיה "השקפתית יסודית", ומתוך כך הוא מסכים עם קביעתו של אותו ר"מ עלום. ברצוני לשאול: האם ישנם חלקים מהתורה שראוי לגונזם בשביל שלא להניח מקום לכופרים לכפור (הפך מידתו של הקב"ה)? האם נשמע למ...
על ידי מיכה
25 פברואר 2020, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

לא נתן לומר דבר זה זה מרדד את כל העניין האם יעלה על הדעת שאם חשב הגר"א שיש כאן איזה כפירה בעיקר ומעין שבתאות חדשה שלא ייצא בחרם? הגר"א לא היה המרא דאתרא, הגר"א היה נטוע באהלה של תורה, ואין לי כל ספק שהוא קיבל עדות (או עדויות), ולא ידע בעצמו מהחסידים ועניינם (וספק בעיניי אם הוא שמע אי פעם על מעשי ש"...
על ידי מיכה
12 מרץ 2020, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר שרשי המצוות לרמח"ל

התוכן והסגנון מעידים בברור שהספר של הרמח"ל. כמו"כ הוא משלים ומקביל בהרבה דברים למקומות רבים בספרי רמח"ל. יש גם הפניות ל'קיצור הכוונות שלי', (בדגש על 'שלי' ולא 'שלנו'). נראה הרבה יותר כסגנונו של רמח"ל מאשר של אחד מתלמידיו כמו רי"ק גורדון או רמ"ד ואלי. מצד שני יש שם אזכורים לכמה ספרים שלא ידוע לנו שנכ...
על ידי מיכה
24 מרץ 2020, 13:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציפייה למשיח

שמעתי בשם ת"ח אחד ששאל על דרשת חז"ל וחמושים עלו בנ"י - אחד מחמש, הרי על עם ישראל בעת קריעת ים סוף נאמר: הללו עובדי ע"ז, וא"כ מה היה ההבדל בין אלו שמתו לאלו שנארו לחיות, הללו עע"ז והללו עע"ז? וענה: מי שרצה לצאת ממצרים הקב"ה הוציא אותו, מי שרצה להישאר שם נשאר שם. באמת יש כאן תמיהה גדולה וכאב עצום על ה...
על ידי מיכה
25 מרץ 2020, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

פתחת כאן נושא מאוד ארוך. עסקתי הרבה בחלק מהנושאים ואענה בקצרה מה שידוע לי. ב. האר"י מכנה את הרמ"ק 'מורי' אבל די ברור שלא ישב לפניו, אלא למד את ספריו ושמע מתלמידיו. את עקרונות הקבלה (דהיינו ד"מ מהות הספירות ועניין חכמת הקבלה בכלל וכד') של הרמ"ק קיבל האר"י ולא נמצא עליהם חולק. אבל באיזה פרטים יש ביניה...
על ידי מיכה
27 מרץ 2020, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

עוד כמה בירורים: א. של מי היה תלמיד ה'מקדש מלך'?. ב. של מי היה תלמיד האמונת חכמים?. ג. בספרי הרמח"ל היתה הקפדה שלא להגות?. ד. בדרך מי הלך הסמיכת חכמים?. ה. בספרים של הקדמונים [כוונתי שערי אורה, קבלות הראשונים שבהם יש רמזים לי"ס], יש רמזים גם לקבלת האר"י?. [כוונתי אמזים, כי שם הכל ברמזים כידוע]. ו. ...
על ידי מיכה
23 אפריל 2020, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התקשטות האשה ביציאתה לרחוב - אם יש בזה פגם בצניעות

בעניין זה יש להעיר עוד מהא דאיתא בשבת פ ע"א על המשנה כחול כדי לכחול עין אחת. 'עין אחת הא לא כחלי, אמר רב הונא שכן צנועות כוחלות עין אחת. וברש"י, צנועות. שהולכות מעוטפות, ואין מגלות אלא עין אחד לראות וכוחלות אותו. 
הרי להדיא שאפילו הצנועות אין דרכן לצאת שלא מקושטות.  
על ידי מיכה
07 מאי 2020, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת סא: רשות לרפא ע"י קמיע

ההנחה שלך שאין קדושת התורה מועלת אלא חכמתו אינה מדוייקת. כידוע הקמעין נכתבים בקבלה מעשית, שפועלת ע"י צירופי שמות וכו', או השבעות של מלאכים או שדים או מזיקים ע"י מי שבקי בשמם. ויש מתוכם כאלו שכותבים בהם גם פסוקים של רפואה. ויש בזה חכמה גדולה בכל שלבי ההכנה בשביל שכל העסק יעבוד. השאלה שלך לא ברורה כלל...
על ידי מיכה
11 מאי 2020, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

דברי בעה"ת הנ"ל תמוהים מאוד, כי עה"ד הזאת נאמר שרב אשי וב"ד עסקו מעט בגמ' ובודאי עיקר עסקם היה מעשה מרכבה או מדרשים שונים, שהרי הם למדו מסכת אחת בחודש שלם של ירחי כלה המוקדש לתלמוד תורה, ומסתמא הם לא אמרו אותו דבר כמה פעמים. והרי מסכת ממוצעת גמ' נטו (בלי רש"י ותוס') אפשר לגמור אותה ביומיים עד ארבעה ...
על ידי מיכה
20 מאי 2020, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה ברועה ישראל

בר בי רב דחד יומא כתב:
20 מאי 2020, 22:34
כוונת השאלה אם גם בדורנו אנו יש דרגה של רועה ישראל שצריך להאמין בו
ומסתעף מזה כפי הנראה כל ענין החסידים והמתנגדים
אתה מתכוון לכוונתך. כי כידוע שהחסידים בנו על המכילתא הזו מצודים וחרמים.
אבל עיקר השאלה, לפחות להבנתי, היא מה הפשט במימרא הזו? מה צריך להאמין, ולמה.
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הציבור החרדי-לאומי: ראוי להיחשב כחלק מעולם התורה?

בלדד השוחי כתב:
15 מאי 2020, 02:01
סאטמר בבורו פארק עשו ג"כ מצעד כזה, יש תיעוד, אז מה, זה אומר שמדינת ארה"ב עריבה להם ? אין לזה שום קשר למדינה.

לצערנו הגדול כן, זה אומר שמדינת ארה"ב ותרבותה ערבה להם. אלה קנאיך ישראל.
על ידי מיכה
21 מאי 2020, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יד עיקרים?

וחי בהם כתב:
21 מאי 2020, 00:57
לדעת המקובלים אין כאן עיקר כי כל קוצים של תורה הם עיקרים מה בין זה לזה. עכ"ל.
כך כתוב בשם הגר"א. אבל יעויין ריש דע"ת, שם כתב "הנה העיקרים הם י"ג.." (ומעניין לציין שיש שינוי בינו לבין הרמב"ם. שהרמב"ם כתב העיקר החמישי שלא לעבוד לזולתו, והרמח"ל הסיר עיקר זה ושם תחתיו את האומנה בחידוש העולם).