החיפוש הניב 625 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
10 מרץ 2016, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי
12 מרץ 2016, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אפשר שכמה אנשים יקראו ממגילה אחת, מכמה כיוונים?

הצעתי הענין לפני כמה וכמה ת"ח חשובים, וכולם ללא יוצא מן הכלל לא הבינו מה הנושא [וגם אני לא כ"כ ידעתי כיצד להסביר להם], שלפתי את דברי הגרי"ש וכולם [כל א' בסגנונו] אמרו שהשאלה איך שאלו וכו', ועוד שאלו כל מיני וריאציות של קריאה שאינה רגילה לגמרי. למעשה לא יצא ברור קיומו של הצד.
על ידי יהודי
13 מרץ 2016, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרת החברים בדיווח על תוכן בלתי הולם

כל הכבוד לאתר ששומר על רמה גבוהה של שיח
על ידי יהודי
13 מרץ 2016, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

התכוונתי שאצל בעלי תשובה יש אחוזים של קושי בכיסוי הראש, ואצלם פאה יכולה להיות במקום כלום [רק הבעיה שיש לא קצת "רבנים" שמכניסים להם לראש שפאה אסור בשופו"א, וכך בסוף נשארים בלי כלום, אך אכ"מ].
על ידי יהודי
14 מרץ 2016, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי
16 מרץ 2016, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים בשכונת רמות-דעת הרבנים

זכורני שלפני מס' שנים היה באוהל יוסף ויכוח האם להעלות את המנין שקוראים ק"ש כהגר"א לקומה ג' [שזה הביהמ"ד היותר גדול], או להשאירו בקומה ב' והמנין שקורא ק"ש כהמג"א ישאר בקומה ג', ולאחר דו"ד שאלו להגרי"ש [שהכריע להשאיר], וכנ"ל.
על ידי יהודי
22 מרץ 2016, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי
28 מרץ 2016, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דבר שהושוו בו הת"ח הגדול עם הפשוט מהמון העם

גם אני לא מבין מטרת נושא זה, אשמח להסבר.
על ידי יהודי
06 אפריל 2016, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

באמת פלא מה ענין ההשתלחות הפראית הזו לעיל, מי שלא רוצה להתווכח או לדון בענין פאה נכרית יכול לעבור לנושא אחר, תקוותי שהמנהלים המסורים ימחקוה מיד, ויזהירו את הכותב לשתות כוס קפה לרוגע לפני שנכנס לפורום.
על ידי יהודי
06 אפריל 2016, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

עם כל הכבוד לרב עזרן [בעמח"ס הנ"ל], הפרק האחרון שמדבר על ע"ז בפאות הוא לא לענין ממש, ישב מרן הגריש"א והכריע ברור בענין [אגב, מישהו מכיר עוד רב שנשאל בעניני ע"ז וענה במקום?], אח"כ נשאו ונתנו איתו באריכות ולא הסכים כלל לטענות המתירים, אם כך מה כעת הענין בהבאת כל מיני מוצי"ם חשובים יותר ופחות שאינם מגי...
על ידי יהודי
07 אפריל 2016, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

חבר בכולל טען לי שהוא ראה פעם מאמר של איזה אדמו"ר עם ראיות שגם המשנה ברורה והפרי מגדים סוברים שהשוק זה החלק התחתון שעד העקב, לעת עתה הנה ציטוט של המשנה ברורה. משנה ברורה בסי' ע"ה סק"ב כתב "פניה וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה באותו מקום וכן בפרסות רגל עד השוק ]והוא עד המקום שנקרא קניא בל"א [ במקום...
על ידי יהודי
11 אפריל 2016, 18:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

מה משנה עמדתו הרשמית? הרי זה שהגר"ע יוסף התיר את זה אין בזה ספק, הבעיה היתה שרבים פקפקו בזה ולדעתם הוא ממש חשש חמץ [האמת היא שכשעיינתי בתשובה שם ביביע אומר רק גדלו ספקותיי], זה שאצל הללוש הזה מספיק שאמרו כך 3 רבנים ובנן של קדושים וכו' לא משנה שום דבר בנושא הבעייתי שיש פה. אגב, בתשובה שם מספר הגר"ע ע...
על ידי יהודי
11 אפריל 2016, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

לא התברר עדיין מה ענין כשרות הבד"ץ על זה, אני שאלתי אותם אם מותר להביא לילדים שיסתובבו עם זה לפני פסח, ואמרו שאינם יודעים, נו נו.
על ידי יהודי
12 אפריל 2016, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת הוצאת שבתי פרנקל

לא אוהב להתווכח, אבל שמות הספרים מזכירים שמות אחרונים מאיזמיר [מכירים מישהו בן זמננו שיקרא לספרו "ביתה יוסף"?] ולא מלייקווד.
לא כ"כ ברור מה חשבו שם בדיוק, אבל מכיון שבקרוב ייצא הסבר לציבור וכנראה לא היתה כוונתם להערים, כבר אין ענין להתעסק בזה יותר.
על ידי יהודי
14 אפריל 2016, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

התכוונתי שאם א' מחומרי הגלם בעייתי לא יועיל דבר. ופרט לכך ישנם אופנים שהציפוי הינו באופן של בעין ולא רק בליעה וגם לזה לא מועיל.
על ידי יהודי
16 אפריל 2016, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנה הבאה בירושלים הבנוי'.

מחילה, אין שום התקרבות לציונים בנוסח "לשנה הבאה בי-ם הבנוי'ה" יותר מאשר סתם בי-ם, וכי הפריע לגרי"ז שקוראים לי-ם שלא בתוך החומות בשם י-ם? וכי זה התחיל בזמן הציונים? אם לא, מעניין מה הפריע לו, והאמת צריך לדעת אם באמת הפריע לו. גם צריך לברר שאם באמת הוא נוסח קדום וגם הגרי"ז הורה לשמטו האם הפריע גם לאבי...
על ידי יהודי
17 אפריל 2016, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנה הבאה בירושלים הבנוי'.

מה הצד האחר? לגאולה? למסעדת קוריץ? לישיבת מיר?
על ידי יהודי
17 אפריל 2016, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

התכוונתי בציניות, זה ודאי לא לענין, לא ברור מה הענין לתת לזה הכשר חודש לפני פסח, ושבוע לפני פסח לצאת עם הבהרות למחצה שליש ורביע.
על ידי יהודי
18 אפריל 2016, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריות בפסח

לא יודע מי כתב את הכתבה הזאת ולמה הוא חושב שאם זה אסור ודאי שזה ראוי לאכילת כלב. לגופן של דברים אציין קצת מראי מקומות למי שמעוניין לדעת את יסודות הענין, המג"א [תסז, י] אסרם לחלוטין ואף כתב לסוגרם בחדר או מחיצה, החיי"א [קכז -ס"ג] נקט כדבריו וכך העתיק במ"ב סי' תסז סקל"ג [רק שהחיי"א אסרם כל השנה מחמת י...
על ידי יהודי
18 אפריל 2016, 17:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידו"ת ופנינים ממרנא הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

למה הורד 6 פעמים ורק 2 כתבו תודה? יהודי העלה חומר לטובת הציבור, מגיע לו תודה.
על ידי יהודי
19 אפריל 2016, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידו"ת ופנינים ממרנא הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

לא כתבתי שרק פה צריך להודות, אלא מי שמתאמץ ומביא חומר לציבור ראוי להכיר בטובתו.
על ידי יהודי
03 מאי 2016, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שלאחר הפסח

ביתד הבוקר כתבו את כל המושמע בתקליט של העדה"ח, והוסיפו שהפיצוחים בהשגחת שא"י והעדה"ח והגפילטע פיש הינם כל השנה ללא חמץ.
על ידי יהודי
04 מאי 2016, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

איפה כבודו מוסר שיעורים? אולי נסור לשמוע.
על ידי יהודי
15 מאי 2016, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

יש פה עוד נקודה, מי אמר שכל סמל שמשתמשים בו הרשעים הופך להיות "שלהם"? תינח סמל שהם המציאו, אך סמל שכך הוא פשטות כוונתו - לכאו' נשאר ראוי לשימוש.
על ידי יהודי
06 יוני 2016, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדלים בין הכשרויות בעופות

ישנה בעי'ה עקרונית בעיקר בנושא השחיטה והיא שרוב הציבור לא יודע את עיקרי ההלכות ברור כדי לדעת האם מה שעושה פלוני זו חומרא או מעיקר הדין או עשיית אויר, ואין סוף לחרושת השמועות ולחרושת המעשים שהיו ולא היו [סיפר לי פעם חבר בלהיטות דקדושה בגנותו של א' ההכשרים שביקר שם וראה מכשולות גדולים, אותו חבר במקרה ...
על ידי יהודי
11 יולי 2016, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לזייף חתימת סילוק ירושה

בלי להיכנס לעימות אם זה גניבה או לא [שבו אני ודאי לא יודע], לא כ"כ ברור לי שיש פה בכלל שקר, היורש הרי לא אומר דבר ומבקש במסמך [החתום בזיוף] לקבל ירושה, ובית המשפט חושב שהבת חתמה, הן אמת שאם ישאלו את היורש אם הבת חתמה הוא עלול להסתבך עם שקר, אך באופן שכתבתי לא ברור לי מה הגדרתו.
על ידי יהודי
19 יולי 2016, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבלת צינתוק בעת קבלת מייל

אני דווקא מאוד שמח להיות כל היום לא מחובר למחשב, ורק בערב לבדוק את המייל.
על ידי יהודי
21 יולי 2016, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי יש ספר מהגאון הגדול הרב יעקב עדס בקובץ

עפ"י דין ודאי נחשב שכבודו פתח את הנושא.
על ידי יהודי
24 יולי 2016, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שנאת רשעים

לא מבין מה הכצעקתה, לכאו' אי"ז פוחת כלל וכלל מכבודו של רבינו מרן הגר"י אדלשטיין לדון בדבריו בדרך שו"ט ולהבינם או להישאר בחוסר הבנתם, אמנם פשוט שאלו המחפשים להקניטו ח"ו, אין להם זכות לדון או לשאול דבר, ואם יעשו כן הרי הם מבזה ת"ח ואין רפואה למכתם [אני אישית הייתי מציע להם ממש להתרחק מרבינו הגר"י אשר ...
על ידי יהודי
26 יולי 2016, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הספר המומלץ ביותר כמתנה לבר מצווה

ישנה עוד בעיה חמורה, והיא שמחירי הספרים הרקיעו שחקים, וספר טוב עולה ממון רב [לדוג' קוב"ש למעלה מ80 ש"ח , שע"י 90 ש"ח], ואולי זו עוד סיבה שהיום חתני בר מצוה ממלאים בקושי 2 מדפים כשבצעירותנו מילאו עמודה שלמה.