החיפוש הניב 457 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
27 מרץ 2018, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריות בפסח

איך אפשר לומר שכל פוסקי הדורות הקודמים התירו כאשר לעיל הובאו כמה מגדולי האחרונים שאסרו זאת.
על ידי יהודי
27 מרץ 2018, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריות בפסח

מה הוספתם, גם אני הק' הבאתי לעיל הפוסקים המתירים, אך גם את דעתם של כמה גדולי האחרו' שאסרו בזה.
על ידי יהודי
29 מרץ 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

אם מישהו יראה את דבריכם ויפרוש מזה, שכרכם גדול מן השמים.
הלב מדמם לראות יהודים שאבות אבותיהם נזהרו בחשש קל מן הקל בפסח כמו מ אש [ואף יותר מזה] משתמשים במוצר זה.
על ידי יהודי
29 מרץ 2018, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

לא הבנתי, זה תיקון של הקונטרס של יחיאל מאיר?
על ידי יהודי
08 אפריל 2018, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חמץ שעבר עליו הפסח

הם אומרים שזה כולל הכל ממש.
על ידי יהודי
18 אפריל 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה דחופה בענין 'פרוייקט השו"ת בווינדוס 10'

1. גם אצלי קרה בעבר, אך בסוף התברר שידו של האנטי וירוס היתה במעל, אפשר לבדוק בקלות ע"י שפותחים את מנהל המשימות, ומנסים לפתוח את הבר אילן, ואם עולה השימוש באנטי וירוס הוא אשם.
2. ביתר קלות אפשר להפעיל כמנהל.
על ידי יהודי
30 אפריל 2018, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי עומד מאחורי הכשר קהילות

לבקשת כמה מידידיי שלחתי לברר את דעת הגרש"צ רוזנבלט כיום בנוגע לכשרות זו, [וכידוע שלכה"פ בציבור האברכים הוא מי שהכשירם בעבר לבוא בקהל, ואף לאחר שעזב אותם עדיין טען שהן אמת שאינם ברמת השחיטה של שא"י, אך הם עדיפים מהרבה הכשרים אחרים. וכן טען ששולח לבודקם מזמן לזמן.] וכיום אמר ששמע כמה וכמה פקפוקים בחוד...
על ידי יהודי
06 מאי 2018, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של 'מרן הרב עובדיה יוסף'

אתר ויקיפדיה לא פתוח לכולם, מעניין שכותב הביקורת לא חשב על אפשרות פשוטה זו.
על ידי יהודי
07 מאי 2018, 09:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

א. ראיתי נדון יפה ומתוק לאחרונה -יש לעיין באדם שהכשיל את חבירו בדבר איסור, שעי"ז עבר משום לפני עיור, ואותו שנכשל בעבירה, עשה עליה תשובה מאהבה שזדונות נעשות לו כזכויות (עיין רש"י יומא פו: ד"ה עליהם) האם המכשיל צריך לעשות בכה"ג תשובה, או דילמא אחר שגוף העבירה נהפך למצוה, כה"ג לא עבר המכשיל על לפ"ע למ...
על ידי יהודי
07 מאי 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנושאי היברובוקס

עדיף לשלוח ספר חדש לאחראי שם באופן ישיר
oldhebrewbooks@aol.com

אין לי את הדיסק
על ידי יהודי
07 מאי 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

יתכן שדברי השלחן שלמה הם סברא מדוע חז"ל לא חייבו נשים בספירה, וממילא אי"ז משנה אם כבר לא יהיו ברכות לבטלה.
על ידי יהודי
17 מאי 2018, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרי קלי לא משתמעי

נכון מאד כמו שהזכיר ר' יאיר, והדברים ידועים, וזכורני שיש פוסקים שעושים חילוק גבי קדיש לאותם הנוהגים לאמר כמה ביחד. כידוע זה מנהג התלוי בעדות ישראל. וכדמו' המ"ב התיחס לזה. בכ"א הספרדים אומרים גם כמה ביחד, וחלק גדול מהאשכנזים , מקפידים שרק אחד אומר. ובס' גשר החיים של הרב טוקצינסקי, זכור לי שיש לו סימ...
על ידי יהודי
20 מאי 2018, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

אמר לי בן דודי [שהוא חסיד סאטמר] שהם מקפידים לא לאכול חמץ שנמכר עד שבועות.
לכאו' אם מקפידים על חמץ שנמכר, זה ממש חסר טעם לחכות עד שבועות, שהרי יש לבדוק את המציאות, ואם לא יודעים לבדוק מה יועיל חג השבועות.
האם למישהו יש מקור להנהגה זו.
על ידי יהודי
25 מאי 2018, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מיצים 100% טבעי באירופה ללא השגחה

לגבי קוקה קולה וזירו זה באמת מעניין, הרי יש בקולה גליצרין שבעבר היה מן החי, ותחת כשרות הרב לנדא הוא אינו מופק מהחי. ולכך הרב לנדא טוען שכל הקולה שלא בהשגחתו בחשש מחמת כן, מעניין לשמוע דעות של מומחים [בהדגשה] אחרים בענין, זכור לי שיש כאלה שאף התירו את הגליצרין, ואם כך יתכן שבארה"ב הOU התירוהו מחמת כן.
על ידי יהודי
31 מאי 2018, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

משונה כל הנושא הזה, לתת לגיטימציה לדברים שאינם מתאימים לכל הדעות ע"י הגדרת שייכות לא ברורה.
על ידי יהודי
31 מאי 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

יש כאן בעיה עקרונית, לא לענין שהמנהל יהיה כאן הגננת, דברים מסוג זה צריך הציבור להבין לבד ולהתנהג באופן בוגר ואחראי.
על ידי יהודי
02 יוני 2018, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

אינני מכיר את רמת ההכשר של בד"ץ חניכי הישיבות בכלל ואת רמתו בנושא זה בפרט, אבל שמעתי ממישהו מוסמך בשם רב ההכשר שם שטען בתוקף שדבר לא השתנה וכל הפולמוס החל מחברה אחת שהורידו לה את ההכשר. [ולדבריו חיפשו הזדמנות וכו']
על ידי יהודי
03 יוני 2018, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

עוד בענין הזה מאשכול בפורום כאן https://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=422&hilit=%D7%A4%D7%90%D7%94&start=30#p4274 עם כל הכבוד לרב עזרן [בעמח"ס הנ"ל], הפרק האחרון שמדבר על ע"ז בפאות הוא לא לענין ממש, ישב מרן הגריש"א והכריע ברור בענין [אגב, מישהו מכיר עוד רב שנשאל בעניני ע"ז וענה במקום?], ...
על ידי יהודי
05 יוני 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

היה מעשה שחבר שלי את הגר"ש אויערבך זצ"ל לגבי כהן שנתקע בקבר דוד ביו"ט [במקום שאין בו תקרה], וצירף כמה וכמה צירופים להתיר לו לצאת משם, והן אמת שא' הצירופים היה שזה קבר גוי, אך לא חתך להקל מחמת זה. הגר"ש היה מגדולי המבינים בנושאים אלו כידוע וכו'.
על ידי יהודי
05 יוני 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה בהלכות צדקה

יהודי ארס את בתו בשעטו"מ וכשבא לסגור על אולם הצליח לקבל סבסוד על כל החתונה מארגון מסוים, אמנם חשקה נפשו באולם בעל רמה גבוהה יותר וסגר באולם בעל הרמה הגבוהה, והנה כעת בא יהודי זה ומבקש צדקה [מדובר באופן שנחשב כעני כמובן] לכיסוי חתונת בתו, האם וכמה יש ליתן לו מהלכות צדקה. אמשיל זאת בציור אחר, עני הולך...
על ידי יהודי
06 יוני 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 700 משתמשים. לא פחות מאלף!

ב"ה היום עברנו את ה900, לענ"ד מקום איכותי [כמובן יש"כ עצום למנהלים המסורים] סופו להצליח.
על ידי יהודי
16 יוני 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לשבור אייפון בשבת?

למה באמת שיהיה אסור? הרי לפי הרבה ראשונים אין בנין וסתירה בכלים, אפילו בכלי שלם. ולדעות הסוברים שדוקא במוסתקי התירו לשבור את החבית (שבת קמו, א), וכן פסק בשו"ע שיד, א, יש לדון שהאייפון שאסור בשימוש, ואינו ראוי לכלום, דינו כמוסתקי, ומותר לשברו. התוס' שם אומרים שמוסתקי הוא כלי רעוע, וזה ממש לא קשור לא...
על ידי יהודי
27 יוני 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעמד עולי גולת חבש

שמעתי שבימים האחרונים היה בתקשורת החילונית הארורה רעש בנושא האתיופים, המעשה שהיה שיקבי ברקן עברו לכשרות העד"ח, והעד"ח לא התירו לאתיופים שומרי תומו"צ לעבוד במגע עם היין [אינני יודע אם ביקשו גיור לחומרא או לא], ועל זה הרעישו את הארץ, ושמעתי שהיום כמה רבנים הצטרפו למסיבה בתואנה שהגר"ע יוסף התיר אותם. ח...
על ידי יהודי
28 יוני 2018, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר 'ביאור חדש מספיק'

יש ברמב"ם פרידברג, שמא ר' @אלימלך גם כיון לכך.
על ידי יהודי
29 יוני 2018, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרים אבידה על מנת לגונבה

לא הבנתי גופא דעובדה, היה סימן על המעטפה? ה'גנבת' ראתה שנפל מהכלה?
על ידי יהודי
23 יולי 2018, 12:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה לחשמל כשר! אנא הצטרפו!

אני גם מסכים להסתייגות, אני מקווה שלאחר שנפתח הענין כבר תהיה אפשרות לעשות הדברים בצד היותר טוב.
באמת קצת צורם לקרוא כל מיני פרסומים בענין בסגנון הנ"ל.
על ידי יהודי
23 יולי 2018, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אבן מאבני הכותל

היום בבוקר נפלה אבן מאבני הכותל, מה דין אבן זו?