החיפוש הניב 459 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
11 אוגוסט 2016, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם שאסור לו לצום - הבדלה

כידוע דעת החזו"א שאין חמר מדינה בימינו.
מש"כ הרב כבוד שמים הוא פשוט וברור, על האשה לצאת יד"ח בהבדלת הבעל, ושוב לא תצטרך להבדיל במוצאי הצום [וכדאי לשלוח לבית הוראה הנ"ל שיפסיקו להפיץ טעות זו].
על ידי יהודי
25 אוגוסט 2016, 19:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נופש במחיר סביר - האם יש דבר כזה?

אם זוהי ההגדרה כנראה שאין נופש במחיר סביר, האמת היא שהציבור אשם בכגון דא, אם לא היו משלמים מחירים מופקעים על כל חדרון בצפת או אוהל בעיר העתיקה שם - שאר האפשרויות הפחות "פופולריות" היו זולות יותר, אנשים רוצים רק יומיים שלושה ומשלמים כל מחיר אשר ידרש מהם ובידיהם גורמים למחירים מופקעים שלא היו אמורים ל...
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2016, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבית והיתר עיסקא

גם בספר ארחות שבת צריך ליזהר, ידיעת הנושא מלמעלה יכולה הרבה פעמים [וכבר קרו] לגרום לחוסר משקל. ייאמר ברורות א"א לדמות מילתא למילתא ללא לדעת את הנושא ביסודו, ומי שמורה כך [וגם זה קיים לדאבון נפש] כבר האריכה המשנה באבות בעניינו.
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2016, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנורה של שבת

לא ניחא לי'ה הכוונה שהסכים מצד ההלכה שמותר, רק ס"ל שאי"ז כ"כ שבת'דיק.
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2016, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרים לקניות מוצרים לבית המיועד לחרדים - ופתוח בנתיב

אפשר לקנות באתרים אלו גם מתוך רשימה, לא הבנתי מה הסתירה.
על ידי יהודי
31 אוגוסט 2016, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

מאמרי חיזוק לאלול

אולי יש מהחברים שיכולים להעלות מאמרי חיזוק לחודש הרחמים והסליחות
על ידי יהודי
31 אוגוסט 2016, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה גמ"ח כדאי לי לפתוח?

גמ"ח תרופות, מאוד קשה, אך אם אין באזור זה חסד עצום.
גמ"ח פקס, יכול להיות יעיל.
גמ"ח מייל, גם יעיל, רק צריך לדעת איך ליזהר מוירוסים [פעם לפני 5 שנים היה לי כזה, ולמרות שפרסמתיו ההיענות היתה די עלובה, אני מקווה שזה לא אומר שיש כבר לכולם].

והכי חשוב גמ"ח מזגנים ניידים לתקופות קצרות...
על ידי יהודי
05 ספטמבר 2016, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלך אוייב צדקה ומשפט

גם עם הצדק עם הרב התמים, בנידון זה הנושא חמור טפי, יען הוא לכאו' מחרף ומגדף שד' הוא אויב של צדק ומשפט, וכמה שמסתכלים על הרעיון בכללות יש דברים שפשוט אסור לאומרם.
בעיקר דברי הרב התמים גם אני חשבתי ככה פעמים רבות, אך כמדומה שיש מקורות מפורשים לא כן.
על ידי יהודי
12 ספטמבר 2016, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קורה עם מדור ש"ס ודף היומי?

צריך לחשוב כיצד אפשר לייעל את המערכת, אולי לשלוח התראות לחברים על נושאים מעניינים וכיו"ב, אבל כמובן צריך הסכמה של החברים לקבל מיילים בכמויות.
על ידי יהודי
25 ספטמבר 2016, 21:34
עבור לפורום
עבור לנושא

מטבע מזויף

קיבלתי בטעות מטבע שלטענת רבים הינה מזויפת ואין כ"כ קל לגלותה, ואני מאמין שאם אשלם עמה אף א' לא ישים לב והיא תמשיך להתגלגל כמו שהגיעה לידי, האם יש למישהו מידע הלכתי ברור בענין.
על ידי יהודי
16 אוקטובר 2016, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג גדול

בטו"א בחגיגה ז. ובפמ"ג סי' תרנו משב"ז סק"א כתבו שאין ענין להדר אחר מינים גדולים יותר, אך המג"א תרעב סק"ג כתב דמצוה לקחת מינים גדולים יותר [וכמדומה כך נוהג הגרח"ק].
על ידי יהודי
31 אוקטובר 2016, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסבא מקלם

בלקט רשימות (אלול) מביא שם שבנו של הסבא תיאר את אביו כמו מאלף חיות טורפות שלא מסיח דעת לרגע מהחיות וה"נ הוא אינו מסיח דעת לרגע מהחומר שבו.
על ידי יהודי
20 נובמבר 2016, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוצה"ח בכונן קשיח

לא התכוונתי שאסור, רק לא רציתי לכתוב להדיא הפתרון.
על ידי יהודי
10 דצמבר 2016, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשובה לקושיית הבית יוסף

התורא"ש שם בדף כא:, וראה גם בספר האשכול ח"ב סי' ו שגם הקשה כן. ר"י מלוניל בשבת כא: [ט:], ראה גם בכלבו בסי' מד שכיון שרצו לבטל מצוות מילה שהיא לשמונה.
על ידי יהודי
20 דצמבר 2016, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

כדאי שכאו"א יכתוב בדיוק מה היתרונות והחסרונות של כל א', אחרת זה שמאן דהו טוען שסינון מסוים יותר טוב לא מוסיף לידיעת הענין על בוריו.
על ידי יהודי
29 דצמבר 2016, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

כדאי שיכתבו את החסרונות כדי שנדע אם כדאי לעבור או להישאר עם החסרונות הקיימים. אתחיל, אני נמצא באתרוג במסלול היעיל [זה המסלול הכי שמור שלהם], וישנה בעיה לעיתים [דווקא בתקופה האחרונה פחות] שבחיפוש עולה הדף הרגיל של גוגל שאי אפשר לסננו [בדר"כ הם מנווטים את אתר החיפוש לאתר חיפוש כשר בעצם או לחיפוש גוגל ...
על ידי יהודי
30 דצמבר 2016, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

היכן מבואר שזהו חטא? הרי זה שקפץ עליו רוגזו של יוסף יתכן שאינו בתור עונש. אלא כנראה כוונתכם להמשך דברי רש"י אמר הקב"ה וכו', לגבי זה כבר נודע שבמדרש שהוא מקור דברי רש"י כתוב 'אמר השטן' ולא ' אמר הקב"ה' [וכבר צוין כן בחומש תורת חיים, ויש כמדומה חומשים שכבר תיקנו זאת], וכנראה אח"כ כתבו המדפיסים אמר הש'...
על ידי יהודי
05 ינואר 2017, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

@שאלת תם
ראה מנחת חינוך סוף מצוה כג שתלה אם ספק מה"ת לחומרא יש לדון ואם מדרבנן אין כופין, וראה שם בהגהות המנחת סולת שכופים בכל אופן, וראה משיב דבר [ח"ד, יא] שנקט דאין כופין.
על ידי יהודי
26 ינואר 2017, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שקיות

שאר החנויות באזורים אלו לא גובים על שקיות כלל וכמו לפני החוק, אף א' לא חייב לתת שקיות, הם נותנים כדי שיקנו ולא בגלל התחשבות מיוחדת. הם החליטו לעשות מצוות [או חשבונות אחרים] ורק שהציבור ישלם על המצוות שהם עושים, לדעתי זה ממש חוצפה. לא קשור לכאן הטענה "אל תקנה שם" וכל מיני טענות ילדותיות מסוג זה, השאל...
על ידי יהודי
26 ינואר 2017, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העברת מתים במנהרות הראל

שאלתי ת"ח גדול והסכים עמי שפשוט שרוב יפשוט הספק.
על ידי יהודי
21 פברואר 2017, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

היום איבד רבינו מרן הגר"י אדלשטיין שליט"א את הכרתו, וב"ה במשך הערב התייצב מצבו, אך עדיין מוגדר קשה.
נא להעתיר עבור מרן ר' יעקב בן מרים בן גיטל שרבים צריכים לו.
על ידי יהודי
26 פברואר 2017, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן בשבת

שו"ת הר צבי ט"ל הרים - צד סימן ד בת' חת"ס או"ח (סימן ק) כתב דאם נזדמן לו מצות שלוח הקן בשבת כו' לא מבעיא במחוסרת צידה דהו"ל צידה גמורה ומכוין לתכלית המלאכה כי כך היא המצוה לצוד אותה בידים ולשלחה אח"כ ופשיטא בל"ס שחייב חטאת, אלא אפילו באינו מחוסר צידה מ"מ טלטול מוקצה איכא ואסור דאפילו לפקח גל לתקוע ב...
על ידי יהודי
26 פברואר 2017, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן בשבת

רבי צבי פסח פרנק, היה רבה של י-ם.
ט"ל הרים זה חיבור על סדר מלאכות שבת.
על ידי יהודי
31 מרץ 2017, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

ה"מטומטמים" חוששים לסיכה כשתיה, שכמבואר בביאור הלכה רבינו הגר"א החמיר בזה כל השנה, ויש מהאחרונים שהחמירו בזה לגבי פסח כמבואר באגר"מ.
[יש באמת דברים שאינם צריכים כלל השגחה, פעם הבאה תגדפו לגבי דבר נכון יותר].
על ידי יהודי
31 מרץ 2017, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות כהונה ומעשר ראשון - צריך לתת ?

תשובות והנהגות כרך ג סימן שמו שאלה: בענין מצות זרוע לחיים וקיבה קבלתי קונטרסו בענין ביטול מצות זרוע ולחיים באופן הנהוג בשחיטת העדה היום, וכתב ליישב שהבעלים הם מרב"ק שהיא חברה בע"מ של קיבוצים, והם החייבין בהמצוה והם המבטלין אותה ולא אנו. אבל נראה שאין בזה כדי יישוב, שהרי אנו נמצאים מסייעים ידי עוברי ...