החיפוש הניב 455 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
31 מרץ 2017, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

ז"ל הביאור הלכה סימן שכו: עיין בביאור הגר"א שדעתו כדעת הרבה מגדולי הפוסקים דאף בחול אסור דסיכה כשתיה ועכ"פ מדרבנן אסור ודלא כר"ת וסייעתו שהתירו בזה לגמרי. מיהו מנהג העולם לרחוץ בבורית שלנו הנעשים מחלב ורק איזה מדקדקים זהירין בזה. ואם מצוי להשיג בורית שנעשים שלא מחלב בודאי נכון לחוש לדעת המחמירין בזה...
על ידי יהודי
06 יוני 2017, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בובות - צורת אדם לנוי, מותר או אסור?

תשובות והנהגות כרך א סימן תתד שאלה: אם מותר לקנות "בובה" לילדים, וכן אם מותר לסחור בהם בשו"ת מהרי"ט (יו"ד, ל"ה) פוסק שכל האיסור לעשות צורת אדם בולט לנוי (ע"ז מג: יו"ד סי' קמ"א ס"ד) היינו דוקא בדבר קבוע שיבואו לטעות אחריה, לאפוקי בעשויין לפי שעה או למשחק שלא יבואו לטעות בהן ולכן כתב שהפרצופין שעושין ...
על ידי יהודי
07 יוני 2017, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שנסתלקו מעמנו זצוקללה"ה

ר' משה שמואל שפירא
ר' מיכל פיינשטיין
ר דוב שוורצמן
ר' מיכל יהודה ליפקוביץ'

ר' יהודה מועלם
ר' שבתי אטון

כ"ק האדמו"רים מסאטמר
מויז'ניץ
מבאבוב
סערט ויז'ניץ
על ידי יהודי
04 יולי 2017, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשימת אתרים שומרי שבת עדכון קיץ תשע"ז.

לענ"ד היה כדאי להוציא ג"כ רשימה של אתרים פופולרים שאינם שומרי שבת ר"ל, מסתבר שזה מועיל, ואף אם מישהו השתמש בשירותי אותו מקום, אך מ"מ מצפונו חובט בו קמעא מחמת רשימה זו, הרי"ז כדאי.
על ידי יהודי
05 יולי 2017, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעין הברכות

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) מנין עמוד 305 מעין הברכות זה אברהם אבינו שנאמר והיה ברכה (בראשית י"ב ג'), אב האמת זה אבינו יעקב שנאמר קטנתי מכל החסדים ומכל האמת (שם /בראשית/ ל"ב י"א), אדון השלום זה אבינו יצחק שנאמר וילכו מאתו בשלום (שם /בראשית/ כ"ו ל"א). (י"ב) מנין שלא יהיו המתורגמין שנים ויהיו קולותיהם (...
על ידי יהודי
09 יולי 2017, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

קשה לומר שלא התיר כאשר בני משפחתו שהיו סביבו במשך שנים הסתובבו ללא כובע.
על ידי יהודי
14 יולי 2017, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לגלגולי נשמות

מילות סיכום יש הרבה מהמקובלות בימינו שנידונו בעבר ע"י גדולי רבותינו. אפשר לדון בדברים שנידונו בעבר בדרך מו"מ, אך יש להיזהר מאוד מאוד שלא לזלזל בדבר שהתקבל לחלוטין בדורות האחרונים, ובמיוחד בדברים שהם מיסודי היהדות. המזלזל ביסודי התורה שבע"פ אין מקומו כאן, ולצערי יש מספיק מקומות לא ראויים ברחבי הרשת ל...
על ידי יהודי
19 יולי 2017, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע אמרה התורה לגואל הדם להרוג את הרוצח בשוגג ?

שו"ת דברי יציב חלק חושן משפט סימן פ ונראה לומר בטעם המצוה שהוא מגדר ובערת הרע מקרבך, דמשום תיקון העולם שלא ירבו רוצחים בישראל נתנה תורה מצוה לגואל הדם להרוג ורשות ביד כל אדם, שאז לא יסתכן להרוג בערמה. וזה למ"ד מצוה בגואל הדם, ולמ"ד דרק רשות י"ל הטעם דרחמנא אפקריה לדמו דרוצח כיון שעבר עבירה חמורה, וא...
על ידי יהודי
13 אוגוסט 2017, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לכאו' באמת די בזה כדי להתיר, הרי שוחטי י-ם לא הכירוהו לאיסור אלא פשוט לא הכירוהו.

אגב, במכתב הנ"ל של הרב ברנדסופר סתר עצמו מיני' ובי', בתחילה כתב שהמעידים העלימו מהרבנים, ואח"כ כתב שהוא מילתא דלא רמיא עליה. אמנם צ"ע מה תוקפו של הכותב ומיהו שהסמיכו להיות א' ממורי הדור, וכפשוטו הוי מו"צ חשוב ותו לא.
על ידי יהודי
15 אוגוסט 2017, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

הרב בן ישיבה עורר נקודה יסודית ואמיתית, יש"כ.
על ידי יהודי
20 אוגוסט 2017, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ביטול דעת הגרמי"ל הינה תמוהה, ומי שלא מבין בנושאים אלו אין ענין להשיבו.
על ידי יהודי
21 אוגוסט 2017, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערב שירה לגברים בלבד

מה כתוב שם בדיוק
על ידי יהודי
27 אוגוסט 2017, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

עפר ואפר כתב:ובו תגובה (מחוצפת) למכתב הרב קארפ
הקפלן הזה הוא יהיר ושחצן, נראה אותו כותב סימן אחד בהלכות חג בחג.
למרות שאחד התלמידים כתב לעיל לדון לגופם של דברים, כמדומה שלדבריהם של סוג זה של אנשים אין צריך להתיחס כלל.
על ידי יהודי
27 אוגוסט 2017, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיני ממונות בסערת הבראקל

לדעת הרמ"א אין בקיאין בטעימה בימינו [וכן הוא לדעת חלק מפוסקי ספרד, דמכין שאין בקיאין אי"ז סתירה לדברי השו"ע ואכ"מ].
ורק דיל"ע אם אפשר ליתן לטעום לנוהג כמכשירים, דהרי לדעת הש"ך מהני טעימת ישראל, אמנם לדעת הלבוש ל"מ טעימת ישראל.
על ידי יהודי
07 נובמבר 2017, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

ברוך א' והבדילנו מן התועים

השבוע קיבלתי קישור מידיד לאיזה פורום המוגדר כחרדי, היה זה קישור להורדת דיסק של איזה זמר חרדי שיצא השבוע, המעניין היה שבהודעה מתחת הקישור הזה היה הודעה שנשלחה למי שהעלה את הדיסק ע"י הזמר עצמו ובו התחנן על נפשו כמה השקיע בזה ממון וכח וכו', ממש נדהמתי מכך שלמרות הבקשה והתחנון אותו אדם השאיר את הקישור, ...
על ידי יהודי
07 דצמבר 2017, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי עומד מאחורי הכשר קהילות

כבר היה אשכול על כשרות, ש"טחן" את הרבנים המכשירים והכשריהם בכל רחבי העולם, והוא התפתח בסופו של דבר לא-כל-כך יפה. חכמים הזהרו בדבריכם... שאלות כאלה על כשרות (אקטואליה קשורה לאישים וגופים) גוררות תגובות, ותגובי-תגובות, ועלולה להתפתח לכיוונים לא רצוים. תארו לעצמכם, שאני פותח אשכול חדש ושואל: מי ידוע מ...
על ידי יהודי
07 דצמבר 2017, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת הפורום מחדש

גם אני מצטרף, חשוב מאוד שיהיה מקום א' בו יראי ד' יכולים לגלוש.
על ידי יהודי
09 דצמבר 2017, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

מה זה קשור להכרה הרשמית? זה בדיוק מה שאמרתי שזו ציונות טהורה.
על ידי יהודי
09 דצמבר 2017, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

אך עדיין יטעון מי שהצליח לשמור ע"ע זמן מסוים ולבסוף נפל כטענה הנ"ל.
על ידי יהודי
10 דצמבר 2017, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

אני רוצה לחדד מספר דברים. 1. הערבים ימ"ש שונאים את היהודים בלי שום קשר לציונים, הם עשו צרות ופרוגרומים בכל השנים ובכל הדורות מכל הסיבות שרק מצאו לעצמם. 2. נכון שעצם הקמת המדינה היתה מרידה במלכות שמים, אבל אנחנו אנשים ריאליים ומנסים להשלים עם המצב, ולחיות בו במקסימום ביטחון ובמקסימום יהדות, טיפשמי ש...
על ידי יהודי
11 דצמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

אני מוחה על הזלזול בנט פרי, כל מי שמתעסק בסינון יודע שהם מספר אחד ממש וזהו בגלל שנעשה לשם שמים, הביקורת לגבי פורום אוצר החכמה איננה נכונה כפי שנתבאר פה ברור, ומי שאינו מבין דברים פשוטים יתלה זאת בעצמו.
על ידי יהודי
14 דצמבר 2017, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזרת רכב שכור עם דלק חסר

השאלה מה הדין באופן שיודע שהשתמש, מה יפטור אותו מלהשיב.
על ידי יהודי
14 דצמבר 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזרת רכב שכור עם דלק חסר

לכאו' אם זו סברא נכונה אפשר לקחת גם מהארנק של בעל החברה.
על ידי יהודי
16 דצמבר 2017, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרחם אב על בנים

פרלמן משה כתב:וכי אין הורים שרודפים את ילדיהם?
דרך הטבע שלא.
על ידי יהודי
19 דצמבר 2017, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

התכוונתי הפוך ממש, שלכאו' לאחר זמן בפורום כאן קשה לחזור לפורום של אוצה"ח.
על ידי יהודי
21 דצמבר 2017, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיבים לכשרות

כמדומה שהינם דתיים לאומים חזקים [בלעז חרד"לים]
על ידי יהודי
22 דצמבר 2017, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואחיו מת- מקץ ויגש

זכור לי שיש מי שאומר שלכך השאיר אצלו את שמעון כדי להראות לו את בנימין, ואם שמעון לא יכירו יבין שרימו אותו.
לא כ"כ ברור מה ההבדל העצום, הרי כולם הגיעו מארץ כנען וקשה לדעת אם היו כ"כ שונים במראיהם. הן אמת שקשה למצוא מי שיסתכן.
על ידי יהודי
24 דצמבר 2017, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות משקאות חריפים

כמדומה שרשימה של אלו תחת כשרות הגרמי"ל אפשר לכתוב, את השאר אינני מכיר.
על ידי יהודי
28 דצמבר 2017, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידושי הר"ן על הרי"ף (!) על מסכת בבא בתרא

אם דברי הרב יוסף יצחק לא יועילו, אשלח לך בפרטי מייל של מאן דהו שאמור לדעת שם.