החיפוש הניב 457 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
28 דצמבר 2017, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

לדבריכם יהיה אסור אף לקרוא מאמר רפואי כיון שנכתב ע"י מין.
על ידי יהודי
28 דצמבר 2017, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בשוכר רכב

לא כ"כ הבנתי מה הנושא כאן, האם כוונת השואל האם מי שהזיק חפץ של מישהו ולא ידע הניזק שירד ערך החפץ צריך לשלם? מה הצד שפטור?
על ידי יהודי
31 דצמבר 2017, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

אני מאמין שחרדי נורמלי [לא הדיוט חוכם שמחפש להוכיח לעצמו שאין אלוקים] שרואה אבלוציה וכדו' ממשיך הלאה בלי להתיחס הרבה לשטויות אלו, הבעיה מתחילה כאשר אדם שרוי בחטא שהוא בדר"כ יצרא דעריות ומתחיל להתקרר ואז הדעות כוזבות יכולות להפילו.
על ידי יהודי
01 ינואר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

כדי שלא יסגרו שוב את הפורום עדיף לא להגיב
על ידי יהודי
02 ינואר 2018, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

היה מוטב שכל האשכול הזה היה עובר לפורום אחר
על ידי יהודי
04 ינואר 2018, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון

מעניין אם הנתונים נכונים ומדוייקים
על ידי יהודי
15 ינואר 2018, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

שאלתי את הגאון רבי צבי שרלין רב רמות אשכול ירושלים, והוא אמר לי שמכיר אישית את הרב וועסטהיים ואפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, עוד אמר לי אני לא קונה למשל משחיטת העדה החרדית בגלל הרבה בעיות שיש שם, אבל על וועסטהיים אני סומך בעיניים עצומות. (בהזדמנות אני יעלה כאן את דרגת הכשרויות כפי שהוא אמר לי כמה ...
על ידי יהודי
24 ינואר 2018, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

אני מקווה שלא התכוונתם ברצינות
על ידי יהודי
30 ינואר 2018, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

אם יש משהו ענייני אין שום ענין לסגור, יעלו הצדדים לפני הציבור וידונו בדברים.
אם אין דבר ענייני גם אין ענין לסגור כי אין פה כלום.
על ידי יהודי
30 ינואר 2018, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

אני מצטרף לקריאה למנהל לסגירת האשכול, אין כאן עם מי לדבר.
על ידי יהודי
31 ינואר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

גם אם הרב רובין והעד"ח עומדים מאחורי מיני בר למיניהם, צריך לדעת מה הבעיות שיכולות להיות ומה פתרונן, ויראה הציבור וישפוט.
על ידי יהודי
15 פברואר 2018, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

משנכנס אדר מרבין בשמחה

איתא במתני' בסוף תענית משנכס אב ממעטין בשמחה ומשנכנס אדר מרבין בשמחה, מילא אב ישנם דינים רבים מחמת ה'ממעטין', אך להרבות בשמחה לא התפרש מה בדיוק עלינו לעשות עבור כך.
בני שיחי' אמר לי שמובא מהגר"ח קנייבסקי שאביו זיע"א היה נוהג לשתות יין בכל ראש חודש ובר"ח אדר שתה יותר מהרגלו זה.
על ידי יהודי
15 פברואר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיבוס בראש חודש

לצד שאסור זה כל היום
על ידי יהודי
18 פברואר 2018, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצה שמורה

כמדומה שכוונתו שמחמת ספק ספיקא לא מחזקינן איסורא ולא שיש חזקה לולא הס"ס.
על ידי יהודי
18 פברואר 2018, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

כל הכבוד לרב גאלד על כל האשכול המושקע והיעיל הזה.
וכן תודה למנהלים וכו'.
על ידי יהודי
25 פברואר 2018, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חוסר דיוק, לאחר שהגרי"ש הפסיק בירר הענין וחזר לאכול. כך שמעתי מנכדו שבירר הענין.
על ידי יהודי
26 פברואר 2018, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפלת המחיצות בפורים

יישר כחו של הרב אריך שדבריו מבדרין בבי מדרשא ופרין ורבין.
על ידי יהודי
27 פברואר 2018, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים תשע"ח - ברמות (ירושלים???)

ר' אריך צודק שכך היא המציאות, ואני יבאר יותר את דבריו, הן נכון שיש פה ויכוח הלכתי בין החכמים, אך הצורה הנכונה הינה שכאשר מתעוררת שאלה הנוגעת לכלל הציבור שואלים את הרב של המקום, ובירושלים כאשר הכריע הגרי"ש שהוא ודאי היה הרב הגדול בי-ם [וגם בכל העולם כולו] הרי כך ראוי לקבוע את ההנהגה הציבורית, שהרי כו...
על ידי יהודי
28 פברואר 2018, 13:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

בארה"ב מותר ואף חובה לגוים לדון לפי חוקים - דינים בלשון חכמינו, ומותר ליהודי לדון את הגוים לפי דיניהם.
במקום בו חיים יהודים אסור להם איסור גמור לא לדון עפ"י דין תורה, והדנים כן הם מרימים יד בתורת משה, ובזה ודאי שאסור לדון כן.
על ידי יהודי
28 פברואר 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

זה לא מאן דהו, אלא המנהלים המסורים שדואגים לרמתו של הפורום למרות אי אלו חברים כאן.
על ידי יהודי
10 מרץ 2018, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

אבקש שמי שיש לו הספדים מהגר"ש גלבר או הגר"מ זילבר או שאר הספדים שעסקו בגדלותו הרוחנית שיעלה לטובת אלו המעוניינים בכך.
על ידי יהודי
12 מרץ 2018, 20:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

יש בקול הלשון הספד שנאמר במוצ"ש בבאר שמואל ברח' סורוצקין, שמעתי שם את הגר"ש גלבר המבאר את גדלותו התורנית הנדירה. קישור להורדה: http://www.kolhalashon.com/mp3/5124/5124-20180310-210526-%d7%94%d7%a8%d7%91_%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91_%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%a8_%d7%94%d7%a8%d7%91_%d7%...
על ידי יהודי
14 מרץ 2018, 10:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות זהים למחותנים

יש בזה ויכוח מעניין בין הגריש"א לחתנו הגר"ח לגבי קהילות הספרדים אם צריכים להקפיד בזה, בהיותי בישיבה שלח בחור מהישיה"ק מיוצאי עדות המזרח את נכד הגר"ח לשאול זאת, והגר"ח אמר לו שכיון שזו סכנה אין הבדל אם נהגו כן או לא [וכמדומה הביא זאת מהחזו"א אך אינני בטוח], ואילו הגר"י דרזי [בעל השבות יצחק] עשה שידוך...
על ידי יהודי
15 מרץ 2018, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פרה בס"ת משוח

לא נעלבתי כלל וכלל רק כתבתי שאי"צ למנהג הנשים.
התייחסתי גם התייחסתי לדברי הבצל החכמה וכתבתי שצריך לזה כוונת שומע ומשמיע, ולולא זאת מסתבר שלא יד"ח.
התכוונתי שאין מה להביא רק את המסקנא אלא את השו"ט ועיקר הסברות בענין.
על ידי יהודי
18 מרץ 2018, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות משקאות החברה המרכזית למשקאות לחג הפסח התשע"ח

ישכוח למנהל שמעמיד את הדברים בצורתם הראויה והנכונה.
על ידי יהודי
22 מרץ 2018, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין שמן קנולה והשהייתו בפסח

ישכוח
האם יש ענין לא להשאיר בבית דבר שיש בו חשש חו"נ דחמץ או שאפשר למכור.
על ידי יהודי
26 מרץ 2018, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

חבל לך על הזמן, יותר טוב לשנן שוב את הלכות הסדר או לעזור בבית לנקות עוד תריס מהבאגטים שנשאבו לתוכו.