החיפוש הניב 23 תוצאות

חזור

על ידי אברהם משה
09 מרץ 2020, 18:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתייה ושכרות בליל פורים - והפיוט במחזור ויטרי

ראה ברמ"א (או"ח סי' תרצה ס"ב) שפסק: 'ויש אומרים דאם הזיק אחד את חבירו מכח שמחת פורים, פטור מלשלם'. ומקור דבריו הוא מדברי תרומת הדשן (סי' קי) שכתב: 'שמעתי מה"ר טוביה בשם ריב"א, שכל מאכל שלוקחים הבחורים זה מזה אפילו שלא ברשות, משום שמחת פורים משעת קריאת המגילה עד לילה סעודת פורים, שהן שני לילות ויום א...
על ידי אברהם משה
14 מרץ 2020, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות להנצל ממגיפת הקורונה

דבר/רמז מענין נמצא בתיקוני זוהר (הקדמה יז.) בדברי אליהו הנביא: 'מלכות פה תורה שבעל פה קרינן ליה וכו' כתר עליון איהו כתר מלכות'. והיינו שמידת ה'כתר' העליונה - של השי"ת, היא כתר 'מלכות'. וה'מלכות' היא כנגד 'פה' האדם, ונקראת 'תורה שבעל פה'. ו'קרונה' היא בלשונם 'כתר', ויתכן שהעצה להנצל מהכתר הרע הזה, הו...
על ידי אברהם משה
15 מרץ 2020, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני רעבון

מצרף משהו...
יש כאן חילוק מענין בין רעבון לדבר, דו"ק.
ת''ה בעת צרה.pdf
על ידי אברהם משה
16 מרץ 2020, 13:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

אפשר גם להסתפק בתשעה קבין - אשר כמדומה שניתן לקיים זאת ע"י עמידה תחת מקלחת, וזה מועיל גם להצריך טבילת עזרא. אבל את המעלה הגדולה של טבילה במקווה אין בזה יש עיצה המופיעה בספר בעש"ט הקדוש (פרשת יתרו אות כ):  כ. כדי לזכות את הרבים הצגתי סדר נטילת ידים העולה במקום מקוה, מהרב המגיד רבה דעמיה מדברנא דאומת...
על ידי אברהם משה
16 מרץ 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

ברו כתב:
16 מרץ 2020, 13:54
יתוש קדמך...
ח"ו...
פשוט כתבתי לפניכם והתנתק לי החיבור,
כשנשלח, שמתי לב שהקדמתני.
 
על ידי אברהם משה
16 מרץ 2020, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

אבל את המעלה הגדולה של טבילה במקווה אין בזה זה מה שיוצא: תחילה על יד ימין ברציפות י' פעמים, כל נטילה יכוון באות אחרת:  י ו ד ה י ו י ו ה י  ואח"כ כסדר הנ"ל ממש על יד שמאל ברציפות. ואח"כ נוטל כסדר הנ"ל לסירוגין יד ימין ויד שמאל, כלומר נוטל ימין ומכוון אות י, ואח"כ מיד יד שמאל ומכוון אות י. וכן כל הא...
על ידי אברהם משה
16 מרץ 2020, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקורונה בחז"ל

מצאתי מדרשים ג"כ מענין זה: א. ויקרא רבה (לב ו): אמר ר' חונאי אחת לע' שנה הקדוש ברוך הוא מביא דבר גדול לעולם ומכלה הממזרים ונוטל כשרים עמהם,  מאי טעמא (ישעיה לא) וגם הוא חכם ויבא רע, ולא היה צריך קרא לומר אלא ויבא טוב, אלא ללמדך שאפילו רעה שהקב"ה מביא לעולם בחכמה הוא מביאה.  ב. במדבר רבה (ט ח):כההיא ...
על ידי אברהם משה
17 מרץ 2020, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

כתבו כאן עצה של תרסיס - תחליף מגבונים לחים בשבת, ואז לנגב עם טישו. משמע מזה שעם מגבון עדין אסור - אפילו עם התרסיס הנ"ל. שאלתי היא: הרי כל האיסור בשימוש במגבונים בשבת הוא איסור סחיטה, והרי בסחיטה קיי"ל שהסוחט ואי"צ למימיו מותר, א"כ כשמתיזים התרסיס הנ"ל שוב אי"צ במים שבמגבון, א"כ למה לא יהיה מותר שוב ...
על ידי אברהם משה
17 מרץ 2020, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

לישועתך קויתי השם כתב:
17 מרץ 2020, 15:24
אולי באמת מותר? מי אמר שלא?
כך באמת יצא לי כשלמדתי הלכות שבת בעיון,
אבל שוב, אם סוחט ואין צריך למימיו לא נאמר בכל הלכות שבת, א"כ לכאו' אסור.
 
על ידי אברהם משה
17 מרץ 2020, 17:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

הרי כל האיסור בשימוש במגבונים בשבת הוא איסור סחיטה, והרי בסחיטה קיי"ל שהסוחט ואי"צ למימיו מותר, א"כ כשמתיזים התרסיס הנ"ל שוב אי"צ במים שבמגבון, א"כ למה לא יהיה מותר שוב להשתמש עם המגבון. במגבון האוסרים סוברים שהמים המועטים היוצאים מסייעים לניקיון ולכן אי אפשר לומר שלא צריך להם. בשיער בארחות שבת פרק...
על ידי אברהם משה
17 מרץ 2020, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

לגבי מגבונים - כתבתי בשאלתי כשמשתמשים עם תרסיס מיוחד (יש בו את החומר שיש במגבונים), מה הבעיה אחר שהתיזו כמות מספקת של חומר להשתמש גם עם מגבון? לא יודע. אז למה משתמש במגבון? לגבי שיער - אודה לכם אם תואילו לבאר לי מה הכוונה שזו גזירה בפני עצמה? איזו גזירה? פרק י"ג ס"ק פ"ד כתב כקושייתכם , שלדעת הסוברי...
על ידי אברהם משה
19 מרץ 2020, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

כוונתו היתה שזה לא פורום לעמי הארץ הבאת תיעוד של אמונה ודבקות לא חייבת להיות מיועדת דווקא לע"ה. לפחות לפי ההגדרה של ע"ה בברכות מז ב. אדרבה, קריאה פומבית ומיוחדת זו, של מילות קריאת שמע, עלולה לרגש כל יהודי עם לב המסור לאביו שבשמים. מובא בריש ברכות שאלו מילים שאמורות לעורר יראת שמים, וידועה ההלצה המי...
על ידי אברהם משה
24 מרץ 2020, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האיסור לצום בזמן מגפה

אכן הקורונה היא מחלה שיודעים כי אין הצום מזיק לה והילכך מותר לצום מחר. הצום לא מזיק בקורונה להדיא, אך מומחים קבעו שבצום נחלשת המערכת החיסונית של האדם, והוא נתון יותר להשפעת הקורונה. וכבר דנו בזה לגבי צום תענית אסתר בשנה זו, ואם איני טועה אמרו שהמבוגרים לא יצומו כלל. ובפרט שהרי מי שחולה בקורונה פשיט...
על ידי אברהם משה
29 מרץ 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ליל הסדר אצל ההורים - בעידן נגיף הקורונה

אני ממש באותו ספק כמו שלך, ויותר מזה חמי וחמותי גרים במרחק כמה בנינים ממני והם נמצאים בסיכון .ומטעם זה כיום אני בבידוד כמעט ב100% כולל תפילות ביחידות כולל שהילדים בבית כל היום עושים קניות רק במשלוחים וחוץ מללכת פעם ביום לבדוק שהכל בסדר אצלם ובמשך השבוע אפשר לספור על יד אחת את הפעמים שיצאתי מהבית. א...
על ידי אברהם משה
04 מאי 2020, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

מאן דכר שמיה כתב:
03 מאי 2020, 20:58
jpg.jpg
י"א אשר זהו הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש, לא וודאי כ"כ שהרי ידוע שלא הסכים להצטלם וזאתי תמונת סטודיו. תמונתו הידועה היא משנתו האחרונה מדרכון כאשר רצה לעלות לארץ, והתמונה המצורפת צולמה 12 שנה לפני

 
על ידי אברהם משה
04 מאי 2020, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

מאן דכר שמיה כתב:
04 מאי 2020, 14:52
תמונות מכ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש, צולמו דרך חרך בדל חדרו הקדוש, לכאורה משנות הל'.
מעט צבע
jpg (3).jpg
 
על ידי אברהם משה
05 מאי 2020, 12:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדלקת נרות בשמן זית למאכל

ASZ כתב:
05 מאי 2020, 12:15
מישהו יודע אם יש ענין להדליק נרות שבת בשמן זית למאכל, או שמהני שמן זית בלבד?
עי' כאן
נרות שבת
 
על ידי אברהם משה
12 מאי 2020, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו

קראו לה רחל.pdf מתוך הספר החדש של הרב אז נדברו ואהבת לגופו של מאמר - הרב 'אז נדברו' כדרכו בקודש מפשיט ומבאר רעיונותיו הנפלאים והעמוקים בבהירות מיוחדת ובשפה מושכת ומעוררת כאחד. תשואת חן חן להרב 'יהי חסדך עלינו' על הבאת הדברים! על אף הביקורת שאי מי ניסה לעורר על דבריו של הרב 'אז נדברו'...  (נ.ב. נ"ל ...
על ידי אברהם משה
24 מאי 2020, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לחיפוש מקור

עָנָה: אַף־עַל־פי־כֵן יָקָר אֵצֶל הַשם יִתְברַךְ הַהִתְקָרְבות בעַצְמוֹ אַף לְפִי שָׁעָה. אַף־עַל־פי שֶׁאַחַר־כךְ נַעֲשֶׂה מַה שנַעֲשֶׂה חַס וְשָׁלוֹם. וְאָמַר: הֲלֹא עַל שְׁעַת מַתן־תוֹרָה נֶאֱמַר: לִבבְתנִי באַחַת מֵעֵינָיִךְ. וְאִיתָא במדְרָשׁ מַהו באַחַת מֵעֵינָיִךְ, אֶלא שֶׁבעַיִן הַשנִית כבָר...
על ידי אברהם משה
25 מאי 2020, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

יתרון מבורך לא פחות, לנצל את האשכול המבורך בהעלאת עצות לכגון דא כל יום כמעט לקנות לאשה משהו קטן וכך להיכנס הביתה. חבילת מסטיקים, אגוזי קטן, מעדן, 2 בורקס וכיוצא בזה. בכוונה אני יורד לפרט בקטנות - כי אצל אשה זה הקטנות והפרטים הקטנים שכעת ועכשיו. יותר חשוב ממשהו בומבסטי פעם בחצי שנה. לומר כל יום רוב ...
על ידי אברהם משה
26 מאי 2020, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד נשמר את החתונות הצנועות

הרבו כאן לבאר בחשיבות צמצום הוצאות החתונות וכו' - דבר חשוב ורצוי שלעצמו. איני יודע אם התייחסו כאן גם למקומות רבים המנסים עתה לתקן לצמצם את כמות המנות והמוזמנים וכו', עריכת חתונות באולמות של בר-מצוה וכדו'. אולם יש גם כן הסתכלות שונה, יעויין בדברי הבן איש חי בפירושו 'חסדי אבות' למס' אבות פ"ג מי"ב, ומק...
על ידי אברהם משה
31 מאי 2020, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרשה אקטואלית לברית

אולי יועיל לכם:                                                                            קטירא לחי עלמא - 'וחי בהם'   - א -   אי' בדעת זקנים מבעלי התוספות (שמות פכ"א) בשם מדרש, מעשה באונקלוס הגר בן אחותו של אדרינוס קיסר שבקש להתגייר, הלך לארץ ישראל ובקש מהחכמים ללמוד תורה קודם שימול, אמרו לו אין ...
על ידי אברהם משה
אתמול, 17:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהירות התפלה

החסידים היו אומרים, שכשיש רווחים גדולים בגדר, נכנסים גם חז..ים לכרם, והנמשל ברור . .  חסידים מסוימים , כמובן. ו(גם) על כגון דא נטשה המחלוקת בין חצרות החסידות. ויש מקומות שאמרו, שאם מתפללים מהר לא יכולה להכנס מחשבות זרות, אבל גם מחשבות טובות לא יכולות להכנס... עי' בעל שם טוב (עה"ת נח אות עא): ' פעמי...