החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות מ.

תנו רבנן המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעיים, וכמה אמר רב חסדא קיתון לפת.
תמיד הוקשה לי דבר זה שלא ביארוהו המפרשים, כמה הוא שיעור הקיתון?
גם יש לדעת איזה גודל פת מדובר, שלא יתכן שעל פת בגודל ביצה ועל פת בגודל שתי ביצים ישתה אותו קיתון?
בברכה
על ידי אברהם לוי
11 מרץ 2020, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

באמת הדברים נאים, ודבר פלא שהדבר תואם בהחלט להקרבת העומר, שזורעים השדות שבעים יום קודם הפסח [ויוצא ה' שבט] כדאיתא במנחות פה, א, והעומר קרב בט"ז בניסן, באותו יום שנתלה המן כמפורש בסדר עולם פרק כט. אמנם מה שתמוה בכל זה, שמפורש במדרש סדר עולם שם כל חמש שנים היה המן כונס שלל למרדכי. כלומר שבשנה השביעית ...
על ידי אברהם לוי
17 מרץ 2020, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת דף יא - כמה הערות והארות

ודלא כמו שאומרים בנוסח האקדמות לשבועות "גְּבוּרָן עָלְמִין לֵהּ וְלָא סְפֵק פְּרִישׁוּתָא [גבורות עולמים לו, ולא היה מספיק לפרש], גְּוִיל אִלּוּ רְקִיעֵי קְנֵי כָּל חוּרְשָׁתָא [אילו היו הרקיעים גויל, וכל החורשות קנים], דְּיוֹ אִלּוּ יַמֵּי וְכָל מֵי כְנִישׁוּתָא [אילו דיו היו הימים וכל המים הנקווי...
על ידי אברהם לוי
18 מרץ 2020, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עלייתו לגדולה של המן: ה' שבט...

אברהם לוי כתב: אמנם מה שתמוה בכל זה, שמפורש במדרש סדר עולם שם כל חמש שנים היה המן כונס שלל למרדכי. מי אמר שהכוונה 'כונס שלל' היינו שעלה מאז לגדולה? חזרה למעלה הסדר עולם אינו ספר היסטוריה, אלא בא לפרש המקראות. וזה כל מה שבא לומר, כיון שכבר נתגדל המן, למה נשתהה כל מעשה המגילה. והשיב שחמש שנים כנס המן...
על ידי אברהם לוי
19 מרץ 2020, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

עכשיו אני חוזר לפטטיא דאורייתא טבין, ולא לשאר פטטיא דבישין אינון [ירושלמי ברכות ט, ה]  לא כ"כ מובן מה ברכת שהחיינו שייכת כאן כבר העירו לנכון שהוא לא מורגל בהלכה. והנה קיימא לן [שו"ע ריט, ב] שחולה שנתרפא צריך להודות, ולברך הגומל. ולדינא נראה פשוט שיצא ידי חובת הברכה במה שאמר שהחיינו. דלא גרע ממה שכתב...
על ידי אברהם לוי
23 מרץ 2020, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להגביה קול באיש"ר יותר מקולו של בעל הקדיש

חזק וברוך כתב:
23 מרץ 2020, 11:37
בכל כוחו - בקול רם (רש"י)
עשה את שאינו ישנו [ע"פ ספר יצירה פ"ב].
רש"י פירש: בכל כוונתו, ותוספות הם שהביאו מדרש שאומרים בקול רם.
וכתבתי בזה: נטה מפשוטו (והיא דעת תוס' שכתבו בקול רם), משום הא דברכות [מה.] מנין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך.
על ידי אברהם לוי
23 מרץ 2020, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור שכולו זכאי- האם אנו כפסיעה ממנו!!

מי שיש בו ניצוץ מר' לוי יצחק מברדיטשוב ודאי יהנה מזה.
על ידי אברהם לוי
24 מרץ 2020, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדר התפילה העולמי

מצו"ב לרווחת הציבור בקובץ וורד, ניתן לערוך בגופן הרצוי לכל אחד.
תפילה לעצרת.doc
על ידי אברהם לוי
25 מרץ 2020, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קובץ של יום כיפור קטן להדפסה

מצו"ב בגירסת וורד:
סדר תפלת יום כפור קטן.doc