החיפוש הניב 62 תוצאות

חזור

על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תינוקים לא מסתכלים במראה

ואני שמתי ליבי לדבר מעניין, שכל אותם המנהגים שלא מצאנו להם מקור, הם מסוג הדברים שאמהות וסבתות לא רוצות שילדים יעשו, מכל מיני סיבות שהם. לדוגמא: לא לפתוח מטריה בתוך הבית. לך תסביר לילד למה לא, שזה מסוכן וכיו"ב, ולכן אמרו לו שיהיה לו שבע חופות. (זה מה שאמרו לי...). וכן לא לעבור על ילד ששוכב על הרצפה, ...
על ידי אוריאל
11 מרץ 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ושאר גאוני הדורות זצ"ל בשעת המגפה

מטבע הדברים ישנם הרבה שאלות שמופנות אל גאוני הדור. למשל, ביחס להוראה החדשה של משרד הבריאות לא להתקהל בכינוסים של יותר ממאה איש, יש בעיה עם המנינים הגדולים וכד'. מעניין מאד לחפש ולמצוא את הוראות גדולי הדורות שעברו ביחס למגפות, שכן כבר היו לעולמים. לפנינו מכתב של הגאון רבי עקיבא איגר, שנשלח לגאון רבי ...
על ידי איטשע מאיר לורנץ
18 מרץ 2020, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

את האמת אין משהו שריסק בשבועיים האחרונים את כל הכוחי ועוצם ידי

והמחיש יותר מכל את ה- יש מנהיג לבירה
יותר מהקורונה
על ידי מיכה
25 מרץ 2020, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

פתחת כאן נושא מאוד ארוך. עסקתי הרבה בחלק מהנושאים ואענה בקצרה מה שידוע לי. ב. האר"י מכנה את הרמ"ק 'מורי' אבל די ברור שלא ישב לפניו, אלא למד את ספריו ושמע מתלמידיו. את עקרונות הקבלה (דהיינו ד"מ מהות הספירות ועניין חכמת הקבלה בכלל וכד') של הרמ"ק קיבל האר"י ולא נמצא עליהם חולק. אבל באיזה פרטים יש ביניה...
על ידי ששמואל
27 מרץ 2020, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מספר חולי הקורונה בריכוזים חרדיים

צודק. חלקית אבל אל תשכח נקודה נוספת, הסיבה לעלייה בריכוזים החרדיים היא בגלל פורים (סעודות משותפות, משלוחי מנות, נסיעות ועוד) ותפילות בבתי הכנסת. רוב החולים עכשיו הם כאלה שנדבקו לפני שבועיים - טרם ההוראות של איסור התכנסות. ב"ב ספציפית גם יותר צפופה אז מטבע הדברים ההדבקה יותר גבוהה. בקישור שצירפת מסו...
על ידי ישראל הכהן
29 יוני 2020, 15:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדי קידושין עם מסכה

אנונימי כתב:
29 יוני 2020, 15:13
מה הפשט? הרי ענין ההזמה הוא שכשיעידו על הקידושין יכולו עקרונית להזים אותם ולומר שהיו במקום אחר, אם כך מה זה יועיל או יזיק אם ילכו בלי או אם מסכה במקום הקידושין עצמם?
כב' ר' אנונימי.
אדם עם מסכה הוא "אנונימי" לא מזהים את העדים, ולא יוכלו להזימם.
על ידי HaimL
02 יולי 2020, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלעם הרשע נגד אברהם או כגד משה ?

שני צדדים 

מצד נבואתו - הרי הוא הלעומת זה של מרע"ה 
מצד שנאתו - הרי הוא הלעומת זה של אאע"ה
על ידי למה זה תשאל לשמי
05 יולי 2020, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמות רוחא בבנ"א ובבע"ח

בגמ' שבת צד. מבואר שהפרסיים הם כמו אנשים כפותים שלא זזים ממקומם וע"כ דנה הגמ' דא"כ אין בהם דין חי נושא את עצמו, ודוחה הגמ' 'רמות רוחא הוא דנקיט להו' דהיינו שבאמת הם בריאים אלא שהם כופתים ומקפלים עצמם מפני גאוותם, והגמ' מביאה שהיה סרדיוט פרסי המהלך ככפות עד שהמלך כעס עליו שאזי הוא רץ ברגליו ג' פרסאו...
על ידי בן עזאי
06 יולי 2020, 03:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על הגדרת תוס' לביאור המילה "פילוסוף"

במבי כתב:
27 יוני 2020, 21:46
ואנו יודעים שפירוש המילה פילוסוף בלועזית הוא "אוהב חכמה" (פיליה=אהבה סופיה=חכמה)
תנסה בתרגום של גוגל וכמדומה שתראה שהתרגום של דוד, זה פילס, כך שהתוס' צדקו בהחלט.
על ידי יושב אוהלים
08 יולי 2020, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה קודם התפילה

אם כבר מדברים מהביאוה"ל הזה, מישהו מבין מה ההודאה הגדולה על האפילה הנוראה שאנו מצויים בו בכל לילה ולילה?? הרגשתם פעם צער מזה??  יצא לך פעם לחוש הפסקת חשמל מוחלטת לעיר שלמה, ללא תאורת חירום בבית [וגם בבתים הסמוכים] ? כמה שזכור לי אפילו הפסקת חשמל חלקית, כשאתה יוצא לרחוב הוא כמעט שומם לחלוטין, כמעט כ...
על ידי ישראלמאיר
10 יולי 2020, 16:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינת הצהרים מועיל ומותר, או מזיק ואסור

במנחה רעות - שהן קודם אכילה לאחר ש ינ ת הצהרים. צ"ע שהלא אסור לישן ביום כנ"ל, ולדעת הרופאים מזיק כנ"ל. האם מצינו גרסא ברש"י ש ע ת במקום שינת? שהרי כוונת רש"י לחלק בין שעת הצהרים לשעת המנחה שבשעת הצהריים טוב לאכול תמרים ובשעת המנחה לא טוב לאכול תמרים. והכוונה לשעת מנחה קטנה שהוא קודם אכילה של סעודת ...
על ידי איכא מאן דאמר
10 יולי 2020, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת קבלת שבת

אמנם לאומרה אחר כניסת שבת, יש בו משום איסור תחינה בשבת, כדעת הגרמ"מ קארפ שליט"א בספרו הלכות שבת בשבת ח"א פ"ו סעיף ב' הערה 3 וז"ל: לאומרו אחר שקיעה צ"ע היאך אומרים שוועתינו קבל ושמע צעקתינו שהרי אין מבקשין וצועקין בשבת, וכו' היו אומרים אותו קודם שקיבלו שבת בלכה דודי, ולפי"ז לאומרים אחר השקיעה אפשר ש...
על ידי יונה בן יעקב
11 יולי 2020, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

נתעלמה ממנו הלכה

ע' רש"י עה"פ עמדו ואשמעה וגו' דנתעלמה ממרע"ה הלכה וכאן נפרע ממנו על שאמר וכו'.
והצ"ע מדוע לא אמרו חז"ל כן על מה שנתעלמה הלכה ממרע"ה בענין זמרי ופנחס, ערש"י שם שכ' כדי שיטול פנחס וכו'.
על ידי חידוד
12 יולי 2020, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם דוד המלך היה נביא

כיונת לקושיית הרב דף על הדף וז"ל: כיצד אומרת הגמרא שמשבט יהודה לא יצאו נביאים (אלא מלכים על פי נביאים) והלא דוד ושלמה הינם משבט יהודה? וכן מוסיף להקשות שגם מרדכי משבט בנימין היה נביא וכו'. אמנם נראה שלא כיון שמועתו, אלא כך כוונת הגמרא, שמכל השבטים היו נביאים, אך יתרים עליהם שבט יהודה ובנימין שחוץ מ...
על ידי אורח
12 יולי 2020, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע יצא דוד המלך ע"ה לראות מי הוא המתעסק באילנות, סקרנות?

ריש תורא כתב:
12 יולי 2020, 12:16
יצא לבדוק אם יש איזה אויבים או דבר תימה אחר.
יש כעין זה בב"מ פ"ו על רבה בר נחמני לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני סבר גונדא דפרשי הוא וכו' עיין שם
על ידי שמואל דוד
13 יולי 2020, 09:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות במסכת שבת

קכז: תנו רבנן פעם אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים אצל מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר להם ר' יהושע אני אלך כו׳ ונכנס ונעל הדלת כו׳ לכאורה יש לעיין מדוע דוקא ר׳ יהושע נחית לילך לאותו מטרוניתא ולא חשש למכשול כו׳ וראיתי לפרש על פי הגמרא בתענית ז: כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע...
על ידי יואל נהרי
13 יולי 2020, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמירות שבת

בפיוט 'כל מקדש' נמצא בסופו ה' אלקי ישראל אהבת תמים, האם חשבת פעם אם יש פירוש בכלל למשפט מוזר זה. אך באמת הגירסא הישנה כמופיע במחזור ויטרי [וכן העתיק בסידור וילנא], הוא ה' אלקי ישראל הבה תמים, והוא פסוק בשמואל א' יד, מא, ופירושו תן באמת. https://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=33&t=7155&p=92352...
על ידי יראתי בפצותי
13 יולי 2020, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמירות שבת

זה לא רגש, אלא עקרונות, ועמדה מה ראוי ומה לא, וגדולה ציפורנם של ראשונים, מכרסם של אחרונים, ובפרט שחלק מהזמירות, נהגו בהם מאות שנים, גדולים וחסידים, מלבד גדולת המחבר.
על ידי נוריאל עזרא
14 יולי 2020, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות במסכת שבת

ייש"כ גדול להאי צורבא מרבנן הרב שמואל דוד שליט"א שמזכה אותנו בשאלותיו וחידושיו החכמים ומכניס לנו חשק ללמוד את הדף היומי שרבים(כגון אנא) מוצאים את עצמם לומדים רק בשביל לעמוד בקצב וכבודו מכניס טעם בלימוד תודה רבה!
על ידי איכא מאן דאמר
14 יולי 2020, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שועלים הלכו בו

השועלים הולכים מחוץ לשטח הר הבית
על ידי פיילוט 0.4
14 יולי 2020, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שועלים הלכו בו

אולי תושבי הערים הגדולות לא כ''כ מכירים את התופעה - אבל בישובים הקטנים ובכפרים מצויים בע''ח נוספים מעבר לחתולים [וכלבים], כמו שועלים, חזירי בר, נמיות ועוד. בלילות הם מסתובבים ברחובות ואוכלים מהזבל ממש כמו חתול בניברקי קלאסי. הוה מעשה במקום בו אני מתגורר, שבאה שועלה אחת והמליטה גוריה בגן ילדים שהיה ש...
על ידי HaimL
15 יולי 2020, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות במסכת שבת

אברהם לוי כתב:
15 יולי 2020, 11:21
HaimL כתב:
15 יולי 2020, 08:27
וכמו, להבדיל בנס דעשתרות קרניים
??
כוונתך להרי מואב - במדבר כא, טו ברש"י.
עשתרות קרנים הם במקום אחר עיין בראשית יד, ה ומפרשים.
התכוונתי לאשד הנחלים, ולא היה לי כוח לתקן את זה. 
 
על ידי בן ראם
15 יולי 2020, 12:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להשתמש בגביע של כל ימות השנה לפסח

פיילוט 0.4 כתב:
15 יולי 2020, 11:55
ומנהג מרן שה''ת לשים כוס זכוכית בתוך גביע כסף ולצאת יד''ח שניהם
לא הבנתי איך יוצא ידי שניהם, הלא כל הסברות שכ' היעב"ץ אינן שייכות אם שם גביע כסף בחוץ?
על ידי בן ראם
15 יולי 2020, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להשתמש בגביע של כל ימות השנה לפסח

פיילוט 0.4 כתב:
15 יולי 2020, 12:38
ראה בספר אלא ד' אמות של הלכה שמביאים תמונות ממנהגו.
ולשאלתך - כוס הזכוכית בולטת ועולה על פני הגביע.
אמנם לטעמי זה משונה, וכוס בתוך כוס זה לא זה ולא זה (בלי להכנס לדיון של חציצה ונטילה ע"י דבר אחר), אך עפר אני תחת כפות...
על ידי עדינו העצני
15 יולי 2020, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קנאי יכול להיות מנהיג?

מנחם ציון כתב:
12 יולי 2020, 11:31
עדינו העצני כתב:
12 יולי 2020, 11:26
ידוע הסיפור בעניין עם מרן רי"ז הלוי והגרש"י זווין...
מהו הסיפור הידוע ? [אם ניתן להעלותו בצורה עדינה]

קנאי.jpg
על ידי אבי חי
15 יולי 2020, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להשתמש בגביע של כל ימות השנה לפסח

אברהם לוי כתב:
15 יולי 2020, 17:01
אבי חי כתב:
15 יולי 2020, 12:58
לא ראיתי הספר, אבל מסתמא הענין הוא להכביד את הכוס כדי שרעד הידיים לא ישפוך את היין [ראיתי לעוד שנהגו כן].
האם הדבר ברור לך כאחותך, או סברא בעלמא ?

לגבי האחרים שראיתי, ידיעה ברורה,
לגבי הגרח"ק, השערה פרועה.
היא נראית לי יותר הגיונית מלומר שבא לקיים הנהגת החכם צבי, אבל מי אני.
על ידי דרומאי
16 יולי 2020, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נעמה העמונית צדיקה, או עובדת ע"ז

אברהם לוי כתב:
16 יולי 2020, 12:49
דרומאי כתב:
16 יולי 2020, 12:47
וכן מצינו במשה רבינו.
???לפי שנשא את צפורה בת יתרו יצא ממנו יהונתן בן גרשום שהיה משמש לע"ז.
על ידי איכא מאן דאמר
16 יולי 2020, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נעמה העמונית צדיקה, או עובדת ע"ז

ראה כאן
https://www.ykr.org.il/question/5533
שעמדו בזה
והביאו מספר מראי מקומות בעניין
על ידי קדמא ואזלא
19 יולי 2020, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפשט שבני ראובן וגד ותרו על ארץ ישראל?

עי' במהרש"ם ע"ז שכתב דברים חמורים מאוד שהם היו מבני ט' מידות וכו' מקור ?   לענ"ד כדאי להזהר מלהציע ספקולציות ללא מקור כשמדברים על אבותינו הקדמונים מדור דעה. ועדיין אנו מצפים לר' @אברהם העברי שיתן מקור. לו היה לי את המקור המדויק הייתי כותב אותו מיד אני זוכר שקראתי זאת בעבר אנסה למצוא את המקור המדויק...