החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי סתם יעקב
28 יולי 2019, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

מהו 'ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה'?

בס"ד מהו 'ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה'? ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה וקיבלן רבן גמליאל, אמר רבי דוסא בן הרכינס עדי שקר הן, היאך מעידים על אישה שילדה ולמחר כריסה בין שיניה?! על מנת להעמיד כי השתלשלות המאורעות הינן: באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו - כלומר בכ"ט לחודש בערב ...
על ידי יעקב שלם
09 מרץ 2020, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק"

בדרך הפשט רק בזכות האמירה של ר' חנינא בן דוסא זה קרה הרי יש חוקים בעולם ומי שנעשה לו נס מנכין מזכויותיו ולא אומרים שאין הבדל מקור גדול לדברי מהשיטה מקובצת לגבי דברי רחב"ד בעצמו שאמר על ביתו של נחוניא חופר שיחין אפשר דבר שנתעסק בו אותו צדיק יכשל בו זרעו והקשו תוס' מכך שמת בנו בצמא ובשיטה שם כתב דבר מ...
על ידי מעל הסטנדרט
16 מרץ 2020, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשא נגיף הקורונה שמסתובב חופשי - דינו כרודף?

ואם כנים הדברים שאינו מוגדר כ'רודף', האם נמצא לפי"ז שאסור למוסרו לשלטונות שיסגרוהו בבידוד וכו', לפי שאין לנו זכות להפקיעו מביתו וממקומו הטבעי? לפי"ז גנב שפורץ בית לגנוב כסף וח"ו לא להרוג (אין אף אחד בבית). הרי כנים הדברים שאינו מוגדר כ'רודף', ונמצא לפי"ז שאסור למוסרו לשלטונות (= להתקשר למשטרה) שיסג...
על ידי ששמואל
18 מרץ 2020, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

חברה, לא לזלזל, אחרי הכל הבנאדם התרגש מאוד וניסה לעשות את זה בצורה רוחנית והודיה לה', גם אם הוא עשה זאת שלא עפ"י הלכה.
על ידי במבי
18 מרץ 2020, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

יהודי כתב:
18 מרץ 2020, 14:43
זה מתרץ את הקריאת שמע... ואולי ס"ל שמברכים שהחיינו על מצוה שנתחייב בה פעם ראשונה, ונקט שהוא הדין בבעל תשובה.

לצדיק הנ"ל ישנה טבעת ולכן כל הקושיא מתורצת מעיקרא ואני בטוח ששערי שמים היו פתוחים לקראתו עם כזו ברכה מעמקי הלב כדכתיב ודגלו עלי אהבה.
על ידי ספר וסופר
18 מרץ 2020, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

רוב הציבור החרדי, נולד לתוך עולם של עבודת השם. אולם 'עולם של עבודת השם' שנולדנו לתוכו, הוא עולם מסודר, סגור מארבע פינות, בנוי על מהלך קבוע, מוכתב, צפוי וידוע מראש. הדוגמא הבסיסית היא מוסדות הלימוד - חיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה - כולל/שיעורי תורה וכו', כאשר בכל מוסד מאלו יש קודים ידועים וסדרים ברו...
על ידי איטשע מאיר לורנץ
18 מרץ 2020, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

כל ההלוך ילך של האיש מספר כנראה על יהודי שלא בהחלט שומר תורה ומצוות

ובתמימותו הוא רצה להודות כך לבוראו
על ידי רב תועלת
18 מרץ 2020, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני רעבון

חבר שלי שאל דיין על כך, ורצה לזורקו מכל המדרגות
על ידי ספר וסופר
18 מרץ 2020, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

אין מה לעשות, כך זה היה מן העולם, וכך זה יהיה עד העולם. המוסדות נועדו לשמר את הסדר הקיים, ותמיד יהיו כאלה שירצו לפרוץ את הסדר הקיים, ואז הם יהפכו לסדר החדש. כאשר החסידים נפלגו והקימו מניינים וכוללות לעצמם החרימו אותם המתנגדים. בימינו, מה שנקרא "חצרות" הפכו בעצמם למשמרי הסדר הקיים החזקים ביותר. עכשי...
על ידי תיובתא
19 מרץ 2020, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אבר כיונה
20 מרץ 2020, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראב"ד ופירושו לתורת כהנים

מסורת אבותינו כתב:
18 מרץ 2020, 21:57
בא הרב סופר שליט"א ובאחד מספריו כתב מאמר ארוך להראות שיש עשרות רבות מאד של מקומות שהראב"ד היה לו דעה אחרת מהרמב"ם ולא כתבה בהשגות.
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&pag ... ook=200378
על ידי ספר וסופר
20 מרץ 2020, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

נכתב לפני התגובות האחרונות. - - תסלחו לי שאני חוזר לנושא המרכזי. הנושא של קלות הדעת באי שמירת ההוראות היא נושא בפני עצמו, ושייכת למגזר הכללי בדיוק כמו לחרדי [ואולי יותר גרוע]. אולם הדבר שמפריע לי בעיקר זה הבעיה ה'חרדית', המחשבה והתחושה העמוקה, שעצם הזרימה עם ההגבלות, יש בה משהו של 'כניעה' וויתור של ...
על ידי מתאהב על ידך
22 מרץ 2020, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

קורונה. זוית המבט הבריאה של הצעירים והבריאים.

כידוע לעת עתה הסבירות שצעיר בריא ללא מחלות רקע ימות מהקורונה שואפת לאפס. ולפי הסטטיסטיקה היבשה - בין כה וכה הוא כבר ימות לפני כן מסרטן ולפני כן בפיגוע ולפני כן בתאונת דרכים וכו'.   אז מה כן הפחד הנורא שאמור להחריד אותנו כעת?  לא תרצח!   כמה מזעזע לחשוב שבמידה שלא ניזהר - אז אחרי שהתקופה הזו תעבור נמ...
על ידי ספר וסופר
22 מרץ 2020, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

.... נמצינו למדים, שאי היכולת להיות גמיש למול רצון השם, יכול להגיע לסכנת חיים, ואולי זה בדיוק הנקודה שאליה מכוונת ההשגחה בשעה זו ללמדנו. 'ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום' - אמן. מה למעשה לשיטתך, שאברכים ילכו לכולל, ותלמודי התורה ימשיכו בלימודי קודש, או לא, ילמדנו רבנו. כשבחרתי את הכותרת: עבו...
על ידי אחד התלמידים
22 מרץ 2020, 06:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת המקוואות - מה עושים ?

לכאורה כל הענינים המובאים כאן, שהם כאילו טבל, שייכים רק לגבי טבילה לתוספת טהרה. אבל לטבילת עזרא לא יועיל שום דבר חוץ מטבילה או ט' קבין. אחרי שבטלו את הטבילה (כשאין ברירה) בדיוק על זה הגמ' שם דברה ועיין שם היטב שזה מועיל במקום טבילת עזרא הגמא אינה מדברת על ענינים כמו נטילת ידים, הנזכרים באשכול זו, ו...
על ידי מתעקש ומודה
25 מרץ 2020, 10:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "רבני המערב": במצב חירם - ליל הסדר דרך הסקייפ

עצם השיח על כל 'פליטה' של מפוקפק כזה או אחר, עלולה להביא להדרדרות חמורה בשמירת ההלכה.
אין ולא מנהלים שיח עם טפשים!
על ידי יעקב1
25 מרץ 2020, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

עדיף להיות בבידוד כל השנה?

השל"ה באותיות אות [צ] ערך צניעות " עוד מעלה גדולה ונפלאה, רמה ונשגבה, הנכלל במדת הצניעות, 'הצנע לכת עם אלהיך', היא מעלת התבודדות, שיתבודד האדם וישב בדד בארבע אמות של הלכה שלו, סגור ומסוגר, 'מן המקדש לא יצא' (ויקרא כא, יב), רצוני לומר מבית הקדושה שלו, ולא יתערב בין בני אדם, וכמו שאמר ירמיה (ירמיה ט,...
על ידי ספר וסופר
25 מרץ 2020, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

מי אמר שצריך לשאול למה [עם למ"ד פתוחה], אולי צריך לשאול למה [עם למ"ד שוואויה (כך כובתים את זה?)]
על ידי אמונת אומן
25 מרץ 2020, 19:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

אמונת אומן כתב:
25 מרץ 2020, 18:52
לענ''ד הסיבה היא הזלזול בארץ ישראל, וע''כ זה הגיע בעיקר דרך חו''ל וטיסות

לא ממש התכוונתי להביע דעה... אלא רק להמחיש איך ''כל אחד נדמית לו כאומתו''.

אני ממתין לראות מי ראה בקורונה סימן משמים לשנות את דעתו והתנהגותו שלו, לא של אחרים...
על ידי מעל הסטנדרט
25 מרץ 2020, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

אולי מפני שבפורום לתורה, לפעמים לא נהגו בכבוד זה לזה, על כן מחילה אם פגעתי במאן דהוא.
על ידי נבשר
25 מרץ 2020, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

לדעתי ההסברים שניתנים הם קטנים מאוד, ובמציאות בפועל כל העולם נמצא בסכנה הזו ובמצב הזה, וכל הסבר פרטי וקטן הוא קלות ראש בדברים העומדים ברומו של עולם, וכמובן קשה לעמוד על כל ההיקף של הדבר עם כל המשמעות הכלולה בו פרנסה, בריאות, חיים תקינים, ועוד הרבה, ובמיוחד קשה לעמוד על הדבר שלבורא נורא עלילה לו ידוע...
על ידי רוצה לדעת
31 מרץ 2020, 02:28
עבור לפורום
עבור לנושא

דברים הצריכים חיזוק בשעה זו - מדברי מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

לדון לכף זכות
לראות את הזולת בעין טובה
ללמוד מוסר
לא "לחשוב" ביקורת על השני!

וכמובן לימוד התורה בעמל ויגיעה ועבודת התפילה.

זה המלחמה האמיתית בקורונה!
 
על ידי שיתא אלפי
31 מרץ 2020, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

מגיפה בין פסח לעצרת

קבלתי במייל: והלא הקורונה היא מחלה שפוגעת בדרכי הנשימה והיא ממש דומה לאסכרה שממנה מתו תלמידי ר"ע שהרבו תורה בישראל שלא היה לפניהם אלא שלא נהגו כבוד זה בזה ומיתתם הייתה מפסח ועד העצרת וב"ה שנתן לנו התראה ואזעקה לפני הפסח, שעל ידי התשובה שלנו, והבידוד כמצורעים ונזופין, מכפרים אנו את עוון הפירוד והניכו...
על ידי מהבהב בחושך
31 מרץ 2020, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוס מלא

כוס מלא הכוונה כמו שממלאים לאדם חשוב, ולא מביאים לו כוס חצי ריקה, גם אם היא גדולה. ואין הכוונה למלא עד למעלה, שלא עושים כך למלך, ואין זה דרך כלל. וכ"כ הגרשז"א אתה יודע מקורות לדין הזה? שמעתי פעם מהגרמ"מ פרבשטיין ר"י חברון, שאמר בשם אביו כי פשוט שכוס מלא אין הכוונה לגמרי אלא כעין 'כוס תה מלאה'. כלשו...
על ידי ספר וסופר
03 אפריל 2020, 11:19
עבור לפורום
עבור לנושא

ו ש ב ת ם וראיתם בין צדיק לרשע

בהפטרה שלנו יש פרשה קטנה, שהרבה גופי תורה תלויים בה, ונדרשו עליה תילי תילים, אולם היא מקבלת מימד חדש בימים אלה. יג  חָזְקוּ עָלַי דִּבְרֵיכֶם אָמַר יְהוָה. וַאֲמַרְתֶּם - מַה נִּדְבַּרְנוּ עָלֶיךָ?  יד  אֲמַרְתֶּם: שָׁוְא עֲבֹד אֱלֹהִים! וּמַה בֶּצַע כִּי שָׁמַרְנוּ מִשְׁמַרְתּוֹ וְכִי הָלַכְנוּ קְד...