פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב יותר מ 1269 תוצאות

חזור

על ידי אריך
06 ינואר 2016, 08:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיבור עם אשה כשיש טפח מגולה

נראה שהפמ"ג והמ"ב דיברו במי שרואה "את הטפח מגולה", ובזה אף שלא מסתכל בו, אסור. אבל כשהמבט שלו לא פונה אל הטפח אלא אל הפנים, והטפח ממילא נכנס לתוך התמונה, לא בזה אסרו. וחיזוק לסברא זו נראה ע"פ מש"כ בחזו"א (טז, ז): "ומיהו י"ל דבמקום צנוע אסור, דאין ראיה במקום צנוע בלא הסתכלות", וכל זה לא שייך אלא כשמב...
על ידי אריך
08 פברואר 2016, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שמעתי מזמן שנשאל על זה הגרח"ק, והשיב: לנוי הלשון. וכך אכן מקובל בבעלי הפשט בנוגע לכפילויות שונות במקרא, כמו שמות נרדפים, שהכפילות אינה משמעות אחרת אלא יותר יפה לכתוב כך. ובנידו"ד גם, הלא אם היו אומרים: הטוב כי לא כלו טובותיך, והמרחם כי לא כלו רחמיך, זה לא ניסוח יפה. אלא שיש גם מקום כמובן לחפש ביאור ...
על ידי מנהל ראשי
13 מרץ 2016, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

עזרת החברים בדיווח על תוכן בלתי הולם

שלום וברכה ב"ה זכינו וספסלי ביהמ"ד מתרבים מיום ליום בכמות ובאיכות כך שמיום ליום נעשה קשה יותר ויותר לעבור על כל ההודעות שנשלחו כדי לעקוב ולראות אם תוכנם הולם את כללי הפורום והלא זהו כל יחודו של פורום לתורה זה! על כן אבקש את עזרת ה' בגיבורים השתדלנו נא שלא להעלות תוכן שכזה - נכבד איש את רעהו ונדון רק...
על ידי יהודי
13 מרץ 2016, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרת החברים בדיווח על תוכן בלתי הולם

כל הכבוד לאתר ששומר על רמה גבוהה של שיח
על ידי ארזי ביתר
13 מרץ 2016, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דעת המתירים פאה נכרית [פאה טבעית לגמרי, לא סינטטית שזה המצאה חדשה. כלשון רש"י: שיער של חבירתה] הגרי"ש אלישיב (שמועה...) אגב הבאת שמו הטהור, אציגה נא בזאת אנקדוטה מעניינת. בשעתו, פורסם ברחובות הריכוזים החרדיים, מספר טלפון שבאחת משלוחותיו, ניתן לשמוע את הגרי"ש אלישיב אוסר את הפאה הנכרית. לא התעצלתי, ...
על ידי משיב כהלכה
18 יוני 2016, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דרך ישרה כתב:ואמר זאת בשיעור בפומבי שפאה זה פריצות
ע"פ "עדות" של אחד מהם...

וגם אם אכן היה כך הדבר, ומישהו שאל אותו בשיעור פומבי, הרי שענה לו כך מפני שלא רצה שתתפרסם דעתו להתיר. כך או כך, להביא זאת כנגד מה שהתיר במפורש בספרו - הרי זה מגוחך מאוד.
על ידי אברך
02 אפריל 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתיבה במחשב בחול המועד

זכיתי בס"ד להרחיב דברים בזה בחוה"מ סוכות השתא, והנני מציגם כאן לתועלת הרבים. שאלה [/size] האם מותר בחול המועד לכתוב במחשב, ולהדפיס במדפסת. תשובה [/b][/size] כתיבה במחשב [ומחשבון] בדבר האבד א. בדבר האבד בודאי מותר, שהרי גם מעשה אומן הותר בדבר האבד (מ"ב ריש סי' תק"ל). שלא בדבר האבד ב. שלא בדבר האבד, י...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
06 מאי 2018, 03:05
עבור לפורום
עבור לנושא

טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

יושבי בית המדרש הלומדים בגמרות עוז והדר רגילים לפגוש מידי פעם טעות במה שהוסיפו על הגמרות הישנות. בעיקר במדור הגהות וציונים. לתועלת הרבים חשבתי שכדאי שכל מי שפוגש טעות יציין אותה כאן. חשוב ביותר בתחילת ההודעה לציין שם מסכת ודף ועמוד כגון: אם ההערה היא בדף הראשון של השס לציין כך: ברכות ב א תודה רבה וב...
על ידי גבריאל
06 מאי 2018, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

שלום וברכה! זה מאוד תלוי באיזו מהדורה זה יצא ולכן יכול להיות שבמהדורה מסויימת יש נקודות ובאחרת אין. יש למשל מהדורות שהם הוסיפו פסיקים ברש"י! שזה דבר שמאוד הפריע להרבה לומדים שטענו "הם לא ילמדו אותי איך לקרוא רש"י". וכן יש מהדורות שהם הדגישו כל התחלה של קושיא או תירוץ בתוס'. לכן א"א להקיש ממהדורה אחת...
על ידי סבא
07 יולי 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

קנסות בתתי"ם ובישיבי"ק- מה דעתכם?

רצו"ב מכתב שראיתי באיי וועלט
קנס בתלמוד תורה.jpg
,
נא להביע דעתכם.
על ידי קנקן
14 יולי 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

מזיכרון - דעת הגרש"ז אוירבך - במכתב בספר מאור השבת (יאדלר) מתיר, בארחות שבת (גלבר רובין) טוענים שחזר בו, בשו"ת מנחת אשר (וייס) מתכתב עם הרב רובין בנושא זה ומביא עדויות שלא חזר בו. דעת הגר"י נויבירט בספרו שש"כ (במהדורה החדשה) מתיר רק מגבונים מנייר (ומשמע שמבד אסור) ואני יודע מעדות ברורה שבע"פ התיר ג"...
על ידי תיובתא
03 דצמבר 2018, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

ואני מרבי שמעתי שיום הולדת יכול להיות דאורייתא ממש. אם ביום הולדת מעבירים את המסר לאדם שאוהבים אותו, א"כ מרבים שלום ורעות, ומקיימים ואהבת לרעך כמוך, מניעת מחלוקת ולשון הרע, וכו' וכו'.
על ידי mdy
19 ינואר 2019, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טלטול פנס/מנורת לד בשבת

עי' אורחות שבת ח"ב עמ' פ"ח שם הובא בשם הגריש"א מספר שבות יצחק [הרב דרזי] מוקצה פי"ד. עיינתי בספרו של הרב דרזי. נורה עם להט זה ברור. אבל נורת לד או פלורסנט, אין שם שום הסבר מלבד המילים "נראה" ברור שנורת להט או אפילו גוף שמתחמם דומה לנר שאפשר שהנורה הזו מוגדרת כאש, אבל נורת לד, לכאורה אינה כאש. האם ל...
על ידי סתירת זקנים בנין
24 ינואר 2019, 10:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד ''נטפרי''

האשכול חשוב ביותר ואני מזדהה עם הנאמר, אבל העניין הוא לא 'נטפרי' והכותרת פרובוקטיבית מידי וגורמת לפגיעה במי שהציל המוני אנשים מבעיות האינטרנט, ואני ממליץ לשנות אותה. השיטוט באינטרנט הוא כמו לקרוא עיתון, רק יותר קל ויותר נפוץ, כך שכמו שצריך להיזהר בזה, כך צריך להיזהר בזה. ואני לא מתכוון לדעות בעייתיו...
על ידי אליהו52
28 פברואר 2019, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

אינני יודע אם דוד המלך היה ליטאי :lol:
אך הוא אמר (במזמור משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה) אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד
על ידי מלמד להועיל
02 מרץ 2019, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

לבקש על דברים של גשמיות בשבת

ידועה הלכה שאסור לבקש בקשות על גשמיות בשבת אבל על רוחניות כן מותר לבקש והנה ידוע שיש מימרא של ר' ישראל סלנטר, שהגשמיות של החבר שלי הוא הרוחניות שלי האם לפ"ז, יהיה מותר לבקש בשבת בקשות של גשמיות לצורך חבר כזה או אחר. והשאלה גם לגבי ראש השנה שידוע שהזהר אסר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה, האם לבקש על גשמ...
על ידי יוסף יוסף
03 מרץ 2019, 00:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

ר' יהודה החסיד כותב בספר חסידים בסעיף קנח' : "וכשתתפלל תוסיף על כל ברכה וברכה מענינה לצרכך, כי ביותר הם מכינים הלב, ואם לא תוכל להוסיף לפי שהקהל סיימו קודם, תוסיף באחת או בשתים כדי שלא תצטרך למהר בברכה אחרת, ... ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעינ...
על ידי אסף
04 מרץ 2019, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

"מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה, שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה. " או"ח נא אגב, שאלתי פעם את האחראי ההלכתי של סידור מפורסם שמדוייק מאד בהערותיו ההלכתיים, מדוע לפני מזמור לתודה הוא לא רשם שיש לאומרו בנגינה כהנ"ל והוא ענה לי שהלא דבר הוא שמעולם לא ראינו מי ששר במזמור לתודה, והוסיף ואמר שאף הח...
על ידי הכהן
08 מרץ 2019, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות רכות

לכאורה המעבר לרכות לקשות החל כשהתחילו להחמיר ולא לאפות בפסח עצמו, ואז היו צריכים לאפות מצות יבשות יותר כדי שלא יתעפשו.
על ידי מאן דהו
11 מרץ 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

כתב המלבי"ם (דברים פרק כו יא) יא ושמחת. בספרי אמרו ושמחת בשעת שמחה, פירוש שלא צוה ה' להיות שמח רק בעת שמחה ע"ד הכתוב ביום טובה היה בטוב (קהלת ז' יד) שהוא מעצרת עד החג שאז זמן אסיפת התבואה והפירות אבל לא אחר החג: שני סוגי שמחה שמחה הכתובה בתורה היא כוללת בשר ויין וככל הנראה בזה אמורים דברי המלבי"ם
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
11 מרץ 2019, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

דברי אינם מיועדים ללצים דפה, אשר שתו בשמים פיהם, שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו. וכמובן שדברי קדשו של רבינו הקדוש מוהר"ן זי"ע אינם צריכים חיזוק, אבל אם יש כאן גם מי שרוצה להבין ולהשכיל, אומר את מה שנראה לעניות דעתי. ובודאי שהדברים גבוהים ונעלים מהשגתנו, אך כיון שמוהר"ן זי"ע עצמו נתן רשות לחדש בתורתו (כל...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
19 מרץ 2019, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

אסף כתב:
14 מרץ 2019, 20:38
אין כל עצב בעולם למי שמכיר אור האורות של האמת. (אגרות חזו"א)
"אור האורות" כוונתו הייתה לרביה"ק, שמוהרנ"ת מכנהו בכינוי זה.
זה מאגרת שנשלחה לחסיד ברסלב, רבי בן ציון אפטר זצ"ל
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
20 מרץ 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

אין כל עצב בעולם למי שמכיר אור האורות של האמת. (אגרות חזו"א) "אור האורות" כוונתו הייתה לרביה"ק, שמוהרנ"ת מכנהו בכינוי זה. זה מאגרת שנשלחה לחסיד ברסלב, רבי בן ציון אפטר זצ"ל אתה מאמין במה שכתבת????? זאת כוונת החזו"א??????????? אולי בזחיחות הדעת של פורים אפשר להתבדח כך... זה נכון ב100%. וזו לא הפעם ה...
על ידי המימד הנוסף של הענין
28 אפריל 2019, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

להאמין בחשיבות לימוד אלף בית שגם זה קדושת התורה ממש אש שחורה ע"ג אש לבנה ומחזיק ומחזק עמודי שמים וארץ כמתואר באריכות בנפה"ח ועוד. וק"ו הזוכה ללמוד מילים שלמות, וק"ו משפטים, וק"ו כשמבינים את החומש, וכן הלאה והלאה. ותמיד כשהסוגיא לא ברורה מספיק - עדיין יש התקדמות כל הזמן למשהו יותר מההבנה השטחית. ומות...
על ידי במבי
01 מאי 2019, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר שמירת העיניים

שמעתי לפני שנים רבות מהרב לויכטר שליט"א שלעיתים במגורים בסביבה שאינה דתית יש פחות בעיה של שמירת העיניים שהרי בן הכפר לא חושק בבבת המלך.

ומה ששייך יותר אל האדם היצר יותר מפתהו.
על ידי מבקש אמת
02 מאי 2019, 02:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר שמירת העיניים

אגב נושא זה, יש בנותן טעם להעלות קטע מהספר החדש "בנין נפש האדם" ממשנתו של הרב שלמה הופמן זצ"ל (מופיע בעמוד קח בהערה): אחד מחשובי הרבנים בארה"ק מעיד שלאחר שהתעורר במחשבה שמא הגורמים הפועלים ללא לאות בחוצות הערים והרחובות בענייני אזהרת האנשים מהפריצות ותולדותיה, ויש שבוקע מתוכם צליל צורמני, אולי חלק מ...
על ידי מבקש אמת
09 מאי 2019, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

נתבקשתי ע"י פותח האשכול להעלות סקירה של הצדדים השונים בענין זה. אבהיר כי אין בכוונתי להתייחס לשמועות ומכתבים בשם גדולי ישראל, מאחר ואיני רואה בהם מקור מוסמך, אלא רק לתשובות הלכתיות שכתבו בספריהם. יש להקדים כי כו"ע מודו שלכתחילה ראוי לא ליהנות מחשמל המיוצר בחילול שבת, ולמיטב ידיעתי אין אף אחד שחולק ע...
על ידי באמונתו יחיה
12 יוני 2019, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

"שטעלעס"

פגשתי אברך שאלתיו מה עושה היום ובתשובה ענה לי שהוא משיב סד"ג בישי"ק.
ותמהתי וכי אינך לומד כל היום בכולל וכי אין זה יותר חשוב מאשר משיב סד"ג בישי"ק ומדוע אתה מספר לי דווקא על עיסוקך זה 
איפה אהבת וערך לימוד התורה שחונכנו עליה
על ידי באמונתו יחיה
12 יוני 2019, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שטאלעס"

תפילתנו: ותן בלבנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. כל היום בכולל הוא בגדר ללמוד, ועדיין לא עלה לדרגת ללמד, משיב בישי"ק בסד"ג, כבר הוא עליה בדרגה, הוא כבר עוסק גם בללמד, ואמרו חכמים: הוה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. גם אם הוא ראש בכולל, ראש לשועלים הוא, משיב בישי"ק סד"ג נכון שזה זנב, אבל זנב לאריות. הל...