החיפוש הניב 118 תוצאות

חזור

על ידי משיב כהלכה
18 ספטמבר 2017, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ראשית נקדים כי המקור לכך ששוק באשה ערוה הוא בברכות כד ע"א ולמדים זאת בגמרא מהפסוק בישע' מז ב-ג "חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות תגל ערותך גם תראה חרפתך". והנה אחד מן הראשונים, תלמיד רש"י, המהר"י קרא מפרש על אתר: שוק - הוא הירך העליון וכך ג"כ מבאר בשו"ת בני בנים (להגר"י הנקין) ח"ד סימן ט'. כידוע, המשנ"ב ...
על ידי אלימלך
07 יוני 2018, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

באורחות רבינו [ח"א עמ' רפה'] כתב ששמע מהקה"י שהרבה מהתשובות בבשמים ראש ניכר שכתבם הרא"ש אבל המעתיק זייף חלק מהתשובות.
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!

שמעתי הנהגה של יהודי יקר שליט"א
שפותח את הליל הסדר ב-
אמירת "תודה רבה" לאשה ולילדים, שניקו וטרחו כ"כ לנקות הבית,
ובמיוחד לאשה שכל המתח על כתפיה....
וכמובן על עריכת השולחן וכו' וכו',
מי כעמך ישראל!

מצא חן בעיני, אמרתי אשתף הרבנים שליט"א.
על ידי מבקש אמת
02 מאי 2019, 02:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר שמירת העיניים

אגב נושא זה, יש בנותן טעם להעלות קטע מהספר החדש "בנין נפש האדם" ממשנתו של הרב שלמה הופמן זצ"ל (מופיע בעמוד קח בהערה): אחד מחשובי הרבנים בארה"ק מעיד שלאחר שהתעורר במחשבה שמא הגורמים הפועלים ללא לאות בחוצות הערים והרחובות בענייני אזהרת האנשים מהפריצות ותולדותיה, ויש שבוקע מתוכם צליל צורמני, אולי חלק מ...
על ידי בן של רב
10 יוני 2019, 15:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

הקדמה: דעת זה חיבור. האשה אמנם בעלת בינה יתרה. אבל החיבור שלה לכל נושא וגם לעצמיותה הוא חלש יחסית לאיש. למשל הריכוז שלה... או הבטחון בכך שהיא תצליח... או מה שהיא ברגע מאבדת את תפיסתה על עצמה לגבי מה ערכה האמיתי... (ובעברית: נעלבת, נתקפת נחיתות, רועדת ממה יאמרו. ועוד. ) ולשאלתך: גם לגבי זנות זה כך. א...
על ידי חלק א׳ ממעל
28 יוני 2019, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כת ביהדות החרדית

אני לא יודע אם זה הגדרה לכת, אבל כל תלות היא פסולה ולא משנה אם זה תלותיות באדם גדול או באדם קטן.
(ר"ש הופמן זצ"ל הי' מספר שר' אייזיק שר זצ"ל הי' מקפיד מאד שתלמידיו לא יפתחו בו תלות אלא ישארו עצמאיים בבחירה ומחשבה).
על ידי מבקש אמת
21 יולי 2019, 16:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כת ביהדות החרדית

דבר ברור וידוע הוא, שכל אלו העסוקים לזעוק מרה על מצב הצניעות הנורא והאיום ברחובות וכו' לוקים בסטיה חמורה בנושא, ועל כן כל אשה שלבושה בטוב טעם מקפיצה להם את כל היצרים האפלים ממאורותיהם, משא"כ אדם נורמלי שפת בסלו אינו מתרגש מזה כלל. וכבר שאלו על זה לשנים מחכמי הנפש הגדולים בציבור החרדי שגדולי ישראל הי...
על ידי שניאור
22 יולי 2019, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כת ביהדות החרדית

לא מובן לי, באלו נושאים אומרים שאסור לנטות ימין ושמאל מהוראות גדולי הדור שליט"א, ובאלו נושאים 'לא יועילו הוראות מכל רבני בני ברק יחד'... מספרים על מישהו שסיפר לאחד הרבנים שהוא לא סומך על המפעלים וההכשרים ועושה הכל לבד, אופה לחם, מולח בשר, וכו', שאל אותו הרב האם אתה גם עושה יין לבד? ענה האיש ואמר לא...
על ידי עקביא בן מהלל אומר
14 פברואר 2020, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

ציטוט מאתר מכון מנדל הנחת היסוד של התוכניות היא שמשימת ההתמודדות עם אתגרי הקהילה החרדית מוטלת על הקהילה עצמה. דהיינו, המנהיגות הציבורית החרדית צריכה לצמוח מתוך הקהילה ולשקף את ערכיה והווייתה . התוכניות מבקשות אפוא לפתח את המנהיגות האזרחית בקרב הציבור החרדי ולהעצים את בעלי החזון והמעש שבאים מתוכו ונא...
על ידי כלפי ליא
27 פברואר 2020, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתקל בגחלת - בור או אש?

ספק בקהלות יעקב, כידוע
על ידי סלקא דעתך
16 מרץ 2020, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלום למעונות/משפחתונים/מטפלת פרטית

מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:20
סלקא דעתך כתב:
16 מרץ 2020, 14:11
גם כשיש חוזה ברור.
זה נחשב אונסא דלא שכיחא והקבלה אינה קבלה גיטין עג. שו"ע רכה-ג

לא הבנתי, הרי בחוזה מפורש גם מה יהיה באונסא דלא שכיחא, וקימ"ל שחוזה הוי קנין סיטומתא.
אמת בפיך.
בב"י הביא רשב"א דאם כתוב כל אונסין פטור. 
אבל בערוה"ש כתב דאם כתוב להדיא אונסין דלא שכיחא חייב.
 
על ידי סלקא דעתך
16 מרץ 2020, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשלום למעונות/משפחתונים/מטפלת פרטית

מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:49
סלקא דעתך כתב:
16 מרץ 2020, 14:28
מעל הסטנדרט כתב:
16 מרץ 2020, 14:20


לא הבנתי, הרי בחוזה מפורש גם מה יהיה באונסא דלא שכיחא, וקימ"ל שחוזה הוי קנין סיטומתא.
אמת בפיך.
בב"י הביא רשב"א דאם כתוב כל אונסין פטור. 
אבל בערוה"ש כתב דאם כתוב להדיא אונסין דלא שכיחא חייב.
ישר כח, אבל היכן נימצא הב"י והערוך השולחן.

כפי שציינתי.
שו"ע רכה-ג (ערוך השולחן בסימן זה)
על ידי ayedavid
17 מרץ 2020, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

הרי כל האיסור בשימוש במגבונים בשבת הוא איסור סחיטה, והרי בסחיטה קיי"ל שהסוחט ואי"צ למימיו מותר, א"כ כשמתיזים התרסיס הנ"ל שוב אי"צ במים שבמגבון, א"כ למה לא יהיה מותר שוב להשתמש עם המגבון. במגבון האוסרים סוברים שהמים המועטים היוצאים מסייעים לניקיון ולכן אי אפשר לומר שלא צריך להם. בשיער בארחות שבת פרק...
על ידי רוצה להתעלות
17 מרץ 2020, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

פרלמן משה כתב:
17 מרץ 2020, 16:03
מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 15:56
 שאר ספרים או ספרי ליקוטי שיטות שהם בעיקר הספרים שיוצאים היום מה החסרון בזה.
ומה המעלה בזה?

כי זה עושה טוב לאנשים.
יש אנשים שזה עושה להם טוב [חוץ מהמחייב שהוזכר פה כבר] ולמה למנוע מהם זאת?? זה מפריע למישהו? מי שלא רוצה שלא יקנה..
יהודים - מידות טובות... 
 
על ידי מממא
18 מרץ 2020, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

תקשיב טוב, אחרי שאתה מעלה 'בעיות' שכאלו, זה כבר לא משנה בדיוק מה המסקנה. אני לא יודע מה אמר לך אותו ר"מ בדיוק. אבל בחור ששומע את הדברים בהחלט יכול לצאת עם כזו מסקנה. הוא לא בדיוק תפס, אבל מה שהוא כן תפס שהעולם של היום הוא עולם אחר לגמרי ויש כאן בעיה שהגמרא לא מסתדרת עם המציאות, ומעכשיו כל פעם שהוא ...
על ידי ספר וסופר
22 מרץ 2020, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת השם 'מחוץ לקופסא' - חיים ומוות!!

.... נמצינו למדים, שאי היכולת להיות גמיש למול רצון השם, יכול להגיע לסכנת חיים, ואולי זה בדיוק הנקודה שאליה מכוונת ההשגחה בשעה זו ללמדנו. 'ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום' - אמן. מה למעשה לשיטתך, שאברכים ילכו לכולל, ותלמודי התורה ימשיכו בלימודי קודש, או לא, ילמדנו רבנו. כשבחרתי את הכותרת: עבו...
על ידי מממא
22 מרץ 2020, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קורונה. זוית המבט הבריאה של הצעירים והבריאים.

מחילה, ע"י לימוד הלכות הענין וחומרת העונש מגיעים לידי התחזקות, כך אמר ר' ישראל מסלנט, ובגדר ליצנות יראה כבודו את דברי הפלא יועץ, ערך ליצנות כשיש שריפה רצים לכבות ולא לומדים הלכות אישו משום חיציו לאן אתה רוצה שכותי הפורום המטופלים בילדים קטנים, ירוצו, בשביל זה יש עשרות תחנות רדיו ועוד כל תקשורת שרצי...
על ידי שייגניסט
22 מרץ 2020, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

זכורני שהנודע ביהודה בתשובה דן אודות אחד ששלח שליח שישעה חפצו אל מקום אחר ובדרך הרגוהו ליסטים וכתב הנו''ב שהשולח צריך תשובה וכפרה כי הוא היה שולחו ובגרמתו יצא שנהרג (כ' שם שאינו מדין שממש גרם רציחה אלא שיש לו שייכות לכן יעשה תשובה וכפרה) וכל שכן לענייננו. 
על ידי שמח בחור
22 מרץ 2020, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ד' אמות של אדם קונה לו

דוקא כשכיון לקנות בדבר אחר, מגרע את קנין ד' אמות, יש לזה מקור החפש לך אותו. יש שיטה כזו, רק שהשולחן ערוך פוסק שזה לא יגרע מה שמתכווין לקנין אחר "ישמחו בחורים וגילו צדיקים". כונתך כנראה לשו"ע סי' רסד[חו"מ] אכן שם איירי לענין קנין חצר, אולם גבי קנין ד' אמות זו גמ' מפורשת שאם כיון לקנין אחר, ודאי שאינ...
על ידי איש ווילנא
23 מרץ 2020, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ד' אמות של אדם קונה לו

נכון אתה צודק ברמ"א בחו"מ סי' רב כתב כי בית הכנסת הוא רשות השותפין של המתפללין, ברם בשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תתיט  כתב כי בתי כנסיות של ימנו שרשומים על שם אדם או עמותה א"כ הבעלות היא למי שרשום על שמו. ולענין חצר השותפין האם קונה דוקא לשניהם, או אף לאחד מהם באנו למח' קצות ונתיבות סי' רס, ע"ש. נה...
על ידי אלי פלדמן
23 מרץ 2020, 10:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגיפת קורונה - האמנם?

הגמרא שראש הכולל הביא כנראה היא כתובות עז: אודות ריב"ל שנדבק בבעלי ראתן (מין שחין) ועיין ביעב"ץ ובר' אלחנן שם שכתבו כדבר הזה שבתורה גם אם שכיח היזקא אגוני מגנא אך יש לחלק בכמה דרכים מקרה דנן: א. שם הדבר היה נוגע אליו בלבד מה שאין כן במקרה דנן שיכול לדבק ולהיות גורם לרציחה ב. ריב"ל שלמד תורה לשמה כמו...
על ידי וחי בהם
23 מרץ 2020, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגיפת קורונה - האמנם?

מעל הסטנדרט כתב:
23 מרץ 2020, 12:33
רק ללבן איתך מה שכתבת, מי שכבר מבטל תורה כגון בהפגנה, הואיל ואישתרי אישתרי, ואף אם יש מקורות שחייב בת"ת דרבים במקום סכנה מותר לו כי כבר ביטל תורה בהפגנה, [אין בדברי רמז שהפגנה של עץ היא ביטול תורה]
ראה לדוגמא שבת דף י"א ע"א. וברש"י שם: הואיל ומפסיקין תורתנו לאומנתנו, כל שכן שנפסיק לתפלה.
על ידי משיב כהלכה
23 מרץ 2020, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

אם אפשר להעלות את דבריו של האז נדברו, או לפחות לצטט את לשונו הרלוונטי לעניינינו. תודה אני לא יודע למה בדיוק התכוון כותב התגובה ההיא, אבל אצטט לך כמה קטעים. "ומה שיש אומרים שיש לעשות היכר בין אשת איש לבתולה שלא יבוא להיכשל באשת איש, כבר מחו ליה המוחים בהרבה ספרים (ומובא ביביע אומר שם) שאין גוזרים גז...
על ידי בנציון
23 מרץ 2020, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נכרית - למתירים

ואדרבה, קשה מאוד לומר שמצוות כיסוי הראש אינה חוק בלי טעם, דא"כ לא מובן כיצד רווקה מותרת לצאת לרה"ר בראש פרוע. ז את לא שאלה, כי ברור שיש להחמיר באשת איש יותר מפנויה. ומצאנו להרבה ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכתבו בבירור שטעם כיסוי הראש הוא משום פריצות והרהור: פסקי הרי"ד שבת נז. שכ' "שאין דרכה ...
על ידי אלי פלדמן
24 מרץ 2020, 12:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

לדעתי זה רק קצה קרחון - מי שמזלזל בהוראות משרד הבריאות הוא מזיק וכפי שכתב הברעק"א גדול עוונו מנשוא
פילוח הדבקה.png
 
על ידי אלי פלדמן
24 מרץ 2020, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

מה פשר דיבורים אלו ??? אסביר לך באישי  "אל הכהן אשר יהיה בימים ההם" יש בחינוך ועוד כי יש חשיבות בהכרעת ההלכה בנידונים אשר הועלו עתה לגדול הדור החי בתוכנו, אולם יש לחקור שמא כדבריך דאמנם הקורונה הוא שאלה של עתה אך עקרונות השאלה, כבר נשאלו והוכרעו אז, פלמוס כעי' זה יש בשו"ת מעין אומר ח"ז עמ' קכו, ראה...
על ידי נדיב לב
24 מרץ 2020, 18:37
עבור לפורום
עבור לנושא

שריפת גופות של מתי מגיפה לעולם חוזרת

פלא יועץ ערך דבר: אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב''ק ס, ב) דבר בעיר כנס רגליך או יברח מן העיר בתחלת הדבר. ומה טוב מנהג ערי אדום דעבדי נטירותא והרחקה יתרה, אבל מצד אחר לא טוב שבת בערי אדום, גם לענין זה שאם יארע חס ושלום שתפגע מדת הדין באחד מחמת השמירה יתרה ימיתוהו קדם זמנו במיתה משנה וישרפוהו בעיר וגם ק...
על ידי עמנואל
24 מרץ 2020, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתבי הרבנים. קורונה

מעל הסטנדרט כתב:
24 מרץ 2020, 18:52
ברם כאמור מהסוגית של הגמ' מכות משמע כי רציחה שאני ואף בכה"ג שעשה על"פ חז"ל חייב גלות,
אני מצטער. כתבתי בטעות חשיבי כקרוב לאוסר.. התכוונתי לכתוב לאונס, והכוונה שהאב והרב אנוסים משום שהכו ברשות ובמצוות התורה ולכן הם פטורים מחיוב הגלות המיועד לשוגגים.