החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי מנואל
17 מרץ 2020, 18:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

מהכרות עם רבים מהמחברים המושמצים . אין ספק שהכתיבה היא מחייב גדול , ומגדילה את ערכו של הכותב בעיני משפחתו הקרובה . 
לא בהכרח שיש תועלת לאחרים בספרים אלו , אבל ללא ספק היא תורמת ענין לאברכים שמחפשים אתגרים וגיוון . בקיצור הביקורת משתמשת בטיעונים נכונים אך אינה מבינה את התופעה. 
על ידי מנואל
18 מרץ 2020, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

יותר מדי תגובות גרמו לי לחשוב על כך שיש פה איזושהיא מתקפת בוטים , מאחר שהם כולם מבוססות על אותה תזה טהרנית , שמצפה מכל בני האדם להיות מושלמים במעשיהם וכל שקל מכספם יצא למטרות נעלות בלבד, ולא חלילה לרכישת שתיה קלה או מאפה , וק"ו שלא על ריהוט מכובד . ושכל פעולה מפעולותיהם תחשוב על תיקון העולם ושלימות ...
על ידי מנואל
18 מרץ 2020, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אזעקת קורונה מברוקלין: עסקן חרדי זועק מדם ליבו לציבור בישראל

מאחר ואינני עורך עיתון אז אינני יכול לכתוב טור שנקרא מכתב פתוח . אך את השאלות אשאל . א. אם ימותו 10 בני אדם מקורונה בבני ברק , האם גם אז ברמת אלחנן יהיו מנינים של 150 איש בשחרית . ב. אם משרד הבריאות טוען שלפי קצב ההתפשטות הנוכחי נגיע למינימום של אלפי מתים , מאיפה הטיפשות שלא להתייחס לזה . ג. בחברה ש...
על ידי מנואל
18 מרץ 2020, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת נגד חיבור ספרים

פשוט בושה של אשכול. יושב אברך רציני משקיע שנים מחייו בשקיעות שאין כדוגמתה להוציא חיבור טוב ככל שיהיה, מקיים את חובתו בעולמו בצורה המקסימלית ביותר שיכולה להיות. ובמקום קצת להעריך את מי שמוצא לעצמו מחייבים לעסוק תדיר באורייתא, מבקרים וכותבים ביקורות לא ענייניות (עדיף לתת צדקה ושאר דברי הבל). מעניין מ...
על ידי מנואל
20 מרץ 2020, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

א. לכאורה אין לחיידק יחס עצמי , ולכך נזק יחשב כאדם המזיק ולא בור וכ"ש שלא ממונו . ב. מכיון שאין פה נזק ישיר ומיידי , לכאורה שייך לסוגיא של גרמא . ג. בשיעול יש חומרא בכך שהוי נזק מיידי יותר ובגוף הניזק , ואילו במגע במשטחים נגועים גרע . אך מ"מ אינו ברי היזיקא ולכך אינו גרמי וחייב רק בדיני שמיים [כך רא...
על ידי מנואל
22 מרץ 2020, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

כתב באחת התגובות , שכוחו הוא רק מה שמגיע מכח התנופה . לא כ"כ ברור לי מהיכן הביא זאת . ומלבד זאת בהנחה שהשתעל או ירק זו פעולה של כח בוודאי . ולכך השאלה איננה האם הוי כוחו אלא האם חיידק הוא דבר בפני עצמו ואז שייך לדון באשו משום חיציו או בור , או שאין לנו תפיסה בו , והיחס הוא ששיעול האדם הוא מה שגרם לח...
על ידי מנואל
22 מרץ 2020, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר המזיק בקרונה

מי שזרק על חבירו עקרב, ואחר שהעקרב נחת על האדם עקץ אותו והפילו למשכב, האם דינו כאדם המזיק ודאי שלו, כי אדם המזיק הוא מי שהזיק בגופו או בכחו [שכח התנופה הביא את ההיזק] ואין צורך בפעולה נוספת מלבד הכח הוי אדם המזיק, וראה בענין זה בלשונו הזהב של החזו"א סי' א ס"ק ד ד"ה לבשן. ומעתה אף המשתעל ובכך זורה א...
על ידי מנואל
30 מרץ 2020, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעתו האמיתית של רבי גרשון לגבי שאר הארץ

לדעתי ההוראה אתמול הגיעה בכדי להקדים את הוראת משרד הבריאות מהיום , בשביל שלא יעשו דוקא הפוך , כמו שראינו בענין בתי הכנסת והחיידרים